Календарно-тематичне плануванняСкачати 125.12 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір125.12 Kb.
Погоджено: Затверджую:

Заступник директора Директор Березанської ЗОШ

_______Крученова В.М. ______ Алексєєнко В.І.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
Програма: Українська мова. 2 клас. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: Початкова школа, 2006
Підручник: Білецька М.А., Вашуленко М.С. Українська мова: Підручник для 2 класу. – К.: Освіта, 2010 – Ч. ІІ.ІІ семестр
Тема 1. Слова, які називають дії предметів.

Службові слова


9

Дата

Зміст навчального матеріалу

К – ть

год.
14.01

Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів

ковзатись, ковзанка, ковзани килим, парасолька.


1

С.3-7

Впр.1-9


15.01

Змінювання дієслів з іменниками за зразком „один – багато”. Навчальне аудіювання «Волохань». Вимова й написання слова жайворонок

1

С. 8-10

Впр.10-1516.01

Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування казки.

1

С.10-12

Впр.16-1821.01

Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами.

1

С.12-13 Впр.19-21


22.01

Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини. Складання розповіді за серією малюнків та питаннями.

1

С.14-17 Впр.22-46


23.01

Урок розвитку зв’язного мовлення№1.

Вчимося малювати словами.1

28.01

Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні.

1

С.20-22

Впр.37-40
29.01

Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення.

1

С.22-23

Впр.41-45
30.01

Перевірка мовних знань і вмінь з теми №1.

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають дії предметів. Службові слова».1

С.24-25

Впр.46-49Тема 2. Корінь слова. Спільнокореневі слова
6

04.02

Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова.

1

С.26-27 Впр.50-55


05.02

Виділення кореня у слові шляхом добирання спільнокореневих слів.

1

С.28-29

Впр.56-60
06.02

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Складання усного переказу.

1

С.30-33 Впр.61-65


11.02

Урок розвитку зв’язного мовлення №2 Відновлення деформованого тексту

1

12.02

Добирання до слів – назв предметів спільнокореневих слів – назв дій та назв ознак.

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням.1

С.34-36

Впр.66-76
13.02

Перевірна робота. Диктант №1.

Тематичний бал №1

1Тема 3. Звуки і букви. Алфавіт. Голосні звуки. Наголос

12

18.02

Аналіз контрольної роботи.

Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів у алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником1

С.37-39

Впр.77-87
19.02

Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Вимова й написання слів обрій, горизонт, виднокруг.

1

С.39-43

Впр.88-98
20.02

Урок розвитку зв’язного мовлення №3.

Вчимося розповідати. Побудова тексту-розповіді за опорними словами.1

25.02

Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків. Складання усного переказу

1

С.44-46

Впр.99-104
26.02

Перевірна робота. Усний переказ.

Наголошені й ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Складання розповіді за малюнками.1

С.47-49

Впр.105-110
27.02

Перевірна робота. Усний переказ.

Робота зі словами, наголос в яких треба запам’ятати. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів.
1

С.49-52

Впр.111-119
04.03

Ненаголошені звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання. Складання речень.

1

С. 55-56

Впр.120-129
05.03

Вправи на закріплення про перевірку ненаголошених [е], [и] в корені слова. Складання усної розповіді.

1

С.57-61

Впр.130-140

06.03

Добирання спільнокореневих слів для перевірки ненаголошених голосних [е], [и].

1

С.62-65

Впр.141-148
11.03

Урок розвитку зв’язного мовлення№4.

Слухаємо, говоримо, переказуємо1

12.03

Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких слід запам’ятати. Перевірка написання за словником.

1

С.65-66

Впр.149-152
13.03

Перевірка мовних знань і вмінь з теми №2.

Узагальнення знань про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова. Звуко-буквений аналіз слів.1

С.66-69

Впр.153-161Тема 4. Приголосні звуки. Дзвінкі та глухі приголосні


10

18.03

Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису квітки за запитаннями і малюнком. Звук [ф], позначення його буквою „ф”. Складання речень

1

С. 70-73

Впр.162-163
19.03

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису за поданими запитаннями.

1

С.73-75

Впр.174-178
20.03

Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами „ге”, „ґе”. Навчальне аудіювання.

1

С.76-77

Впр.179-184
01.04

Урок розвитку зв’язного мовлення №5.

Слухаємо, говоримо, описуємо. Опис лисички.1

02.04

Перевірна робота. Аудіювання.

Буква „ща”, позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення.1

С.77-78

Впр.185-188
03.04

Уявлення про дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки.1

С.79-81

Впр.189-194
08.04

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком.

1

С. 81-83

Впр.195-199
09.04

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу.

1

С.83-86

Впр.200-206
10.04

Перевірна робота. Списування.

Закріплення знань про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків1

С. 86-88

Впр.207-211
15.04

Урок розвитку зв’язного мовлення№6.

Типи текстів. Складання тексту за початком.Тематичний бал №2.

1
Тема 5. Тверді та м’які приголосні звуки
12

16.04

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і,я,ю,є. Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

1

С.89-94 Впр.212-223


17.04

Позначення м’якості приголосних м’яким знаком. Перенос слів із Ь. Звуко-буквений аналіз слів.

1

С.94-95

Впр.224-228
22.04

Позначення м’якості приголосних перед [О]. перенос слів з м’яким знаком.

1

С.96-98

Впр.229-233
23.04

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

1

С.98-100

Впр.234-239
24.04

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.

1

С.100-102

Впр.240-243
29.04

Урок розвитку зв’язного мовлення№7.

Книга – джерело знань. Складання тексту-міркування.1

30.04

Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі. Перенос слів із подовженими приголосними звуками.

1

С.102-106

Впр.244-255
03.05

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками.

1

С.107-111 Впр.256-264


07.05

Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Тренувальні вправи у вимовлянні, читання та написанні слів з апострофом.

1

С.112-115

Впр.265-273
08.05

Урок розвитку зв’язного мовлення №8.

Написання переказу «Чому Оля не зірвала квітку?»1

10.05

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів. Повторення та закріплення вивченого.

1

С.115-118

Впр.274-282
13.05

Перевірна робота. Диктант№2.

1
Тема 12. Повторення вивченого за рік2

14.05

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого про текст, види текстів.1

15.05

Повторення вивченого про речення.
20.05

Слово. Значення слова.

1

21.05

Повторення вивченого про частини мови.
22.05

Повторення вивченого про звуки і букви. Голосні і приголосні звуки .

Підсумковий урок за рік.Тематичний бал №3.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка