Календарне плануванняСторінка4/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6


МАТЕМАТИКА

(4год на тиждень)

з/п


Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітка

І семестр

Тема 1. Повторення вивченого в 1 класі (11 год.)


1

Вступ. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Складання і розв'язування задач за малюнком.


12

Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Нумерація чисел 1-20. Задачі на знаходження суми й різниці (остачі).


13

Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах. Додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків. Порівняння чисел. Задачі на знаходження різниці.

14

Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень.

15

Переставна властивість дії додавання. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

16

Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями).

17

Додавання і віднімання в межах 10. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв'язок дій додавання і віднімання). Задачі на знаходження невідомого доданка.

18

Додавання і віднімання в межах 10. Додавання числа частинами. Складання задач за малюнком і відомим запитанням

19

Прийоми додавання й віднімання по одному та групами. Складання задач за даним виразом. Розв'язування і порівняння простих задач.

110

Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов'язані з нумерацією чисел. Рік і місяць

111

Контрольна робота.


1Тема 2. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки.(18год.)


12

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Креслення відрізків. Розв'язування простих задач.

113

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв'язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії.

114

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Складання прикладів на віднімання. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії.

115

Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.

116

Закріплення додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток.

117

Додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.

118

Закріплення додавання та віднімання числа 5 із переходом через десяток. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур. Вимірювання та порівняння довжин сторін трикутника.

119

Додавання і віднімання числа 6 із переходом через десяток. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5+6. Обчислення значень виразів зі змінною.

120

Додавання і віднімання числа 7 із переходом через десяток. Застосування переставної властивості під час додавання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.

121

Розв'язування і порівняння задач. Повторення табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток.

122

Додавання і віднімання числа 8 із переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

123

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.

124

Додавання і віднімання числа 9 із переходом через десяток. Периметр чотирикутника. Пояснення заданого розв'язання задачі.

125

Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Задачі на дві дії.

126

Розв'язування складених задач двома способами (ознайомлення).

127

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач.

128

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування задач на дві дії за складеним планом.

129

Контрольна робота.

1Тема 3. Нумерація чисел 21-100 (16 год.)


30

Аналіз контрольної роботи. Утворення та назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Розв'язування складених задач.

131

Утворення та назви чисел від 40 до 85. Лічба в межах 85. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування задач.

132

Утворення і назви чисел від 85 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії.

133

Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Розв'язування простих і складених задач.

134

Знаки "більше", "менше". Порівняння виразів і чисел із застосуванням знаків "більше" і "менше". Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірювання метром.

135

Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значень виразів на дві дії.

136

Письмова нумерація. Запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і виразів.

137

Запис чисел під диктовку. Пояснення даного розв'язання задачі. Порівняння чисел та знаходження значень виразів.

138

Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці.

139

Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Куги многокутника. Творча робота над задачею.

140

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних із нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка.

141

Додавання і віднімання чисел другого розряду (круглих десятків). Розв'язування простих і складених задач.

142

Розв'язування прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка.

143

Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар.

144

Розв'язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Година і хвилина.

145

Контрольна робота.


1Тема 3. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток ( 12 год.)


46

Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок).

147

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення "на ... більше "("на ... менше").

148

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54+30, 54+3.

149

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47, 2+47. Розв'язування задачі складанням виразу.

150

Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв'язування задачі за малюнком.

151

Числові вирази. Складання та читання числових виразів. Розв'язування задач.

152

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Розв'язування складених задач.

153

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти результат першої дії з одним із даних задачі.

154

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до обчислень виду 79—40, 79—4.

155

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата.

156

Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Знаходження значень виразів.

157

Контрольна робота.

1Тема 4. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел( 7 год.)


58

Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над умовою задачі.

159

Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії.

160

Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом.

161

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач.

162

Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач.

163

Закріплення письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

164

Повторення усного віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення письмового додавання і віднімання. Самостійна робота.

1ІІ семестр

Тема 5. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток (14 год.)


65

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок).

166

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування прикладів і задач.

167

Додавання виду 38+4. Розв'язування задач двома способами.

168

Додавання виду 76+4. Розв'язування задач на дві дії.

169

Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

170

Усне віднімання виду 40—8. Задачі з подвійним відношенням "на ...менше".

171

Закріплення обчислень виду 40—8. Порівняння виразу та числа. Складання задач за виразом.

172

Віднімання виду 53—8. Творча робота над задачею.

173

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач.

174

Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

175

Віднімання виду 50—34. Розв'язування складених задач.

176

Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення).

177

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

178

Контрольна робота.

1Тема 6. Таблиці множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3( 44 год.)


79

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з дією множення. Знак множення.

180

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

181

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.

182

Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення числа 2.

183

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення.

184

Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.

185

Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота.

186

Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення.

187

Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.

188

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

189

Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.

190

Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі.

191

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів.

192

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв'язування задач.

193

Контрольна робота.


194

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

195

Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня.

196

Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3.

197

Коло і круг. Розв'язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій.

198

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріплення таблиці множення числа 3.

199

Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії.

1100

Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею. Повторення письмового додавання та віднімання.

1101


Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за поданим розв'язанням.

1102

Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3.

1103

Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів на дві та три дії. Знаходження значень буквених виразів.

1104

Розв'язування задач на дві дії різного ступеня.

1105

Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквених виразів.

1106

Контрольна робота.

1107

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

1108

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів.

1109

Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками.

1110

Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного.

1111

Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

1112

Обчислення значень виразів зі змінною. Знаходження сторони квадрата за даним периметром. Розв'язування і порівняння задач на множення і ділення з однаковими числовими даними.

1113

Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв'язанням.

1114

Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач на дві дії різних ступенів за схемою виразу.

1115

Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама буква повторюється двічі.

1116

Розв'язування задач, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5.

1117

Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

1118

Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообернені задачі.

1119

Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які включають збільшення або зменшення суми в кілька разів.

1120

Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.

1121

Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

1122

Контрольна робота.


1Тема 7. Повторення вивченого матеріалу у 2 класі ( 14 год.)

123

Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні, лічба, називання, запис. Творча робота над задачами.

1124

Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Складені задачі на різницеве порівняння.

1125

Повторення обчислень виду 27 + 3, 90 — 2. Розв'язування складених задач, які містять відношення "менше на", "більше на ".

1126

Повторення обчислень виду 28 + 5,46 — 7. Розв'язування задач на знаходження третього доданка за сумою і двома іншими доданками. Знаходження значень виразів зі змінною.

1127

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач на знаходження числа, яке на кілька одиниць більше (менше) від суми двох чисел. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

1128

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування складених задач, які містять відношення "стільки ж". Складання задач за їх розв'язанням.

1129

Усне віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Поділ відрізка на рівні частини.

1130

Дія множення. Назва чисел при множенні. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника.

1131

Повторення таблиці множення числа 2. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв'язування задач, які містять дії різних ступенів.

1132

Ділення. Назви чисел при діленні Повторення таблиці ділення на 2. Розв'язування складених задач.

1133

Контрольна робота

1134

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань про порядок виконання дій одного та різних ступенів.

1135

Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу.

1136

Підсумковий урок за рік.

1


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка