Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіяСторінка19/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.83 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Г. В. Свиридов : нотогр. и библиогр. справ. 482

Гаврищук Анатолій Петрович (до 40-річчя науково-педагогічної праці) 946

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» ХVІІІ века : указатели к содержанию 1732–1735 50

Газеты первых лет советской власти 1917–1922 51

Генри Лоусон 806

Генри Фильдинг 865

Генрик Ибсен (1828–1906) 791

Генрих Манн 808

Геология в изданиях Академии наук 397

Георгій Володимирович Карпенко 428

Герои Великой Отечественной войны 1153

Герои Великой Отечественной войны 1941–1945. Страницы биографий 1154

Герои Октября и гражданской войны (1917–1922 гг.) 1155

Герои революции 1905–1907 гг. в России 1156

Гоголь і Україна 771

Государственное издательство «Искусство» : каталог изданий (1949–1954 г.) 442

Готфрид Келлер 795

Гражданско-процесуальное право : библиогр. указ. за 1973–1981 годы 241

Грановский Тимофей Николаевич : библиография (1828–1967) 1194

Григір Тютюнник: “З любові й муки народжується письменник...” 620

Григорій Кочур 597

Григорій Сковорода 612

Григорій Сковорода в школі 613

Грузинская литература 647


Давні рукописи і стародруки 121

Данте Алигьери 784

Дашдолжийн Нацагадорж 822

25 Пушкинских конференций 1949–1978 844

200 научных биографий 27

Двигатели ХХ века 417

Движение декабристов : указ. л-ры 1928–1959 1157

Движение декабристов 1158

Движение сопротивления во Франции 1940–1944 1084

Дем'ян Григораш 310

Денис Иванович Фонвизин 866

Денис Січинський 484

Детская литература (1940–1945) 735

Дефектология : указ. л-ры на рус. языке, вышедшей в СССР 1920–1973 гг. 274

Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856–1865 годов 1160

Деятели русской культуры ХVІІІ века 1159

Джейн Остен 832

Джек Лондон 805

Джованни Верга 762

Димитр Димов 786

Династія математиків : [Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гнатюк-Гудима У. В.] 948

Дмитрий Васильевич Наливкин 410

Дмитрий Сергеевич Лихачев 804

Дмитро Іванович Яворницький 1139

Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 101–155 за 1955–1964 гг. 11

Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 156–175 за 1964–1967 гг. 12

Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 196–215 за 1971–1974 гг. 13

Дом наш, планета Земля 368

Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768–1917) 92

Досліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності професора О. М. Завальнюка 972

Достижения советской космонавтики 418

Древняя Греция и Древний Рим : библиогр. указ. изданий, вышедших в СССР (1895–1959 гг.) 1066

Дружбою ми здружені. Про співробітництво з братніми радянськими республіками та інтернаціональні зв'язки трудящих Хмельниччини 898

Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798–1923 111, 112, 113

Друковані видання УРСР у 1980 році 114

Друковані праці наукових співробітників установ Західного наукового центру АН УРСР за 1979 рік 14

Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1966–1970 роки 15

Дунаєвеччина в іменах 910, 911


Етель-Ліліан Войнич і Україна 765

Етнічна історія грецької спільноти в Україні 336


Євген Гуцало : “Мені завжди хотілося написати українську душу, український характер...” 578

Євген Сверстюк: “Це – вибір” 610

Євген Шабліовський 632

Євгенія Ярошинська 645

Ежегодник книги СССР за 1941–1989 гг. 52

Елин Пелин 834


Живая летопись (молодежи о комсомоле) 202

Живая природа 340, 341

“Житє і слово” 1894–1897 : сист. покажч. змісту 115

Житомирщина за 50 років 889

Життєве кредо професора В. П. Струманського 961

“Життя й революція” 1925–1934 : сист. покажч. змісту 116

Журко Олексій Іванович 919

Журнал «Русская литература» за 1958–1973 гг. 673

Журнал «Отечественные записки 1839–1848» 49
З любов'ю до України, з повагою до людей... До 30-річчя науково-педагогічної діяльності О. М. Завальнюка 973

Заруба Віктор Миколайович : бібліографія (до 50-річчя від дня народження та у 30-ліття наукової праці) 255

Зарубежная литература (1959) 663

Зарубежная литература о музыке : реф. указ. за 1959–1966 гг. 443

Зарубежная литература о музыке : реф. указ. книг за 1954–1958 гг. 448

Зарубежная музыка ХХ века 444

Зарубежное изобразительное искусство ХХ века 438

Зарубежные писатели 673

Зарубежные писатели ХХ века 664

Зарубежный детектив ХХ века ( в русских переводах) 648

Зарубежный роман ХХ века 665

Західні області УРСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр. : покажч. л-ри за 1971–1978 рр. 1098

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : Т. 1–10 1099

Зведений покажчик періодичних видань зарубіжних країн, які одержали наукові бібліотеки м. Львова в 1979 р. Одинадцятий рік видання 117

Здобувай технічну спеціальність 419

Земля – родной дом человечества 370


Ивлин Во 764

Иво Андрич 753

Игорь Михайлович Павлов 429

Из истории зарубежного изобразительного искусства 439

Издательство «Аврора» : каталог изданий 1969–1974 447

Издательство «Советский писатель» : библиография 1934–1982 748, 749

Издательство «Физическая культура и спорт» 489

Изобразительное и прикладное искусство 463

Илья Ефимович Репин (1844–1930) 485

Индия 1026

Иностранная периодика : сист. список изданий 1954–1970 гг., полученных Библиотекой им. В. И. Ленина 53

Иностранная периодика : сист. список изданий 1954–1973 гг., полученных Библиотекой им. В. И. Ленина 54

Иностранные периодические издания по библиографии и библиотековедению, имеющиеся в библиотеках Москвы, Ленинграда : сводный каталог (середина ХVІІ в. – 1955 г.) 55

Информационно-библиографическая периодика зарубежных стран в фондах библиотек АН УССР 56

Йоган Вольфганг Гете : библиогр. указ. рус. переводов и крит. л-ры на рус. языке 1780–1971 770

Йосип Захарович Штокало 367

Иран 1027

Иржи Волькер 766

Испания 1035

Историки-слависты СССР 1047, 1048

Историко-библиографический обзор источников и литературы по новой и новейшей истории Китая 1088

Историко-библиографическое обозрение источников и литературы по новой истории Китая 1089

Историко-партийные исследования ученых вузов Украинской ССР : библиография основных публикаций преподавателей истории КПСС вузов УССР 203

Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники ХІ – ХVІІ вв. 1049

История Англии и Ирландии : библиогр. указ. л-ры, изданной в СССР за 1918–1962 гг. 1079

История Болгарии до 9 сентября 1944 г. : указ. л-ры 1945–1958 1081

История домарксистской философии 155

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях 1161

История древнего мира. История средних веков 1067

История естествознания. Литература, опубликованная в СССР (1948–1950) 338

История зарубежной домарксистской философии : указ. л-ры в СССР на рус. языке в 1978–1982 гг. 156

История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период 1050

История Коммунистической партии Советского Союза 204

История нашей Родины : (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции) 1162

История нашей Родины : (эпоха социализма) 1163

История русской литературы ХVІІІ века 677

История русской литературы ХІХ века 678

История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века 679

История советского общества 1164

История советского общества в воспоминаниях современников 1165, 1166

История средних веков 1068, 1069

История СССР : указ. советской л-ры за 1917–1952 гг. 1169, 1170, 1171, 1172

История СССР : указатель советской литературы за 1917–1967 гг. 1173

История СССР 1167, 1168

История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1174

История техники : библиогр. указ. 1946–1966 422

История фабрик и заводов Украинской ССР 1112

Италия 1036


Іван Антонович Климишин 376

Іван Вагилевич 565

Іван Вишенський, Григорій Сковорода 566

Іван Григорович Підоплічко 41

Іван Дзюба – талант і доля 579

Іван Іванович Труш (1869–1941) 486

Іван Котляревський 593, 594

Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) 975

Іван Огієнко: “Тобі, Україно, віддав я всі сили...” 978

Іван Огієнко: “Я все зробив, що міг зробити...” 38

Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел 39

Іван Олександрович Гуржій 1134

Іван Франко (1856–1916) 625, 626, 627, 628

Іванна Блажкевич 564

Івах Іван Вікторович (до 90-річчя від дня народження) 944

Ідеологічна боротьба на сучасному етапі 154

Інновації у вищій освіті 277

Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці : Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія 970

Іон Срулевич Винокур (до 70-річчя від дня народження) 968

Ірина Вільде 568

Ірина Жиленко: “Я так люблю життя земне!” 581

Історична дружба російського і українського народів 1100

Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа) 941

Історія гігієни та санітарії на Україні 412

Історія економічної думки на Україні (ІХ – початок ХХ ст.) : бібліогр. покажч. видань за 1917–1966 рр. 220

Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. 1101

Історія міст і сіл Хмельницької області 899

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-доп. бібліогр. покажч. у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року : у 3 т., 14 кн. 1102

Історія робітничого класу Української РСР 1104

Історія селянства Української РСР 1917–1989 рр. 1103

Історія України : бібліогр. покажч. 1989–1998 роки 1105, 1106, 1007

Історія української революції 1648 – 1976 рр. та Гетьманщини (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.) (наукова школа) 937

Історія Української РСР 1108, 1109, 1110, 1111
К 50-летию советской власти 1175

К 40-летию Великой Октябрьской революции 1176

К 30-летию Великой победы : указ. основной л-ры 1973–1975 1177

К. М. Симонов 851

К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін : бібліогр. покажч. творів, випущених Політвидавом України в 1923–1984 рр. 206

Кавабата Ясунари 794

Казахская литература 669

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2006–2013 роки 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999

Калидаса 681

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2008) 926

Каталог 1933–1935 65

Каталог 1933–1973 64

Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1964–1967 гг.) 1051

Каталог библиотеки всемирной литературы 681

Каталог инкунабулов 58

Каталог иностранных изданий, выписанных библиотеками Украины на 1980 год (общественные науки) 59

Каталог інкунабул 57

Каталог книг изд-ва «Художественная литература» 1971–1975 682

Каталог книг издательства «Наука» 1968–1972 61

Каталог книг издательства «Педагогика» (1969–1987 гг.) 62

Каталог книг издательства АН СССР 1945–1962 60

Каталог периодических изданий на русском языке научной библиотеки Московского университета (по состоянию на 1 янв. 1974 г.) 63

Каталог старопечатных изданий 93

Кибернетика – наука об оптимальном управлении 423

Києву 1500 років 1113

Киноискусство 449

Кинолетопись : аннот. каталог киножурналов и документальных фильмов украинских студий (1923–1941) 450

Китайская художественная литература 683

“Кієвская старина”(1882–1906) 123, 124

Классики зарубежной литературы 666

Классики марксизма-ленинизма о государстве и праве : библиография (1970–1976) 243

Классики русской художественной литературы (дооктябрьский период) 706

Классики русской художественной литературы ХVІІІ – ХІХ вв. 705

Книга и книжное дело в СССР 1932–1945 гг. 68

Книги по искусству 451

Книги советских писателей 675

Когда Россия молодая мужала с гением Петра... 1178

“Колокол”. Издание А. И. Герцена и Н. П. Огарева 1857–1867 69

Комплексное использование электронно-вычислительной и микропроцессорной техники в народном образовании 278

Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) 943

Константин Дмитриевич Ушинский 332, 333, 334

Корифеї українського театру 453

Короленко і Україна 799

Космические лучи : библиогр. указ. 1956–1960 371

Кость Широцький 925

Костянтин Трохимович 532

КПСС и актуальные проблемы перестройки : указ. книг, брошюр и статей, поступивших в фонды б-к с мая по авг. 1989 г. 205

Краеведческая периодика России 1992–2010 70

Краеведческие библиографические издания Российской Федерации 2001–2004 888

Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы 1063

Краткий биографический словарь зарубежных композиторов 454

Криминалистика и судебная экспертиза : библиогр. указ. за 1978–1982 гг. 244

Криминология : библиогр. указ. за 1976–1981 годы 245

Критика антикоммунизма : библиогр. указ. отечеств. л-ры за 1965–1970 гг. 157

Критика буржуазной и реформистской философии и социологии эпохи империализма. Сов. л-ра на рус. языке, опубл. в 1956–1965 гг. 158

Критика буржуазной, реформисткой и ревизионистской идеологии. Литература, изданная в 1973–1974 гг. 159

Кто писал о музыке : биобиблиогр. словарь муз. критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР 434

Куба 1037

Культура : поточний бібліогр. список 455
Латышская литература 676

Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва та премій ім. Т. Г. Шевченка 1967 р. 545

Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901–1966 рр. 686

Лауреати Сталинских премий в области исторических наук 1052

Лауреаты Сталинских премий 1950. Проза. Поэзия, драматургия. Литературная критика и искусствоведение 687

Лев Николаевич Толстой 857

Лев Семенович Берг (1876–1950) 1193

Левитан : каталог выставки 478

Леонгард Франк 867

Леонид Владимирович Занков (1901–1977) 312

Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість 974

Леонід Первомайський 605

Лесь Мартович 600, 601

Лесь Танюк: “Вітру не буде – треба гребти руками” 617

Леся Українка 621, 622, 623, 624

Летопись периодических и продолжающихся изданий 1971–1980 74, 75

Летопись периодических и продолжающихся изданий. Бюллетени 1971 – 1972 76

Летопись периодических и продолжающихся изданий. Сборники 1972–1977 гг. 77

Летопись периодических изданий СССР 1946–1949, 1961–1970 гг. 71, 72, 73

Летопись периодических изданий СССР. Труды, ученые записки, сборники и другие продолжающиеся издания 1953, 1964, 1966, 1967 гг. 79, 80, 81, 82

Летопись периодических изданий СССР. Труды, ученые записки, сборники и другие продолжающиеся издания, поступившие во Всесоюзную книжную палату с 1 янв. 1950 г. по 31 дек. 1951 г. 78

Лион Фейтвангер 864

Листовки первых лет Советской власти (25 окт. (7 ноября) 1917–1925) 1179

Литература и искусство 1967–1990 690

Литература и фольклор народов СССР 1926–1970 691

Литература о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова : библиогр. указ. 1825–1916 803

Литература о М. Горьком : библиография (1955–1960) 778

Литература о странах Азии, Африки и Океании 1969 г. 1014

Литература о странах Азии, Африки и Океании. Ежегодник 1015, 1016

Литература по истории Московского университета 1917–1967 гг. 279

Литература по педагогическим наукам за 1950–1990 год 280

Литература по периодическому закону Д. И. Менделеева (1869–1969) 394

Литературная работа М. Горького : дополн. список первопечатных текстов и авториз. изданий 1889–1956 774

Литературно-художественные альманахи и сборники : библиогр. указ.: 1900–1911 гг. 662

Литературно-художественные альманахи и сборники: 1912–1917 годы 713

Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР 1948–1968 692, 694

Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов 1946–1968 693

Личная библиотека А. М. Горького в Москве 146

Лідер наукової школи (до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) 964

Ліна Костенко : “Я вибрала Долю собі сама” 591

Literatura = литература : Věcný rejstřík = предметный указатель Ročnik 1-3 (1956–1958) 689

Література про Хмельницьку область за 1966 рік 900

Літературне Поділля 902

Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) 938

Літературно-мистецький журнал “Ми” 1933–1939 118

Лу Синь 807

Луис Корвалан 214

Лучшие книги зарубежных писателей : рек. указ. л-ры для учащихся 5 – 6 кл. 6 59

Львівська державна наукова бібліотека за 25 років (1940–1965 ) 147

Львову – 725 років 890

Любомир Винар : біобібліогр. покажч. (1948–2007) 1132

Людвиг Хольберг 872

Люди, ракеты, книги 424

Люминесценция : библиогр. указ. 1947–1961 378, 379


М. Горький 776

М. Горький глазами современников 777

М. Е. Салтыков-Щедрин 846

М. М. Коцюбинський 595, 596

М. О. Некрасов і українська література 824

М. О. Шолохов і Україна 879

М. Т. Рильський (1907–1965) 608

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький 633

Майя Антонівна Печенюк: музично-педагогічна та наукова діяльність 958

Мао Дунь 809

Марійка Підгірянка 606

Марк Твен 856

Марко Вовчок (1833–1907) 570

Марко Вовчок у колі сучасників 571

Марко Черемшина 631

Мартин Андерсен Нексе 825

Мастера русской драмы ХІХ века 724

Мате Залка 790

Математика в изданиях Академии наук 1728–1935 351

Математика в современном мире 352

Математика в СССР 1958–1967 354

Математика в СССР за сорок лет 1917–1957 353

Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VІІІ – ХVІІ вв.) 350

Математико-экономические методы и модели : библиогр. указ. (1967–1973 гг.) 355

Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852–1923) 901

Маяковський і Україна 813

Мексика. Страны Центральной Америки 1022

Метабібліографія : покажч. бібліографічних видань Рівненської держ. обл. б-ки 119

Метабібліографія України (2007–2008) 120

Методика викладання української мови : бібліогр. покажч. (1945–1985 рр.) 283, 284

Микола Вінграновський: “Все на світі з людської душі” 569

Микола Голубець 475

Микола Дубина 580

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч. До 200-річчя від дня народження 324

Микола Ільницький 584

Микола Лисенко. Бібліографія 479

Микола Олексійович Островський (1904–1936) 603, 923

Микола Самійлович Вашуленко – мовознавець, учений, методист 309

Микола Федорович Сумцов (1854–1922) 616

Мир современной биологии 401

Мировая научная и техническая литература. Физические науки 425

Мировой океан 1018

Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : указ. л-ры 1985–1987 гг. 207

Мирослав Ірчан 585

Мирослав Крлежа 802

Мистецтво : поточний бібліогр. список 457

Мистецтво, 1993 (на сторінках українських видань) : рек. бібліогр. покажч. 458

Михаил Васильевич Исаковский (К 70-летию со дня рождения) 793

Михаил Васильевич Ломоносов 35

Михаил Васильевич Фрунзе (1885–1925) 265

Михаил Иванович Варенцов (1902–1977) 33

Михаил Иванович Глинка 473

Михаил Николаевич Тихомиров 1199

Михайло Кріль 1135

Михайло Павлик 604

Михайло Петрович Войнаренко. До 60-річчя від дня народження 916

Михайло Фіголь (до 80-річчя від дня народження) 46

Мова і стиль українських письменників : бібліогр. покажч. л-ри за 1953–1964 рр. 542

Молодежи о советских вооруженных силах 260

Молодежи о философии 161

Молодежь за рубежом : библиогр. указ. л-ры на иностранных языках, поступившей в б-ки СССР в І квартале 1980 г. 208

Молодежь страны Советов : произведения советских писателей о молодежи 209

Монголия 1023

Москва в истории революционного движения (1648–1917) 1181

Московский университет за 225 лет 282

Моя библиотека 149

Музична література УРСР 1917–1965 459

Музыка 456

Музыка и литература : библиогр. указ. книг и статей на рус. языке 1917–1972 гг. 460

Музыкальная библиография русской периодической печати ХІХ в. 461

Музыкальные издания для общеобразовательной школы 466

Мультатули 821

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка