Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіяСторінка17/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.83 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Лавров В.М. 823, 835

Лавров С.Б. 1019, 1039

Лаврова Н.Б. 372

Лаврусевич Н.О. 945

Лавська Л.М. 950, 952

Лазарев В.А. 855

Лазаревский В.А. 176

Лазеба Є.М. 545, 554, 568, 824

Лалаян А.А. 491

Ланге О.К. 398

Ландо А.Б. 167, 175, 205, 210

Ларина Е.И. 259, 1148, 1149

Ларионова О.С. 1085

Ласточкина С. А. 45

Латышев И.А. 1028

Лашкевич Ю.И. 400

Лебедев А.К. 485

Лебедев Г.П. 1051

Лебедев П.И. 483

Левандовская Д. 171

Левашева З.П. 259, 1147, 1148, 1149, 1165

Левидова И. М. 744, 852, 785, 856, 865, 871, 876, 877

Левин Г. Л. 19

Левина Е.Е. 437, 445, 456, 473

Левина Р. Ш. 883, 884

Левинсон-Лессинг В.Ф. 467

Левитан И.И. 478

Левкович Я.Л. 837, 838, 839, 840, 841

Левченко М.О. 813

Левчук В. П. 22

Ленин В.И. 206, 257

Ленкова Т. И. 91

Ленченко Н.А. 77 2, 863

Леошкевич Д.И. 252

Лермонтов М.Ю. 803

Лесюк А.М. 478

Лещинская Г.И. 75 8, 820, 868

Либман В.А. 688

Ливанова Т.Н. 461

Ликова О.Б. 365

Лилеева И.А. 754

Линдстрем М.В. 76 3, 868

Лисенко М. 479

Лисенко О.Є. 1115

Лисенко Т.Д. 408

Лисман А.Ф. 1155

Лисовская Л.Г. 859

Литвак М.М. 315

Литвин Е.Ф. 391

Литвиненко О.В. 1001, 1002, 1003, 1004

Литвинов В.Д. 172

Литвинова Э.М. 391

Лифшиц И.А. 359

Лихачев Д.С. 653, 804

Лихачева Л.П. 753, 786, 826, 834, 853

Лихвар Д.Ф. 408

Лихтенштейн Е. С. 33, 34

Лізанець М.В. 1117

Ліпман Б.Р. 954

Лобач-Жученко Б.Б. 571

Лога Т.В. 321, 334, 325

Логвиненко Т.В. 895, 897, 899, 900, 918

Логинов А. А. 33

Лозовий В.Д. 1114

Лозовская Г.С. 528

Лой В.М. 1127

Ломоно-Рівна Г. І. 57

Ломоносов М. В. 35

Ломунов К.Н. 860

Лондон Д. 805

Лопунов К.Н. 858

Лоусон Г. 806

Лощенкова Н.В. 1010

Лу Синь 807

Луговий В.І. 317

Лузин Н.Н. 363

Лукань В. 46

Лукирская К.П. 778

Лукомская А.М. 346, 349, 364, 430

Лук'яненко М.А. 468, 1106, 1107

Луначарский А.В. 215

Луппов С.П. 11, 12, 403, 721

Лурье А. 655

Лур’є Я.С. 652

Лучик А.А. 495

Лучик В.В. 495

Лучків І. 586

Лучко А.Й. 913

Лучук В.І. 566, 623

Лысак Т.Н. 246

Лысяк О.И. 509

Львов М. 719

Любимова А.А. 883, 884

Любимова М.Л. 155, 199

Любицька М. 1043

Любінська Л.Г. 959

Люблинский В. С. 58

Любомиров Н.И. 488

Люрина І. Б. 41

Ляпунов А.М. 364

Ляпунов Б.В. 424, 695, 696

Лясковский С.А. 1066

Ляхоцький В. 39

Лященко П.И. 197


Мавлянов Г.А. 398

Мадзігон В.М. 318

Маєвська Т.П. 575

Мазунин М.П. 263

Мазуренко И.Д. 892

Мазус Д.Х. 125, 127, 551

Майборода М.Р. 300

Майборода О.О. 462, 559

Майхер В. 107

Макаренко А.С. 319, 320, 321

Макаренко Л.Л. 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1119

Макєєва В.Ю. 300

Максенкова Л. С. 101

Максименко С.Д. 183

Максименко Ф.П. 1101

Максимович Г.Г. 428

Малевич Е.Н. 1177

Малигіна Р.В. 551

Малий В.В. 977

Малинская Б.А. 503, 505

Маліш П. 40

Малова О.А. 251

Малолетова Н.М. 232

Малолетова Н. И. 56

Малолетова Н.П. 160, 204

Малышева Т.Н. 155, 232

Малявка Г. І. 41

Мандрика О.П. 271

Манн Г. 808

Манусевич А.Я. 1078

Манфред И.А. 1091

Манчха Г.П. 215, 658

Манько М.П. 891

Маньковская Г.Л. 218

Мао Дунь 809

Марголина Е.Б. 225

Маретин Ю.В. 1017

Маркитан Л.П. 336, 450

Марков К.К. 1193

Марковская Г.М. 1177

Марковская-Шрейбер Е.Я. 1143

Маркс К. 198, 206

Маркушевський П. Т. 4, 599

Марочкин В.П. 168, 169

Мартемьянова Е.С. 790

Мартиненко Г.М. 135

Мартинова О.М. 186

Мартович Л. 600, 601

Мартынов Д.Я. 272

Мартынов И.Ф. 372

Марущенко О.В. 1115

Марцишевская К.А. 656

Марчук Л.М. 936, 971, 982

Масанов Ю. И. 82, 83

Маслова А.А. 1146

Масловський В.І. 189

Матаруева Г.С. 418

Матвеева Н. 719

Матвиевская Г.П. 350

Матвієнко О.М. 233, 1125, 1128

Матвіїшин В. Г. 36

Матьева Г.И. 229

Матях В.М. 1127

Мауер М. 697

Махновець Л.Є. 557

Махрова И.А. 429

Мацуев Н. 698, 699

Мацько В. 40, 902, 921

Мачадо А. 810

Маширов А. 719

Машихин Е.А. 193

Машотас В. 585

Маяковский В.В. 719, 811, 812, 813, 814, 815

Маянц Л.Л. 1163

Маянц Л.С. 383

Мдивани Р.Р. 503, 505, 516, 517

Медведева Н.Б. 671

Медведєв Ю.Б. 126

Медведик П.К. 484

Межиров Л.С. 412

Мейер М.С. 1068, 1072

Мейкпис У. 816

Мейльман М.Н. 700

Мельник В. 921

Мельник Л. О. 16

Мельникова А.М. 393

Мельничук Л.Т. 585

Мельц М.Я. 721

Мельчин А.И. 1155

Мельчук И.А. 499

Менагаришвили Н.В. 1007

Менделеев Д.И. 394

Мендельсон В.М. 1054

Мень А. В. 32

Меньшов Д.Е. 363

Меньшутин А.Н. 729, 730

Мериме П. 817

Меркулова И.М. 1145

Метченко А.И. 815

Микитась В.Л. 121, 543

Микитенко О.С. 269

Милкова В.И. 267

Миллер И.С. 1160

Миллер О.В. 803

Милорадова Л.П. 1015

Мильман Л.М. 215

Минаева А.Г. 793

Минц И.И. 1137

Минц Л.Е. 238

Минченкова М.Ф. 793

Миркин Ю.М. 454

Мирний П. 602

Миронова Л. В. 25

Миронова Т. С. 1

Мисів В.М. 933

Мислович Н.М. 640

Митропольський Ю.О. 361, 365

Михайлик О. М. 22

Михайлов А.И. 425

Михайлов Г.И. 822

Михайлова А.К. 712

Михайлова Е.Д. 529

Михайлова И. Б. 48

Михайлова С. Р. 896, 909

Михалков С.В. 818

Михальская Н.П. 673

Михальчи Д.Е. 511, 762

Михеев И.М 431

Михневич Д.Е. 187

Мишанич О. 590

Мишарина В.В. 161, 185, 188

Мишуга О. 480

Міллер І.С. 893

Мілютін М. І. 603, 923

Мірошниченко Г.А. 300

Міцкевич А. 819

Младенов С. 529

Млитарян С.А. 1017

Модина Н. Ф. 20

Модржинская Е.Д. 152

Можаева И.Е. 500, 1180

Мозолевская В.Н. 244, 245, 246, 249

Моісеєва І.П. 177

Моісєєва І.П. 269, 295

Молчанова А.О. 322

Момотенко Н.І. 1121

Монаенкова Н.В. 1075

Монастирський А. 481

Морачевская Е.И. 1140

Морачевский Н.Я. 801, 846, 857

Мордвинова В.И. 1178

Мордовченко Н.И. 842

Мороз А.Т. 549

Мороз М.О. 577, 593, 594, 596, 623

Мороз О.Н. 588

Мороз Р. 546

Морозов Л. В. 24, 356

Морозова И. В. 51, 99

Морозова Л.А. 449

Морозова М.Н. 1040

Морча А. 820

Морщинер М.С. 821, 872

Морщихина А.С. 77 8, 839

Москаленко А.А. 501, 502

Москаленко Л. А. 2

Москаль Г.Г. 1131

Моторний В. 532, 1135

Мультатули 821

Муляр А.М. 921

Муравьев В.С. 744

Муратова К.Д. 678, 679, 778, 831

Муратова С. 774

Мусамбеков Ю.С. 392

Мусіна З.М. 1105, 1106, 1107

Мустянэ В.В 241

Мустяца В.В. 252

Муха Л. Я. 6

Мыльников А.С. 1042, 1049

Мятлина Е. В. 2
Нагорська В.П. 813

Назаревский А.А. 650

Назаренко Є.Д. 922

Назарова Л.Н. 862

Назарук М. 407

Наливкин А.В. 37

Наливкин Д.В. 410, 430

Наркирьер Ф.С. 755, 820

Наседкин В. 719

Наседкина В. А. 340, 341, 373, 401, 404, 1018

Насыров Р.М. 2

Науменко К. 560

Нахимов П.С. 263

Нацагадорж Д. 822

Невольченко А.І. 519

Негрейчук І.О. 111, 112, 113, 479, 617

Недоступ Н.М. 3, 203, 271

Некрасов Н.А. 823, 824

Нексе М.А. 825

Нерсесова Э.А. 302, 523, 1068

Несмеянов А.Н. 238, 483, 1193, 1197, 1199

Нечкина М.В. 1050, 1157

Нєнова Л.Б. 284, 599

Нижнева О.Н. 51

Нижник Т.Г. 905

Никиенко К.Е. 253

Никитина Н.З. 414

Никифорова И.Д. 763

Никишева А.И. 371

Николаев Д.С. 422

Николаев М.П. 694

Николаев П.А. 714

Николаева В.Н. 782

Николаева Л.С. 887, 888

Николаевский М.А. 1070

Никольский Г.В. 1193

Никольский С.В. 766

Ниткина Н.В. 83

Ничкало Н.Г. 323

Ніженець А.М. 612, 635

Ніколаєв О.М. 944

Ніколюк Л.І. 177, 178, 269, 305

Новиков П.С. 363

Новлянская М.Г. 388

Носкова В.В. 1081

Ноткина О.Ю. 1185

Нушич Б. 826
О'Нил Ю. 827

Обломиевский Д.Д. 754

Овдієнко Л.Ю. 1103, 1110

Овчинникова Т.А. 506

Огарев П.К. 261

Огарев Н. П. 69

Огарь В.Г. 308

Огієнко І. 38, 39, 40, 978

Огороднікова Л.В. 943, 944, 948, 953

Огурцов А.П. 175

Одуха А.З. 573, 589, 601

Ожерельева З.Г. 1016

Олдингтон Р. 828

Олевская Е.А. 359

Оленич Л. 38, 1122

Олійник І.В. 922

Олійник С.В. 910, 911, 912

Омельчук В.Ю. 132

Онищенко О.С. 132

Онопрієнко М.М. 9, 10

Онуфрієва Л.А. 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942

Опришко К.Л. 179

Опря Т.М. 926, 927, 929, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999

Оренштейн Л.Є. 131

Орлов А.С. 1053

Орсаг-Гвездослав П. 829

Остен Д. 832

Островская В.Л. 1072

Островский А.Н. 830, 831

Островський М.О. 603, 923

Острой О.С. 463, 464, 465

Оськіна В.М. 148

Отамановський В. 914

Очаковская О. 466

Ошас В.В. 821

Ощепкова М.М. 1072, 1073


П’янов В. 553

Павезе Ч. 833

Павленко Н.Н. 1178

Павленко Т.С. 917

Павлик М. 604

Павлишар С.С. 484

Павлов И.М. 429

Павлов И.П. 409

Павлова В.В. 233

Павлова Л.И. 173

Павлова Н.Г. 435, 460

Павловська В.П. 549

Паевская А.В. 754, 755, 782, 788, 817, 845, 848

Паевская Е.В. 680

Палащина Н.А. 314

Палей Л.Ф. 15

Палієнко М.Г 123, 124

Панайотов Л. 89

Панина А.Л. 1058

Панів Л. 310, 532, 582

Панкратова А. М. 1167, 1168, 1182

Панькевич І. 530

Парасюк О.С. 361

Пархоменко В.М. 926, 927, 928, 951, 965, 978, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995

Парчевская Б.М. 805, 828, 870, 871

Пасічник М.О. 567

Патока В.В. 133, 151, 154, 610, 1120, 1130

Пащенко С.Р. 918

Певзнер А.И. 811

Пекар Н.С. 1001, 1002

Пеклер М.Н. 1076

Пелин Е. 834

Первомайський Л. 605

Передерій В. 590

Перелигіна Є.М. 637

Переслегина Э.В. 752, 796, 825, 854, 878

Персон Д. 482

Перцов В.Ф. 1187

Пескина Б.А. 687, 705, 717, 874

Петрицька В.М. 924

Петров В.А. 1195

Петров В.Н 251

Петров М.П. 1027

Петров С.О. 102

Петровская В.И. 209, 706, 707, 723, 741, 830

Петровская М.В. 13

Петровська С.В. 314

Петровський О.І. 548

Петрунина Н.Н. 840, 841

Петухова М.С. 371, 379

Петушкова М.А. 1016

Пехов А.П. 401, 404

Печенежська О.А. 42

Печенюк М.А. 942, 958

Печко Л.П. 276

Пешкова М.М. 146

Пєєва С.П. 270, 309, 313, 317, 324, 335

Пиксанов Н.К. 739

Пилипенко А.В. 1104, 1112

Пилипенко М.П 126

Пирогов М.І. 324

Пирусская Т.В. 316

Писаренко Г.С. 41, 365, 405, 632

Пискунов А.И. 333

Пихтунова С.В. 447

Пичета В.И. 1195

Підвальна Г. 237

Підгірянка М. 606

Підоплічко І.Г. 41

Пікуль М.С. 345

Пільгук І.І. 632

Пінчук Ю.А. 592

Піхур О.М. 109

Пішак В.П. 413

Плавильщикова Н.Н. 340

Плахтій П.Д. 940, 947

Плетнева С.А. 1197

Пилипчук Р.Я. 474

Плюшкин Л.Н. 149

Поведа Т.П. 944

Погодин А.С. 796, 825, 878

Погорєлов В.С. 114

Погребенник Ф.П. 558, 604, 615

Подмазова Т.А. 68

Подольская Н.В. 505

Подрєзова М.О. 4

Пожарский Н.И. 358

Пожилова Л.В. 661

Позняк С. 237

Покровская З.А. 149

Покровский Н.Н. 1064

Полетика К.В. 660

Полєвщікова О. 134

Полєк В.Т. 604, 765

Поліщук Я. 607

Полудень В.В. 1187

Полунин Б.Л. 207

Полянська Н.І. 611, 616

Полях Л.М. 459

Помус М.И. 1140

Пономарев В.Н. 1164

Пономарев Н.В. 661

Пономарева Г.Б. 787

Пономаренко Л.О. 177, 178, 183, 269, 270, 292, 295, 305, 309, 311, 313, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 329, 331, 335, 917

Пономаренко Э.Н. 355

Попик В.І. 327

Попов А.А. 1159, 1164

Попов А.Н. 1066

Попов А.С. 430

Попов П.Н. 102

Попова Т.В. 473

Попович А.С. 971, 982

Поповський А.М. 527

Попок А.А. 1131

Порпляк А.А. 50

Потайчук В.К. 15

Потапова З.М. 833

Потебня О.О. 531

Потоцкая Н.Г. 208, 294

Почекутова О.І. 16

Приліпко Т.А. 1103, 1106

Приходько О.І. 458

Прицкер Д.П. 1035, 1041

Прісовський Є.М. 599

Прокопчук В.С. 910, 911, 912, 926, 927, 928, 929, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 975, 979, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005

Прокопчук Т.К. 910, 911, 912

Промська О.Л. 119

Проскурина В.Ю. 660

Прохаскова Е. 89

Прохорова В.П. 226

Прыгов Д.Д. 1022

Путилов Б.Н. 1006

Пушкин А.С. 656, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844

Пшетаковська О.І. 956

Пышак В.П. 413
Равич Р.Д. 499

Радченко Е.С. 69

Раевская М.А. 422

Раздорский А.И. 70

Разманова И.П. 1086

Райнова Т.И. 66

Райская Н.А. 358

Ракитська М.Г. 105, 106, 408

Рапопова В.М. 1193

Рарицький О.А. 934, 945

Раскин А.П. 1021, 1022, 1024, 1023

Ратнер Н.Д. 1060

Рахманова Т.К. 1153

Рева Н.М. 116

Ревич М.И. 506

Резникова Г.В. 1075

Резнічук Л.В. 1000

Ремез Е.Я. 357

Репин И.Е. 485

Реформатская Н.В. 811, 812

Реформатский А.А. 522

Рехо К. 794

Ржевская Н.Ф. 868

Рибак І.В. 957, 980

Рильський М.Т. 608

Ріпецький С. 1093

Рклицкая А.Д. 315, 460

Рогова П.І. 42, 177, 178, 270, 292, 305, 306, 309. 311, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331, 334, 335, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 630, 917

Рогожин Н.П. 713

Рождественский Н.П. 1061

Рожкова Ф.М. 506

Рожнова Л.А. 163, 1078

Розанов И.Н. 656

Розанов Т.В. 861

Розенфельд Б.А. 350

Рознатовская Ю.А. 764, 806, 816

Роллан Р. 845

Романова Л.Г. 253

Романова Л.Ю. 441

Романовский И.В. 355

Романюк М.М. 310, 906, 1132

Ромась Л.Ф. 1108, 1109

Ростовцева Г. 1052

Ротач П.П. 609

Рошка Ф.А. 239

Рубан Г.Д. 559

Рубцова І. 580

Руда З.І. 1128

Рудаева И.М. 273

Рудомино М.И. 55, 701, 702

Рудь М.П. 1123

Рудюк О. 118

Рузакова Р.Г. 202

Руманова Л.Ю. 779, 798

Русецкая И.И. 153

Русинов А.И. 384

Русова С. 325

Рут Н.А. 289, 293, 333

Рутенбург В.И. 1036

Рутинський М. 407

Ручимская Е.А. 451

Ручка А.І. 551

Рыбаков Б.А. 1197

Рыскин Ю.Д. 729, 731, 732

Рябова Н.И. 393
Савельєва Є.В. 4, 134, 599

Савенкова Л.В. 299

Савинов Д.Г. 1011

Савова Е. 213

Савовасъс E. 89

Савольская И.М. 234

Савченко Л.П. 926, 947, 983, 984, 985, 986, 987, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999

Савченко О. 42

Савченко С.С. 144

Савчук В.О. 43, 297, 616

Садиков В.Н. 240

Сакк З.П. 593

Сакова А.А. 384

Сакольчик А.А. 92

Салмина М.А. 653, 804

Салтыков-Щедрин М.Е. 846, 847

Симадзаки-Тосон 850

Самаріна М.І. 419

Саминский Е.М. 93

Самойленко А.М. 365

Самойленко В. 1094

Самойленко Г.В. 863

Самохвал Я.В. 622

Самсонова Т.В. 173

Саноцька Х.І. 476, 894

Санфирова А.А. 211

Санцевич А.В. 1134

Сапатова Т.С. 647

Сапрыкин Ю.М. 1068

Сарана К. 641

Сарана Ф.К. 518

Сарбей В.Г. 43, 1108

Сахаров А.М. 279

Сахаров И.В. 1026, 1027, 1028, 1055

Сахаров Н.И. 492

Сахарова Е.М. 657, 670, 684, 685, 706, 707, 722, 723, 724, 777, 875

Сахнюк Л.Г. 119, 891

Сверстюк Є. 610

Сверчевская А.К. 1087

Свиридов Г.В. 482

Свідер П.І. 945

Свідзінський В. 611

Севрук Г. 468

Седов Л.И. 362

Сейфулин Х.М. 1140

Секей Д. 163, 164, 165

Секирин М.К. 261

Селезнев М.С. 1058

Селихова В.И. 660

Селівачов М. 472

Сельчук В.В. 145, 166, 204, 1147

Семанов С.П. 64

Семанюк Н.В. 631

Семевский Б.Н. 1037

Семендяєва Г.М. 326, 329

Семенова В.А. 874

Семенова С.Ф. 751

Семибратова И.В. 649, 722, 843

Семикіна Л. 468

Семин Г.К. 389, 390

Семишин В.И. 394

Сендерович Э.А. 279, 282, 285

Сент-Экзюпери А. 848

Серафимович А.С. 849

Сергеева Е.Г. 384

Сергеева Н.А. 375, 418

Сердюк А.С. 953

Серебренников Ф.Д. 504

Серебров Н.Н. 436

Серебряная Е.И. 153, 156

Сивак Н.Й. 950, 952

Сиваченко М.Є. 577

Сивцова Н.С. 185

Сидельников С.И. 1047

Сидоренко Л.В. 455, 457

Сидоренко Н.М. 906

Сидоренко О.І. 906

Сидоров А.А. 483

Сикорский Н.М. 215

Симадзаки-Тосон 850

Симашкевич А.В. 426

Симкин Г.Н. 343

Симон К.Р. 1068, 1079, 1169, 1170

Симони П.К. 510

Симонов К.М. 851

Симчера В.М. 193

Синиця Н.М. 921

Сирота Г.Д. 125

Сисоєва С.О. 326

Ситник К.М. 428

Ситникова В. А. 25

Сілін Р.І. 924

Сільвеструк Є.П. 926, 946, 947, 983, 984, 985, 986, 987, 992, 993, 994, 995

Сінькова Т.М. 617

Сірополко С.О. 327

Січинський Д. 484

Сказкин С.Д. 1045

Скатерщиков В.К. 296

Скачко В.М. 551

Скачко П.Е. 1029

Скачков В.М. 459

Скачков Е. 683

Скворцова Н.Д. 320

Скиба М.Є. 916

Скляренко В.Г. 495

Скляренко Є. 1094

Сковорода Г. 566, 612, 613

Скокан Е.И. 197

Скокан К.Є. 608

Скоробогач Т.Л. 855

Скороденко В.А. 711, 733, 752, 758, 827, 852

Скоропад Н.Я. 949, 954, 958

Скорульська Р.М. 479

Скржипчак Л.С. 624

Скрипченко О.В. 179

Слабеєв І.С. 1109, 1110

Слива А.И. 1077

Сливка Ю.Ю. 184

Слободянюк П.Я. 979

Слуцкий А. 1052

Смельцова Л.Ж. 1003, 1004, 1005

Сминтин В. 134

Смирнов В.И. 346, 349, 351, 364, 366

Смирнов В.П. 1084

Смирнов-Сокольский Н. 149, 725

Смирнова А.Д. 146

Смирнова О.К. 397

Смолина Т.К. 192

Смолій В.А. 43, 1102

Смольевский А.А. 31

Смородинский Я.А. 381

Снісарчук Л.В. 118

Сноу Ч.П. 852

Соболев С.Л. 366

Соколов В.В. 155

Соколова Н.Г. 285, 302

Соколовская З.К. 27, 28

Сокурова М.В. 103

Соленникова А.А. 1157

Соловей Е. 611

Соловйова А. 627

Соловьев А.Ю. 50

Соловьев С.М. 1198

Соловьева В.В. 164, 165, 171, 230

Соловьева Л.А. 316

Соловьева Н.Н. 874, 1032, 1065, 1086, 1091, 1175

Сологуб Т.В. 950, 952, 955

Соломоненко Т.Ю. 609

Соломонова Т.Р. 901

Сопільник А.П. 5

Сорич В.А. 953

Сорич Н.М. 953

Сорокин В.Ф. 807

Сороковская С.В. 135, 195, 220

Сороколетов Ф.П. 509

Сосновська Т.О. 297

Сосса Р. 256

Сотницкая О.Н. 26

Сохацька Є.І. 951, 978

Співачевська Н. 914

Ставинская Р.А. 157, 612

Станев Э. 853

Старенький І.О. 961

Стариков Н.В. 289

Старокадомская М.К. 1151

Старосельская-Никитина О.А. 338

Старцев А.И. 856

Старцев И.И. 735, 736

Старценко О.О. 559

Старшинова М.С. 205

Стасюк Є.М. 143, 186, 190, 574, 615

Стеклова Л.Т. 8

Стельмах Н.А. 270, 292, 309, 313, 324

Стельмашок Г.Г. 1074, 1155

Стенник Ю.В. 677

Степанков В.С. 937, 974, 976, 981

Степанов В.А. 386

Степанов В.П. 672, 677

Степанова А.Г. 497

Степанова Е.А. 1040

Степанова М.Г. 279

Стерин Х.Е. 383

Стернин Р.А. 84

Стефаник В. 614, 615

Стецкевич С.М. 1025

Стомахина Р.И. 263

Стори Ч.А. 1062

Стратий Я.М. 172

Стринберг А. 854

Струманський В.П. 903, 961

Струмилин С.Г. 238

Струминский В.Я. 328

Стуков Ю.И. 1190

Стулова О.В. 23

Ступак Л.Ю. 1106, 1107

Субботина Э. 757

Суворов А.В. 264

Судариков А.А 226

Судариков Л.А. 163

Сукиасян Э.Р. 101

Султанов Ю.І. 44

Султанходжаев А.Н. 398

Сумцов М.Ф. 616

Сундуков Н.А. 288, 289, 290

Супрун А.В. 521

Сурова Т.І. 955

Сусликова Г.А. 760

Сухомлин А.В. 264

Сухомлинская А.И. 330

Сухомлинська О.В. 329, 330

Сухомлинський В.О. 330, 331

Сытник К.М. 45, 411

Сыщиков А.Д. 402
Табачник Д.В. 1131

Таксынбаева (Ибрагимова) С.И. 1007

Танюк Л. 617

Тарасенков А.Н. 738

Тарасова Н.І. 5, 286, 298, 299

Тарасюк А.Д. 301

Тарнашинська Л.Б. 468, 569, 581, 591, 610, 620

Тарчевська В.Б. 908

Татарчук Е.В. 5, 298

Твардовский А.Т. 855

Твен М. 856

Телячий Ю. 966

Тепаев С.А. 207

Тепер Е.М. 1019, 1022, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1055

Теплицький В.П. 220

Теплінський Ю. 967

Теплякова А.С. 367

Теребейчик Н.Г. 186, 890, 1097

Терентьев А.П. 395

Терещенко Н.А. 658

Терлецька В.М. 502

Тернова Э.А. 174

Тертичка Н.І 128

Тетровский Л.П. 1158

Тимофеев Л.И. 1145

Тимощук Н.П. 891

Тимощук О. 921

Тимченко М.Є. 405

Титаренко В.П. 1126

Титова З.Д. 83

Тихомиров В.В. 33

Тихомиров Г.С. 1038

Тихомиров М.Н. 1063, 1064, 1199

Тичина П. 618

Тишин И.Г. 1158

Тишковець О.К. 318

Ткач І.О. 613

Ткаченко А.В. 321

Ткаченко Л.І. 177

Ткаченко Т.С. 526

Ткачук Г.П. 950

Ткачук П.Є. 982

Тодорский А.И. 1166

Токсина И.В. 766, 829

Толков О.С. 943

Толочинская Б.М. 851

Толстой Л.Н. 857, 858, 859, 860, 861

Толстой Н.И. 1060

Толубинский В.И. 45

Томашевский Б.В. 836

Топер П.М. 873

Торчинський М.М. 526

Травникова И.Г. 1075

Трембіцький А.М. 925

Трепалин А.И. 260

Третяк А.М. 287

Третяк Т.М. 1128

Трифан А.В. 242

Трифонов Д. 171

Троицкая Е.А. 422

Троицкая Е.Е. 211, 1175, 1176

Трончук О. 978

Тронько П.Т. 411, 428, 1137

Тростников В.Н. 352

Трофимов Н.С. 50

Трохимович К. 532

Трубина Е.Н. 888

Трубников С.А. 209

Труш І.І. 486

Тугов Ю.М. 173, 188

Тудор С. 619

Тургенев И.С. 862

Туренко Т.В. 16

Турич И.М. 272, 273, 289, 296, 436

Тучинская И.Л. 783

Тютекин Ю.И. 249

Тютчева Ф.М. 417

Тютюнник Г. 620

Тягай Г.Д. 1090

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка