Календарне планування 4 клас Рідна мова ІІ семестрСкачати 74.08 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір74.08 Kb.
Календарне планування

4 клас Рідна мова ІІ семестр

Підручник М.С.Вашуленко „Рідна мова”, 4 клас ,частина друга

У ІІ семестрі 3 години на тиждень
№ п/п

Тема уроку

Дата


1.

Прикметник (продовження)

РЗМ 6 Мова і мовлення . Творча робота над текстом .
2.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами – ськ , -зьк, -цьк. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках.

*23, Впр.236-244


3.

1.Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками. Визначення відмінків прикметників у реченнях. *24,Впр. 245-252

2. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. *25, Впр.253-256


4.

РЗМ 7 Усне і писемне мовлення . Говоримо – чуємо, читаємо – пишемо.
5.

Відмінювання прикметників у множині . *1, в.1-4

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині . *1,в.5-7


6.

Навчальний письмовий переказ.

Узагальнюючий урок з теми „Прикметник”

Запитання і завдання для повторення ст..8 , *1, в.8-10


7.

Контрольна робота . Письмовий переказ .


8.

Числівник

1.Поняття про числівник , як частину мови. *2,в.11-15

2.Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні.

*2, в.16-19


9.

1.Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80. *2, в.20-23

2. Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь , пов’язаних з вживанням числівників. *2,в.24-27

Запитання і завдання для повторення ст..18
10.

РЗМ 8 Культура мовлення.

11.

Займенник

Займенник як частина мови. *3, в.28-33


12.

1. .Особові займенники. *4, в.34-40

2.Спостереження за вживанням особових займенників у текстах .

*4,в.41-44

13.

Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників з прийменниками. *5, в.45-51
14.

Займенники 2-ї особи однини і множини. *6, в.52-57

15.

Займенники 3-ї особи однини і множини. *7, в.58-65

16.

РЗМ 9 Текст. Будова тексту.

17.

Повторення й узагальнення вивченого про займенник. *8, в.66- 76

Запитання і завдання для повторення ст..41


18.

Контрольна робота . Мовна тема. (тести). Числівник . Займенник.


19.

Дієслово.

1.Поняття про дієслово , як частину мови. *9, в.77-80

2. Написання НЕ з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови. *9,в.81-87

Усний твір.

20.

Неозначена форма дієслова. *10, в.88- 91

21.

1.-2.Змінювання дієслів за часами і числами. *11, в.92-98

22.

РЗМ 10 Види текстів .

23.

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.

*11, в. 99- 102


24.

Дієслова теперішнього часу. Визначення особи та числа дієслів теперішнього часу. *12, в. 103-109
25.

Дієслова майбутнього часу . *13, в.110- 114

26.

Контрольна робота . Диктант.


27.

Перша і друга дієвідміни дієслів. *14, в.115- 118

28.

1.Правопис особових закінчень дієслів. *15, в.119- 122

2.Написання закінчень у дієсловах другої особи. *15, в. 123 – 129


29.

РЗМ 11 Про одне і те ж по – різному .

30.

1. Написання закінчень у дієсловах 3 –ої особи . *15, в. 130 – 133

2. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. *15, в. 134- 136


31.

1.Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами і родами ( в однині). *16, в. 137-140

2. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу. В. 141- 144


32.

1.Закінчення дієслівних форм на -ся, ( -сь ) . *17, в. 145- 148

2.Вимова і правопис дієслів на -ся , ( -сь ) . *17, в. 149- 151


33.

Узагальнення знань і вмінь з теми „Дієслово” *18, в . 152- 155

Запитання і завдання для повторення ст..81


34.

Контрольна робота. Мовна тема. „Дієслово”. Тести.

35.

РЗМ 12 Переказуємо детально


36.

Прислівник

1.Поняття про прислівник , як частину мови. *19, в. 156- 161

2. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників . *19, в 162- 166


37.

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників ( без уживання термінів ). *19, в. 167-171
38.

Спостереження за вживанням у мовленні прислівників – синонімів. *19, в. 172- 176

39.

Спостереження за роллю у мовленні прислівників – антонімів.

*19, в. 177- 181


40.

Однорідні другорядні члени речення , виражені прислівниками.

*19, в. 182- 186


41.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково – популярних текстах. *19, в. 187- 195

Запитання і завдання для повторення ст..100


42.

РЗМ 13 Переказуємо вибірково

43.

Контрольна робота. Списування.

44.

Повторення вивченого в 4 класі.

Текст , його головна думка. Заголовок до тексту. В. 196- 199


45.

Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко- буквеного аналізу слова. Усне переказування змісту тексту . Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. В. 200-208
46.

РЗМ 14 Текст - міркування. Поміркуємо разом.

47.

Контрольна робота. Аудіювання.

48.

Комплексні вправи та аналіз текстів , добір до них заголовків. Спостереження за роллю префіксів у словах. В. 209-212
49.

1. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах . в. 213-217

2.спостереження за змістом та інтонацією речень , різних за метою висловлювання . Речення , ускладнені однорідними членами.

В. 218- 223

50.

РЗМ 15 Як писати замітки

51.

Контрольна робота. Диктант .

52.

1.Аналіз контрольної роботи. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні. В. 224- 226

2.Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів. В.227- 232


53.

РЗМ 16 Про себе і про інших. Складання біографії.

54.

РЗМ 17 Редагуємо самі

Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови . в. 233- 240База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка