Календарне планування 3 а клас ВчительСторінка2/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


УКРАЇНСЬКА МОВА (4 год. на тиждень)


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата
МОВА і МОВЛЕННЯ

1

Повторення і узагальнення вивченого у 2 класі. Способи позначення м’якості приголосних звуків.2

Українська мова – мова українського народу, мова предків і рідної землі.3

Особливості усного мовлення.4

Особливості писемного мовлення.5

Культура мовлення. Навчання діалогічного мовлення.6

Практичне засвоєння слів ввічливості. Навчання діалогічного мовлення.ТЕКСТ

7

Текст. Його будова. Контроль навчальних досягнень. Діалог.8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за запитаннями. Спогади про літо.9

Визначення теми і мети висловлювання у текстах-розповідях, описах і міркуваннях, добір заголовків.10

Визначення та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки. Навчання діалогічного мовлення.11

Абзац.12

Зв'язок між реченнями в тексті. Засоби зв’язку. Частини тексту.13

Етика мовлення.14

Спостереження за ознаками художнього, науково – популярного та ділового тексту.15

Складання текстів ділового характеру: інструкцій, листів, запрошень, привітань.16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за поданим початком і запитаннями. Осінь зачаровує красою.17

Перевірка мовленнєвих умінь і навичок.

Контроль навчальних досягнень. Диктант 1
РЕЧЕННЯ

18

Закріплення вивченого про речення.19

Розповідні, питальні і спонукальні речення. Речення з окличною інтонацією.20

Інтонування питальних речень. Навчання діалогічного мовлення.21

Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.22

Визначення головних і другорядних членів речення.23

Поняття про однорідні присудки і підмети.24

Тренувальні вправи на визначення головних і другорядних членів речення.25

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис за власними спостереженнями. Бабине літо.26

Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички. Тематичне оцінювання з теми «Текст . Речення».

Контроль навчальних досягнень. Мовна тема 1СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

27

Слова з прямим і переносним значенням. Аналіз перевірної роботи.28

Слова, що мають кілька значень. Навчання діалогічного мовлення.29

Слова, які звучать і пишуться однаково. Навчальне аудіювання.30

Слова, близькі за значенням (синоніми). Фразеологізми.31

Слова, протилежні за значенням ( антоніми).
БУДОВА СЛОВА

32

Поняття про закінчення.33

Урок зв’язного мовлення. Міркування за запитаннями. Чому ластівки відлітають найпершими?34

Основа слова. Навчання діалогічного мовлення.35

Частини основи.36

Споріднені слова. Корінь слова.37

Вправи на розрізнення спільнокореневих слів і форм одного і того ж слова.38

Однозвучні корені.39

Чергування голосних звуків [о,е ] з [і] у коренях слів. Навчання діалогічного мовлення.40

Чергування приголосних [ г, к, х ] – [ з, ц, с] –[ ж, ч, ш] у коренях слів.41

Урок розвитку зв’язного мовлення. План тексту. Усний переказ тексту за складеним планом. Тварини і люди.42

Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними голосними [е, и]. Правило написання.43

Вправляння у доборі перевірних слів.44

Слова з двома ненаголошеними голосними. Вправляння у доборі перевірних слів.45

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е, и], що не перевіряються наголосом.46

Вимова дзвінких приголосних в кінці слів і складів перед глухими.47

Дзвінкі і глухі приголосні.

Контроль навчальних досягнень. Аудіювання.

?
48

Ознайомлення з явищами заміни дзвінких приголосних звуків глухими і навпаки у коренях слів.49

Підсумковий урок по темі «Голосні і приголосні»50

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Будь обережним на кризі.51

Префікси.52

Вправи на розрізнення префіксів і прийменників.53

Правопис префіксів роз-, без- .54

Вимова і правопис префіксів з- , с- .55

Апостроф після префіксів.56

Перенос слів з апострофом. Навчання діалогічного мовлення.57

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір з попереднім складанням плану снігу. Снігу білого насипала зима.58

Суфікс.59

Творення слів з суфіксом, введення їх у речення. Розбір слів за будовою.60

Тематичне оцінювання з теми « Будова слова». Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички.

Контроль навчальних досягнень. Мовна тема 261

Творення слів за допомогою суфікса – ар. Повторення вивченого про будову слова.62

Перевірка мовленнєвих умінь і навичок.

Контроль навчальних досягнень. Диктант 263

Повторення і узагальнення вивченого за семестр.64

Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички

Контроль навчальних досягнень. Списування65

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа з попереднім складанням плану.ЧАСТИНИ МОВИ

66

Загальне поняття про частини мови. Навчання діалогічного мовлення.67

Логічні вправи на розрізнення слів за їх родовими і видовими ознаками та смисловими групами в межах різних частин мови.68

Вправи на добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за запитаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язком з іншими словами.69

Вправляння у розрізненні частин мови. Підсумковий урок за семестр.
2 СЕМЕСТР ( 3 год. на тиждень )

ІМЕННИК

70

Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот.71

Вправи на визначення іменників у реченнях, визначення іменників, що означають назви істот чи неістот.72

Власні і загальні іменники Велика буква у власних іменниках. Контроль навчальних досягнень. Усний твір.73

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Навчання діалогічного мовлення.74

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії. Вправи на творення іменників від дієслів.75

Рід іменників ( чоловічий, жіночий, середній)76

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями.77

Змінювання іменників за числами ( однина, множина). Навчання діалогічного мовлення.78

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір про твої враження від свята. Новорічне свято.79

Вправи на змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або множині.80

Змінювання іменників за питаннями.81

Спостереження за роллю іменників у реченні. Розбір іменника як частини мови.82

Перевірка мовленнєвих умінь і навичок.

Контроль навчальних досягнень. Диктант 1
ПРИКМЕТНИК

83

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметника у мовленні. Навчання діалогічного мовлення.84

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Київське море взимку.85

Зв'язок прикметників з іменниками.86

Вправи на розрізнення прикметників серед інших частин мови.87

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за числами. Вдосконалення уміння ставити питання до слів, редагувати текст.88

Вправи на узгодження прикметника з іменником у різних формах, розширення знань про сполучення слів.89

Змінювання прикметників за родами.90

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Навчання діалогічного мовлення.91

Розбір прикметника як частини мови. Навчальне аудіювання.92

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір з елементами опису. З ким я дружу.93

Вправи на влучне вживання прикметників у зв’язних висловленнях. Спостереження за вживанням прикметників у загадках.94

Узагальнення знань про прикметник як частину мови.95

Тематичне оцінювання з теми «Іменник. Прикметник» Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички. Контроль навчальних досягнень. Мовна тема 1
ДІЄСЛОВО

96

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслів з іменниками в реченні. Навчання діалогічного мовлення.97

Вправи на розрізнення дієслів серед інших частин мови. Дієслова-синоніми.98

Урок розвитку зв’язного мовлення. Контроль навчальних досягнень. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Строкатий дятел – лісовий лікар.99

Змінювання дієслів за часами.100

Вправи на розрізнення різних часових форм дієслів. Дієслова-антоніми.101

Закріплення вивченого про часові форми дієслів.102

Змінювання дієслів за часами.103

Змінювання дієслів у формах доконаного і недоконаного видів ( без вживання термінів)за часами. Закріплення вивченого про зв'язок дієслова з іменником та його роль у реченні. Навчання діалогічного мовлення.104

Змінювання дієслів минулого часу за родами.105

Вправи на змінювання дієслів минулого часу за родами. Контроль навчальних досягнень. Аудіювання.106

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-міркування за складеним планом. У моєї мами золоті руки.107

Поняття про неозначену форму дієслова.108

Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного і недоконаного виду ( без вживання терміну)109

Вправи на творення часових форм дієслів від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслова у прислів’ях і приказках, фразеологічних зворотах.110

Правопис не з дієсловами.111

Вправи на вживання НЕ з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови.112

Тематичне оцінювання з теми «Дієслово» Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички.

Контроль навчальних досягнень. Мовна тема 2
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

113

Урок-казка «Подорож до замку «Усної Мови»114

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за складеним планом. Моя сімя.115

Перевірка мовленнєвих умінь і навичок.

Контроль навчальних досягнень. Диктант 2116

Аналіз перевірної роботи. Урок-казка « Запрошення до замку «Писемної Мови».117

Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички

Контроль навчальних досягнень. Списування118

Аналіз перевірної роботи. Продовження « Подорожі до замку « Писемної Мови». Урок-казка.119

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис науковий і художній. Уже прилинула весна.120

Інтегрований урок (розвиток зв’язного мовлення і образотворче мистецтво) « Весна»121

Урок-мандрівка » Подорож по країні Предметії».122

Підсумковий урок за семестр. Урок-змагання.123

Урок розвитку зв’язного мовлення. Інструкція до рухливої гри.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка