Журналістика, філологія та медіаосвіта”Сторінка24/24
Дата конвертації09.03.2016
Розмір4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ЛІТЕРАТУРА

1. Коць-Григорчук Л. Задля єдиного українського правопису / Лідія Коць-Григорчук // Про український правопис і проблеми мови : зб. доп. мовної секції 16-ої Річної Конференції Української Проблематики / відп. ред. : Лариса Онишкевич. − Нью-Йорк, Львів, 1997. − С. 87−95.

2. Смаль-Стоцький С. Правопис і літературна мова / Степан Смаль-Стоцький // Діло. − 1930. − 6 серп.

3. Смаль-Стоцький С. Правопис і літературна мова / Степан Смаль-Стоцький // Діло. − 1930. − 7 серп.

4. Смаль-Стоцький С. Правопис і літературна мова / Степан Смаль-Стоцький // Діло. − 1930. − 8 серп.

5. Смаль-Стоцький С. Правопис і літературна мова / Степан Смаль-Стоцький // Діло. − 1930. − 10 серп.

6. Смаль-Стоцький С. Правопис і літературна мова / Степан Смаль-Стоцький // Діло. − 1930. − 12 серп.

7. Український правопис − повернення до національних засад / [упоряд. О. Пономарів]. − К., 2003.

8. Яценко А. Правописні проблеми на сторінках щоденника «Діло» / Андрій Яценко // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. праць / відп. ред. : С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко. − Черкаси, 2007. − С. 259−262.

НАШІ АВТОРИ


Амошулуй Тетяна Михайлівна – студентка 3 курсу історико-філологічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса); науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського С.В.Форманова.

Баландіна Надія Францівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Балинський Ігор Олексійович – асистент кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. І.Франка

Барчук Віра Ярославівна – асистент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Батуревич Ірина Вікторівна – веб-дизайнер, журналіст (журнал «Про звук, світло та музичні інструменти»), студентка ІV курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – асистент кафедри видавничої справи і редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка П.Салига.

Бикова Ольга – асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Боєва Евеліна Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

Босак Ніна Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Брайлян Надія Борисівна – науковий співробітник відділу досліджень української періодики Відділення «Науково-дослідний центр періодики» Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника.

Брага Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені  А.С.Макаренка.

Буда Володимир Андрійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського та загального мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Бутиріна Марія Валеріївна – кандидат філологічних, доцент кафедри менеджменту ЗМІ, реклами та ПР, докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Васіна Олена Володимирівна – аспірант, кореспондент Національного інформаційного Агентства Укрінформ.

Вітряк Ірина Андріївна – асистент кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Волочай Марія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Галаур Світлана Петрівна – аспірант кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Гвоздєв Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики та видавничої справи Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету.

Герасимчук Надія Григорівна – викладач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Інституту масової комунікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Горіна Жанна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Грабська Анна Володимирівна – студентка III курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.М.Корнєєв.

Девальєр Оксана Миколаївна – аспірант кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Дегтярьова Клавдія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Демиденко Тетяна Прокопівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, член Національної спілки журналістів України.

Донченко Юлія Володимирівна – магістрант історико-філологічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

Дубчак Наталія Михайлівна – студентка ІV курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – доцент кафедри видавничої справи і редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Я.Прихода.

Думанська Марія Ігорівна – аспірант Української академії друкарства (м. Львів).

Дупак Олеся Володимирівна – начальник Молодіжного інформаційного агентства Класичного приватного університету, викладач кафедри теорії та практики журналістики Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Духаніна Наталія Мар’янівна – аспірант, викладач англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Дяченко Ірина Миколаївна – заступник директора з соціально-виховної роботи Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету, аспірант кафедри теорії і практики журналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Дяченко Марія Дмитрівна – аспірант, старший викладач кафедри теорії і практики журналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Жданова Ірина Юріївна – студентка IV курсу відділення видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В.Проценко.

Зінченко Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Іванов Сергій Аркадійович – кандидат технічних наук, доцент Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Кажан Валентина Іванівна – доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету.

Калініна Раїса Павлівна – доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури Криворізького державного педагогічного університету.

Кічура Леся Володимирівна – редактор літературної частини Національного академічного українського державного театру імені Івана Франка, аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кличко Світлана Миколаївна – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Козуб Галина Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Кондратенко Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Копусь Ольга Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса).

Корнєва Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Косюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Котух Наталія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Коцюба Марія Вікторівна – студентка Інституту масової комунікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка К.С. Серажим.

Кочегарова Олександра Василівна – редактор газети «УнивериЯ» Молодіжного міського інформаційного агентства Класичного приватного університету, викладач кафедри теорії та практики журналістики Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Кудряшов Гліб Олексійович – аспірант кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кузнєцова Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Куць Олена Анатоліївна – аспірант кафедри філософії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Кучерява Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, приват-доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса).

Лешко Уляна Орестівна – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, Заслужений журналіст України, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лисенко Леся Іванівна – аспірант кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ломоносова Катерина Сергіївна – бакалавр, студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т.В.Смирнова.

Масімова Лариса Гагіківна кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач суспільно-гуманітарних дисциплін Економіко-правового технікуму при МАУП. (м. Київ).

Мелкумова Тетяна Володимирівна аспірант кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету.

Мельничук Катерина Олександрівна – студентка V курсу факультету іноземної філології Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь); науковий керівник – академік АН ВШ України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу та соціолінгвістики, декан факультету іноземної філології Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського О.Д. Петренко.

Мирошкина Наталія Вікторівна – методист, викладач кафедри інженерної психології та соціогуманітарних дисциплін Єнакієвського інженерного факультету Донбаського державного технічного університету.

Михайлин Ігор Леонідович – професор, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Мірошниченко Павло Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістської творчості, реклами та зв’язків із громадськістю Запорізького національного університету.

Ніколашина Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Новосад Оксана Степанівна – аспірант кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Овдієнко Наталія – магістрант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н.М.Сидоренко.

Огар Емілія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри видавничої справи та редагування Української академії друкарства (м. Львів).

Одінцова Майя Іванівна – магістр, асистент кафедри журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Херсонського державного університету, керівник Інституту філології та журналістики.

Омеляненко Вікторія Іванівна аспірант кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Онкович Артем Дмитрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Онкович Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України; професор кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету «КПІ».

Орлов Андрій – журналіст Полтавського радіо «Довіра»

Остроушко Оксана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету.

Павленко Людмила Григорівна – політичний оглядач Всесвітньої служби радіомовлення України, аспірант кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Павлюк Роман Олександрович – асистент кафедри філологічних дисциплін, аспірант кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Пенчук Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії і практики журналістики Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Петренко Тетяна Сергіївна – асистент кафедри української літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Пода Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики журналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), перший заступник директора Інституту журналістики і масової комунікації, докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Подлужна Анна – студентка V курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент А.М. Волобуєва.

Подоляка Надія Степанівна – науковий редактор робочої групи обласного тому «Зводу пам'яток історії та культури України» при управлінні культури і туризму облдержадміністрації (м. Суми), здобувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Почапська Оксана Іванівна асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, аспірант кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.

Романюк Роксолана Мирославівна – молодший науковий співробітник Відділення «Науково-дослідний центр періодики» Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.

Рудич Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Свалова Марина Ігорівна – аспірант кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сегеда Сергій Павлович – полковник, кандидат філологічних наук, доцент кафедри військової історії Національного університету оборони України, докторант (м. Київ).

Семенко Світлана Василівна – докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серажим Катерина Степанівна – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Середа Оксана Зенонівна – молодший науковий працівник Відділення «Науково-дослідний центр періодики» Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника.

Синичич Галина Володимирівна – аспірант, асистент кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сирота Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права.

Смирнова Тетяна Вікторівна – доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.

Смирнов Владислав Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОТБіОП Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Сніцарчук Лідія Віталіївна кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, завідувач Відділення «Науково-дослідний центр періодики».

Сологуб Любов Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Старченко Тамара Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри української мови Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Стехіна Вікторія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» (м. Київ).

Стрижевська Тетяна Володимирівна – магістрант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.П. Михайлюта.

Субота Володимир Миколайович – доцент, декан факультету економіки і менеджменту Приватного навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»; аспірант Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тімофєєв Андрій Валерійович – кандидат філологічних наук, викладач Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Топчій Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Тупиця Олександр Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Федоренко Ольга Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Федоренко Юлія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Форманова Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

Фурманкевич Наталія Михайлівна аспірант, викладач кафедри редакторської та рекламної майстерності Галицького інституту імені Вячеслава Чорновола (м. Тернопіль).

Харитоненко Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ).

Хмельовська Оксана Юріївна – студентка IV курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший редактор програми «Книга. UA» на Першому національному каналі; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.М.Хоменко.

Хоню Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Чабаненко Мирослава Вікторівнаасистент кафедри журналістської творчості, реклами та зв’язків з громадськістю факультету журналістики Запорізького національного університету, аспірант кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.

Чухно Валентина Іванівна – аспірант кафедри філософії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Шебеліст Сергій Вікторович – аспірант кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Шевченко Вікторія Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування, завідувач лабораторії «Студія медіа дизайну» Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Шестакова Елеонора Георгіївна – доктор філологічних наук, Донецький національний університет.

Шулик Роман Тарасович аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Щербакова Олена Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент, керівник Центру риторичної культури «Радість Творчості», незалежна медіадослідниця (м. Київ).

Янишин Ольга Каролівна – аспірант Інституту вищої освіти АПН України, викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Яценко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри мови засобів масової інформації факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка