Календарне плануванняСторінка1/6
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Рябчук Юлії Михайлівни
2012-2013

Календарне планування

Математика

Українська мова (навчання грамоти)

Російська мова

Природознавство

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Основи здоров’я,

Фізична культура.

1 класУЗГОДЖЕНО

Заступник директора

з навчальної роботи

_______/_______________/

«____»___________20__р.
Проблема школи

Формування в учнів школи життєвої компетентності.
Задачі

Формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні школярів у межах соціокультурних та моральних цінностей нації, з цією метою :  1. Допомогти учням набути й закріпити досвід та життєві установки на здоровий спосіб життя.  1. Формувати основи правової культури.  1. Розвивати здатність до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.  1. Розвивати здатність кожного учня ефективно та безконфліктно взаємодіяти з оточенням, вести конструктивний діалог з іншими людьми , природою, культурою та цивілізацією.  1. Формувати вміння поєднувати свої права та обов’язки, бути громадсько-активним у суспільному житті.  1. Формувати взаємоповагу до мови, культури, релігії різних народів.  1. Формувати готовність до життєдіяльності і праці в умовах ринкових відносин.  1. Формувати почуття відповідальності за навколишнє середовище, розвивати творчу активність.  1. Розвивати почуття прекрасного , допомогти встановленню культури почуттів – терпимості, краси, любові.


Програми

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи, — К: "Освіта".-2012.- 390 с.


Підручники

1. Рівкінд Ф.М., Оляницька Л. Математика: Підручник для 1 кл. — К.: Освіта, 2012.

2. Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар — К.: Освіта, 2012.

3. Грущинська І. Природознавство: Підручник для 1 кл. — К.: Освіта, 2012.

4. Бех І.Д., Воронцова Т.В. Основи здоров'я: Підручник для 1 кл. — К.: Алатон, 2012.

5. Сидоренко В., Котелянець Н. Трудове навчання. — Х.: Сиция, 2012.

6. Калініченко О., Сергієнко В. Образотворче мистецтво: Підручник для 1 кл. — К.: Освіта, 2012.

7. И.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька. Русский язык (устный курс):учебник ля 1 класса— К: Освіта, 2012.УКРАЇНСЬКА МОВА

(навчання грамоти: мова і читання)

(7 год. на тиждень)

з/пТема уроку

Кількість годин

Дата

Примітка


І семестр

Добукварний період

1

Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний Гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Батьківщина».1

3/09
2

Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила сидіння за партою під час письма. Розмальовування малюнків.

1

3/09
3

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речення. Бесіда на тему «Розваги дітей улітку».

1

5/09
4

Правила користування письмовим приладдям. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними).

1

5/09
5

Закріплення знань про речення. Складання речень за поданою графічною моделлю. Бесіда на тему «Режим дня школяра».

1

6/09
6

Розташування зошита на парті під час письма. Рух кисті уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.

1

6/09
7

Слухання й розповідь казки. Уявлення про діалог (без уживання терміна). Складання речень за поданою графічною моделлю.

1

7/09
8

Основний рядок сітки зошита (верхня, нижня рядкові лінії). Зображення хвилястих ліній перервними і неперервними рухами руки. Письмо прямих ліній у рядку в напрямку зліва — направо і згори — вниз.

1

10/09
9

Розширення уявлень дітей про слово та речення. Розподіл предметів за семантичними групами «Овочі — фрукти». Складання речень за поданими графічними схемами.

1

10/09
10

Закріплення уміння писати в рядку. Зображення хвилястих та петельних ліній перервними і неперервними рухами руки. Письмо ламаних і півовальних ліній у рядку.

1

12/09
11

Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Порівняння предметів. Складання речень за схемами.

1

12/09
12

Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертикальних ліній, ліній із заокругленням.

1

13/09
13

Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами. Робота з дитячою книжкою.

1

13/09
14

Обведення контурних малюнків та їх розмальовування. Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням. Розвиток зв'язного мовлення.

1

14/09
15

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. Поняття «наголос». Наголошений склад. Розподіл предметів за семантичними групами «Свійські тварини — дикі тварини». Складання речень.

1

17/09
16

Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням унизу в основному рядку і за його межами. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

1

17/09
17

Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Поділ слів на склади. Складання речень за поданими графічними схемами.

1

19/09
18

Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

1

19/09
19

Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу простих за будовою слів. Моделювання звукової структури слів. Складання речень.

1

20/09
20

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмальовування малюнків.

1

20/09
21

Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу слів.

1

21/09
22

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

1

24/09
23

Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та речень. Бесіда на тему «Заняття людей».

1

24/09
24

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлями. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

1

26/09
25

Культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання графічних моделей речень.

1

26/09
26

Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєднання елементів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

1

27/09
27

Узагальнення знань учнів про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків. Робота з дитячою книжкою.

1

27/09
28

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами. Розвиток зв'язного мовлення.

1

28/09
Букварний період

29

Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за поданими графічними моделями.1

1/10
30

Письмо малої букви а. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучення аа. Звуковий аналіз слів.

1

1/10
31

Звук [у], позначення його буквою «у». Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, його моделювання.

1

3/10
32

Письмо великої букви А. Безвідривне з'єднання букв. Написання буквосполучення Аа. Складання речень за малюнками.

1

3/10
33

Закріплення звукового значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, його моделювання.

1

4/10
34

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Виділення вивчених букв у словах.

1

4/10
35

Звук [о]. Позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів, його моделювання. Складання речень за поданими графічними моделями.

1

5/10
36

Написання великої букви У, її поєднання з вивченими буквами. Підготовчі графічні вправи.

1

8/10
37

Звук [й]. Позначення його буквою «й». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками.

1

8/10
38

Письмо малої букви о. Поєднання її з вивченими буквами. Виділення вивчених букв у словах.

1

10/10
39

Звук [м], позначення його буквою «ем». Читання складів із вивченими літерами. Велика буква на початку речення.

1

10/10
40

Письмо великої букви О. Поєднання її з іншими буквами. Звуковий аналіз слів.

1

11/10
41

Закріплення звукового значення вивчених букв. Написання імен з великої букви. Читання і доповнення речень. Робота з дитячою книжкою.

1

11/10
42

Письмо малої букви й. Безвідривне з'єднання букв. Розвиток зв'язного мовлення.

1

12/10
43

Звук [і], позначення його буквою «і». Читання складів і слів із вивченими буквами. Буква «і» в ролі окремого слова.

1

15/10
44

Письмо великої букви Й. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

1

31/10
45

Закріплення звукового значення вивчених букв. Читання і доповнення речень.

1

31/10
46

Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання прямих і обернених складів із буквою м, слів.

1

1/11
47

Звуки [н], [н '], позначення їх буквою «єн». Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів.

1

1/11
48

Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою М.

1

2/11
49

Закріплення звукових значень букви «ен», умінь читати склади й слова з нею. Читання й доповнення речень.

1

5/11
50

Письмо малої букви і. Написання буквосполучень, складів. Закріплення вміння писати вивчені букви. Виділення вивчених букв у словах.

1

5/11
51

Звуки [л], [л '], позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз слів із твердими й м'якими приголосними. Читання складів, слів і речень.

1

7/11
52

Письмо великої букви І, поєднання її з вивченими буквами. Написання слів і речень.

1

7/11
53

Закріплення звукових значень букви «ел». Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, текстів.

1

8/11
54

Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим шрифтом.

1

8/11
55

Звук [в], позначення його буквою «ве». Особові займенники, їх вживання в реченнях. Читання складів, слів, речень. Робота з дитячою книжкою.

1

9/11
56

Письмо великої букви Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Письмо під диктування складів. Розвиток зв'язного мовлення.

1

12/11
57

Закріплення звукового значення букви «ве». Читання слів, речень, текстів.

1

12/11
58

Письмо малої букви л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів і слів із буквою л.

1

14/11
59

Звуки [с], [с'], позначення їх буквою «ес». Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи.

1

14/11
60

Письмо великої букви Л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів із літерою Л. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

15/11
61

Закріплення звукових значень букви «ес». Опрацювання текстів «Мама і сини», «У лісі».

1

15/11
62

Закріплення уміння писати вивчені літери в поєднанні. Письмо під диктування.

1

16/11
63

Звук [к], позначення його буквою «ка». Читання складів, слів. Ознайомлення з анаграмами. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Миколин сокіл».

1

19/11
64

Письмо малої букви в. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів. Звуковий аналіз слів.

1

19/11
65

Закріплення звукового значення букви «ка». Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина».

1

21/11
66

Закріплення вміння писати малу букву в, буквосполучення. Написання складів, слів із малою буквою в. Звуко-буквений аналіз слів. Виділення вивчених букв у словах.

1

21/11
67

Звуки [р], [р'], позначення їх буквою «ер». Читання складів, слів. Скоромовки. Виконання словниково-логічних вправ.

1

22/11
68

Письмо великої букви В. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

1

22/11
69

Закріплення звукових значень букви «ер». Опрацювання тексту «Ранок коло ріки». Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.

1

23/11
70

Письмо малої букви с. Написання складів та слів із буквою с. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

1

26/11
71

Звук [п], позначення його буквою «пе». Звуковий аналіз слів. Уявлення про омоніми (без уживання терміна). Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «На Івана Купала».

1

26/11
72

Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Складання і записування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

28/11
73

Закріплення звукового значення букви «пе». Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Читання речень. Опрацювання текстів «Веселі пісні» та «Сливи».

1

28/11
74

Письмо малої букви к. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів із буквою к.

1

29/11
75

Звуки [т], [т'], позначення їх буквою «те». Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Скоромовка.

1

29/11
76

Письмо великої букви К. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

30/11
77

Закріплення звукових значень букви «те». Опрацювання тексту «Котик і Півник». Скоромовка.

1

3/12
78

Закріплення уміння писати вивчені літери. Самодиктант. Складання речень за малюнком та поданими графічними схемами.

1

3/12
79

Звук [е], позначення його буквою «е». Ребус. Уявлення про антоніми (без уживання терміна). Опрацювання тексту «Веселі іменини».

1

5/12
80

Письмо малої букви р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою р.

1

5/12
81

Закріплення звукового значення букви «е». Кросворд. Опрацювання тексту «Село Веселе». Читання речення, поданого рукописним шрифтом.

1

6/12
82

Закріплення уміння писати вивчені букви. Самодиктант. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

6/12
83

Звуки [д], [д'], позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.

1

7/12
84

Письмо великої букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розвиток зв'язного мовлення.

1

10/12
85

Закріплення звукових значень букви «де». Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

1

10/12
86

Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і записування слів із вивчених букв.

1

12/12
87

Звуки [з], [з '], позначення їх буквою «зе». Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Фразеологізми. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки.

1

12/12
88

Письмо великої букви П. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

1

13/12
89

Закріплення звукових значень букви «зе». Опрацювання тексту «Ранок на озері».

1

13/12
90

Закріплення уміння писати вивчені букви. Повторення правил з'єднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

1

14/12
91

Буква «знак м'якшення» (ь), позначення нею на письмі м'якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон».

1

17/12
92

Письмо малої букви т. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із буквою т.

1

17/12
93

Закріплення букви «знак м'якшення». Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу».

1

19/12
94

Письмо великої букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Звуковий аналіз слів.

1

19/12
95

Звук [б], позначення його буквою «бе». Зіставлення звуків [б] — [п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі».

1

20/12
96

Письмо малої букви е. Написання складів, слів. Складання і записування слів із вивчених букв.

1

20/12
97

Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка. Робота з дитячою книжкою.

1

21/12
98

Письмо великої букви Е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розвиток зв'язного мовлення.

1

24/12
99

Звук [г], позначення його буквою «ге». Звуковий аналіз слів. Логічна вправа «Де росте? Де живе?». Читання речення, поданого рукописним шрифтом.

1

24/12
100

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

26/12
101

Звук [Ґ], позначення його буквою «ґе». Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів. Скоромовки.

1

26/12
102

Письмо малої букви д. Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах.

1

27/12
103

Закріплення звукових значень букв «ге», «ґе». Опрацювання тексту «Гурток «Умілі руки»».

1

27/12
104

Письмо великої букви Д, складів та слів із нею. Списування слів і речень, поданих друкованим шрифтом.

1

28/12
ІІ семестр

105


Закріплення звукових значень букв «ге», «ге». Опрацювання тексту «Восени на городі».

1

10/01


106

Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним та друкованим шрифтом.

1

10/01
107

Звук [ч], позначення його буквою «че». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. «Закликаночка». Скоромовка.

1

11/01
108

Письмо малої букви з. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою з. Звуковий аналіз слів.

1

14/01
109

Закріплення звукового значення букви «че». Опрацювання тексту «На полонині» і вірша «Карпати». Загадки.

1

14/01
110

Письмо великої букви З. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень із буквою З.

1

16/01
111

Звук [й], позначення його буквою «ій» («йот»). Читання слів. Вправи з розвитку фонетичного слуху. Опрацювання тексту «Казковий світ». Робота з дитячою книжкою.

1

16/01
112

Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

1

17/01
113

Закріплення звукового значення букви «йот». Буквосполучення йо. Опрацювання тексту «Пасіка» і народної пісеньки «Зайчику, зайчику». Читання в особах.

1

17/01
114

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів. Ознайомлення із письмом у зошиті без друкованої основи.

1

18/01
115

Звук [х], позначення його буквою «ха». Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша «Колискова пісенька». Загадки.

1

21/01
116

Письмо малої букви б. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Складовий диктант.

1

21/01
117

Закріплення звукового значення букви «ха». Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Загадка.

1

23/01
118

Письмо великої букви Б. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Навчальний диктант.

1

23/01
119

Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою «я» звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Н. Забіли «Хто кого злякався?».

1

24/01
120

Письмо малої букви г. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою г. Складання і записування слів із вивчених букв.

1

24/01
121

Закріплення звукових значень букви «я», Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання тексту «Ялта». Загадка.

1

25/01
122

Письмо великої букви Г. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою Г. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

28/01
123

Звук [ж], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацювання віршів Н. Забіли «На зеленому лужку» і Л. Вознюк «Журиться журавлик дуже».

1

28/01
124

Письмо малої букви ґ. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою ґ.

1

30/01
125

Закріплення звукового значення букви «же». Опрацювання уривка казки «Лисичка і Журавель». Прислів'я. Робота з дитячою книжкою.

1

30/01
126

Письмо великої букви Ґ. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів. Розвиток зв'язного мовлення.

1

31/01
127

Звук [ш], позначення його буквою «ша». Читання слів, речень. Опрацювання тексту «Хороша гра».

1

31/01
128

Письмо малої букви ч. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.

1

1/02
129

Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Опрацювання оповідання «Поспішай, синичко!» (за Г.Демченко) і вірша П. Воронька «Кожушок». Скоромовка.

1

4/02
130

Письмо великої букви Ч, складів і слів із нею. Порівняння написання букв Ч та У. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

4/02
131

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Звуко-буквений аналіз слів. Скоромовка. Опрацювання тексту «Циркова залізниця».

1

6/02
132

Письмо малої букви й, буквосполучень із нею. Підготовчі графічні вправи. Складання і записування слів.


1

6/02
133

Закріплення звукових значень букви «це». Опрацювання казки «Родичі» та вірша В. Лучука «Уставати рано треба».

1

7/02
134

Письмо великої букви Й. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Складання і записування словосполучень.

1

7/02
135

Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А. Камічука «В зелені діброва» та тексту «На екскурсії».

1

8/02
136

Письмо малої букви х, складів із нею. Складання і записування слів. Навчальний диктант.


1

11/02
137

Закріплення звукового значення букви «ї». Опрацювання тексту «Гроші України».


1

11/02
138

Письмо великої букви X. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

1

13/02
139

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту «Міста України». Складання усної розповіді про рідне місто (село). Робота з дитячою книжкою.

1

13/02
140

Письмо малої букви я. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз слів. Розвиток зв'язного мовлення.

1

14/02
141

Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою «ю» звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Опрацювання віршів Лесі Українки «Пісенька весняної води», О. Пархоменка «Я матусю дожидаю». Прислів'я.

1

14/02
142

Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Доповнення та записування речень. Складання і записування слів.


1

15/02
143

Закріплення звукових значень букви «ю». Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання М. Коцюбинського «Десять робітників» та вірша І. Січовика «Руки».

1

18/02
144

Письмо малої букви ж. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень та слів із буквою ж. Звуковий аналіз слів.

1

18/02
145

Буква «є», позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою «є» звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Загадка. Опрацювання оповідання за В. Сухомлинським «Барвисте коромисло».

1

20/02
146

Письмо великої букви Ж. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

1

20/02
147

Закріплення звукових значень букви «є». Звуко-буквений аналіз слів. Загадки. Опрацювання тексту «Київське метро».

1

21/02
148

Письмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

1

21/02
149

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Опрацювання уривка вірша В. Симоненка і тексту «Наша Батьківщина». Прислів'я.

1

22/02
150

Письмо великої букви Ш. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

1

25/02
151

Закріплення звукового значення букви «ща». Опрацювання вірша Г. Малик «Що для чого треба?». Порівняння віршів. Прислів'я.

1

25/02
152

Письмо малої букви ц. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із буквою ц. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

1

27/02
153

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання оповідання І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки». Робота з дитячою книжкою.

1

27/02
154

Письмо великої букви Ц, буквосполучень та слів із нею. Написання речень. Розвиток зв'язного мовлення.

1

28/02
155

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Читання слів. Опрацювання вірша І. Макоти і тексту «Телефон». Складання правил розмови по телефону.

1

28/02
156

Письмо малої букви ї буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв.

1

1/03
157

Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт».

1

4/03
158

Письмо великої букви

, складів та слів із нею. Записування речень. Навчальний диктант.

1

4/03


159

Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Опрацювання вірша А. Зарудного «Дзвіночки» та оповідання за Ю. Старостенком «Лісовий майстер». Приказка.

1

6/03
160

Письмо малої букви ю. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

1

6/03
161

Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Н. Забіли «Джміль» та оповідання В. Дуб «Бджілка».

1

7/03
162

Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею. Написання речень. Письмо під диктування.

1

7/03
163

Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша Н. Красоткіної «В п'ятницю, у надвечір'я».

1

11/03
164

Письмо малої букви є. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою є. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

1

11/03
165

Закріплення правила вживання апострофа в українській мові. Опрацювання тексту «Комп'ютерна мишка» і вірша «Узявсь Дем'ян навчати кішку».

1

13/03
166

Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

1

13/03
167

Бесіда-розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту «Тарас Григорович Шевченко» і вірша Т. Шевченка «Тече вода з-під явора». Робота з дитячою книжкою.

1

14/03
168

Письмо малої букви щ. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів, речень. Розвиток зв'язного мовлення.

1

14/03
169

Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту «Іван Якович Франко» та уривка казки І. Франка «Лисичка і Рак».

1

15/03
170

Письмо великої букви Щ, буквосполучень та слів із нею. Складання і записування речень.

1

18/03
171

Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання тексту «Леся Українка» і вірша

Лесі Українки «Вишеньки». Читання в особах.

1

18/03


172

Письмо малої букви ф. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

1

20/03
173

Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».


1

20/03
174

Письмо великої букви Ф, буквосполучень та слів із нею. Складання й записування речень.

1

21/03
175

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Складання усної розповіді про звичаї рідного краю.

1

21/03
176

Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Складання і записування речень.

1

22/03
177

Опрацювання тексту «Мрія збулася». Складання усної розповіді на тему «Про що ти мрієш?».


1

25/03
178

Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Складання й записування речень. Словниковий диктант.

1

25/03
179

Опрацювання вірша А. Костецького «Буде день веселий».


1

27/03
180

Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.

1

27/03
Післябукварний період

181


Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.

1

28/03


182

Списування і складання речень. Повторення написання букв Л, А, М, Ґ, Г, П, Т, Б, поєднання їх з іншими буквами. Розвиток зв'язного мовлення.

1

28/03
183

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

29/03
184

Доповнення речень. Повторення написання букв С, Є, О, Ю, X, Ж, У, Ч, поєднання їх з іншими буквами. Навчальний диктант.

1

1/04
185

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

1/04
186

Складання речень за малюнками. Повторення написання букв Й, Ш, Ц, Щ, І, І, Н, К, поєднання їх з іншими буквами.

1

3/04
187

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

3/04
188

Письмо під диктування. Повторення написання букв Р, В, Б, Д, 3, Е, Я, Ф, поєднання їх з іншими буквами.

1

4/04
189

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

4/04
190

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь писати букви алфавіту.

1

5/04
191

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

15/04
192

Голосні звуки. Склад. Наголос. Поділ слова на склади. Звуко-буквений аналіз слів.


1

15/04
193

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

17/04
194

Приголосні звуки Тверді і м'які приголосні звуки.


1

17/04
195

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання, текстів. Робота з дитячою книжкою.

1

18/04
196

Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Удосконалення вимови окремих звуків. Розвиток зв'язного мовлення.


1

18/04
197

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

19/04
198

Буква й та буквосполучення йо. Звуко-буквений аналіз слів.

1

22/04
199

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

22/04
200

Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний диктант.

1

24/04
201

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

24/04
202

Буква я. Звуко-буквений аналіз слів. Виконання мовних завдань.

1

25/04
203

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

25/04
204

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Виконання мовних завдань.

1

26/04
205

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

29/04
206

Буква ї. Звуко-буквений аналіз слів. Виконання мовних завдань.

1

29/04
207

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

3/05
208

Букви г і ґ. Виконання мовних завдань.


1

6/05
209

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.

1

6/05
210

Буква щ. Словниковий диктант. Розвиток зв'язного мовлення.


1

8/05
211

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

8/05
212

Буквосполучення дз, дж. Вимова звуків [дж], [дз]. Звуко-буквений аналіз слів.

1

10/05
213

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

13/05
214

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо. Звуко-буквений аналіз слів із знаком м'якшення. Перенос слів із буквою ь і буквосполученням ьо.

1

13/05
215

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

15/05
216

Апостроф. Правило вживання апострофа. Навчальний диктант.

1

15/05
217

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

16/05
218

Велика буква в іменах і прізвищах людей, у назвах міст, сіл, річок.


1

16/05
219

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

17/05
220

Слова — назви предметів.

1

20/05
221

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

20/05
222

Слова — назви ознак предметів.

1

22/05
223

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.

1

22/05
224

Слова — назви дій предметів. Розвиток зв'язного мовлення.

1

23/05
225

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

1

23/05
226

Слова, протилежні за значенням.

1

24/05
227

Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.


228


Слова, близькі за значенням.

229


Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

230


Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням.

231


Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

232


Речення. Вживання розділових знаків у кінці речення. Списування і складання речень.

233


Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів.

234


Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту.

235


Узагальнення і систематизація знань учнів. Перевірка навички читання.

236


Контрольне списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

237


Удосконалення уміння читати. Виконання завдань, спрямованих на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного. Опрацювання текстів. Робота з дитячою книжкою.

238


Узагальнення і систематизація знань учнів. Розвиток зв'язного мовлення. Підсумок за рік.

РОСІЙСЬКА МОВА

(2 год. на тиждень)

з/п


Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітка

І семестр

1

Добрий день, школо!


1

4/09
2

У школі й вдома


1

7/09
3

Урок


1

11/09
4

Перерва


1

14/09
5

Народні рухливі ігри


1

18/09
6

Навчальні речі


1

21/09
7

Що у чому


1

25/09
8-9

«Лисиця і Журавель»


2

28/09

2/10
10

Що це?


1

5/10
11

Ми малюємо


1

9/10
12

«Мишеня та олівець»


1

12/10
13

Навчаємося рахувати


1

16/10
14

Скільки? 1-2


1

30/10
15

Навчаємося рахувати


1

2/11
16

Скільки? 3,4,5,6.


1

6/11
17

Перший, другий


1

9/11
18

«Колобок»


1

13/11
19

Перевір себе!


1

16/11
20-21

Сім’я


2

20/11

23/11
22

Навчаємося бути ввічливими


1

27/11
23

«…би»


1

30/11
24

«Ріпка»


1

4/12
25

Дружимо


1

7/12
26

«Вместе тесно, а врозь скучно»


1

11/12
27

Перевір себе!


1

14/12
28

«Кіт, Півник та Лисиця»


1

18/12
29

Рахуємо від 1 до 10


1

21/12
30

«Вовк та козенята»


1

25/12
31

Свято в нашому будинку


1

28/12
ІІ семестр

32

Свято в нашому будинку


1

11/01
33

Загадки


1

15/01
34

Дитячі розваги


1

18/01
35

Перевір себе


1

22/01
36

Час. Доба


1

25/01
37

Годинник


1

29/01
38

«Півник»


1

01/02
39

«Бобове зернятко»


1

05/02
40

Квіти «вказують» час


1

08/02
41

Пори року


1

12/02
42

Де? В чому? Коло чого?


1

15/02
43

«Чотири бажання»


1

19/02
44

«Цілий рік»


1

22/02
45

Перевір себе!


1

26/02
46

«Теремок»


1

01/03
47

«Їжачок»


1

05/03
48

«Купання ведмежат»


1

12/03
49

«Заєць - хваста»


1

15/03
50

«Телефон»


1

19/03
51

Свійські тварини


1

22/03
52

«Погано»


1

26/03
53

Перевір себе!


1

29/03
54

Ігри, іграшки


1

02/04
55

«У полі берізка стояла…»


1

05/04
56

Народні гуляння


1

16/04
57

Людина


1

19/04
58

«Червоний капелюшок»


1

23/04
59

Одяг


1

26/04
60

Взуття


1

30/04
61

Овочі, фрукти


1

03/05
62

Перевір себе!

1

07/05
63

«Федорине горе»


1

10/05
64

Мамин день


1

14/05
65

Ким бути


1

17/05
66-67

Підсумок вивченого за рік

2

21/05

24/05  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка