Кафедра філології „Затверджую”Скачати 457.96 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір457.96 Kb.
1   2   3   4   5

3.2. Питання з історії української літератури

1. Біблія як визначний твір світової літератури та першотвір української літератури.

2. Література як вид мистецтва слова. Роди і жанри художньої літератури.

3. Специфіка фольклору як художньої творчості народу. Родова і жанрова структура українського фольклору.

4. „Слово о полку Ігоревім” – перлина давньої української літератури ХІІ ст.

5. Основна проблематика, жанрові різновиди творчості Г. С. Сковороди.

6. І. П. Котляревський – зачинатель нової української поезії і драматургії. Поема „Енеїда”. П’єса „Наталка Полтавка”.

7. Становлення і розвиток жанру байки в українській літературі першої половини і середини ХІХ ст. Байки П. П. Гулака-Артемовського, Є. П. Гребінки, Л. І. Глібова.

8. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – перший письменник-прозаїк нової української літератури. Оповідання „Салдацький патрет”, повість „Маруся”.

9. „Русалка Дністрова” та її роль у культурно-духовному відродженні Західної України (перша половина ХІХ ст.).

10. О. В. Духнович – поет, прозаїк, драматург і педагог.

11. Майстерність художнього відтворення високих почуттів материнства у поемах Т. Г. Шевченка „Наймичка”, „Сова”, «Марія».

12. Волелюбні і закличні мотиви в поезіях Т. Г. Шевченка „Заповіт”, „І мертвим, і живим…”, „Я не нездужаю”, «Мені однаково» та ін.

13. Уславлення „поборників святої правди і волі” в творчості Т. Г. Шевченка.


Поеми „Сон”, „Кавказ”, „Варнак”.

14. Образ України в творчості Т. Г. Шевченка.

15. Особливості композиції, соціально-психологічне змалювання художніх образів-персонажів у повісті Марка Вовчка „Інститутка”.

16. „Чорна рада” Пантелеймона Куліша – перший соціально-історичний роман в українській літературі.

17. Жанрові особливості та проблематика І. С. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”.

18. Національна ідея в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Образ Чіпки – шукача правди і добра на землі.

19. Циклічне розмаїття і жанрова своєрідність поетичної творчості І. Я. Франка. Образ вічного революціонера, борця за „поступ, щастя й волю” у творчості Каменяра.

20. Імпресіоністична і жанрово-тематична своєрідність новел М. М. Коцюбинського „Intermezzo”, „Цвіт яблуні”, „В дорозі” та ін.

21. Драматичні твори Лесі Українки. Драма „Лісова пісня”: фольклорні джерела, жанрові особливості, художні образи драми.

22. Психологізм новел В. С. Стефаника з селянського життя („Новина”, „Камінний хрест” та ін.).

23. Творчість Миколи Вороного. Естетична концепція українського модернізму. (Вірші „За Україну”, „Відозви”, поема „Євшан-зілля” та ін.).

24. Поетичний образ України в творчості В. Сосюри. „Любіть Україну”, „Донбас, Донбас…”.

25. Майстерність зображення людських характерів у кіноповісті О. Довженка „Зачарована Десна”.

26. Проблема духовності й історичної пам’яті в романі Олеся Гончара „Собор”.

27. Показ трагічної долі українського народу в романі Уласа Самчука „Марія”.

28. Проблема вірності і зради, віри і безнадії у романі Івана Багряного „Сад Гетсиманський”.

29. Образ України у творчості Василя Симоненка („Лебеді материнства”, „Ти знаєш, що ти – людина”).

30. Ідейно-стильові особливості та основні мотиви лірики В. Стуса («Як добре те, що смерті не боюсь я», «На колимськім морозі калина…», «Палімпсест»)4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН


 

 1. Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г X. Числівник української мови. – К.,1980.

 2. Баранов М.П., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Ипполитова Н.А., Ивченко Т.Р. Методика преподавания русского языка. М.: Просвещение, 1990.

 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. - К., 1980.

 4. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія.- К., 1993.

 5. Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981.

 6. Біляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Передрій Г.Р., Рожило Л.П. Методика вивчення рідної мови в школі. – К.: Рад. школа, 1987.

 7. Біляєв О.М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.П., Концепція навчання державної мови в школах України // Дивослово. – 1996. – 1.- С.16-21.

 8. Бондаренко Н. Державна мова в контексті мовної освіти //Дивослово. – 1996. – №4.- С.30-34.

 9. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання рідної мови в 1-4 класах. – К.: Рад. школа, 1991

 10. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови. – К., 2004.

 11. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

 12. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К., 1993.

 13. Волох О.Т. та інші. Сучасна українська мова. – К., 1989.

 14. Вохміна Л.Л. Хочешь говорить – говори: 300 упражнений устной речи. –М.: Рус. язык, 1993.

 15. Гаркавець О.М. Про критерії поділу слів на частини мови// Українське мовознавство.- 1982. – №10.

 16. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К., 1977.

 17. Горяний В.Д. Українська мова (10-11 кл.): Посібник для шкіл (класів) з поглибленим вивченням рідної мови. – К.: Освіта, 1992.

 18. Грипас Н.Я. Робота з текстом на уроках мови в 4 – 6 класах. – К.: Рад. школа, 1989.

 19. Грищенко А.П. Прикметник в структурі словосполучення і речення //УМЛШ. – 1986. – №7.

 20. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1987.

 21. Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Сучасна українська літературна мова:Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004

 22. Гурло Г.В. Програмовані картки до теми: Види складнопідрядних речень // Дивослово. – 1995. - №3. – С.40-42.

 23. Доленко М.Т. та інші. Сучасна українська мова.– К., 1987.

 24. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К., 1995.

 25. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974.

 26. Єрмоленко С.І., Мацько Л.І. Навчально-виховна концепція вивчення рідної (державної) мови // Дивослово. – 1994. – 7. – С.28-33.

 27. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К , 1984.

 28. Жовтобрюх М.А., Волох О.Т. , Самійленко С.П., Слинько І.І. Історична граматика української мови. – К : Вища школа, 1980.

 29. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної літературної мови. Ч.І., 4-е вид. – К.: Вища школа, 1972.

 30. Заоборна М.І. Просте речення. Складні випадки аналізу: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

 31. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994.

 32. Кадомцева П.О. Українська мова. Синтаксис простого речення. – К., 1985.

 33. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії.: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000.

 34. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки: Навч.посібник для студентів філологічних факультетів. – К., 1985.

 35. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К., 1999.

 36. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – К., 1981.

 37. Леонова М В Сучасна українська літературна мова. Морфологія – К.,1983.

 38. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. – К , 1974.

 39. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К., 2003.

 40. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках рідної мови. – К.: Рад. школа, 1984.

 41. Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання рідної мови. – К.: Рад. школа, 1982.

 42. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Пентилюк М.І. – К.: Ленвіт, 2000.

 43. Михайлюк В. Аспекти формування культури ділового мовлення // Дивослово. – 2001. – №3. – С.41 – 43.

 44. Національна система виховання: Концепція. – К., 1991.

 45. Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках рідної мови. – К.: Освіта, 1993.

 46. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика навчання рідної мови в середній школі. – К.: Вища школа, 1989.

 47. Педагогічні інновації у сучасній школі. Науково – методичний збірник. – К.: Освіта, 1994.

 48. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994.

 49. Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання: Методичний посібник для вчителя. – К.: Рута, 2000.

 50. Передрій Г.Р. Позакласна робота з рідної мови 4-8 кл. – К.: Рад школа, 1979.

 51. Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990.

 52. Плиско К.М. Синтаксис української мови. Проблемні питання. – Харків, 1992.

 53. Плющ М.Я. Історія української літературної мови. – К., 1971.

 54. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його у школі – К., 1969.

 55. Потапенко О.І. Гурткова робота з рідної мови в 4-6 класах. – К.: Рад. школа, 1989.

 56. Самійленко С.П Нариси з історичної морфології української мови. Ч.І. – К.,1970.

 57. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1988.

 58. Симонова К.С. Функції стверджувальних часток в українській мові. //УМЛШ. – К., 1980. – №11.

 59. Сич В.Ф. Перехід у займенники слів інших частин мови //УМЛШ. – 1984. – №10.

 60. Слинько І.І. Сполучник чи сполучне слово? //УМЛШ. – 1987. – №4.

 61. Слинько І.І., Гуйвенюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. – К., 1994.

 62. Стріха А.Л., Гуревич А.Ю. Цікава граматика: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1991.

 63. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К., 1994.

 64. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І.К.БІлодіда. – К., 1972.

 65. Українська мова : Енциклопедія. – К., 2000.

 66. Філософські питання мовознавства. – К., 1972.

 67. Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі рідної мови: Посібник для вчителя. – К.: Рад школа, 1991.

 68. Шульжук К.Ф. Розмежування типів простого речення //УМЛШ. – 1982. – №11.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ
Під час проведення державного іспиту члени ЕК зобов’язані створити сприятливу морально-психологічну обстановку, в якій студент має можливість обміркувати відповіді, повністю розкрити знання.

Кількість тестових завдань в одному варіанті складає 50. Кожне питання має чотири варіанти відповідей, з яких одна правильна. Кожна правильна відповідь оцінюється у два бали, таким чином максимальна кількість балів становить 100 балів. Тривалість одного іспиту (з мови або літератури) не повинна перевищувати 60 хвилин.

Правильну відповідь потрібно обвести кружечком.

Результати складання державного іспиту оцінюються за національною чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), за міжнародною шкалою ECTS, а також за стобальною шкалою, на закритому засіданні ЕК і вносяться в екзаменаційну відомість.

Зразок вступного випробування з дисципліни

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

1) У якому році відбувся похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців («Слово о полку Ігоревім»)?

а) 1285; б) 1185; в) 1385; г) 14852) У якому році була видана відома «Острозька Біблія»?

а) 1281; б) 1381; в) 1481; г) 15813) Чий це портрет з повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького: «...Молоде довгасте лице було рум’яне. Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало молодою парубочою красою»?

а) Лавріна; б) Карпа; в) Омелька Кайдаша; г) Балаша.4) До якого літературного напряму (стилю) належить проза Панаса Мирного?

а) романтизм; б) сентименталізм; в) реалізм; г) імпресіонізм.5) За жанром «Інститутка» Марка Вовчка – це:

а) оповідання; б) соціальна повість; в) новела; г) роман6) Який літературний жанр приніс Л.Глібові найбільшу популярність?

а) байки; б) дитячі вірші в) загадки; г) лірична поезія.7) Укажіть слова, в яких міститься головна ідея поезії В.Сосюри «Любіть Україну»:

а) Примножувати багатства рідної Батьківщини; б) любити, оберігати, звеличувати рідну Батьківщину; в) захищати природу; г) боротися з фашистами.8) Кого з персонажів роману О.Гончара «Собор» стосується ця портретна характеристика: «Раніше на металургійний відбирали велетнів, і він був один із них, на голову вищий за тих дідків, що його супроводжували підтюпцем. Велике від природи лице було ніби як роз брякле – чи спав у курені, чи, може, поправився тут на санаторних харчах? Легкий, без живота, з широкими закістлявленими грудьми. Ішов неквапною ходою, дивлячись просто вперед, виставивши сонцеві кулясте мудрецьке чоло. Патріарх! Король Лір! Пророк Ісайя!»?

а) Володьки Лободи; б) Миколи Баглая; в) Івана Баглая; г) Ізота Лободи; д) Ягора Катратого.9) З якого твору В.Симоненка ці поетичні рядки:

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

а) «Задивляюсь у твої зіниці...»; б) «Є в коханні і будні, і свята...»; в) «Дума про щастя»; г) «Лебеді материнства»10) У збірці І.Франка «З вершин і низин» переважає:

а) інтимна лірика; б) громадянська лірика; в) пейзажна лірика; г) філософсько-медитативна лірика.11) Кого з цих українських письменників працював переважно у жанрі психологічної новели?

а) Т.Шевченко; б) І.Франко; в) Леся Українка; г) В.Стефаник.12) З якого твору такі рядки: „Той дурень, хто іде дурним панам служити, А більший дурень, хто їм дума угодити!”

а) „Ведмежий суд” Є.Гребінки; б) „Пан та Собака” П.Гулака-Артемовського; в) „Багатий, бідний” Л.Боровиковського; г) „Мадей” І.Вагилевича13) Назвіть матір Енея (поема «Еней» І.Котляревського):

а) Юнона; б) Сивілла; в) Дідона; г) Венера14) Котрий із поданих творів Г.Квітки-Основ’яненка належить до групи бурлескно-реалістичних:

а) „Щира любов”; б) „Маруся”; в) „Салдацький патрет”; г) „Козир-дівка”15) Як називався альманах, укладений членами гуртка „Руська трійця” і виданий 1837 року:

а) „Утренняя звезда”; б) „Сніп”; в) „Ластівка”; г) „Русалка Дністровая”16) Назвіть образ, який символізує незламність духу, титанзім народів у поемі „Кавказ” Т.Шевченка:

а) неситого орла; б) Прометея; в) Духа живого; г) чурека і саклі;17) Легенду з якого літопису використав для своєї поеми «Євшан-зілля» М.Вороний?

а) «Повість минулих літ»; б) «Київський літопис»; в) «Галицько-Волинський літопис»; г) Літопис Самовидця.18) Фольклорний віршований твір з гострим драматичним сюжетом любовного, казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїко-патріотичного змісту, часто з елементами метаморфоз називають:

а) коломийкою; б) щедрівкою; в) думою; г) баладою.19) Твір Григорія Сковороди «Бджола та Шершень» за жанром є:

а) поемою; б) байкою; в) романом у віршах; г) оповіданням.20) Першим драматичним твором нової української літератури є:

а) «Назар Стодоля» Т.Шевченка; б) «Наталка Полтавка» І.Котляревського; в) «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основʼяненка; г) «Хазяїн» І.Карпенка-Карого.21) «Розумна пані і моторна, Для неї трохи сих імен: Трудяща, дуже працьовита, Весела, гарна, сановита, Бідняжка, що була вдова». У цих рядках поеми І.Котляревського «Енеїда» йдеться про:

а) Гебу; б) Юнону; в) Дідону; г) Венеру.22) Кого зображує Л.Глібов в алегоричному образі Вовка у байці «Вовк та Ягня»:

а) пана-кріпосника; б) начальника; в) комісара; г) царя.23) «Маруся» Г. Квітки-Основʼяненка є повістю:

а) філософською; б) пригодницькою; в) історичною; г) сентиментально-реалістичною.24) З чиїм ім’ям пов’язане культурне відродження на Закарпатті у ХІХ ст.?

а) І.Франко; б) М.Шашкевич; в) О.Духнович; г) М.Драгоманов.25) У якій поемі Т.Шевченка мати підкидає свого позашлюбного маленького сина на хутір до старої бездітної родини:

а) «Катерина»; б) «Наймичка»; в) «Сова»; г) «Марія».26) Ідеєю вірша «Заповіт» Т.Шевченка є:

а) Заклик бути вірним Російській державі; б) заклик то утворення незалежної української держави; в) заклик порвати кайдани та творити нову вільну народну сім’ю; г) заклик до миру і любові між усіма народами.27) Ліричний герой поеми Т.Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») пролітає над:

а) Карпатами, Москвою, Далеким Сходом; б) Україною, Сибіром, Петербургом; в) Чорним морем, Уралом, Петербургом; г) Києвом, Москвою, Петербургом.28) В історичному романі П.Куліша «Чорна рада» відображено події:

а) 1648 р.; б) 1654 р.; в) 1657 р.; г) 1663 р.29) Представником якого стилю модернізму є М.Коцюбинський:

а) символізм; б) неоромантизм; в) імпресіонізм; г) експресіонізм.30) З якого твору В.Стефаника наведена цитата: «…Закочував штани, аби перейти ріку, бо туда була дорога до міста. Вступив уже у воду по кістки та й задеревів…Вернувся і пішов до моста»

а) «Сини»; б) «Діточа пригода» в) «Новина»; г) «Катруся».31) З якого твору В.Сосюри ці слова: “Для нас вона в світі єдина, одна В просторів солодкому чарі…Вона у зірках, і у вербах вона, І в кожному серця ударі»

а) «Любіть Україну»; б) «Коли потяг у даль загуркоче»; в) «Марії»; г) «До брата».32) Хто з сім’ї Довженків найбільше любив «саджати що-небудь у землю, щоб проізростало» (за кіноповістю «Зачарована Десна»)?

а) баба Марусина; б) мама; в) сестра; г) прабаба.33) Що означає поняття «лободівщина» у трактуванні Олеся Гончара (за романом «Собор»)?

а) кар’єризм, пустопорожність, лицемірство; б) сентиментальність, співчутливість; в) авторитарність, деспотичність; г) порядність, гідність, патріотизм.34) У якому хрестоматійному вірші В.Стус висловлює свою нескореність перед «суддями», віру в повернення до рідного народу, рідного краю?

а) «Схились до мушлі спогадів – і слухай…»; б) «На колимськім морозі калина»; в) «Наснилося, з розлуки наверзлося»; г) «Як добре те, що смерті не боюсь я».35) За жанром «Марія» У.Самчука це…

а) роман-хроніка; б) роман-епопея; в) соціально-побутовий роман; г) філософський роман.36) П.Куліш започаткував в українській літературі жанровий різновид роману:

а) філософський; б) історичний; в) утопічний; г) фантастичний.37) Оповідачем у повісті «Інститука» Марка Вовчка виступає:

а) панночка; б) стара пані; в) кріпачка Устина; г) полковий лікар.38) Хто з персонажів повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького був «...дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, говів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постити; він понеділкував і постив дванадцять п’ятниць на рік, перед декотрими празниками»?

а) Лаврін; б) Балаш; в) Карпо; г) Омелько Кайдаш.39) Укажіть провідну ідею новели М.Коцюбинського «Intermezzo»

а) зв'язок митця з народом; б) уславлення краси рідної мови; в) викриття зрадників; г) заперечення війни; д) звеличення Т.Шевченка.40) Яка новела В.Стефаника присвячена темі еміграції?

а) «Новина»; б) «Синя книжечка»; в) «Камінний хрест» г) «Марія».41) Укажіть слова, в яких міститься головна ідея поезії В.Сосюри «Любіть Україну»:

а) Примножувати багатства рідної Батьківщини; б) любити, оберігати, звеличувати рідну Батьківщину; в) захищати природу; г) боротися з фашистами.42) Сашко (за кіноповістю «Зачарована Десна» О.Довженка) вперше нагрішив, коли:

а) не привітався з сусідами; б) не помолився вранці; в) не виконав доручення, даного батьком; г) вирвав моркву, яка ще не виросла.43) Що є композиційним та ідейним стрижнем роману «Собор» О.Гончара?

а) історія кохання Єльки Чечіль та Миколи Баглая; б) образ собору; в) історія кар’єрного злету Володьки Лободи; г) доля Ягора Катратого.44) В якому з цих творів розкривається страшна трагедія Голодомору?

а) «Сад Гетсиманський» І.Багряного; б) «Україна в огні» О.Довженка; в) «Марія» У.Самчука; г) «Я (Романтика)» М.Хвильового.45) Який із цих творів не належить І.Багряному?

а) «Чорна рада»; б) «Сад Гетсиманський» в) «Тигролови»; г) «Огненне коло».46) Кому належать ці слова: «Як добре те, що смерті не боюсь я І не питаю, чи тяжкий мій хрест, Що перед вами, судді, не клонюся, в передчутті недовідомих верств»?

а) В.Стус; б) В.Симоненко; в) І.Драч; г) Л.Костенко.47) Легенду з якого літопису використав у поемі «Євшан-зілля» М.Вороний?

а) «Повість минулих літ»; б) «Галицько-Волинський літопис»; в) «Київський літопис»; г) «Літопис Самовидця».48) Календарно-обрядові пісні літнього циклу поділяють на:

а) веснянки, гаївки, гагілки; б) колядки, щедрівки, русальні; в) гаївки, колядки, жниварські; г) русальні, купальські, жниварські.49) Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки уособлює кращі риси українського селянина – чесність, народну мудрість, розуміння природи й турботу про її збереження?

а) дядько Лев; б) Лукаш; в) Килина; г) мати Лукаша.50) Поема «Варнак» Т.Шевченка належить до:

а) раннього періоду творчості; б) періоду «трьох літ»; в) періоду заслання; г) останнього періоду творчості.

Зразок вступного випробування з дисципліни

«УКРАЇНСЬКА МОВА» 1. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка:

а) дівчисько, второпати, прикріпити, базікати;

б) беркицьнутись, козаченько, повчання, мамусю;

в) зіронька, злодюга, вікопомний, роззява;

г) рученьки, проміння, вітрище, самісінький.2) Визначити рядок, у якому всі підкреслені слова вжито у переносному значенні метафоричного характеру:

а) черевата піч, черпати із словників, шанувати копійку, капелюшок посміхнувся;

б) хвіст комети, черства душа, крило будинку, рецепт успіху;

в) райдужний погляд, командир рою новобранців, Одеса сміється, сірі будні;

г) спродати за мідь, ранити душу, рівчаки на лобі, село спить.

3) Визначити рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення:

а) зганяти зі світу, вішати собак, без мила в душу лізти;

б) живіт присох до спини, і крихти в роті не було, ріски в рот не брати;

в) ворожити на бобах, вити вовком, дати звістку про себе;

г) повісити носа, стерти з лиця землі, уродитися в сорочці.

4) Фонетика – це розділ мовознавства, що вивчає:

а) співвідношення писемних знаків з фонетичною системою мови;

б) звукову будову мови; артикуляційно-акустичну природу фонетичних одиниць;

в) норми літературної вимови;

г) лексичне значення слів.

5) Визначити рядок, у якому всі слова можуть мати подвійний наголос

а) джерело, дівчина, долузати, доплести, досидіти;

б) доповідачка, лещата, допоміжний, драбинчастий, лавровий;

в) атлас, водник, висіти, дослати, досадити;

г) навскач, наварити, надвоє, наметати, намолот.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка