Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіяСторінка3/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1988. – № 1 (217). – 496 с. ; № 2 (218). – 511 с. ; № 3 (219). – 494 с. ; № 4 (220). – 493 с. ; № 5 (221). – 480 с. ; № 6 (222). – 367 с.

1989. – № 1 (223). – 488 с. ; № 2 (224). – 496 с. ; № 3 (225). – 471 с. ; № 4 (226). – 486 с. ; № 5 (227). – 486 с. ; № 6 (228). – 352 с.

1990. – № 1 (229). – 480 с. ; № 2 (230). – 457 с. ; № 3 (231). – 479 с. ; № 4 (232). – 461 с. ; № 5 (233). – 488 с. ; № 6 (234) : Вспомогательные указатели. – 364 с.

1991. – № 1 (235). – 460 с. ; № 2 (236). – 460 с. ; № 3 (237). – 472 с. ; № 4 (238). – 471 с. ; № 5 (239). – 478 с.; № 6 (240). – 347 с.

1992. – № 1 (241). – 464 с. ; № 2 (242). – 448 с. ; № 3 (243). – 455 с. ; № 4 (244). – 457 с. ; № 5 (245). – 457 с. ; № 6 (246). – 342 с.

Центр. абон.


 1. Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР. Естественные науки, медицина, сельское хозяйство, техника 1953–1954 / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры. – М. : Книга. – 1956. – 566 с.

за 1955 г. – 1957. – 376 с.

за 1964 г. – 1966. – 776 с.

за 1966 г. – 1968. – 848 с.

за 1967 г. – 1969. – 896 с.

за 1968 г. – 1970. – 805 с.

за 1969 г. – 1971. – 854 с.за 1970 г. – 1972. – 845 с.

Центр. абон.


 1. Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в ХVІІІ веке (1701–1800) / АН СССР, Б-ка. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1985. – 390 с.

Центр. абон.


 1. Сводный каталог русской книги гражданской печати ХVІІІ века (1725–1800) : в 5 т. / Гос. б-ка им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1962–1967.

Т. 1 : А – И. – 1962. – 434 с.

Т. 2 : К – П. – 1964. – 514 с.

Т. 3 : Р – Я. – 1966. – 515 с.

Т. 4 : Периодические и продолжающиеся издания. – 1966. – 180 с.

Т. 5 : Указатели. – 1967. – 298 с.

Центр. абон.


 1. Сводный каталог русской нелегальной и запрещённой печати ХІХ века. Книги и периодические издания / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [редкол.: И. В. Морозова (председатель) и др. ; науч. ред. Б. С. Итенберг]. – 2-е, доп. и перераб. изд. – М., 1962. – Ч. 2 : Книги. П – Я. Периодические издания. – 231 с.

Центр. абон.


 1. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР ХІ – ХІІІ вв. / АН СССР, Отд. истории ; Археографическая комиссия. – М. : Наука, 1984. – 403 с.

Центр. абон.


 1. Систематический каталог 1917–1982 : указ. л-ры, изд. в СССР / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина : [сост. Л. С. Максенкова ; редкол.: Э. Р. Сукиасян (отв. ред.) и др.]. – М., 1986. – 183 с.

Центр. абон.


 1. Славянские книги кирилловской печати ХV – ХVІІІ вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР : [каталог] / АН УССР ; [сост.: С. О. Петров, Я. Д. Бирюк, Т. П. Золотарь ; отв. ред. П. Н. Попов]. – К. : Изд-во АН УССР, 1958. – 264 с.

Центр. абон.


 1. Сокурова М. В. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708–1955 : аннот. указ. / М. В. Сокурова ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; под ред. П. Н. Беркова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1956. – 283 с.

Центр. абон.


 1. Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ “НПБУ” ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко ; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна]. – К., 2008. – Вип. 1. – 232 с.

Інф.-бібліогр. від.

Бібліографічні видання України


 1. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1957 році / Мін-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки ; [упоряд.: А. С. Винокур, М. Г. Ракитська]. – К. : Рад. школа, 1958. – 46 с.

Центр. абон.


 1. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1958 році / Мін-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки ; [упоряд. М. Г. Ракитська]. – К., 1960. – 48 с.

Центр. абон.


 1. Бібліографія записок наукового товариства імені Шевченка 1892–2000. Томи 1–240 / Наукове товариство імені Шевченка ; Комісія бібліографії і книгознавства, науково-довідкові видання ; [уклад. В. Майхер ; ред. О. Купчинський]. – Львів, 2003. – 742 с. – (Сер. 1, Бібліографія ; т. 13).

Центр. абон.


 1. Бібліологічні вісті (1923–1930) : сист. анот. покажч. змісту / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білокінь]. – К. : Абрис, 1996. – 160 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2010 року / Мін-во культури України, Нац. парламент. б-ка України ; [упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. Г. І. Гамалій]. – К., 2011. – Вип. 81. – 112 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. “Вікна” 1927–1932 : сист. покажч. змісту / Львів держ. наук. б-ка ; [склав О. Д. Кізлик ; відп. ред. М. П. Гуменюк]. – Львів : Каменяр, 1966. 88 с.

Центр. абон.


 1. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798–1923 / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук ; відп. ред. В. О. Кононенко]. – К. : Либідь, 2003. – Вип. 2 : 1901–1910. – 528 с. – (Національна бібліографія України).

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798–1923 / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук ; відп. ред. В. О. Кононенко]. – К. : Вид-во Харитоненка, 2003. – Вип. 3 : 1911–1916. – 263 с. – (Національна бібліографія України).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798–1923 / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад. І. О. Негрейчук ; наук. ред. Р. С Жданова ; відп. ред. В. О. Кононенко]. – К. : Фоліо, 2008. – Вип. 4 : 1917–1919. – 285 с. – (Національна бібліографія України).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Друковані видання УРСР у 1980 році : держ. бібліогр. покажч. / Кн. палата УРСР ім. І. Федорова ; [уклад.: Г. І. Картавцева, А. В. Яценко ; відп. ред. В. С. Погорєлов]. – Х., 1981. – 357 с. ; у 1982 р. – 1983. – 364 с.

Центр. абон.


 1. “Житє і слово” 1894–1897 : сист. покажч. змісту / Мін-во культури УРСР, Львів. наук. б-ка ; [склав П. Г. Баб'як ; ред. і передм. М. П. Гуменюка]. – Львів, 1968. – 83 с.

Центр. абон.


 1. “Життя й революція” 1925–1934 : сист. покажч. змісту / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ; [уклали: Н. М. Рева, М. П. Гуменюк]. – Львів, 1970. – 163 с.

Центр. абон.


 1. Зведений покажчик періодичних видань зарубіжних країн, які одержали наукові бібліотеки м. Львова в 1979 р. Одинадцятий рік видання / Львів наук. б-ка ім. В. Стефаника АН УРСР ; Наук. б-ка Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка ; Львів держ. обл. б-ка ім. Я. Галана ; [уклали: О. Д. Кізлик, Л. О. Грищенко ; відп. ред. О. П. Кущ]. – Львів, 1981. – 98 с.;

в 1981 р. Тринадцятий рік видання. – 1983. – 84 с.

Центр. абон.


 1. Літературно-мистецький журнал “Ми” 1933–1939 : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад. О. Рудюк ; відп. ред. Л. В. Снісарчук]. – Львів, 2011. – 152 с. : іл.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Метабібліографія : покажч. бібліографічних видань Рівненської держ. обл. б-ки / уклад.: Л. А. Костильова, О. Л. Промська ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 64 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Метабібліографія України (2007–2008) : бібліогр. покажч. / Держ. заклад “Нац. парламент. б-ка України” ; [упоряд. І. А. Ігнатьєва ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К., 2010. – 264 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Микитась В. Л. Давні рукописи і стародруки : опис і каталог / В. Л. Микитась ; Ужгород. держ. ун-т ; [відп. ред. О. М. Фесенко]. – Ужгород, 1961. – 94 с.

Центр. абон.


 1. “Народ” 1890–1895 : сист. покажч. змісту / Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР ; [склав П. Г. Баб'як ; ред. Є. Є. Кравченко]. – Львів, 1970. – 135 с.

Центр. абон.


 1. Палієнко М. Г. “Кієвская старина”(1882–1906) : сист. покажч. змісту журналу / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2005. – 608 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Палієнко М. Г. “Кієвская старина”(1882–1906) : хронологічний покажч. змісту журналу / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2005. – 480 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Періодичні видання УРСР 1917–1960. Газети : бібліогр. довід. / Кн. палата УРСР ; [уклад.: А. І. Козлова, Д. Х. Мазус, Г. Д. Сирота та ін.]. – Х., 1965. – 574 с.

Центр. абон.


 1. Періодичні видання УРСР. Газети 1961–1980 : ретросп. держ. бібліогр. покажч. / Держ. комітет УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі ; Кн. палата УРСР ім І. Федорова ; [уклад.: Р. К. Колбасіна, М. П. Пилипенко ; відп. ред. Ю. Б. Медведєв]. – Х. : Ред. вид. від. Кн. палати УРСР, 1983. – 136 с.

Центр. абон.


 1. Періодичні видання УРСР 1918–1950. Журнали : бібліогр. довід. / Кн. палата УРСР ; [уклад.: М. І. Багрич, Д. Х. Мазус ; відп. ред. Г. О. Кравченко]. – Х., 1956. – 463 с.

Центр. абон.


 1. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.-доп. бібліогр. покажч. : в 2 ч. / Мін-во культури України ; Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К., 2011. – Ч. 1. – 180 с. ; ч. 2. – 184 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Прикнижкова бібліографія : додаток до бібліографічного покажчика “Бібліотекознавство і бібліографія України” / Нац. парламент. б-ка України ; [упоряд. Л. А. Білинець]. – К., 2008. – Вип. 74–76. – 140 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. “Світ” 1881–1882 : сист. покажч. змісту / Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР ; [склав П. Г. Баб'як ; ред. Є. Є. Кравченко]. – Львів, 1970. – 28 с.

Центр. абон.


 1. Список літератури, випущеної видавництвами України в 1951 р. / Голов. упр. видавництв та поліграф. промисловості Мін-ва культури УРСР ; [упоряд.: Е. А. Шмиговська, Л. Є. Оренштейн ; ред. Н. С. Кожем'якіна]. – К., 1952. – 152 с. ; в 1954 р. – 1955. – 317 с.

Центр. абон.


 1. Україномовна книга 1798–1916 : покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; відп. ред В. Ю. Омельчук]. – К. : Абрис, 1996. – Вип. 1: 1798–1885. – 219 с. – (Національна бібліографія України).

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Україномовна книга 1808–1923 : бібліогр. покажч / Нац. парламент. б-ка України ; [уклад.: Р. С. Жданова, В. М. Дой ; відп. ред.: В. О. Кононенко, В. В. Патока]. – К. : Абрис, 1996. – 176 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Українська книга в іменних фондах наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова : бібліогр. покажч. / Мін-во освіти України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: Є. Савельєва, О. Полєвщікова, І. Шепельська ; відп. ред. В. Сминтин]. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 284 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Українська РСР в братній сім'ї радянських народів : поточний бібліогр. покажч. / ЦНБ ; [уклад.: О. А. Євдокименко, Г. М. Мартиненко, Л. М. Христич ; відп. ред. С. В. Сороковська]. – К., 1980. – Вип. 4 (28), жовт.-груд. 1979 р. – 128 с.

Центр. абон.


 1. Українська РСР в братній сім'ї радянських народів : бібліогр. покажч. / АН УРСР, ЦНБ. – К., 1982. – Вип. 3 (39), лип.-верес. 1982 р. – 85 с.

1983. – Вип. 3 (43), лип.-верес. 1983 р. – 106 с.

1984. – Вип. 1 (45), січ.-берез. 1984 р. – 117 с. ; – вип. 2 (46), квіт.-черв. 1984 р. – 147 с. ; вип. 3 (47), лип.-верес. 1984 р. – 133 с.Центр. абон.


 1. Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності : бібліогр. покажч. 1975 / Кн. палата УРСР ім. І. Федорова. – Х., 1976. – 403 с. ; за 1978 р. – 1979. – 270 с.

Центр. абон.


 1. Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності : бібліогр. покажч. / Держ. ком. ЦУРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі ; Мін-во культури УРСР, Кн. палата УРСР ім. І. Федорова; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1967. – 273 с. ; 1969. – 422 с. ; 1971. – 472 с. ; 1972. – 435 с.; 1973. – 466 с. ; 1975. – 401 с. ; 1977. – 297 с. ; 1979. – 212 с.

Центр. абон.


 1. Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності. Щорічник : бібліографія / Кн. палата УРСР. – Х., 1967. – 274 с. ; 1970. – 309 с. ; 1971. – 377 с.

Центр. абон.


 1. Українська РСР у пресі СРСР і зарубіжних країн : бібліогр. покажч. 1980 / Кн. палата УРСР ім. І. Федорова ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Х., 1981. – 225 с. ; за 1981 р. – 1982. – 251 с. ; за 1985 р. – 1985. – 199 с.

Центр. абон.


 1. Українська РСР у пресі СРСР і зарубіжних соціалістичних країн (1980) : бібліогр. покажч. / Кн палата УРСР ім. І. Федорова ; Держ. респ. б-ка ім. КПРС. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1981. – 255 с.

за 1981 р. – 1982. – 251 с.

за 1982 р. – 1983. – 271 с.

за 1984 р. – 1985. – 184 с.

за 1985 р. – 1986. – 198 с.Центр. абон.


 1. “Хлібороб” 1891–1895 : сист. покажч. змісту / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника АН УРСР ; [склали: П. Г. Баб'як, В. І. Хома ; ред. Є. Є. Кравченко]. – Львів, 1971. – 54 с.

Центр. абон.

***

 1. Юрій Дрогобич. До 500-річчя виходу першої друкованої книги вітчизняного автора : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Ін-т суспільних наук ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад.: М. Г. Вавричин, Я. Д. Ісаєвич ; відп. ред. Є. М. Стасюк]. – Львів, 1963. – 54 с.

Центр. абон.
02 Бібліотечна справа


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : вип. 67 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2003 року / Мін-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; упоряд. С. С. Савченко ; відп. ред. В. О. Кононенко. – К., 2004. – 71 с.

Центр. абон.


 1. Надежда Константиновна Крупская о библиотечном деле : аннот. библиогр. указ. 1917–1939 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. В. В. Сельчук ; ред. И. Ф. Журко]. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 260 с.

Центр. абон.


 1. Личная библиотека А. М. Горького в Москве : [библиогр.] описание : в 2 кн. / Ин-т мировой л-ры им. А. М. Горького ; Музей А. М. Горького ; [сост.: А. Д. Смирнова, М. М. Пешкова, Р.Г. Бейслехем ; ред.: Л. П. Быковцева, А. М. Крюкова]. – М. : Наука, 1981. – Кн. 1. – 412 с. ; кн. 2 : Приложения. Указатели. – 227 с.

Центр. абон.


 1. Львівська державна наукова бібліотека за 25 років (1940–1965 ) : бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; [склав О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців]. – Львів, 1965. – 48 с.

Центр. абон.


 1. Национальная библиотека : науч.-вспом. библиогр. указ. (1977–1980 гг.) / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [ред.-сост. В. М. Оськина]. – М., 1982. – Ч. 3. – 192 с.

Центр. абон.


 1. Смирнов-Сокольский Н. Моя библиотека : библиогр. описание : в 2 т. / Н. Смирнов-Сокольский ; [подгот. к изд.: И. М. Кауфман, Л. Н. Плюшкин, З. А. Покровская и др.]. – М. : Книга, 1969. – Т. 1. – 532 с. ; Т. 2. – 574 с.

Центр. абон.
***

 1. Бойко І. З. [бібліограф]. До 60-річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; [вступ. ст. і ред. М. П. Гуменюка]. – Львів, 1968. – 10 с.

Центр. абон.


 1. Королевич Н. Ф. Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – К., 1997. – 29 с.

Інф.-бібліогр. від.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1 Філософія


 1. В битве идей нет компромиссов : рек. библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; под ред. Е. Д. Модржинской. – М. : Книга, 1982. – 95 с.

Центр. абон.


 1. Вопросы методологии научного познания. Естественные, математические и общественные науки : указ. сов. л-ры, поступившей в ИНИОН АН СССР в 1987 году / ИНИОН ; [сост. И. И. Русецкая ; ред. Е. И. Серебряная]. – М., 1989. – 48 с.

Центр. абон.


 1. Ідеологічна боротьба на сучасному етапі : рек. бібліогр. покажч. / Мін-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; [підгот.: Є. К. Бабич, В. В. Патока, В. О. Кононенко]. – К. : Політвидав України, 1985. – 77 с.

Центр. абон.


 1. История домарксистской философии : рек. библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [под ред. В. В. Соколова ; сост.: М. Л. Любимова, Т. Н. Малышева, Л. Г. Филонова ; ред. Н. П. Аникеев]. – М. : Книга, 1980. – 144 с.

Центр. абон.


 1. История зарубежной домарксистской философии : указ. л-ры в СССР на рус. языке в 1978–1982 гг. / АН СССР, ИНИОН ; [сост. Е. И. Серебряная]. – М., 1980. – 309 с. ; в 1978–1982 гг. – 1984. – 346 с.

Центр. абон.


 1. Критика антикоммунизма : библиогр. указ. отечеств. л-ры за 1965–1970 гг. / Мин-во высш. и средн. спец. образования, Харьков. гос. ун-т им. А. М. Горького ; ЦНБ ; [сост. Р. А. Ставинская]. – Х. : Изд-во Харьков. ун-та, 1972. – 91 с. ; вып. 2 : 1971–1972 гг. – 192 с.

Центр. абон.


 1. Критика буржуазной и реформистской философии и социологии эпохи империализма. Сов. л-ра на рус. языке, опубл. в 1956–1965 гг. / [сост. С. М. Клыкова ; отв. ред. Н. М. Годер]. – М. : Наука, 1967. – 156 с.

Центр. абон.


 1. Критика буржуазной, реформисткой и ревизионистской идеологии. Литература, изданная в 1973–1974 гг. : указ. л-ры / АН СССР, ИНИОН ; [редкол.: В. Д. Гранов (отв. ред.) и др.]. – М., 1976. – 216 с.

Центр. абон.


 1. Малолетова Н. П. Развитое социалистическое общество в СССР : рек. указ. л-ры / Н. П. Малолетова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1978. – 110 с.

Ч. з. № 2


 1. Молодежи о философии : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Л. И. Зятькова ; ред. В. В. Мишарина]. – М. : Книга, 1971. – 92 с.

Центр. абон.


 1. Опыт культурного строительства в социалистических странах Европы : указ. л-ры за 1985–1986 гг. / АН СССР, ИНИОН ; [отв. ред. И. А. Калоева ; отв. за вып. Г. И. Ильинова]. – М., 1987. – 340 с.

Центр. абон.


 1. Развитое социалистическое общество : указ. л-ры 1977 г. : в 3 ч. / Междунар. информ. система по общественным наукам ; [Д. Брадистилов, Д. Секей, Э. Шульц и др. ; отв. ред.: К. И. Козырева, Л. А. Рожнова, Л. А. Судариков. – М., 1979. – Ч. 1 : Общий раздел. – 214 с. ; ч. 2 : Народная республика Болгария. Венгерская народная республика. Германская демократическая республика. Польская народная республика. – 345 с. ; ч. 3 : Социалистическая республика Румыния. Союз Советских социалистических республик. Чехословацкая социалистическая республика. – 331 с.

Центр. абон.


 1. Развитое социалистическое общество : указ. л-ры 1983 г. / Междунар. информ. система по обществ. наукам ; [Д. Брадистилов, Д. Секей, В. В. Соловьева и др. ; отв. ред. В. В. Соловьева]. – М., 1984. – 216 с.

Ч. з. № 2


 1. Развитое социалистическое общество : указ. л-ры 1984 г. / Междунар. информ. система по обществ. наукам ; [Д. Брадистилов, Д. Секей, В. В. Соловьева и др. ; отв. ред. А. С. Ципко]. – М., 1985. – 248 с.

Центр. абон.


 1. Сельчук В. В. Великие русские революционные демократы: Белинский, Герцен, Чернышевский, Домбров : краткий обзор л-ры / В. В. Сельчук. – М. : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1954. – 84 с.

Центр. абон.


 1. Советское общество. История. Проблемы. Перспективы : указ. книг, брошюр и статей, поступивших в фонд б-ки с янв. по сент. 1991 г. / Гос. б-ка им. В. И. Ленина ; [сост.: М. А. Говорушкина, А. Б. Ландо, И. М. Чепуренко ; ред. А. Б. Ландо]. – М., 1991. – 134 с.

Центр. абон.


 1. Социалистический образ жизни и формирование нового человека : библиогр. указ., июль-сент. 1983 г. / АН УССР, ЦНБ ; [сост.: Р. С. Жданова, В. П. Марочкин ; редкол.: Н. Н. Гончаренко (отв. ред.) и др.]. – К., 1985. – Вып. 3 (26). – 114 с.

Ч. з. № 2


 1. Социалистический образ жизни и формирование нового человека : библиогр. указ., окт.-дек. 1984 г. / АН УРСР, ЦНБ ; [сост.: Р. С. Жданова, В. П. Марочкин ; редкол.: Н. Н. Гончаренко (отв. ред.) и др.]. – К., 1985. – Вып. 4 (31). – 161 с. ; вып. 1 (32) : Янв.-март 1985 г. – 113 с. ; вып. 2 (33) : Апр.-июнь 1985 г. – 134 с.

Центр. абон.


 1. Социально-экономические проблемы научно-технического прогресса в Украинской ССР : библиогр. указ., апр.-июнь 1984 г. / АН УССР, ЦНБ ; Ин-т экономики ; [сост. П. М. Кавицкая ; редкол.: Н. Н. Гончаренко (отв. ред.) и др.]. – К., 1984. – Вып. 2 (29). – 160 с.

Центр. абон.


 1. Социально-экономические проблемы развития социалистического общества : указ. л-ры 1986 г. / Междунар. информ. система по обществ. наукам ; [сост.: Д. Трифонов, Ш. Батмунх, Д. Левандовская и др. ; отв. ред. В. В. Соловьева] – М., 1987. – 168 с.

Центр. абон.


 1. Стратий Я. М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов, В. А. Андрушко / АН УССР, Ин-т философии. – К. : Наук. думка, 1982. – 346 с.

Центр. абон.


 1. Твой нравственный идеал : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им В. И. Ленина ; [сост. Л. И. Павлова ; ред. Ю. М. Тугов ; науч. ред. Т. В. Самсонова]. – М. : Книга, 1977. – 108 с.

Центр. абон.


 1. Философские науки: заруб. справоч. и библиогр. изд. : аннот. указ. / Гос. б-ка СССР им В. И. Ленина ; [сост. Э. Г. Агранат ; ред. Э. А. Тернова]. – М., 1990. – 73 с.

Центр. абон.


 1. Философские науки. Социология : аннот. указ. отечественных библиогр. пособий на рус. языке, опубл. с 1858 г. по 1985 гг. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; АН СССР, ИНИОН ; [сост.: А. Б. Ландо, Г. С. Чанышева, И. Л. Беленький ; науч. ред. А. П. Огурцов]. – М., 1987. – 388 с.

Центр. абон.

*** 1. Бонифатий Михайлович Кедров / АН СССР. Материалы к библиографии ученых СССР ; вступ. ст. В. А. Лазаревского ; библиогр. сост.: Г. Н. Финашиной, Н. М. Аксеровой. – М. : Наука, 1985. – 176 с. – (Сер. философии ; вып. 3).

Центр. абон.


 1. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моісеєва ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Є. К. Бабич]. – К. : Знання України, 2006. – 140 с. – (Сер. “Академіки АПН України” ; вип. 6).

Центр. абон.


 1. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова]. – 2-ге вид., допов. – К. : Знання, 2008. – 168 с. – (Сер. “Академіки АПН України” ; вип. 12).

Інф.-бібліогр. від.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка