Календарне планування 2 клас за новою програмою математика 140 годин (4 години на тиждень) Підручник «Математика»Скачати 244.54 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір244.54 Kb.
Календарне планування 2 клас за новою програмою

МАТЕМАТИКА

140 годин (4 години на тиждень)

Підручник «Математика» Богдановича М.В., Лишенка Г.П.

Тема уроку

завдань

Дата

І. Повторення вивченого в 1 класі
1

Вступ. Лічба в межах 100. Знаходження значень виразів.
Складання і розв'язування задач.

1-11
2

Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння
чисел. Розв'язування задач.

12-21
3

Назви компонентів дій додавання та віднімання. Запис виразів та їх обчислення. Креслення і порівняння відрізків.

22-31
4

Переставна властивість дії додавання. Розв'язування та порівняння задач

32-41
5

Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання рівностей
на віднімання з рівностей на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

42-52
6

Запис виразів та знаходження їх значення. Трикутники,
чотирикутники. Складання і розв'язування задач за поданим запитанням.

53-62
7

Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Різні способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

63-71
8

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних
із нумерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба

72-80
9

Контрольна робота.
10

Аналіз контрольної роботи . Виконання додаткових вправ

(ст. 15)
II. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії.

Вирази з дужками
11

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд.
Креслення відрізків. Розв'язування задач

81-89
12

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Знаходження значень виразів на дві дії. Ламана лінія.

90-98
13

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд.
Складання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина
ламаної лінії

99-108
14

Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через
розряд. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.

109-118
15

Додавання і віднімання числа 5 із переходом через розряд. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.

119-128
16

Додавання та віднімання числа 5 із переходом через розряд. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання
геометричних фігур.

129-137
17

Додавання і віднімання числа 6 із переходом через розряд. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5 + 6. Обчислення виразів зі змінною.

138-146
18

Додавання і віднімання числа 7 із переходом через розряд. Застосування переставної властивості дії додавання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.

147-154
19

Розв'язування і порівняння задач. Повторення табличних
випадків додавання і віднімання чисел з переходом через
розряд

155-161
20

Додавання і віднімання чисел із переходом через розряд.
Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Складання обернених задач до поданої

162-168
21

Додавання і віднімання числа 8 із переходом через розряд. Розв'язування задач

169-177
22

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.

178-186
23

Додавання і віднімання числа 9 із переходом через розряд. Периметр многокутника. Пояснення і порівняння розв'язання задач

187-195
24

Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Закріплення додавання і віднімання з переходом через розряд. Задачі на дві дії.

196-209
25

Розв'язування складених задач двома способами (ознайомлення).

211-217
26

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач

218-226
27

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Читання
виразів по-різному. Розв'язування задачі на дві дії за складеним планом.

227-235
28

Контрольна робота.
29

Аналіз контрольної роботи . Закріплення вивченого матеріалу
30

Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією
чисел. Знаходження значень виразів, що містять дужки.
Кути многокутника.

236-242
31

Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка.
Знаходження числових значень буквених виразів. Календар.

243-249
32

Сторони прямокутника. Побудова прямокутника, знаходження його периметра. Розв'язування задачі складанням виразу

250-258
33

Квадрат. Периметр квадрата. Складання і розв'язування задачі за малюнком

259-264
34

Закріплення вивченого матеріалу (виконання додаткових вправ на с. 46). Самостійна робота.III. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом

через розряд
35

Додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд
(загальний випадок)

265-276
36

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування виразів і задач

277-284
37

Додавання виду 38 + 4. Розв'язування задач двома способами


285-294
38

Додавання виду 76 + 4. Розв'язування задач на дві дії


295-302
39

Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух


303-310
40

Додавання суми до числа. Знаходження значень виразів
різними способами.

311-32141

Віднімання числа від суми. Розв'язування задачі трьома
способами

322-329

42

Усне віднімання виду 40 — 8. Задачі з подвійним відношенням «на ... менше».

330-338
43

Закріплення обчислень виду 40 — 8. Порівняння виразу і
числа. Складання задачі за виразом

339-346
44

Віднімання виду 53 — 8. Творча робота над задачею.


347-354
45

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Розв'язування задач

355-363
46

Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

364-369
47

Віднімання виду 50 — 34. Розв'язування складених задач


370-378
48

Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення)

379-386
49

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.


387-394
50

Віднімання суми від числа. Обчислення виразів різними
способами

395-403
51

Контрольна робота.
52

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу

IV. Арифметичні дії. Множення та ділення
53

Ознайомлення з дією множення. Знак множення


404-411
54

Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

412-418
55

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення


419-427
56

Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення

428-435
57

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення

436-443
58

Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі
на дві дії різного ступеня

444-452
59

Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота


453-460
60

Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення


461-467
61

Зв'язок дій множення і ділення. Складання виразів на ділення з виразів на множення

468-475
62

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.


476-482
63

Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення

483-489
64

Назви чисел при діленні. Складання і розв'язування задач
на ділення

490-498
65

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2.
Розв'язування задач. Порівняння виразів

499-50866

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв'язування задач

509-515

67

Контрольна робота.
68

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу
69

Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня

516-523
70

Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3


524-532
71

Коло і круг. Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій

533-539
72

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Розв'язування
задач за планом. Пояснення розв'язання задачі.

540-546
73

Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії

547-555
74

Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота
над задачею

556-564
75

Складання таблиці ділення на 3. Розв'язування задач.565-571
76

Розв'язування виразів і задач на застосування таблиці ділення на 3

572-577
77

Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних
дій. Знаходження значень на дві та три дії. Знаходження
значень буквених виразів

578-584
78

Складання і розв'язування задач на дві дії різного ступеня.


585-592
79

Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання і
розв'язування задач на дві дії. Знаходження значень виразів

593-600
80

Контрольна робота.
81

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу
82

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів

601-609
83

Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками.

610-615
84

Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня.
Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного

616-621
85

Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці
для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

622-628
86

Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її
розв'язанням

629-636
87

Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа.
Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач
на дві дії різних ступенів за схемою виразу

637-646
88

Складання таблиці множення числа 5. Застосування
таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування
задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама
буква повторюється двічі

647-657
89

Вправи та задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

658-66790

Вправи на закріплення таблиці множення числа 5.
Розв'язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів

668-673

91

Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообернені задачі

674-683
92

Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5.
Складені задачі, які включають збільшення або зменшення
суми в кілька разів

684-691
93

Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.
Творча робота над задачею

692-699
94

Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів

700-709
95

Повторення і закріплення вивченого. Розв'язування задач
на знаходження зменшуваного

710-719
96

Контрольна робота.
97

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу
98

Складання таблиці множення числа 6. Знаходження значень виразів з буквою, що повторюється

720-729
99

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, які включають дворазове збільшення
(зменшення) числа у кілька разів

730-738
100

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове
застосування збільшення (зменшення) числа на кілька
одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами

739-747
101

Визначення часу за годинником. Знаходження значень
виразів. Розв'язування задач. Дії з іменованими числами

748-755
102

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач, які включають
ділення на 6. Творча робота над задачами

756-764
103

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Знаходження довжини ламаної

765-773
104

Складання та обчислення виразів. Розв'язування задач. Знаходження значень виразів з буквеними даними

774-780
105

Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та
розв'язування задач на дві дії

781-790
106

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії над величинами

791-798
107

Складання таблиці множення числа 7. Задачі на зведення
до одиниці

799-807
108

Обчислення виразів і розв'язування задач, які містять множення числа 7

808-815
109

Знаходження значень виразів з буквеними даними. Кратне
порівняння величин. Знаходження невідомого від'ємника

816-825
110

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з
результатом першої дії

826-834
111

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання
правильних рівностей. Розв'язування задач. Творча робота
над задачею

835-842
112

Знаходження невідомого множника. Розв'язування задач.
Складання обернених задач

843-849
113

Складання виразів за таблицею. Задачі на знаходження
третього доданка. Творча робота над задачами

850-859
114

Контрольна робота.
115

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу
116

Складання таблиці множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії

860-867
117

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.
Складання задач на знаходження суми двох добутків

868-874
118

Знаходження значень виразів. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Творча робота над задачею

875-881
119

Вправи на засвоєння табличного множення і ділення. Знаходження значень буквених виразів. Розпізнавання геоме-
тричних фігур. Творча робота над задачею

882-891
120

Таблиця ділення на 8. Знаходження частини числа. Складена задача, яка включає знаходження частини числа

892-900
121

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток

901-908
122

Знаходження невідомого діленого. Розв'язування за даним планом задачі на кратне порівняння двох часток

909-916
123

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі
на порівняння двох часток

917-925
124

Таблиця множення числа 9. Розв'язування задач двома
способами

926-934
125

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.
Складені задачі, які включають знаходження частини числа

935-942
126

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на застосування
таблиці ділення на 9

943-950
127

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9.
Розв'язування задач двома способами. Креслення відрізків

951-958
128

Знаходження значень виразів. Складання задачі за поданим
виразом. Розв'язування задачі за планом

959-964
129

Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Розв'язування складених задач, які включають
знаходження невідомого компонента

965-972
130

Контрольна робота.
131

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу
132

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Розв'язування задач


973-979
133

Ділення на 1. Розв'язування задач на різницеве порівняння двох часток

980-987
134

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання
виразів та знаходження їх значення. Розв'язування задач, що включають знаходження невідомого компонента

988-994
135

Множення числа 10. Складання і розв'язування задачі за даними таблиці та планом. Знаходження значень виразів
з буквеними даними

995-1001
136

Множення і ділення числа на 10. Розв'язування задач
на зведення до одиниці. Складання обернених задач

1002-1010137

Розв'язування задач. Складання виразів за блок-схемами.
Знаходження частини числа

1011-1025


138

Повторення вивченого матеріалу

1026-1073
139

Повторення вивченого матеріалу

1026-1073
140

Підсумковий урок за рік
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка