Кадрове забезпечення програмиСторінка1/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4
Додаток 1

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Група

Функції

Склад

Адміністративно-координаційна

Здійснення загального контролю та керування.

Керівництво діяльністю колективу.

Аналіз ситуації і внесення коректив.


Завідувач

Консультативна, науково-методична

Координація реалізації завдань програми.

Проведення семінарів, консультацій.

Підготовка і видання методичних рекомендацій.

Аналітична діяльність.Вихователь-методист
Педагоги
Вихователь-методист

Педагоги дошкільного навчального закладуВпровадження програми в систему роботи поза заняттями.

Використання нових педагогічних технологій.

Організація дослідницької роботи дітей.


ВихователіФахівці, які співпрацюють з дошкільним навчальним закладом

Організація професійної допомоги педагогам.

Проведення тренінгів, круглих столів, зустрічей.

Діагностика.

Участь у заходах дошкільного закладу та міста.Методист ММК

Додаток 2

ЕТАПИ І ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ №8 ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Управлінська діяльність

адміністрації ДНЗ з розвитку дитячої обдарованості

Зміст діяльності педагогічного колективу з розвитку дитячої обдарованості

Розвиток інтелектуальної обдарованості дітей у процесі навчальної

діяльності

Додаткова робота з дітьми з розвитку дитячої

обдарованості

1 етап - інформаційно-аналітичний

Вивчення і створення нормативно-правової бази для здійснення експериментальної діяльності.

Створення матеріально-технічної бази.

Вивчення та порівняльний аналіз програми "Обдарована дитина" і програми ДНЗ "Геніальні діти»

Розробка плану реалізації експериментальної діяльності. Створення механізму медико-психологічного обстеження обдарованих дітей ДНЗ.

Мотивація батьків на співпрацю з соціально-педагогічного супроводу обдарованої дитини (батьки - союзники).Моніторинг обдарованих дітей в ДНЗ.

Створення карти успішності розвитку дитини.

Складання картотеки з питань роботи з обдарованими дітьми.

Складання картотеки з питань роботи з обдарованими дітьми.

Підготовка матеріалів дошкільного закладу для проведення змістовно-практичного етапу експерименту (планування).

Анкетування, тестування педагогів.

Консультації для педагогів.

Проведення батьківських зборів.

Анкетування, опитування батьків.


Педагогічна та психологічна діагностика дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз отриманих даних.Зарахування дітей до складу гуртка.

Розробка програми гуртка.

Складання перспективного та календарного планування.


2 етап - змістовно-практичний

Забезпечення ресурсної бази для здійснення діяльності з обдарованими дітьми.

Серія семінарів для педагогів.

Педагогічна рада.

Складання інформаційних листків та пам'яток.

Проведення круглого столу (для батьків) з питань розвитку обдарований дітей.

Складання інформаційних листів та пам'яток для батьків.


Апробація програми "Геніальні діти" з дітьми старшого дошкільного віку.

Введення новітніх педагогічних технологій, інновацій, які мотивують і активізують освітню діяльність обдарованих дітей.

Проведення проміжної діагностики.

Проведення тематичних днів і інших розважально-розвивальних заходів.Проведення занять у відповідності до планів з використанням різних форм і новітніх ефективних методик.


3-ий етап - контрольно-оціночний

Створення банку даних про обдарованих дітей в ДНЗ.

Планування роботи по узагальненню та поширенню досвіду (проведення міських семінарів, залучення ЗМІ).

Заохочення педагогів до взаємодії з спеціалістами, за участь у створенні спеціальних програм по роботі з обдарованими дітьми.


Аналіз виконання програми по роботі з обдарованими дітьми.

Формулювання висновків, узагальнення досвіду роботи.Підсумкова педагогічна та психологічна діагностика.

Аналіз результатів діагностики.Аналіз виконання програми гуртка.

Збір індивідуального портфоліо досягнень та практичного результату діяльності кожної дитини.
Додаток 3

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПРОГРАМИ «ГЕНІАЛЬНІ ДІТИ»

п/п

Заходи

Терміни

Відповідальний

1.

Розробка системи виявлення обдарованої дитини

Вересень

Вихователі, психолог

2.

Розробка системи взаємодії з сім'ями обдарованих дітей.

Вересень

Вихователі, психолог, методист

3.

Розробка індивідуальних освітніх програм згідно з особливостями обдарованої дитини.

Жовтень

Педагоги творчої групи по роботі з обдарованими дітьми

4.

Створення системи додаткової освіти як умови для саморозвитку та самореалізації.

Жовтень

Методист, фахівці

5.

Створення системи психолого-медико-соціального супроводу.

Жовтень-листопад

Психолог, медичний працівник

6.

Апробація і впровадження діагностичного інструментарію виявлення обдарованих дітей.

Вересень-травень

Вихователі, психолог

7.

Створення та ведення банку даних, що включає відомості про дітей різних типів обдарованості і талантів, освітніх програм навчання обдарованих дітей, кадровому забезпеченні процесу.

Протягом року

Завідувач, методист

8.

Підвищення професійної кваліфікації кадрів, що працюють з обдарованими дітьми.

Протягом року

Методист, завідувач

9.

Організація теоретичного семінару "Обдарованість як психолого-педагогічна проблема".

Листопад

Психолог

10.

Цілеспрямована робота з батьками з проблем дитячої обдарованості, способів її підтримки і розвитку.

Протягом року

Вихователі, фахівці

11.

Участь педагогів у наукових, науково-практичних конференціях різного рівня з проблем обдарованості дитини.

За планом

Завідувач

12.

Використання матеріалів сайтів в Інтернеті, присвячених проблемам обдарованих дітей.

Протягом року

Вихователі, фахівці

13.

Оперативний збір та оформлення, розповсюдження матеріалів по рубриках; досвід педагогічної роботи з обдарованими дітьми; батьківські замітки про особливості виховання і розвитку обдарованих дітей.
Вихователі, фахівці

14.

Організація й удосконалювання системи надання додаткових освітніх послуг.

Протягом року

Педагоги з надання додаткових освітніх послуг

15.

Організація і проведення виставок, конкурсів; організація захисту творчих проектів педагогів дошкільного закладу з розвитку обдарованості дітей.

Протягом року

Вихователі, фахівці

16.

Створення умов для надання обдарованим дітям соціальної, психологічної, медичної допомоги.

Протягом року

Завідувач, психолог, медичний працівник, вихователі, фахівці, батьківський комітет

17.

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу з реалізації програми.

Травень

Завідувач, методист

18.

Аналіз і опис форм роботи.


Квітень-травень

Завідувач, методист, вихователі, фахівці


Додаток 4
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ГЕНІАЛЬНІ ДІТИ» НА 2013-2014 н.р.

п/п

Напрямок роботи

Заходи

Дата

Відпові-дальний

1.

Вивчення нормативних документів, рекомендацій і досвіду роботи педагогів з питання "Обдаровані діти".

1.Знайомство з новинками педагогічної літератури: "Особливості роботи з обдарованими дітьми".

2. Засідання методичного об'єднання.


3. Семінар "Обдарованість: поняття, види обдарованості".

4. Практикум "Організація індивідуальної і диференційованої роботи з обдарованими дітьми на заняттях логіко-математичних уявлень, грамоти".

5. Нарада "Роль дошкільного закладу в навчанні та розвитку обдарованих дітей".


Вересень

Вересень

Листопад

Грудень

Жовтень


Методист

Керівник метод-об'єднання

Психолог

Вихователі


Завідувач2.

Спадкоєм-ність дошкільного закладу і школи.

1. Співбесіда з вихователями про інтереси і схильності дітей

2. Анкетування батьків.

3. Екскурсія в школу на день відкритих дверей

4. Організаційні батьківські збори "Розвиток здібностей майбутнього першокласника"Травень, вересень

Вчитель початкових класів, вихователь

3.

Створення банку даних обдарованих дітей.

1. Анкетно-біографічні відомості по обдарованих дітей.

2. Психодіагностичне обстеження дітей

3. Анкетування дітей.

4. Діагностична робота під час проведення інтелектуальних і мистецьких конкурсів.Вересень-травень

Вихователі, психолог

4.

Психологічна допомога обдарованим дітям.

1. Психологічні консультації для обдарованих дітей.

2. Організація психологічного супроводу в ході олімпіад, марафонів та інших інтелектуальних і творчих конкурсів.

3. Психологічні тренінги, спрямовані на підвищення емоційної стійкості.


Протягом року

Психолог

5.

Створення методичної скарбнички по роботі з обдарованими дітьми.

1. Комплектування методичного кабінету відповідною навчальною і науково-методичною літературою.

2. Створення методичної скарбнички (тести, картки для диференційованої роботи, конкурсні завдання, завдання підвищеної трудності, розробки

інтелектуальних марафонів тощо).


Протягом року


Методист, вихователі, психолог, фахівці

6.

Системати-зація роботи педагогів з обдарованими дітьми.

1. Застосування на заняттях і поза заняттями сучасних технологій: ігрових, навчально-науково-дослідних, проектних, проблемно-пошукових, здоров'язберігаючих.

2. Використання в навчальній і пізнавальній діяльності різних сучасних засобів інформації: медіатеки, Інтернету.

3. Використання елементів диференційованого навчання, спрямованих на творчий пошук, високу пізнавальну активність, самостійну діяльність, навчальну мотивацію обдарованих дітей.

4. Проведення нестандартних форм занять.Протягом року

Вихователі, фахівці

7.

Створення умов для роботи з обдарованими дітьми поза заняттями з організацією роботи дитячих об'єднань за здібностями та інтересами дітей.

1. Функціонування предметних та творчих гуртків, спортивних секцій.

2. Конкурси, міські олімпіади, фестивалі.

3. Математичний турнір "Знай, вважай, відгадуй".

4. КВК «Знай, люби, свій рідний край».

5. Виставка образотворчого мистецтва

"Чарівний пензлик".

6. Фестиваль знавців природи.

7. Спортивні змагання.Вересень-травень
За планом

Вихователі, педагоги з надання додаткових освітніх послуг

8.

Проведення заходів з батьками обдарованих дітей.

1.Анкетування батьків з метою визначення їх основних підходів до даної проблеми.

2. Консультація для батьків "Розвиток творчого потенціалу дитини".

3. Індивідуальні консультації психолога.
4. Творчість батьків і дітей "Ікебани для вихователя", "Новорічний серпантин" тощо.

5. Спортивні змагання "Мама, тато, я - спортивна сім'я".Вересень, травень

Жовтень


Протягом року
Грудень

Лютий


Вихователі

Психолог


ФахівціДодаток 5
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


п/п

Терміни

Тема

Практична діяльність

Творча діяльність

1.

Жовтень

Конвергентивне мислення

 • вербальні задачі

 • класифікація

 • ігри з паличками (за зразком)

 • танграм (знайомство)

 • диктант слуховий

 • рішення логічних задач

 • закономірність (продовж ряд)

 • назви одним словом

 • вправа „Домалюй”

 • вправа „Добре-погано”

 • намалюй букет

2.

Листопад

Конвергентивне мислення

 • вербальні задачі

 • увага

 • ігри з паличками (за слуховою вказівкою)

 • танграм (з 2-3 деталей)

 • диктант графічний

 • тренінг (5 зайвий)

 • закономірність (4 квадрати)

 • найди пару

 • збери квадрат (Нікітін)

 • вправа „Домалюй”

 • склади з геометричних фігур тварину (мозаїка)

 • вправа „Який” (синонімічний ряд)

3

Грудень

Об’ємно – просторове мислення

 • ігри з паличками (перебудова)

 • танграм (за зразком геометричні фігури)

 • диктант зоровий

 • закономірність (9 квадратів)

 • викрійка

 • лабіринт

 • симетрія (лист сніжинка)

 • вправа „Що схоже?” (у двох предметів)

 • придумай назву казці

4.

Січень

Творче мислення

 • дивергентне мислення

 • ігри з паличками (з 15 і більше)

 • танграм (за зразком лисичка, зайчик)

 • диктант з 2-3 завданнями

 • закономірність (за аналогією)

 • добери пару фігурам

 • складання колажу

 • МФО

 • висування гіпотез

5.

Лютий

Творча уява

 • ігри з паличками (перебудова)

 • танграм (за зразком собака, будинок)

 • диктант графічний (фігури)

 • намалюй фігури не відриваючи руки

 • креслення

 • збери квадрат (Нікітін)

 • пошук причин подій

 • аналогія

 • складання казок за допомогою квадрата В.Воскобовича

6.

Березень

Латеральне мислення

 • ігри з паличками (зразок перебудова)

 • танграм (лелека, кіт)

 • диктант з 2-3 завданнями

 • розгортка

 • лабіринт

 • крапочки (Нікітін)

 • старі казки на новий лад

 • вправи на обставини

 • піктограми

7.

Квітень

Пам’ять

 • ігри з паличками

 • танграм (з 2-х наборів)

 • диктант зоровий

 • запам’ятай і домалюй

 • парні слова

 • знайди помилки

 • дроби (Нікітін)

 • розкажи іншими словами

 • кодування символами

 • складання казок за допомогою квадрата В.Воскобовича

8.

Травень

Сприйняття

 • ігри з паличками (повторення)

 • танграм (з 2-х наборів)

 • диктант графічний (фігури)

 • знайди розбіжності

 • що намальовано

 • мовний тренінг

 • дуже правдиві історії

 • домалюй картинку

 • складання казок за допомогою квадрата В.Воскобовича

Додаток 6
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


п/п

Терміни

Тема

Практична діяльність

Творча діяльність

Участь у презентацій-них показах

1

Жовтень

Ходьба

 • ходьба з переступанням, випадами, в присіді, спиною вперед, приставним кроком вперед, назад з заплющеними очима

 • гімнастичні вправи: перекид вперед, „берізка”, „місток”

 • театр осені „Ритмічні імпровізації” (на осінню музику)

 • демонстра-ція вправ гімнастики на заняттях гуртка

Участь у розвазі «І корисна і цікава кожна ця фізична вправа»

2.

Листопад

Біг

 • біг на 25-30 м на швидкість, човниковий біг (4х10), з різного старту, з м’ячем

 • гімнастичні вправи: пів шпагат, шпагат, „берізка”, „місток”

 • театр тварин „Звіро-аеробіка”

 • рухливі імпровізації на класичну музику Вівальді, Чайковського

Участь у родинному святі „Про лінь забудеш - здоровим будеш”

3.

Грудень

Стрибки

 • стрибки у висоту з розбігу, з місця в довжину, з місця в висоту, в глибину, підстри-бування

 • гімнастичні вправи: на розтягування, перекид вперед, назад

 • горизон-тальний пластичний балет на тему „Дитячий садок”

Участь у зимовій олімпіаді

4.

Січень

Кидання, метання

 • кидання м’яча, торбинки на дальність різними способами

 • кільцекид, кидання і ловіння м’яча з різних положень

 • гімнастичні вправи: з стрічкою, „ластівка”, „шпагат”

 • театр зими „Ритмічні імпровізації”

 • пантомімічні етюди психогім-настики М. Чистякової „Дзеркало”, „Мавпочки”, „Зимові розваги”

Участь у зимовому фрістайлі

5.

Лютий

Лазіння, підлі-зання

 • лазіння по канату, гімнастичній стінці різними способами, по похилій дошці

 • гімнастичні вправи: колесо, перекид вперед, назад

 • горизон-тальний пластичний балет на тему „У зоопарку”

 • психогімнастичні етюди „На лісовій галявині”, „Погода”, „Бурулька”, „Дружні звірята”

Участь у рицарських іграх

6.

Березень

Рівновага

 • ходьба прямо, боком по лаві, колоді, похилій дошці, по лаві підкидаючи і ловлячи м’яч, переступаючи через предмети на лаві, ходьба з торбинкою з присіданням

 • художня гімнастика: „ластівка”, „берізка”, на колоді з стрічкою, м’ячем

 • театр професій

 • гра „Що ми бачили не скажемо, що робили ми покажемо”

 • психоемоційний етюд „Хто я?”, „На галявині”, „Три ведмеді”, „Різна хода”

Участь у фестивалі казок

7.

Квітень

Естафети, змагання

 • стрибки з місця в довжину

 • біг 20 м на швидкість

 • футбол

 • естафета з м’ячем, обручами

 • кидання м’яча 1 кг з положення сидячи

 • театр весни „Ритмічні імпровізації”

 • пантомімічні етюди психо-гімнастики М. Чистякової „Частини тіла”, „Різна хода”, „Шалтай-болтай”

Участь у спортивних змаганнях „Веселі старти”

8.

Травень

Школа м’яча

 • горизонтальний пластич-ний балет „Морські варіації”

 • психоемо-ційні етюди „Покажи, що почуваєш”, вправи на жест „Покажи...”, „Що я роблю”

Участь у міських спортивних змаганнях „Перші кроки”

Участь у випускному ранку
Додаток 7
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ З РОЗВИВАЛЬНИМИ ІГРАМИ (автор В.ВОСЬКОБОВИЧ) ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


п/п

Місяць

Ігри-заняття

Зміст і завдання

1

Вересень

Ігри з «2-х колірним квадратом»

Згадати за схемами складання предметів.

Складання казок, придумування нових фігур.

Самостійні ігри з чарівним квадратом.


2

Жовтень

1. Знайомство з "4-х колірним квадратом"

2. Знайомство з грою "Геоконт"
Конструювання фігур як з "2-х колірним квадратом" (скласти і розрізнити).

Знайомство з гномом Двином, виконання завдань (складання червоного квадрата, синього трикутника).

Павук Юк знайомить дітей з чарівними чудовими галявинками, павутинками

Сплести павутину трикутної форми.3

Листопад

1. Продовження роботи з "4-х колірним квадратом"

Конструювання фігур за схемою

2. Продовження роботи з "Геоконтом"


Зафарбовування безбарвних фігур за схемою 1-2.

Викладання різного виду трикутників.4

Грудень

1. "4-х колірний квадрат"

2. "Геоконт" - чудова Галявина

3. Знайомство з "Конструктором цифр"
4. Знайомство з "Прозорим квадратом"


Конструювання фігур за схемою 1-6 з іншим кольором (зробити додаткові схеми).

Зафарбовування безбарвних фігур згідно з запропонованими схемами.

Викладання квадратів, використання 2-х гумок, квадрати великі і маленькі.

Знайомство з казковими персонажами - папугами Эником і Беником.

Знайомство зі схемою викладання цифр

Викладання цифр 1, 2.

У малюка Гео є чарівні крижинки. Він хоче вибрати всі крижинки з квадратів (скільки їх?)

Пластинки з трикутниками, скільки їх?

Розкладання на групи: великі та маленькі.


5

Січень

1. "4-х колірний квадрат"

2. "Геоконт"

3. "Конструктор цифр"

4. "Прозорий квадрат"Придумування нових одноколірних фігур

Замальовка схем.

Викладання прямокутників.

Цифри 1,2,3.


Склади ряд за зразком з "Нетанучих крижинок", знайди зайву.

Вибрати із загальної кількості платівки, накласти одну на одну так, щоб вийшли дві однакові геометричні фігури.

Складання квадрата з різних геометричних фігур способом накладання


6

Лютий

1. "4-х колірний квадрат"

2. "Геоконт"

3. "Конструктор цифр"
4. "Прозорий квадрат"


Знайомство з блазнем Дваном

Складання фігур за схемами 8-12.

Викладання чотирикутників різної конфігурації (прямокутник, квадрат, трапеція).

Використання цих фігур в самостійних іграх, конструкторів.

Конструювання цифр 1, 2, 3, 4.

Скільки потрібно паличок, щоб викласти певну цифру?

Скласти дев'ять квадратів з усіх платівок.

Знайди в альбомі фігурки, зібрані з одних і тих же платівок.

Збери конячку, жирафу, ріг носорога (скільки платівок знадобилося, які геометричні фігури використовували).


7

Березень

1. "4-х колірний квадрат"
2. "Геоконт" - викладання 5-6-косинців

3. "Конструктор цифр"


4. "Прозорий квадрат"


Злий чарівник багатокутники і зробив їх безбарвними - допомагаємо блазню Тріну повернути колір

Блазень Діон склав квадрат і повернув йому червоний колір. Просить дітей зробити інші квадрати: одноколірні, двокольорові, триколірні.

Складання предметів з різних геометричних фігур (будиночок, ракета)

Складання цифр з гумок 1,2,3,4.

Цифра загубилася (пропонуємо ряд цифр, знайти і викласти якої не вистачає)

Робота зі схемою (зафарбовування викладеної цифри)

Викладання за схемами з казковим сюжетом (голова Ва-Ва,

свічка Ви тощо)

Придумати свої варіанти конструювання добре знайомих фігур

8

Квітень

1. 4-х колірний квадрат

2. "Геоконт"

3. "Конструктор цифр"

4. "Прозорий квадрат"Блазень Двані придумав іншу забаву: скласти фігури у яких немає, наприклад, червоного (зеленого, синього та іншого) кольору

Діти, згадуючи казку повинні скласти "човник", черевичок, їжачка, ведмедика

Конструювання 8-9-косинців

Конструювання за зразком предметних форм (меблі, одяг, посуд)

Побудувати квадрати всіх розмірів, від найменшого до найбільшого

Розучування лічилки "Эники-беники їли вареники дуже веселі віники". Співвідношення зі схемою конструктора цифр

Колективна гра "Вертикальне доміно"

Викладання фігур з 3 платівок: літак, птиця; 4 платівок: жираф, конячка, гусак, собака; з 6 платівок: собака, олень9

Травень

Підсумкове заняття.

Вікторина "Казкові лабіринти ігри"Діагностика рівня знань дітей

Математичний розвиток дітей ("Казкові лабіринти ігри")

Додаток 8
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ,

РОЗРОБЛЕНІ ПЕДАГОГАМИ ДНЗ №8

На сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі успішно реалізуються такі авторські програми як "Маленький геній", "Скарб нації", "Юні чемпіони"."Маленький геній"

Дана програма втілює в себе новий підхід до музичного розвитку дошкільнят, який полягає в постановці та реалізації принципово нових завдань музичної педагогіки.Основа програми - це поступове занурення дітей в світ музики. Кожне заняття - новий крок в пізнанні. А пізнання відбувається, як через сприйняття музики (народної, класичної, сучасної), так і через практичну музичну діяльність дитини. Єдність їх у кожному занятті обов'язкова.

Заняття побудовані у вигляді ігор-подорожей по казках. Основна мета цих перетворень у веселу гру занять - навчити підростаючу людину чути, слухати, розуміти, грати і творити, виявляючи свої здібності.

Поступово діти включаються в коло музичного життя через чотири форми музичної діяльності, які постають перед ними у вигляді казкових персонажів. Перехід від ігрової форми до навчальної відбувається поступово.

Основна мета:

- розвиток музичної культури дошкільника, накопичення у нього досвіду взаємодії з музичними творами;

- розвиток у дитини позиції активного учасника, виконавця-творця музичних творів, доступними засобами виражати себе, свої емоції, почуття, настрої та переживання.

«Скарб нації»

Дана програма втілює в себе новий підхід до математичного навчання дошкільників, який полягає в постановці та реалізації принципово нових завдань з формування всебічно розвиненої особистості.Основа програми - це освоєння математичних уявлень, засобів і способів пізнання через вдосконалення всієї освітньої роботи з поліпшення підготовки дітей до систематичного навчання в школі.

Завдання педагога полягає в тому, щоб розвивати довічну любов до пізнання, розвинути в дитині її потенційні безмежні можливості.

Діти дошкільного віку легко засвоюють величезну кількість інформації; здатні швидко сприймати інформацію; переповнені життєвою енергією; володіють величезною спрагою пізнання; можуть навчитися всього того, чого ми будемо вчити їх, якщо це робити послідовно і систематично.работа с тетрадью

Основна мета - розвиток у дітей пізнавального інтересу до математики, творчого потенціалу та індивідуальних математичних здібностей, умінь і якостей особистості
"Юні чемпіони"

Ця програма спрямована на розвиток у дітей фізичних якостей на основі змагально-ігрового методу.

Інтенсивна робота великої кількості м'язів при виконанні фізичних вправ допомагає успішно функціонувати всю систему організму і чинити на неї тренувальну, розвиваючу дію. Гарна фізична підготовленість, визначається рівнем розвитку основних фізичних якостей, є основою працездатності у всіх видах навчальної, трудової, прикладної та спортивної діяльності.

Тактичне значення має розвиток всіх фізичних якостей, так як розвиток одного з них певним чином впливає на розвиток іншого.

Гнучкий варіативний характер змагально-ігрового методу дозволяє раціонально використовувати різні засоби у фізичному вихованні. Значно підвищується зацікавленість дошкільнят, збільшується моторна щільність занять, їх ефективність. Емоційний характер впливу змагальних вправ і рухливих ігор дозволяє комплексно виховувати широкий діапазон фізичних якостей. Виховання морально-вольових якостей здійснюється в умовах боротьби з суперником, при колективному характері дій, значних фізичних і емоційних напругах. Особисті інтереси в іграх або змаганнях підкоряються колективним цілям, виробляється повага до товаришів по команді, супернику..

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка