Календарно-тематичне плануванняСторінка1/4
Дата конвертації22.02.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4
Календарно-тематичне планування
(усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 3 год резервний час)


з/п


Зміст навчального матеріалу

Дата

проведенняПримітка

1

ВСТУП
Науки, що вивчають природу2

Методи вивчення природи.

Міні-проект (інформаційний) Визначні вчені-натуралісти3

Практичне заняття №1. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо4

Обладнання для вивчення природи5

Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів


РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС6

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання

Практична робота 1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл7

Речовини. Фізичні властивості речовин8

Властивості твердих тіл, рідин і газів9

Атоми і хімічні елементи10

Молекули. Рух молекул. Дифузія11

Узагальнення та систематизація знань. Тестування або інший вид контролю12

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини13

Чисті речовини і суміші14

Способи розділення сумішей15

Практичне заняття №3. Розділення сумішей фільтруванням16

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність17

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття18

Повторюваність явищ

Міні-проект

Опале листя: користь чи шкода?

19

Взаємозв’язок явищ у природі.

Дослідницький практикум Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні20

Контрольна робота


РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ21

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил22

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства23

Практичне заняття №4. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба24

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями
25

Міжзоряний простір26

Планети та планетні системи. Сонячна система. Відмінності між планетами27

Зоряні системи – галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.

Міні-проект Світ галактик28

Всесвіт та його складові29

Людина і Всесвіт30

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень. Дослідницький практикум. Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року31

Контрольна робота


РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ


Тема 1. Земля як планета32

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі33

Форма і розміри Землі34

Внутрішня будова Землі35

Рухи Землі. Пори року36

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення. Міні-проект. Чому ми бачимо тільки один бік місяця?37

Способи зображення Землі. Масштаб38

Практичне заняття №5. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль39

Практичне заняття №6. Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів40

Узагальнення та систематизації знань. Природознавчий диктант або інший вид контролю41

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту42

Повітря – суміш газів. Значення повітря43

Властивості повітря44

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води. Міні-проект Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»45

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

Дослідницький практикум Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти46

Розчини в природі47

Значення води у природі. Використання води людиною48

Урок-гра


Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів49

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів50

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії. Міні-проект Бактерії корисні та шкідливі51

Практичне заняття №7. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників52

Умови життя на планеті Земля53

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи. Дослідницький практикум. Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння54

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища55

Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому56

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді57

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті. Самостійна робота або інший вид контролю58

Вплив на організми чинників живої природи59

Взаємозв’язки між організмами60

Співіснування організмів61

Угруповання організмів. Екосистеми62

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості63

Практичне заняття №8. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості64

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо

65

Контрольна робота


Тема 3. Людина на планеті Земля66

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. Міні-проект Будь природі другом!67

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості

68

Охорона природи. Червона книга України.69

Практична робота №2. Складання Червоної книги своєї місцевості70

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка