Кафедра програмування та захисту інформації запрошення на Міжнародну науково-практичну конференціюСкачати 87.37 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір87.37 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАПРОШЕННЯ

на Міжнародну науково-практичну конференцію
"Інформаційна безпека та комп'ютерні технології"

"Information Security and

Computer Technologies"


24-25 березня 2016 року

Україна, м. Кіровоград

Міжнародна науково-практична конференція

«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

24-25 березня 2016 року в Кіровоградському національному технічному університеті (КНТУ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп'ютерні технології», присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.Мета конференції

Обмін новими ідеями, отриманими теоретичними й практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційної безпеки та комп’ютерних технологій. Обговорення сучасного стану інформаційної безпеки в Україні та у світі, а також шляхів її підвищення. Обговорення перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій. Інтеграція зусиль з впровадження результатів досліджень, встановлення творчих контактів і розширення наукових зв’язків.СЕКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1 – Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості:

 • Інформаційна безпека держави.

 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

 • Безпека інформації у хмарних сховищах.

 • Криптографічні засоби захисту інформації.

 • Стеганографічні засоби захисту інформації.

 • Технічні засоби захисту інформації.

 • Комплексні системи захисту інформації.

 • Захист персональних даних.

 • Інформаційні війни.

 • Кібертероризм та кібербезпека.

 • Аудит інформаційної безпеки.

 • Менеджмент у сфері інформаційної безпеки.

 • Електронний уряд та інші соціальні інформаційні ресурси з погляду безпеки інформації.

Секція 2 – Програмування та інформаційно-коммунікаційні технології:

 • Системне програмування.

 • Мережні інформаційні технології.

 • Паралельні, розподілені та хмарні обчислення.

 • Моделювання складних систем.

 • Комп'ютерна графіка.

 • Парадигми, мови та технології програмування.

 • Алгоритми та методи обчислень.

 • Інженерія програмного забезпечення.

 • Програмування для мобільних платформ.

 • Програмування вбудованих систем.

 • Комп’ютерна електроніка й схемотехніка.

 • Big data в інформаційних технологіях.

 • Додатки доповнененої реальності.

 • Менеджмент в ІТ-сфері.

Секція 3 – Інтелектуальні системи та штучний інтелект:

 • Експертні системи.

 • Моделі подання знань в експертних системах.

 • Штучні нейронні мережі.

 • Інтелектуальні агенти та багатоагентні системи.

 • Генетичні алгоритми та генетичне програмування.

 • Штучні імунні системи.

 • Нечітка логіка.

 • Системи підтримки прийняття рішень.

 • Машинне навчання.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.Організаційний комітет

Голова:

Левченко О.М. д.е.н., проф., проректор з наукової роботи КНТУЗаступники голови:

Смірнов О.А., д.т.н, проф., зав. кафедри ПЗІ КНТУ.

Мелешко Є.В., к.т.н, доц. кафедри ПЗІ КНТУ.

Відповідальний секретар:

Коваленко А.С., асист. кафедри ПЗІ КНТУ.Члени оргкомітету:

Карпінський М.П., д.т.н., проф. (м. Бельсько-Бяла, Польща).

Сєйлова Н.А., к.т.н. (м. Алмати, Казахстан).

Корченко О.Г., д.т.н., проф. (НАУ, г. Киев).

Бурячок В.Л., д.т.н., с.н.с. (ДУТ, м. Київ).

Лахно В.А., д.т.н., доц.(ЄУ, м. Київ).

Кузнецов О.О., д.т.н., проф. (ХНУ, м. Харків).

Семенов С.Г., д.т.н., проф. (НТУ "ХПІ", м. Харків).

Павленко М.А., д.т.н., доц. (ХУПС, м. Харків).

Скопа О.О., д.т.н., проф. (ОНЕУ, м. Одеса).

Рудницький В.М., д.т.н. проф.(ЧДТУ, м. Черкаси).

Кавун С.В., д.е.н., к.т.н., доц. (ХННІ ДВНЗ УБС, м. Харків).

Сидоренко В.В., д.т.н., проф. (КНТУ, м. Кіровоград).

Гнатюк С.О., к.т.н., доц. (НАУ, м. Київ).

Ковтун В.Ю., к.т.н., доц. (НАУ, м. Київ).

Одарченко Р.С., к.т.н., доц. (НАУ, м. Київ).

Дрейс Ю.О. к.т.н., доц. (ЖВІ, м. Житомир).

Якименко Н.М., к.ф.-м.н., доц. (КНТУ, м. Кіровоград).

Коваленко О.В., к.т.н., доц. (КНТУ, м. Кіровоград).

Минайленко Р.М., к.т.н., доц. (КНТУ, м. Кіровоград).

Петренюк В.І., к.ф.-м.н., доц. (КНТУ, м. Кіровоград).

Дрєєв О.М., к.т.н. (КНТУ, м. Кіровоград).

Поліщук Л.І., ст. викладач (КНТУ, м. Кіровоград).

Константинова Л.В., викл.( КНТУ, м. Кіровоград).

Конопліцька-Слободенюк О.К., викл. (КНТУ, м. Кіровоград).

Смірнов С.А., асист. (КНТУ, м. Кіровоград).


Ключові дати


до 5.03.16 – реєстрація учасників, прийом тез доповідей

до 10.03.16 – повідомлення про прийняття тез доповідей

до 12.03.16 – сплата організаційних внесків

18.03.16 – розсилка програми конференції

24-25.03.16 – проведення конференції

Для участі в конференції необхідно:

1. До 5.03.16  надіслати на itkntu.conf@gmail.com матеріали тез доповідей та заповнену реєстраційну форму.

2. До 12.03.16  перерахувати організаційний внесок на картку «Приватбанку» № 6762 4660 0480 2979. Одержувач: Мелешко Єлизавета Владиславівна. Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції IS&CT-2016. Копію квитанції про сплату організаційного внеску вислати на електронну адресу itkntu.conf@gmail.com

Видання матеріалів конференції


Матеріали конференції будуть опубліковані у друкованому та електронному вигляді. Електронний варіант збірника тез доповідей буде розташований на сайті КНТУ: http://kntu.kr.ua та на сайті кафедри програмування та захисту інформації: http://it-kntu.kr.ua/

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповіді повинні міститися у файлі з розширенням *.doc або *.docx. Назва файлів повинна починатися з прізвища автора (чи першого співавтора), наприклад:

ІваненкоМІ_тези.doc,

ІваненкоМІ_реєстраційна_форма.doc.

ІваненкоМІ_квитанція.pdf.

Мова: українська, російська, англійська.

Обсяг тез доповіді: 1 або 2 повністю заповнені сторінки, формат аркуша А4.

Формат тексту: шрифт Times New Roman, кегль − 12 пт, інтервал − 1.0, всі поля сторінки 2 см, абзац 1,25 см, вирівнювання – за шириною.

Формат рисунків: положення – “в тексті”, розміщення – по центру рядка (без абзацного відступу).

Таблиці та рисунки повинні мати порядковий номер та назву.

Формули набираються в редакторі формул пакету Microsoft Word. Формат символів – курсив. Розміри: звичайний символ – 12 pt, великий індекс – 9 pt, малий індекс – 7 pt. Не допускається розміщення формул у вигляді рисунків.

Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

1) УДК (вирівнювання по лівому краю);

2) назва тез, (текст жирний, вирівнювання по центру);

3) прізвище та ініціали автора (чи співавторів), посада, науковий ступінь та вчене звання (для студентів вказати номер курсу), E-mail (вирівнювання по центру);

4) для студентів та аспірантів можна (за бажанням) вказати наукового керівника – його прізвище та ініціали, посаду, науковий ступінь і вчене звання (вирівнювання по центру);

5) назва ВНЗ та місто, де працює/навчається автор(и) (курсивом, по центру);

6) основний текст тез (вирівнювання за шириною);

7) список літератури (не обов'язково) (вирівнювання за шириною).

До участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.

Подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються.Організаційний внесок для учасників з України

Форма участі

Студенти

Аспіранти

Інші

учасники

Очна

(+ друкований збірник)

100 грн.

120 грн.

150 грн.

Заочна

(+ друкований збірник)

120 грн.

120 грн.

120 грн.

Заочна

(тільки електронний збірник)

60 грн.

60 грн.

60 грн.

Проживання оплачується окремо, після прибуття на конференцію.Для іноземних учасників публікація тез у збірнику конференції безкоштовна. Збірник тез надається в електронному варіанті, при необхідності отримання друкованого примірника умови його відправки оговорюються індивідуально.

Реєстраційна форма учасника

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи / навчання
Факультет, кафедра / відділ
Посада (для студентів - курс навчання)
Вчене звання, науковий ступінь
Номер телефону
E-mail
Поштова адреса (з індексом)
Науковий керівник (для студентів та аспірантів) – прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчене звання, науковий ступінь, E-mail
Назва тез доповіді
Секція
Номер УДК теми доповіді
Форма участі (очна / заочна)
Отримати збірник тез (друкований / тільки електронний)
Побажання щодо типу доповіді

(пленарна / секційна)


Місце проведення конференції

Україна, м. Кіровоград, пр. Університетський 8,

Кіровоградський національний технічний університет,

кафедра програмування та захисту інформації.Контактні особи:

Мелешко Єлизавета Владиславівна

Тел.: (+38) (063) 628-00-06

Константинова Лілія Володимирівна

Тел.: (+38) (095) 467-88-24

Коваленко Анна Степанівна

Тел.: (+38) (099) 664-67-65, (+38) 093-746-82-66

E-mail: itkntu.conf@gmail.com


Будемо раді Вашій участі у конференції!

З повагою, Оргкомітет!


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка