Календарне планування уроків математики 2 клас. (за Л.І. Прохоренко, В. Г. Фесенко) 4 год на тижденьСкачати 352.22 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації26.02.2016
Розмір352.22 Kb.
1   2   3

Дотримується правил письмового додавання двоцифрових чисел.

розвивати позитивні емоції та почуття задоволеності від добре виконаного навчального завдання.

97.
Письмове додавання двоцифрових чисел виду 44+36.

126-127

Дотримується правил письмового додавання двоцифрових чисел.

вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

98.
Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 77-56.

127-128

Дотримується правил письмового віднімання двоцифрових чисел.

розвивати дії самоконтролю.

99.
Вирази зі змінною. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел.

128-129

Дотримується правил письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел.

вчити: використовувати терміни у власному мовленні;

100.
Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач.

129-130

Дотримується правил письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел.

вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

101.
Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 50-7.

130-131

Дотримується правил письмового віднімання двоцифрових чисел.

вчити: відповідати на запитання вчителя.

102.
Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 54-25.

131-132

Дотримується правил письмового віднімання двоцифрових чисел.

вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

103.
Закріплення письмового додавання та віднімання двоцифрових чисел.

132-133

Дотримується правил письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел.

вчити: виконувати всі рухові дії для здійснення практичних задач.

Множення і ділення

104.
Дія множення. Знак множення.

136-137

Розуміє сутність дії множення.


формувати позитивну мотивацію до процесу та змісту навчання.

105.
Зв'язок дій додавання та множення.

137-138

Розв’язує завдання, що передбачають:
вчити: висловлювати свою думку.

106.
Зв'язок дій додавання та множення. Розв’язування задач.

138-139

Розв’язує завдання, що передбачають:

  • використання взаємозв’язку дій множення і ділення;
вправляти у запам’ятовуванні і відтворенні вивченого матеріалу.

107.
Компоненти дій множення ( перший множник, другий множник, добуток)

139-140

Розуміє сутність дії множення.


вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

108.
Таблиця множення числа 2.

141-142

Знає напам’ять таблицю множення чисел 2.


формувати позитивну мотивацію до процесу та змісту навчання.

109.
Закріплення таблиці множення числа 2.

142-143

Знає напам’ять таблицю множення чисел 2.


розвивати дії самоконтролю.

110.
Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування задач.

143-144

Знає напам’ять таблицю множення чисел 2.


формувати позитивну мотивацію до процесу та змісту навчання.

111.
Задачі на розкриття змісту множення.

144-146

Розв’язує арифметичні задачі на множення.

вчити: використовувати терміни у власному мовленні;

112.
Задачі на розкриття змісту множення. Віднімання чисел другого розряду (60-40).

146-147

Розв’язує арифметичні задачі на множення.

розвивати вміння орієнтації на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо.

113.
Дія ділення. Знак ділення.

148-149

Розуміє сутність дії ділення.


розвивати позитивні емоції та почуття задоволеності від добре виконаного навчального завдання.

114.
Читання прикладів на ділення. Розв’язування складених задач.

149-150

Складає план розв’язування задачі з опорою на зразок, або схему.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

115.
Зв'язок дій множення та ділення.

150-151

Розв’язує завдання, що передбачають:

  • використання взаємозв’язку дій множення і ділення;
вчити: висловлювати свою думку.

116.
Таблиця ділення на 2.

152-153

Знає напам’ять таблицю множення чисел 2 і відповідні випадки ділення.


вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

117.
Порядок дій у виразах без дужок.

154-155

Читає математичні вирази (сума, різниця) під контролем педагога.

Знаходить значення математичних виразів (при систематичному вправлянні);


вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

118.
Компоненти дії ділення (ділене, дільник, частка).

155-156

Розуміє сутність дії ділення.


вчити: відповідати на запитання вчителя.

119.
Розв’язування складених задач.

156-157

Має уявлення, що в умову складеної задачі закладені прості задачі.

Визначає за допомогою вчителя порядок їх розв’язування.


вчити: виконувати всі рухові дії для здійснення практичних задач.

120.
Розв’язування складених задач. Знаходження добутку, частки.

158-159

Знає порядок роботи над складеною задачею.

Розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.


вчити: використовувати набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.

121.
Парні і непарні числа.

160-161

Має уявлення про парні та непарні числа.

розвивати дії самоконтролю.

122.
Зв'язок дій додавання та множення.

162-163

Формулює зв'язок дій додавання та множення.

розвивати вміння усно та письмово додавати і віднімати двоцифрові числа.

123.
Таблиця множення числа 3.

163-164

Знає напам’ять таблицю множення числа 3.


формувати позитивну мотивацію до процесу та змісту навчання.

124.
Закріплення таблиці множення числа 3.

165

Знає напам’ять таблицю множення числа 3.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.

125.
Круг і коло. Радіус кола.

166-167

Розрізняє коло і круг за істотними ознаками.

Має уявлення, що коло – це замкнена крива.


вчити: висловлювати свою думку.

126.
Діаметр кола. Розв’язування складених задач.

167-168

Має уявлення, що круг – це частина площини, обмежена колом.

Визначає за рисунком елементи кола (круга) під контролем педагога.

розвивати вміння орієнтації на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо.

127.
Порівняння чисел та виразів. Закріплення таблиці множення числа 3.

168-169

Знає напам’ять таблицю множення числа 3 і відповідні випадки ділення.

вправляти у запам’ятовуванні і відтворенні вивченого матеріалу.

128.
Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3.

169-170

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.


вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

129.
Таблиця ділення на 3.

171-172

Знає напам’ять таблицю множення числа 3 і відповідні випадки ділення.

вчити: використовувати терміни у власному мовленні;

130.
Перевірка множення і ділення.

172-173

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.


вчити: переказувати вивчений матеріал; відповідати на запитання вчителя та висловлювати своє ставлення до прослуханого.

131.
Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3.

173-175

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.


розвивати дії самоконтролю.

132.
Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3. Розв’язування складених задач.

175-176

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.


вчити: відповідати на запитання вчителя.

Час: тиждень, доба, місяць, рік

133.
Поняття: тиждень, доба, місяць, рік.

179-180

Має уявлення про тривалість дня, тижня, місяця, швидкості та послідовності явищ дійсності.

вправляти у запам’ятовуванні і відтворенні вивченого матеріалу.

134.
Визначання часу за годинником.

180-182

Має уявлення про тривалість дня, тижня, місяця, швидкості та послідовності явищ дійсності.

вчити: використовувати засвоєні терміни у власному мовленні.

135.
Розв’язування завдань про тривалість дня.

182-183

Має уявлення про тривалість дня, тижня, місяця, швидкості та послідовності явищ дійсності.

вчити: давати повну відповідь на на запитання вчителя.

Повторення вивченого

136.
Усна і письмова нумерація чисел 21-100.

184-185

Знаходить значення математичних виразів (при систематичному вправлянні);

розвивати дії самоконтролю.

137.
Додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20. Периметр трикутника.

185-186

Пояснює, поняття «периметр многокутника» за допомогою педагога.

Застосовує правило знаходження периметра трикутника за зразком.

вчити використовувати взаємоконтроль при перевірці результату завдання.

138.
Обчислення виразів в межах 100. Розв’язування складених задач.

187-188

Читає математичні вирази (сума, різниця) під контролем педагога.

Знаходить значення математичних виразів (при систематичному вправлянні);


вчити: висловлювати свою думку.

139.
Множення та ділення чисел 2, 3. Радіус та діаметр кола.

188-189

Має уявлення, що круг – це частина площини, обмежена колом.

Визначає за рисунком елементи кола (круга) під контролем педагога.

вчити: відповідати на запитання вчителя.

140.
Множення та ділення чисел 2, 3. Розв’язування складених задач.

189-190

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.


вчити: використовувати засвоєні математичні терміни у власному мовленні; робити висновки.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка