Календарне планування 3 а клас ВчительСторінка4/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Математика (4 год. на тиждень)

За підручником Богданович М. В. Математика, 3 клас, Київ «Освіта», 2003


Тема уроку

Дата


ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2 КЛАСУ

1.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.( с. 3- 4, № 1- 12)
2.


Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника. ( 4 -6, №13- 21)
3.

Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом. ( с. 6- 8, № 22- 32)
4.

Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Задачі на знаходження невідомого від’ємника та задачі на дві дії. ( с. 8- 9, № 33- 40)
5.

Рівняння. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії. ( с. 9- 11, № 41- 49)
6.


Ознайомлення з оберненою задачею. Додавання і віднімання виду 32+8, 80 – 4. Розв’язування рівнянь. ( с. 11- 12, № 50- 59)
7.

Повторення додавання і віднімання виду 36+ 7, 73- 8. Задачі, які містять дворазове збільшення ( зменшення) числа на кілька одиниць. Самостійна робота. (с. 12- 14, № 60- 68)
8.

Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеними компонентами. Периметр трикутника. (с.14- 15, № 69- 78)
9.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв`язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження третього доданка. (с.15- 16, №79- 87) Самостійна робота
10.


Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задачі двома способами. (с. 17- 18, № 88- 97)
11.


Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Складання і розв’язування рівнянь на знаходження доданка. Розв’язування задачі на три дії. (с. 18 -19, №98- 105)
12.

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії різного ступеня. (с. 19- 20, № 106- 113)
13.


Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня. Розв’язування складених задач, що містять дію множення. Табель – календар. Століття. (с. 20- 22, №114 -121)
14.

Назви чисел при діленні. Таблиці ділення на 2 і 3. Зв'язок між діленням і множенням. Розв`язування задач, що містять дворазове зменшення числа на кілька одиниць. (с. 22-24, №122- 136)
15.

Таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Розв’язування задач на дві дії різного ступеня. Порівняння виразів. (с. 24 -26, №137- 145)
16.

Таблиці множення числа 5 і ділення на5. Складання і розв`язування задач за малюнками. (с. 26 -27, №№ 146- 153)
17.

Контроль навчальних досягнень учнів. Повторення вивченого у 2 класі.Зош., с. 2 -5

ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

18.


Аналіз перевірної роботи. Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів із буквою. Розв’язування рівнянь. (с. 28- 29, №154-164)

Тем. бал

19.


Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, що містять дворазове збільшення ( зменшення) числа в кілька разів. (с. 29- 30, № 165- 172)
20.

Визначення часу за годинником. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Дії з іменованими числами. (с. 30- 32, № 173- 182)
21.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Складання і обчислення виразів. Визначення часу за годинником. (с. 32- 33, № 183- 191)
22.


Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачами. с. 33- 35, №192- 201)
23.


Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці ( перший вид). Знаходження довжини ламаної. (с. 35- 36, № 202- 211)
24.

Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці. Складання і обчислення виразів. (с. 36- 37, № 212- 118)
25.


Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач на дві дії. (с. 37- 39, №№ 219- 227)

26.

Задачі на кратне порівняння та на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами. Самостійна робота. (с. 38- 39, №№ 228- 237)
27.


Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці. (с. 40- 41, № 238- 246)

Тем. бал

28.

Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від’ємника. Розв`язування задач двома способами. (с. 41, № 247- 254)
29.

Задачі з буквеними даними ( аналіз розв’язання). Складання і знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня. (с.42- 43, № 255- 262)
30.

Розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення. Розв’язування задачі з буквеними даними. (с. 43- 44, № 263- 271)
31.


Таблиця ділення на 7.Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії. ( с. 44- 45, № 272- 280)
32.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. (с. 45- 46, № 281- 289)
33.


Рівняння на знаходження невідомого множника. Задачі на зведення до одиниці. Аналіз розв’язання задачі на три дії . (с.46- 48, № 290-300)
34.


Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на порівняння двох чисел, одне з яких задане відношенням до другого. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники. (с. 48- 49, №301-309)
35.

Контроль навчальних досягнень учнів. Таблиця множення і ділення чисел 6 і 7. Зош., с. 6 - 9
36.

Аналіз перевірної роботи. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Складання і розв’язування рівнянь і задач. (с. 49- 50, № 310- 317)

Тем. бал

37.

Таблиця множення числа 8. Розв’язування задач на дві і три дії. (с. 50- 51, № 318- 325)
38.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задач на суму двох добутків. Рівносторонні, рівнобедрені трикутники. (с. 51- 52, № 326- 332)
39.


Задачі на зведення до одиниці.( другий вид). Обчислення значення виразів. Розпізнавання трикутників різних видів. (с.52- 53, № 333-339)
40.

Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці. (с. 53- 54, № 340- 349)
41.


Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що містить знаходження частини числа. (с. 54- 55, № 350- 358)
42.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток. (с. 55- 56, № 359- 366)
43.

Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі на кратне порівняння двох часток за поданим планом. (с. 56- 57, № 367- 377)
44.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними. Самостійна робота. (с.57- 58, № 378- 386)
45.

Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Периметр трикутника. (с. 59-60, № 387- 395)
46.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв’язування рівнянь. (с. 60- 61, № 396- 404)
47.

Задачі на дві й три дії. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Складання виразів. (с. 61- 62, № 405- 415)
48.

Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задачі за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина). (с. 62-63, № 416- 424)
49.

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. (с. 63- 64, № 425- 432)
50.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прості задачі з буквеними даними. Розв’язування задачі двома способами. (с. 64- 65, № 433- 441)
51.

Розв’язування рівнянь. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування складеної задачі на знаходження невідомого компонента за поданим планом. Розпізнавання об`ємних геометричних фігур. (с. 65- 66, № 442- 449)
52.

Контроль навчальних досягнень учнів. Таблиця множення і ділення чисел 8 і 9. Зош., с. 10 - 13
53.

Аналіз перевірної роботи. Переставна властивість дії множення. Розв’язування нерівностей. Складені задачі, що містять знаходження невідомого компонента. (с. 66- 67, № 450- 457)

Тем.бал


НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МІРИ ДОВЖИНИ І МАСИ

54.


Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до поданого. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня. (с. 68- 70, № 458- 468)
55.


Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного . (с.70-71, № 469-478)
56.


Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Перетворення іменованих чисел. Задача на спільну роботу. (с. 72- 73, № 479- 487)
57.

Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею. (с. 73- 75, № 488- 497)
58.


Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання і порівняння розрядних чисел. Елементи куба. Розв’язування задачі на три дії. (с. 75- 77, № 498- 515)
59.


Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Задачі, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів . (с.77-79, № 516- 525)
60

Контроль навчальних досягнень учнів. Підсумок за 1 семестр. Зош., с. 14 -16
61.

Аналіз перевірної роботи. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв’язання задачі на три дії. (с. 79- 81, № 526- 535)
62.

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями довжини. Творча робота над задачею.(с.81- 83, № 536- 545)
63.

Міри маси. Грам. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними. (с. 83- 84, № 546- 553)

Тем. бал

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000.
УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ


64.

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею. (с. 84- 85, № 554- 563)
65.

Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид). (с. 85-86, № 564- 570)
66.

Усне додавання трицифрових чисел виду 520+ 340. Розширена задача на зведення до одиниці. (с. 87- 88, № 571- 579) 
67.

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків. (с. 88- 90, № 580- 587)
68.

Усне додавання і віднімання виду 430+500, 430+ 50, 760- 400, 760- 40. Складена задача, що містить суми трьох і двох доданків. (с. 90- 91, № 588- 596)
69.

Повторення та узагальнення матеріалу за І семестр.

2 СЕМЕСТР ( 4 год. на тиждень )

70.

Повторення і узагальнення вивченого у 1 семестрі.
71.

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.(с. 91- 93, № 597- 603)

72.

Порівняння способів усного віднімання круглих три цифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв’язування задач на три дії. (с. 93- 94, № 604- 611)
73.

Додавання і віднімання виду 230+ 70, 200- 60. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. (с. 94- 95, № 612- 618)

74.

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид). (с. 95- 96, № 619- 625)
75.

Додавання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд виду 380+ 590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид). (с. 96- 97, № 626- 634)

76.

Віднімання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд виду 420- 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. (с. 97- 98, № 635- 643)
77.углих три цифрових чисел. Пе-

Віднімання трицифрових чисел виду 650- 290. Розширена задача на зведення до одиниці. (с. 98- 99, № 644- 652)
78.

Повторення і узагальнення вивченого. Самостійна робота.
79.

Аналіз перевірної роботи. Віднімання трицифрових чисел виду 600- 270. Задача, що містить суми трьох і двох доданків. Периметр трикутника. (с. 99- 100, № 653- 662)

Тем. бал

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

80.

Письмове додавання три цифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на додавання і віднімання. Розв`язування рівнянь. (с. 100- 101, № 663- 671)
81.

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задача, що містить суми трьох і двох доданків. (с. 101- 103, № 672- 680)
82.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. Задача з буквеними даними. (с. 103- 104, № 681- 688)
83.

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами. (с. 104- 105, № 689 – 697)
84.

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника. (с. 105- 106, № 698- 705)
85.

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Творча робота над задачею. Складена задача на три дії. (с. 106- 107, № 706- 713)
86.

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей способом випробування. Складання обернених задач. (с.107- 108, № 714- 721)
87.

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння першої дії з одним із даних чисел. (с. 108- 109, № 722- 731)
88.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох і двох доданків.(с.110-111, № 732-741)
89.

Контроль навчальних досягнень учнів. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Зош., с. 17-20
90.

Аналіз перевірної роботи. Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум). (с. 111- 112, № 742- 750)

Тем. бал

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000.

УСНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

91.

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Задачі на дві і три дії. (с. 112- 113, № 751- 757)
92.

Ділення на 1.Ділення рівних чисел. Розв’язування задачі на різницеве порівняння двох часток (за поданим планом). (с. 113- 115, № 758-767)
93.

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Задача, що містить суми трьох і двох чисел. Задача на дві дії, що містить знаходження невідомого компонента. (с. 115- 116, № 768- 778)
94.

Множення чисел 10 і 100. Задача обернена до задачі на знаходження суми двох добутків ( за поданим планом). (с. 116- 117, № 779- 786)
95.

Множення і ділення на 10 і 100. Розв’язування і порівняння взаємопов’язаних задач на зведення до одиниці. (с. 117- 118, № 787- 795)
96.

Ділення виду 80: 8, 700: 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою. (с. 118- 119, № 796- 803)
97.

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Задачі на дві та три дії. ( с. 119- 120, № 804- 811)
98.

Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою. (с. 121- 122, № 812- 820)
99.

Ділення виду 80: 20, 600: 30. Розв’язування простих і складених задач. (с. 122- 123, № 821- 829)
100.

Контроль навчальних досягнень учнів. Усне множення і ділення в межах 1000. Зош., с. 21-24
101.

Аналіз перевірної роботи. Множення суми на число. Розв`язування задач двома способами. Розв’язування задач із буквеними даними. (123- 124, № 830- 839)

Тем. бал

102.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24. 3. Задача на суму двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою. (124- 125, № 840 – 846)
103.

Множення числа на суму. Складання задачі за даним рівнянням. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. (с. 125- 126, № 847- 855)
104.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове ( на основі переставної властивості дії множення). Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів.(с.126-127, № 856-865)
105.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Складання рівностей. Розв’язування задачі на порівняння двох часток.(с.128-129, № 866- 873)
106.

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів. (с. 129, №№ 874- 882)
107.

Множення виду 320 х3. Задачі пов’язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду. (с. 130, №№ 88 893)
108.

Самостійна робота.
109.

Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивчених випадків усного множення і ділення в межах 1000. Творча робота над задачею. (с. 131, № 894- 901)
110.

Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами. (с. 131-133, № 902- 909)
111.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Розв’язування рівнянь. Творча робота над задачею. ( с.133- 134, № 910- 918)
112.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72: 3 і 50: 2. Задача, пов’язана з одиничною нормою. Складання задачі за поданим виразом.(с. 134- 135, № 919- 929)
113.

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Знаходження частини числа. (с.135- 136, № 930- 937)
114.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків. (с. 136- 137, № 938- 945)
115.

Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та скороченим записом. Розв’язування рівнянь. (с. 137- 138, № 946- 954)
116.

Ділення виду 360: 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь. (с. 138- 139, № 955- 963) Самостійна робота
117.

Ділення виду 64: 16 способом випробовування. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії. Периметр прямокутника. (с. 139- 141, № 964- 972)
118.

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов’язані із порівнянням двох часток. (с. 141 – 142, № 973- 980)
119.

Позначення частин числа цифрами. Складені задачі, які містять знаходження частини числа. (с. 142- 143, № 981- 989)
120.

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач на час. Задачі, що містять знаходження частини числа (с143-145,№ 990-999)
121.

Ділення трицифрового числа на двоцифрове способом випробовування. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. (с. 145- 146, № 1000- 1009)
122.

Ділення з остачею ( ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел.(с. 146- 147,№ 1010- 1019)
123.

Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Задача на знаходження четвертого пропорційного. (с. 147- 149, № 1020 1029)
124.

Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач, які містять знаходження частини числа або числа за його частиною. Розв’язування нерівностей. (с. 149- 150, №1030- 1039)
125.

Контроль навчальних досягнень учнів. Множення і ділення в межах 1000. Зош., с. 25-28
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ

126.

Аналіз перевірної роботи. Повторення таблиць множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число. (с. 151- 152, №1040- 1050)

Тем. бал

127.

Повторення ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутників різних видів.(с.152-153, № 1051- 1059)
128.

Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання об’ємних і плоских геометричних фігур. (с. 153- 154, № 1060- 10 65)
129.

Повторення усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число. (с. 154- 155, № 1066- 1074)
130.

Контроль навчальних досягнень учнів. Підсумок за рік. Зош., с. 29-32
131.

Аналіз перевірної роботи. Повторення письмового додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число. (с. 155-156, № 1075- 1082)
132.

Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Письмове ділення на одноцифрове число. Елементи куба. (с. 156- 157, № 1083- 1092)
133.

Повторення позатабличного множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число. (с. 157, № 1093- 1100)
134.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Повторення вивченого за рік.
135.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Повторення вивче-ного за рік.

Тем. бал

136.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування «цікавих задач».
137.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування «цікавих задач».
138-140.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Повторення вивченого за рік.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка