Жук І. В., старший викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплінСкачати 99.64 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір99.64 Kb.
Жук І. В.,

старший викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін,

Романовська Д. Д.,

завідувач науково-методичним центром практичної психології

і соціальної роботи , кандидат психологічних наук,

Скрипська Г. В.,

завідувач науково-методичним центром

природничо-математичних дисциплін

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,

м. Чернівці
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ІНФОРМАТИКА» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті описано психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми молодшого шкільного віку на уроках інформатики. Описано особливості розумової діяльності учнів 2-4 класів, визначено основні причини неуспішності учнів початкових класів. Наведено перелік психологічних прийомів, які слід застосовувати при організації навчальної діяльності.

Ключові слова: учні початкових класів, інформатика психологічні особливості, засоби і методи навчання.

In the article describes psychological and pedagogical features of work with children of primary school age in science lessons . The features of mental activity the students grades 2-4 , the main causes of failure of primary school pupils . The list of psychological techniques to be applied in the organization of training activities.

Keywords: primary school students , computer science psychological features , tools and training methods.
Згідно з новим Державним стандартом початкової школи, починаючи з 2013/2014 навчального року передбачається вивчення курсу «Сходинки до інформатики 2-4 класи», пізніше – «Інформатика, 2-4 класи». Перед учнями початкової школи постає нове завдання ­­– оволодіти навичками інформаційної культури та базовими знаннями комп’ютерної грамотності. Дуже важливо, підготувати мислення учнів до сприйняття сучасних інформаційних технологій. Тому одна з головних умов впровадження інформатики в освітній процес початкової школи – це не тільки підготовка нового покоління вчителів, які мають знати технічні можливості комп’ютера, чітко виконувати санітарні норми і правила використання комп’ютерів, добре орієнтуватися в комп’ютерних програмах, розроблених спеціально для школярів, знати етичні правила їх застосування, а й володіти методикою викладання нових технологій та стилем взаємодії з молодшими школярами.

Всім відомо, що засоби і методи навчання дітей початкової ланки значно відрізняються від засобів та методів навчання учнів середньої та старшої школи. Для того, щоб професійно підійти до викладання інформатики в початковій школі, потрібно знати про психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку.

Основи інформатики доцільно розпочинати вивчати з молодшого шкільного віку. Це пов'язано з тим, що: 

- молодший шкільний вік більш сприятливий до навчання; 

- знання і навики, отримані в початковій школі, стають основою і засобом всієї подальшої пізнавальної діяльності. 

Психологічні особливості молодших школярів

Становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як адаптація (пристосування до нових соціальних умов), індивідуалізація (вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей) та інтеграція (включення у групу ровесників) [1, с.95-101].

На цьому віковому етапі провідною діяльністю стає навчальна, основою якої є пізнавальний інтерес учнів), що особливо буде помітним у вивченні інформатики (виразна інтелектуальна спрямованість на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до предметів, явищ, подій і нова соціальна позиція.

Разом з тим не в усіх учнів емоційно-вольова готовність та довільність психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, уяви) сформована в повній мірі, тому і виникають труднощі в оволодінні навчальним матеріалом [3, с. 89-93]. Зарадити цьому може використання ігрових методів навчання, які будуть звичними для дитини і полегшать процес адаптацію дитини в новий предмет. Використання комп'ютера на уроках дозволяє перетворити курс у захоплюючу гру. Гра на уроках у молодшій школі надихає учнів. 

Крім того, ефективність організації розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку в значній мірі залежить від умов протікання навчально-пізнавального процесу в школі, одним з яких є стиль взаємин вчителя і учня. Дитина повинна відчувати радість спілкування з дорослою людиною (вчителем) – лише в цьому випадку її пізнавальна праця буде ефективною, а навчання розвиваючим. 

Таким чином, серед важливих вимог до організації пізнавального процесу шестирічних дітей в умовах розвиваючого навчання можна виділити наступні: 

- гуманістичне відношення до дітей, максимальний облік їх індивідуальних особливостей, створення атмосфери, що сприяє їх всебічному розвитку; 

 - цілеспрямованість побудови навчання з врахуванням його ефективності для спільного розвитку дітей; 

- використання всіляких видів діяльності на уроці з метою перемикання уваги учнів у зв'язку з його нестійкістю; 

- поєднання ігрової форми з учбовим змістом завдань, вживаних в навчанні; 

- включення нових знань в практичну діяльність учнів, як необхідну умову їх успішного засвоєння [https://sites.google.com/site/informatikavpocatkovihk/]. 

Психологи рекомендують вчителям інформатики в молодших класах враховувати психофізіологічні особливості нервової системи, адже знання про види функціональної асиметрії мозку, уміння визначати індивідуальний профіль латеральної організації мозку, урахування індивідуальних особливостей дитини – необхідні умови впровадження освітніх технологій третього тисячоліття.

На думку А.Л.Сиротюк, процес навчання в початковій школі має будуватися з урахуванням знань про розвиток міжпівкульової взаємодії на різних етапах онтогенезу. Індивідуальний латеральний профіль у дітей остаточно формується лише до 12-14 років, оскільки дозрівання структур головного мозку є тривалим і нерівномірним процесом, що відбувається одночасно з розвитком і зростанням самої дитини. До цього віку дитина є істотою «правопівкульною». Це твердження зумовлено певними особливостями психічного розвитку дітей у дошкільному віці й (частково) у молодшому шкільному віці (для дітей цього віку характерні мимовільність, невисока усвідомленість поведінки, вони дуже емоційні, пізнавальна діяльність має більш безпосередній, цілісний та образний характер). У міру розвитку мовних функцій відбувається посилення ролі лівої півкулі і в процесі розвитку можлива зміна провідної півкулі [5, с. 101-110].

Таким чином, якщо дорослі намагаються досягнути найкращих результатів у розвитку та навчанні дітей, вони мають враховувати специфіку діяльності кожної півкулі головного мозку дитини, розуміти своєрідність і неповторюваність індивідуальних проявів кожної дитини, щоб створити умови для ефективної діяльності усього мозку.

В процесі навчальної діяльності на уроках інформатики розвивається функція довільності психічних процесів, внутрішній план дій, уміння самоорганізовуватися.

Властива дітям потреба в русі, залишається такою сильною, як і в дошкільників. Часто вона заважає їм зосередитись на занятті. Стримуючи себе на уроці, вони нерідко проявляють особливу рухливість на перерві, що втомлює учнів і знижує працездатність на наступному занятті. Саме тому, вчителю варто включати рухові (ігрові) елементи у складову уроку, щоб відбувався перехід від неусвідомлених мотивів, афективно забарвлених, безпосередніх бажань до спонукань і намірів, розвитку свідомого бажання вчитися.

Особливо значущою для подальшого розвитку особистості молодшого школяра є потреба у зовнішніх враженнях. На початку навчання вона є головною рушійною силою розвитку. Тому, вчителю варто задавати захоплюючі групові, парні чи індивідуальні завдання, де результат залежить від спільної співпраці та поетапного виконання інструкцій [4, с. 456-478].

Щодо емоційної сфери, то для дітей 1-3 класу характерний життєрадісний, бадьорий настрій, а також присутня емоційна вразливість, крім цього розвивається почуття симпатії, формуються моральні почуття: дружби, товариськості, обов’язку, гуманності. Вчителям в цьому випадку потрібно проявити уважність,терпимість, оскільки надмірне емоційне піднесення може заважати виконанню завдань, які вимагають стійкості уваги, розумової діяльності.Науковцями психологами доведено, що ефективність співпраці між вчителем і учнем залежить від позитивного сприйняття вчителя, позитивного ставлення до предмету. Більше того, позитивні емоції стають для дитини одним з найважливіших стимулів у навчанні. Тому, вчителю ІКТ, потрібно організувати для учнів позитивне та цікаве знайомство з предметом, створити середовище активної взаємодії на уроці.

Діти початкової школи дуже чутливі. Трішки заохочення – це може бути якраз те, що потребує дитина, щоб вийти з важкої ситуації, а сувора критика може нанести справжньої шкоди. Також, заохочення закріплюють емоційну та інтелектуальну стимуляцію пізнавальної діяльності до досягнення більш високих результатів на уроках.

Для того, щоб завдання з інформатики викликали в дітей інтерес та приносили необхідний результат, вчителю початкових класів слід враховувати при організації навчальної діяльності психологічні особливості молодших школярів і використовувати наступні психологічні прийоми: • Надавайте дітям більше самостійності. Нехай дитина робить «відкриття» сама, не поспішайте давати їй знання в готовому вигляді.

 • Створюйте позитивний емоційний фон.

 • Відмічайте найменші досягнення учнів, терпимість, старанність.

 • Дуже важливі інтонація, емоційне забарвлення висловлювання, зверненого до дитини.

 • Використовуйте методи заохочення (похвала, авансування оцінкою або добрим словом, заохочення увагою, подяка тощо).

 • Неможна дозволяти, щоб негативна оцінка діяльності дитини розповсюджувалася на його особистість, тобто дитину можна критикувати виключно за окрему дію. Оцінка особистості блокує розвиток дитини і формує комплекс неповноцінності, як наслідок, і занижену самооцінку, і рівень домагань.

 • Стимулюйте участь дитини в колективних справах, іграх, вправах.

 • Привчайте дитину визнавати й адекватно виконувати правила, запропоновані дорослим щодо комп’ютерної техніки та специфіки навчання.

 • Інтерес – найкраща з навчальних мотивацій, він робить дітей по-справжньому творчими особистостями і дає їм можливість відчути задоволення від інтелектуальних занять. Інтерес потрібно постійно викликати або в окремих випадках нейтралізувати, щоб перейти до наступної діяльності.

 • Пов’язуйте нові знання з раніше засвоєними, зрозумілими.

 • Повторюйте вправи, дії. Розвиток інтелектуальних здібностей дитини визначається часом і практикою. Якщо якась вправа, дія не виходить, зробіть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині більш легкий варіант.

 • Змінюйте періодично протягом уроку види діяльності.

 • Виділяйте час (2-3 хв) для рухливих вправ на розвиток м’язів пальців рук та ін. (пальчикова гімнастика), розслаблення м’язів частин тіла (тулуба, шиї).

 • Уникайте незадовільної оцінки. Ніколи не підкреслюйте слабості дитини у порівнянні з іншими дітьми. Формуйте у неї впевненість у своїх силах.

 • Враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, зокрема: 1) типологічні (особливості темпераменту); 2) інтелектуальні; 3) характереологічні (зокрема, виявлені акцентуації характеру дитини); 4) мотиваційні (провідні мотиви, потреби); 5) комунікативні (особливості поведінки в колективі тощо).

 • Регулярно провітрюйте класну кімнату та проводьте 1-2 хвилини дихальної гімнастики, щоб кисень вчасно потрапляв до усіх органів тіла та мозку.

Дуже важлива є відповідальна місія покладається на вчителя, який викладатиме інформатику у початковій школі, оскільки від знайомства з цією наукою (предметом) залежить ставлення дитини до комп’ютера, визначення його місця та функції в житті, а також якість використання інформатики в подальшій навчальній та професійній діяльності. Засвоєння в ранньому віці правил безпечного користування комп’ютером буде вирішальним у профілактиці ігрової та комп’ютерної залежності.

Створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних програм, які спрямовані на гармонійний розвиток особистості – одна із актуальних проблем сьогодення, якою зацікавлені вітчизняні та зарубіжні педагоги. Універсальність комп'ютерних засобів визначає тим, що вони можуть бути застосовані не тільки як практичний посібник на уроках інформатики, а й як засіб розширення можливостей освітньо-виховного процесу всіх навчальних закладів від дитячого садка до середньої школи і вузу. 

Враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним тенденції в освіті, педагоги зацікавлені проблемою розробки якісних навчальних комп’ютерних програм, що мають забезпечувати необхідні принципи та підходи для того, щоб дати можливість педагогам і батькам з оптимальним результатом використовувати дидактичні можливості комп’ютерних програмних засобів. 


Щоб уникнути труднощів у навчанні, педагогу варто знати перелік основних причин, що викликають труднощі у навчанні.

Причини шкільної неуспішності

1. Вимоги, що ставляться до учня не співпадають у часі із стадією нормального функціонального розвитку мозку дитини, випереджаючи її вікову готовність до виконання поставлених завдань.

2. Відставання в анатомічному розвитку окремих структур мозку та формуванні функціональних систем психіки.

3. У процесі формування мозкових структур не розвинуті необхідні міжкульові та внутрішньокульові зв’язки.

4. Запропоновані дитині методики навчання не відповідають типу мислення, статевим особливостям пізнавальних процесів.

5. Наша система освіти тривалий час була зорієнтована на те, щоб переважно розвивати вербальну, раціональну, працюючу у режимі реального часу ліву півкулю, фактично повністю ігноруючи той факт, що мозок кожного учня має іншу праву півкулю.

6. Інколи, вчителями не враховується той факт, що обидві півкулі беруть участь у вищій пізнавальній діяльності, при цьому кожна з них взаємодоповнюючи одна одну спеціалізується на різних способах мислення. Так, писав Сперрі, існує два режими мислення, вербальний і невербальний, які представлені окремо лівою і правою півкулями відповідно. Проте, наша система освіти має тенденцію до нехтування невербальною формою інтелекту...

Доречним буде комплекс вправ для запобігання ситуаціях психічного напруження на уроках інформатики в молодшій школі.


Список використаних джерел:

 1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском воздасте / Л.И. Божович – М., Просвещение,1968.- С.207-246.

 2. Ельконін Д.Б. Психологія гри / Д.Б. Ельконін – М., 1999.

 3. Кочерга О. Психофізіологія творчості дітей / Олександр Кочерга. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.

 4. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. у ВНЗ. – К.:Професіонал,2006.-480 с.

 5. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии / А.Л. Сиротюк – М.,2000. – 128с.

 6. 2.  Спрингер С., Дейг Г. Лівий мозок, правий мозок / С. Спрингер, Г. Дейг – М., 1983.– 256c.

 7. Фрит К. Мозок та душа: Як нервова діяльність формує наш внутрішній світ / Крис Фрит. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 335 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка