Календарне планування уроків математики 2 клас. (за Л.І. Прохоренко, В. Г. Фесенко) 4 год на тижденьСкачати 352.22 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2016
Розмір352.22 Kb.
  1   2   3
Календарне планування уроків математики

2 клас. (за Л.І.Прохоренко, В.Г.Фесенко)

4 год на тиждень
Дата

Тема

Стор.

підручника

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

(відносно всіх змістових ліній)


Повторення

1.
Таблиці додавання та віднімання чисел 2, 3.

3-4

Знає напам’ять таблиці додавання і віднімання одноцифрових чисел.

Розкриває зміст арифметичних дій додавання і віднімання.


вчити: орієнтуватися на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо.

2.
Таблиці додавання та віднімання чисел 4, 5.

4-5

Знає напам’ять таблиці додавання і віднімання одноцифрових чисел.

Розкриває зміст арифметичних дій додавання і віднімання.


формувати дії самоконтролю під час самостійного виконання завдань.

3.
Таблиці додавання та віднімання чисел 6,7. Компоненти дії додавання.

5-6

Знає напам’ять таблиці додавання і віднімання одноцифрових чисел.

Знає назви компонентів і результатів дії додавання.


розвивати рухові дії, які необхідні для письма цифр, букв під час виконання практичних завдань.


4.
Переставний закон додавання. Компоненти дії віднімання.

6-7

Застосовує в обчисленнях переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання.

Знає назви компонентів і результатів дії віднімання.


формувати вміння використовувати набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.

5.
Додавання чисел частинами.

8-9

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

вчити: виконувати дії за зразком при виконанні завдань на додавання і віднімання.

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток

6.
Таблиця додавання числа 2 з переходом через десяток.

11

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток.

розвивати дії самоконтролю.

7.
Віднімання чисел частинами.

12

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

8.
Дециметр

13

Знає одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними.

вчити: висловлювати свою думку.

9.
Розв’язування простих задач.

14-15

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

10.
Порівняння чисел. Розв’язування простих задач.

15

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

вчити: використовувати терміни у власному мовленні;

11.
Додавання і віднімання чисел частинами в межах 20.

16-17

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

12.
Порівняння чисел. Розв’язування складених задач.

17-18

Розрізняє просту і складену задачу.

Обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі.


розвивати вміння орієнтації на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо.

13.
Розв’язування складених задач. Ламана, ланки ламаної.

18-19

Виділяє ланки ламаної.

Визначає за допомогою вчителя довжину ламаної.

вчити: виконувати всі рухові дії для здійснення практичних задач.

14.
Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20.

19

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вправляти у запам’ятовуванні і відтворенні вивченого матеріалу.

15.
Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20. Відрізок.

20

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити: використовувати набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.

16.
Попереднє і наступне числа. Зв'язок дії додавання та віднімання.

21-22

Формулює правила про взаємозв’язок між компонентами і результатами дій при додаванні і відніманні чисел.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

17.
Вирази зі змінною. Іменовані числа.

22-23

Має уявлення про позначення змінної буквою; що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна.

Має уявлення про поняття «іменоване число».

Перетворює величини, виражені в одиницях двох найменувань за допомогою вчителя.

розвивати дії самоконтролю.

18.
Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20. Розв’язування задач.

23-24

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

19.
Вирази зі змінною. Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20.

24-25

Має уявлення про позначення змінної буквою; що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна.

вчити: висловлювати свою думку.

20.
Збільшення та зменшення чисел. Розв’язування задач.

25-26

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

21.
Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.

26-27

Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

розвивати позитивні емоції та почуття задоволеності від добре виконаного навчального завдання.

22.
Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20. Розв’язування складених задач.

27-28

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

23.
Таблиця додавання та віднімання з переходом через розряд в межах 20. Вирази зі змінною.

29-30

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити: читати таблиці додавання і віднімання.

24.
Розв’язування складених задач. Периметр трикутника.

30-31

Пояснює, поняття «периметр многокутника» за допомогою педагога.

Застосовує правило знаходження периметра трикутника за зразком.

розвивати дії самоконтролю.

25.
Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20. Розв’язування задач.

31-32

Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

вчити: виконувати всі рухові дії для здійснення практичних задач.

26.
Розв’язування складених задач.

32-33

Розрізняє просту і складену задачу.

Обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі.


вчити: використовувати набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.

27.
Розв’язування складених задач. Вирази зі змінною.

34

Розуміє, що для відповіді на запитання задачі може бракувати числових даних.

Розуміє, що не на кожне запитання задачі можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію.

Аналізує умову складеної задачі.

вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

28.
Компоненти дії віднімання. Читання прикладів.

35

Знає назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання.


вчити: відповідати на запитання вчителя.

29.
Числові вирази

36-37

Читає і записує числові вирази.

Розуміє, що знак арифметичної дії вказує на операцію, яку потрібно виконати з числами.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

30.
Вирази з дужками

37-38

Розуміє призначення дужок у числових виразах.

Читає і записує вирази з дужками за допомогою педагога.


вчити: висловлювати свою думку.

Нумерація чисел в межах 100

31.
Утворення чисел у межах 100.

41-42

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


розвивати дії самоконтролю.

32.
Усна нумерація чисел 21-100. Десятковий склад цих чисел.

42-43

Називає розряди двоцифрових чисел.


вчити: називати розряди двоцифрових чисел.

33.
Письмова нумерація чисел 21-100. Розв’язування простих задач.

43-44

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

34.
Усна і письмова нумерація чисел 21-100.

44-45

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


вчити: використовувати терміни у власному мовленні;

35.
Усна і письмова нумерація чисел 21-100.

46

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

36.
Поняття сотня. Таблиця чисел першої сотні.

47-48

Описує поняття сотня.


вчити: називати розряди двоцифрових чисел.

37.
Усна нумерація чисел 21-100. Розв’язування задач.

48-49

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


розвивати вміння орієнтації на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо.

38.
Усна і письмова нумерація чисел 21-100. Розряд. Одиниці першого і другого розряду.

49-50

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.

Називає розряди двоцифрових чисел.


вчити: називати розряди двоцифрових чисел.

39.
Розв’язування складених задач.

51

Знає порядок роботи над складеною задачею.

Розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

40.
Одноцифрові та двоцифрові числа.

52-53

Називає розряди двоцифрових чисел.

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.


вчити: називати розряди двоцифрових чисел.

41.
Порівняння чисел в межах 100. Розв’язування складених задач.

53-54

Порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень, встановлення залежності результату від зміни одного компонента за допомогою педагога.

Пояснює результат порівняння.


вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

42.
Сантиметр. Дециметр. Метр.

55-56

Знає одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними.

розвивати дії самоконтролю.

43.
Випадки додавання та віднімання виду 30+1, 30-1

56-57

Дотримується вивчених правил додавання і віднімання двоцифрових чисел.

вчити: відповідати на запитання вчителя.

44.
Найбільші та найменші двоцифрові числа.

57-58

Називає розряди двоцифрових чисел.


вчити: називати розряди двоцифрових чисел.

45.
Трикутник. Кути трикутника.

58-59

Будує геометричні фігури із підручного матеріалу.

Знає, що можна сконструювати геометричну фігуру з інших фігур – трикутників, чотирикутників тощо.


вправляти у запам’ятовуванні і відтворенні вивченого матеріалу.

46.
Прямий кут.

60-61

Розрізняє кути прямі та непрямі.

Будує прямий кут за допомогою косинця.

розвивати позитивні емоції та почуття задоволеності від добре виконаного навчального завдання.

47.
Додавання та віднімання чисел другого розряду (20+30, 60-40)

61-62

Дотримується вивчених правил додавання і віднімання двоцифрових чисел.

вчити: використовувати набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка