Кафедра філології „Затверджую”Скачати 457.96 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір457.96 Kb.
1   2   3   4   5

6) Приголосні за участю активних мовних органів поділяють на:

а) губні, язикові (передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові) та глоткові;

б) губно-губні та губно-зубні;

в) ротові й носові;

г) сонорні й шумні.

7) Голосні залежно від положення тіла язика у горизонтальному напрямі поділяють на:

а) переднього і заднього ряду;

б) ненапружені / напружені;

в) нелабіалізовані / лабіалізовані;

г) високого / середнього / низького підняття.

8) Зазначити, що називають консонантизмом:

а) сукупність голосних;

б) сукупність приголосних;

в) сукупність голосних і приголосних.9) Указати типи звукових змін, характерні для української мови:

а) асиміляція, дисиміляція, дієреза, стяжіння, гаплологія, метатеза, епентеза;

б) акомодація, асиміляція, дисиміляція, гаплологія, метатеза, епентеза, стяжіння;

в) акомодація, асиміляція, дисиміляція, дієреза, метатеза, епентеза, стяжіння, гаплологія.10) Визначити рядок, у якому правильно описано чергування голосних у словах женити, шостий

а) це випадні голосні, що розвинулися із зредукованих;

б) це чергування найдавніше. Воно розвинулося ще в дослов'янський період з коротких голосних е та о і, як гадають, спочатку було пов'язане з наголосом;

в) це чергування відбувається у повноголосих формах зі сталим наголосом між приголосними; г) у закритому складі зрідка може виступати голосний і, що утворився  із редукованого ъ незакономірно, за аналогією до інших слів.11) Багатокомпонентним називається:

а) складне речення, синтаксично нерівноправні частини якого поєднуються за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів;

б) складне речення, дві і більше частини якого поєднуються за змістом та інтонацією, без сполучників або сполучних слів;

в) складне речення з різними типами зв'язку;

г) складне речення, в якому дві і більше предикативних частини є рівноправними і поєднуються в одне граматичне та смислове ціле сурядними сполучниками.

12) Неправильним є твердження (розділові знаки пропущено):

а) Сніги стежки заносять і алеї і не проїхати в них і не пройти.

У реченні потрібно поставити кому.

б) Зумійте бути вольними – і будете вольні.

Це складносурядне речення.

в) У мене була лише мати та був іще сивий дід.

У реченні не потрібно ставити кому.

г) Повітря ллється тут незаймане і дике і поїть і п’янить і веселить мене.

Це складносурядне речення.

13) Правильно розставлені розділові знаки у складносурядному реченні:

а) Ставок, гребелька, і вітряк з-за гаю крилами махає.

б) Тільки невсипуще море бухає десь здалеку, та зорі тремтять у нічній прохолоді.

в) Іще одна-єдина мить, і дальній поїзд прошумить.

г) Вечірня плакала зоря – і небо слало сліз потоки.

14) Вказати визначення лексеми:

а) сукупність можливих словоформ конкретної лексеми;

б) слово у сукупності всіх його форм і значень, яке є одиницею мови;

в) найменша самостійна, вільно відтворювана в мовленні одиниця мови, що вказує на пізнані елементи дійсності;

г) сукупність можливих словоформ конкретної лексеми.

15) Визначити рядок, у якому у всіх словах при словозміні наявні наслідки ІІ палаталізації: а) вухо, горох, товариш, хлопець;

б) муха, бік, яблуко, козак, слухач;

в) нога, око, порох, рука, берег.

16) Визначити рядок, у якому при зміні дієслів у коренях відбувається чергування /е/ з /о/:

а) вести, дзвеніти, відлетіти, допомогти;

б) стерегти, розплести, жену, застебнути;

в) везти, брести, нести, мелеш.17) Визначити рядок, у якому в усіх словах у кличному відмінку наявні наслідки І палаталізації:

а) байрак, плече, плуг, вухо;

б) пастух, юнак, моряк, друг;

в) чумак, око, ворог, горох.18) З’ясувати, до якого типу чергувань належать чергування /е/ з /і/ у словах гребти – загрібати, летіти – злітати:

а) найдавніших у коренях слів;

б) чергувань голосних у відкритих і закритих складах;

в) позиційних.19) Які іменники не мають категорію роду?

а) всі іменники мають категорію роду;

б) категорії роду не мають іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині;

в) незмінювані іменники не мають категорії роду;

г) категорії роду не мають іменники, які вживаються тільки в множині.

20) Укажіть рядок, у якому всі іменники належать до середнього роду.

а) життя, ледащо, поле, дівча, зілля;

б) воля, волосся, ім’я, суддя, сузір’я;

в) листя, селище, біль, завдання, пюре;

г) філе, сонце, кенгуру, тюль, немовля.

21) У якому рядку всі іменники належать до назв істот?

а) дітвора, студентство, людяність, юнь, секретар;

б) голова, син, малеча, народ, працівник;

в) жіноцтво, угорка, лаборант, народність, онук;

г) лебідь, юнак, порося, донька, українець.

22) Які іменники називаються збірними?

а) це група іменників, що охоплює загальні назви;

б) іменники, що не можуть сполучатися з кількісними числівниками;

в) іменники, що означають не один предмет, і велику кількість однорідних предметів;

г) іменники, що виражають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як одне ціле.

23) У якому рядку у всіх іменниках третьої відміни в орудному відмінку немає подовження?

а) молодь, піч, подорож, кров, честь;

б) любов, гордість, річ, мораль, ненависть;

в) область, користь, мати, повість, злість;

г) зустріч, велич, ніч, даль, сухість.

24) Оберіть рядок, у якому правильно визначене закінчення поданих іменників у родовому відмінку однини: колектив, гурт, хор, оркестр:

а) закінчення мають іменники, що позначають збірні поняття;

б) закінчення мають іменники, що позначають сукупність предметів;

в) закінчення мають іменники, що позначають назви осіб та істот;

г) закінчення мають іменники, що позначають назви осіб, власні імена та

прізвища.25) Складні прикметники далеко/сяжний, червоно/гарячий, північно/слов’янський, високо/шановний, західно/український пишуться:

а) окремо;

б) через дефіс:

в) разом.26) Відносними називаються прикметники, які

а) виражають належність предмета певній людині або тварині;

б) вказують на змінну ознаку, яка сприймається безпосередньо і яка при порівнянні з ознакою іншого предмета може виявлятися в більшій чи меншій мірі;

в) виражають ознаку предмета через відношення його до іншого предмета, явища, дії.27) Слова багато (журналів), мало (яблук), декілька (жінок), чимало (студентів) належать до:

а) прислівників;

б) власне кількісних числівників;

в) неозначено-кількісних числівників.

г) займенників.

28) У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів?

а) бачимося, говориш, піймаєш, дасиш, турбуються;

б) одужаєш, розмовляють, стелиться, стежать, працюють;

в) відповідають, стругаєш, пошкодуєш, збіжать, їси;

г) грають, спізнишся, розстріляєш, відповіси, береш.

29) Що виражає категорія способу дієслова?

а) дію, яка є цілком реальним фактом;

б) відношення дії до дійсності і виражається особовими закінченнями;

в) відношення дії до дійсності;

г) відношення дії до дійсності з точки зору того, хто говорить.

30) Від яких дієслівних основ творяться дієслівні форми?

а) від основ теперішнього, минулого і майбутнього часу;

б) від основи інфінітива і основи теперішнього часу;

в) від основи інфінітива та структурних класів дієслів;

г) від основ дієвідмінюваних і не дієвідмінюваних форм.

31) У якому рядку всі дієслова мають граматичне значення другої особи множини?

а) командуватиме, будете чекати, зрозумійте, скачете, сполохаєте;

б) переведете, будете доганяти, вишивати, робите, подоруйте;

в) допишете, донесіть, розтопчи, ходитимете, будете скакати;

г) ворушіться, накажіть, будете аукати, замітатимете, задумаєте.

32) У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

а) згаданий, засіяний, радіючий;

б) зажурений, лежачий, пожовклий;

в) співаючий, сидячий, посивілий;

г) задуманий, зажурений, граючий.

33) Позначте речення з поширеними звертаннями.

а) Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.

б) Я не тебе люблю, о ні, моя хистка лілеє.

в) Ні, не бійся, Тоню, то просто була система парашута така.

г) Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує.

34) Укажіть речення з однорідними членами речення.

а) На цьому стовбурі велична крона, схожа на сильну суверенну державу.

б) Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.

в) Чудо найбільше для людини – її рука.

г) Розбудили мене буйні бравурні звуки піаніно.

35) Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено).

а) Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

б) Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

в) І право людське і воля й закон усе потоптано.

г) Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

36) Безсполучниковим називається

а) складне речення, синтаксично нерівноправні частини якого поєднуються за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів;

б) складне речення, дві і більше частини якого поєднуються за змістом та інтонацією, без сполучників або сполучних слів.

в) складне речення з різними типами зв'язку.

г) складне речення, в якому дві і більше предикативних частини є рівноправними і поєднуються в одне граматичне та смислове ціле сурядними сполучниками.

37) За якою ознакою іменники в українській мові поділяються на відміни?

а) за родом та закінченням у називному відмінку;

б) за числами;

в) за належністю до істот чи неістот;

г) за лексичним значенням.

38) Неправильним є твердження (розділові знаки пропущено):

а) Сніги стежки заносять і алеї і не проїхати в них і не пройти.

У реченні потрібно поставити кому.

б) Зумійте бути вольними – і будете вольні.

Це складносурядне речення.

в) У мене була лише мати та був іще сивий дід.

У реченні не потрібно ставити кому.

г) Повітря ллється тут незаймане і дике і поїть і п’янить і веселить мене.

Це складносурядне речення.

39) Правильно розставлені розділові знаки у складносурядному реченні:

а) Ставок, гребелька, і вітряк з-за гаю крилами махає.

б) Тільки невсипуще море бухає десь здалеку, та зорі тремтять у нічній прохолоді.

в) Іще одна-єдина мить, і дальній поїзд прошумить.

г) Вечірня плакала зоря – і небо слало сліз потоки.

40) Вказати визначення лексеми:

а) сукупність можливих словоформ конкретної лексеми;

б) слово у сукупності всіх його форм і значень, яке є одиницею мови;

в) найменша самостійна, вільно відтворювана в мовленні одиниця мови, що вказує на пізнані елементи дійсності;

г) сукупність можливих словоформ конкретної лексеми.

41) Визначити рядок, у якому у всіх словах при словозміні наявні наслідки ІІ палаталізації: а) вухо, горох, товариш, хлопець;

б) муха, бік, яблуко, козак, слухач;

в) нога, око, порох, рука, берег.

42) У якому рядку всі слова вигуки?

а) би, хай, ой, годі, або;

б) ой, геть, б, нехай, бодай;

в) алло, цабе, фе, ой, марш;

г) прощайте, ех, нехай, перепрошую, хоча.

43) У якому рядку всі слова належать до службових частин мови?

а) з-поза, тому що, приблизно, авжеж, досхочу;

б) заради, ку-ку, ані, лишень, про те;

в) няв, з-поміж, чи не, аби, хто;

г) наче, бодай, але, щоб, з-під.

44) Складним є речення:

а) Мудрість, кажуть, приходить з роками.

б) Мудрим ніхто не народився, а навчився.

в) Наче зачарований велетень, стояв ліс, опушений білим снігом.

г) Бери вершину і матимеш середину.

45) Позначте односкладне означено-особове речення.

а) Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю, і думу тяжкую мою німим стінам передаю.

б) А там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю.

в) Усю худобу, звичайно, пасли на луках, на полях чи в лісах.

г) Спочатку наносять воском деталі орнаменту.

46) У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

а) згаданий, засіяний, радіючий;

б) зажурений, лежачий, пожовклий;

в) співаючий, сидячий, посивілий;

г) задуманий, зажурений, граючий.

47) Позначте речення з поширеними звертаннями.

а) Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.

б) Я не тебе люблю, о ні, моя хистка лілеє.

в) Ні, не бійся, Тоню, то просто була система парашута така.

г) Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує.

48) Укажіть речення з однорідними членами речення.

а) На цьому стовбурі велична крона, схожа на сильну суверенну державу.

б) Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.

в) Чудо найбільше для людини – її рука.

г) Розбудили мене буйні бравурні звуки піаніно.

49) Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено).

а) Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

б) Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

в) І право людське і воля й закон усе потоптано.

г) Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

50) Визначити рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення:

а) зганяти зі світу, вішати собак, без мила в душу лізти;

б) живіт присох до спини, і крихти в роті не було, ріски в рот не брати;

в) ворожити на бобах, вити вовком, дати звістку про себе;г) повісити носа, стерти з лиця землі, уродитися в сорочці.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка