Кам’янець-Подільська міська рада Управління освіти і науки Науково-методичний центр Лабораторія дошкільної освіти Кічковська Н. М., Олійник О. М. Кам`янець-ПодільськийСкачати 97.39 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір97.39 Kb.
c:\documents and settings\olena\рабочий стол\210 сад.jpg

Камянець-Подільська міська рада

Управління освіти і науки

Науково-методичний центр

Лабораторія дошкільної освіти

Кічковська Н. М., Олійник О.М.


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\курсова кічковська всеее\картинки театр\logotip (1).png

Кам`янець-Подільський

2013


Автори-упорядники: Олійник О.М., вихователь-методист

дошкільного навчального закладу №21Кічковська Н.М., вихователь

дошкільного навчального закладу №21,
Театралізована діяльність як ефективний засіб творчого розвитку дітей дошкільного віку.За редакцією Олійник О.М. - Кам’янець-Подільський, «Золота рибка», 2013, 114 с.

Організація театралізованої діяльності з дітьми забезпечує життя дитини в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості.

Поняття творчої активності дітей дошкільного віку розглядається у форматі розвитку креативності, дитячої творчості. Завдяки театралізованій діяльності діти розвиваються духовно, відбувається становлення їхніх характерів, особистості в суспільстві. Введення дошкільника в складний світ людських емоцій, виховання емоційної чутливості, культури емоційної поведінки формує необхідну життєву компетентність дитини природним шляхом.

У посібнику представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо організації театралізованої діяльності у дошкільному навчальному закладі.Зміст

Вступ ………………………………………………………….………………..

4

Розділ 1. Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей ……………………………………………………....................................

7


1.1 Поняття «творчість» і «творчі здібності»………………………………..

7

1.2. Педагогічне керівництво організацією театральної діяльності. Види театральної діяльності, їх характеристика……………………………….......

11


Розділ 2 Роль театрально-ігрової діяльності в естетичному розвитку дошкільників…………………………………………………………………..

19


2.1 Розвивальне предметно-ігрове середовище, як передумова розвитку творчого малюка……………………………………………………………….

19


2.2 Гра-драматизація – інструмент розвитку акторських здібностей дітей……………………………………………………………………………..

23


2.3 Музично-театралізована діяльність – як один із засобів формування творчої особистості. Казки шумілочки……………………………………....

29


Література………………………………………………………………………

35

Додаток 1 Зміст театралізованої діяльності за вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»………………..

37


Додаток 2 Міні – словничок термінів театралізованої діяльності, які слід розмежовувати вихователю ДНЗ……………………………………………..

43


Додаток 3 Інформація для творчого педагога «З історії виникнення та розвитку театру»……………………………………………………………….

44


Додаток 4 Модель організації дитячої театралізованої діяльності…………

49

Додаток 5 Школа для батьків «Театр для всіх………………………………

50

Додаток 6 Ігри на виявлення творчих здібностей………………………......

56

Додаток 7 Ігри-завдання на вправляння у пантомімічних рухах…………..

61

Додаток 8 Театр на прогулянці………………………………………………

62

Додаток 9 Інсценування та драматизація потішок, жартів, віршів…………

67

Додаток 10 Ігри-заняття на розігрування сценок та вправляння в ляльководінні………………………………………………………………….

70


Додаток 11 Ігридля розвиткутворчого мисленняпід час організаціїтеатралізованої діяльності…………………………………………………….

73


Додаток 12 Нетрадиційні види театру……………………………………….

75

Додаток 13 Осередок театралізованої діяльності …………………………...

91

Додаток 14 Сцена «Панорама казок»………………………………………...

93

Додаток 15 Ширма-трансформер……………………………………………..

97

Додаток 16 Правила ефективного проведення казок-шумілок……………..

98

Додаток 17 Ідеї шумового та звукового супроводу казок шумілок………..

99

Додаток 18 Казки з шумовим супроводом……………………………….......

102


Вступ

Сучасне сьогодення все частіше піднімає питання про те, що необхідно використовувати всі наявні педагогічні ресурси для ефективного розвитку дитини. Сучасна педагогічна наука, що дивиться на освіту як на відтворення духовного потенціалу людини, має в своєму розпорядженні різноманітні сфери освітньої дії на дитину. Сфера мистецтва розглядається як простір, сприяючий формуванню соціально-естетичної активності особистості. На думку сучасних учених, що досліджують проблеми дошкільної освіти, розкриттю внутрішніх якостей особистості і самореалізації її творчого потенціалу найбільшою мірою сприяє синтез мистецтв. Цей погляд на виховання дитини зробив актуальною проблему освіти і виховання дошкільників засобами театрального мистецтва, як могутнього синтетичного засобу розвитку іх творчих здібностей (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Д.В.Менджерицкая, Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова, Р.І. Жуковськая, Н.С.Карпінська).

Проблема розвитку творчості і творчих здібностей дітей хвилювала в різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців. Якщо говорити про творчість дитини, слід наголосити, що діти найчастіше не створюють щось зовсім нове, але створення, відкриття суб`єктивно нового для дитини вже є проявом творчості. Робота не за шаблоном, не за зразком є також показником розвинутих творчих здібностей. Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне – актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих здібностях.

На думку С.Л. Рубінштейна, творчість – це діяльність людини, яка створює нові матеріальні та духовні цінності, які в свою чергу, мають суспільну значимість. Безумовно, продукти творчої діяльності дошкільників не мають суспільної значимості, вони відзначаються лише певними елементами новизни і носять скоріше за все суб`єктивний характер. Звичайно, елементи новизни, які дошкільнята вносять у свою діяльність, мають досить відносний характер, проте вони є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина. З розширенням цих знань з`являється можливість більш високого рівня прояву новизни, оригінальності.

Розвиток творчості в дошкільників є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творчо мислити, в нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в житті. Швидкі темпи розвитку сучасного суспільства, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості.

Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань освітніх закладів.

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Реалізація завдань розділу «Креативний розвиток» за програмою «Українське дошкілля» забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму, пошуку шляхів його реалізації тощо. Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміми, пошуково-дослідницька діяльність під час ознайомлення дітей з природою тощо. Все це дає великий поштовх для розвитку творчості дитини, у якої розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, своє. Зміст театралізованої діяльності за вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», пропонуємо у таблиці (Додаток 1).

Мистецтвом театру є органічний синтез музики, танцю, живопису, риторики, акторської майстерності, та поєднує в єдине ціле засоби виразності, що наявні в арсеналі окремих мистецтв, тим самим, створює умови для виховання цілісної творчої особистості, сприяє здійсненню мети сучасної освіти.

Театр - це гра,диво, казка! Дитинство кожного з нас проходить в світі ролевих ігор, які допомагають дитині освоїти правила і закони дорослих людей. Кожна дитина грає по-своєму, але всі вони копіюють в своїх іграх дорослих, улюблених героїв, прагнуть бути схожими на них: на красуню Забаву, пустотливого Буратіно, добру Дюймовочку. Ігри дітей можна розглядати як імпровізовані театральні постановки. Дитині надається можливість побувати в ролі актора, режисера, декоратора, бутафора, музиканта. Виготовлення бутафорії, декорацій, костюмів дає привід для образотворчої і технічної творчості дітей. Діти малюють, ліплять, шиють, і всі ці заняття набувають сенсу, як частини загального задуму, такого, що хвилює уяву дітей. Особливе значення в дитячих освітніх установах можна і потрібно приділяти театралізованій діяльності, максимально урізноманітнювати види дитячого театру, тому що вони сприяють:  • сформувати правильну модель поведінки у сучасному світі;

  • підвищити загальну культуру дитини, залучати до духовних цінностей;

  • знайомити дітей з дитячою літературою, музикою, образотворчим мистецтвом, правилами етикету, обрядами, традиціями;

  • удосконалювати навикивтілювати в грі певні переживання, спонукати до створення нових образів, спонукати до мислення.

Крім того, театралізовану діяльність, що є джерелом розвитку відчуттів, глибоких переживань дитини, розвиває емоційну сферу дитини, примушуючи співчувати персонажам, співпереживати розігруваним подіям. Найкоротший шлях емоційного розкріпачення дитини, зняття замкнутості, навчання відчуттю і художній уяві - це шлях через гру та фантазію. «Театралізована діяльність, є невичерпним джерелом розвитку відчуттів, переживань і емоційних відкриттів дитини, залучає її до духовного багатства».
З театральною діяльністю тісно пов`язано і вдосконалення мови, оскільки в процесі роботи над виразністю реплік персонажів, власних висловів, непомітно активізується словник дитини, удосконалюється звукова культура мови, інтонаційний лад. Нова роль, особливо діалог персонажів, ставить дитину перед необхідністю ясно, чітко, зрозуміло висловлюватися. У дитини поліпшується діалогічне мовлення, граматична будова, активно розвивається та поповнюється словник. Беручи участь в театралізованій діяльності, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті, через образи, фарби, звуки.Правильно поставлені питання примушують їх думати, аналізувати, робити висновки і узагальнення, сприяють розвитку розумових здібностей. Любов до театру стає яскравим спогадомдитинства, відчуттям свята, проведеного разом з однолітками,батьками і педагогами у незвичайному казковому світі.

Для ефективної організації театралізованої діяльності педагоги мають бути компетентними та розмежовувати театрально-педагогічну термінологію(Додаток 2).

Театралізована діяльність, створює умови для розвитку творчих здібностей. Цей вид діяльності вимагає від дітей: уваги, кмітливості, швидкості реакції, організованості, уміння діяти, підкоряючись певному образу, перевтілюючись в нього, живлячи його життям.

Чарівний світ театру розкриває таємні дверцята нашої душі, дає поштовх до буяння творчості, випрямляє думку. Кожна дитина – актор. Шедеври класики допомагають розкрити таланти, виховують та розвивають акторські здібності.

Організовуючи театралізовану діяльність з дошкільниками, в нагоді творчому вихователю стануть цікаві відомості про виникнення та розвиток театру(Додаток 3).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка