Календарне планування уроків української мови у 3 класіСкачати 183.29 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір183.29 Kb.

Календарне планування уроків української мови у 3 класі


1 семестр

№ уроку

Тема уроку

Вправи

Дата

Мова і мовлення

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт.


1-9

Культура усного і писемного мовлення.


10-19

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання .


20-23

Текст


Текст. Добирання заголовків до тексту

24-28

Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків

29-35

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту

36-40

Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками

41-46

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису.

57-59

Текст-міркування. Його основні частини .

47-52

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів .

53-56

Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом.

60-64

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки

65-67

Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси

68-74

Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»Речення

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення


75-79

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами
Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень .

80-84

Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних .

85-87

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

88-92

Головні і другорядні члени речення

93-97

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами

98-102

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» .

103-107

Слово. Значення слова.


Слова з прямим і переносним значенням

108-111

Урок розвитку зв’язного мовлення.
Слова, що мають кілька значень .

112-115

Слова, що звучать і пишуться однаково

116-120

Слова, близькі за значенням (синоніми) .

121-125

Ознайомлення з фразеологізмами

126-128


Слова, протилежні за значенням (антоніми) .

129-134


Перевірна робота. Диктант

Будова слова.


Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова

135-140

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом
Основа слова .

141-146

Частини основи

147-151Спільнокореневі слова. Корінь

152-155

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова

156-159

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

160-163

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів .

164-168

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

169-173

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «Книга — твій друг, без неї — як без рук»
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

174-178

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом .

179-183

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом .

184-189

Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»
Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

190-193

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .

194-197

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

198-204

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту
Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .

205-209

Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог

210-214

Префікси і прийменники

215-219

Правопис префіксів роз-, без-

220-224

Написання префіксів з- (с-)

225-228

Закріплення вивченого матеріалу

229-232

Перевірна робота. Аудіювання
Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом
Апостроф після префіксів .

233-236

Перевірна робота. Списування .
Перевірна робота. Диктант
Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами .

237-240

Суфікс

241-245

Закріплення знань про роль суфіксів у словах

246-250

Розбір слів за будовою

251-255

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою)
Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса .

256-258

Календарне планування уроків української мови у 3 класі2 семестр


№ уроку

Тема уроку

Вправи

Дата

Частини мови

1

Загальне уявлення про частини мови.

259-262
2.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

263-266
3

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами.

267-271
4

Закріплення вивченого

272-275Іменник


5

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот.

276-279
6

Урок розвитку зв’язного мовлення.7

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні.

280-283
8

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

284-287
9

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

288-293
10

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.

294-297
11

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.

298-303
12

Урок розвитку зв’язного мовлення.13

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

304-307
14

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

308-312
15

Змінювання іменників за числами.

313-317
16

Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.

318-321
17

Змінювання іменників за відмінками

322-325
18

Урок розвитку зв’язного мовлення.19

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.

326-330
20

Перевірна робота. Диктант.


Прикметник


21

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

331-335
22

Зв’язок прикметників з іменниками.

336-340
23

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками.

341-345
24

Урок розвитку зв’язного мовлення.25

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

346-350
26

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.

351-355
27

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

356-359
28

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.

360-369
29

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови.

365-369
30

Урок розвитку зв’язного мовлення.31

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

369-373
32

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.

374-378
33

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками.

379-383
34

Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

384-387
35

Контроль та оцінювання знань за темами «Іменник. Прикметник»36

Урок розвитку зв’язного мовлення.


Дієслово


37

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

388-391
38

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

392-394
39

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

395-398
40

Дієслова синоніми.

399-403
41

Дієслова антоніми.

404-407
42

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.43

Закріплення вивченого.

408-412
44

Закріплення вивченого.

413-417
45

Змінювання дієслів за часами.

418-422
46

Розрізнення часових форм дієслів.

423-426
47

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

427-431
48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.49

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

432-436
50

Закріплення вивченого.

437-440
51

Написання не з дієсловами.

441-445
52

Закріплення знань і вмінь з теми.

446-449
53

Контроль та оцінювання знань з теми «Дієслово»54

Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Аудіювання.

450-456
55

Перевірна робота. Диктант56

Урок розвитку зв’язного мовлення.57

Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Списування.

457-461
58

Повторення вивченого на протязі року.

462-466
59

Повторення вивченого на протязі року.

467-470
60База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка