Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіяСторінка6/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

В. Я. Струминский : биобиблиография / АПН СССР ; [сост. Л. Е. Богомолова ; вступ. ст. М. Ф. Шабаевой, М. Н. Колмаковой]. – М. : Педагогика, 1980. – 32 с.

Центр. абон.


 1. Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К., 2006. – 68 с. – (Академіки АПН України ; вип. 8).

Інф.-бібліогр. від.


 1. В. А. Сухомлинский : биобиблиография / [сост.: А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская]. – К. : Рад. шк., 1987. – 255 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. В. О. Сухомлинський. Бібліографія: 2001–2008 рр. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. А. Пономаренко]. – К. : Богданова А. М., 2008. – 196 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; вип. 3).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Константин Дмитриевич Ушинский : библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. б-ка по народному образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. В. А. Хрусталева ; ред. Н. А. Зиневич]. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1952. – 45 с.

Центр. абон.


 1. К. Д. Ушинский : библиогр. указ трудов и л-ры о жизни и деятельности К. Д. Ушинского (1848–1984) / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Е. П. Андреева, Г. А. Казанская, Н. А. Рут ; науч. ред. А. И. Пискунов ; библиогр. ред. В. Г. Кирпичникова]. – М., 1985. – 485 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної освіти та науки: 1991–2010 рр. До 185-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. М. Доркену, І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. Л. Д. Березівська ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену]. – Одеса, 2010. – 124 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; вип. 5).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; вступ. ст.: Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : Нідан-ЛТД, 2012. – 130 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; вип. 8).

Інф.-бібліогр. від.

39 Етнологія. Етнографія


 1. Етнічна історія грецької спільноти в Україні : бібліогр. довід.-покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; [упоряд.: Я. Іщенко, Л. П. Маркітан, О. В. Ясь ; редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред. та ін.)]. – К., 2003. – 287 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Сучасна радянська обрядовість : бібліогр. покажч. / Одеська держ. наук. б-ка ім. О. М. Горького ; [відп. ред. Р. Ф. Кирчів]. – Одеса, 1985. – 106 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.
5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ.
502/504 Природа. Дослідження та збереження природи. Екологія


 1. История естествознания. Литература, опубликованная в СССР (1948–1950) / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; Фундамент. б-ка обществ. наук ; библиография сост.: О. А. Старосельской-Никитиной (руководитель работы) и др. ; отв. ред.: А. Т. Григорьян, Д. Д. Иванов, Н. А. Фигуровский. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 396 с. ; Литература, опубликованная в СССР (1951–1956). – 1963. – 430 с. ; Литература, опубликованная в СССР (1957–1961). – 1974. – 547 с.

Центр. абон.


 1. Коваленко К. О. Природні горючі гази Української РСР та їх використання (1917–1961 рр.) : бібліогр. покажч. / К. О. Коваленко, А. Д. Ульянова ; АН УРСР, Держ. публ. б-ка АН УРСР ; [за ред. І. М. Карпа]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 288 с.

Центр. абон.


 1. Наседкина В. А. Живая природа : указ. науч.-попул. л-ры / В. А. Наседкина ; науч. ред. Н. Н. Плавильщикова. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М. : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1962. – 116 с. – (Книги о природе и её законах).

Центр. абон.


 1. Наседкина В. А. Живая природа : рек. указ. л-ры для молодежи / В. А. Наседкина. – М. : Книга, 1968. – 111 с.

Центр. абон.


 1. Охрана природы – дело каждого : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. З. П. Джинова ; науч. ред. и авт. вступ. ст. Л. С. Абрамов]. – М. : Книга, 1979. – 72 с.

Центр. абон.


 1. Охрана окружающей среды : библиогр. указ. докторских и кандидатских диссертаций, поступивших в ГБЛ в 1981–1988 гг. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел диссертаций ; [сост.: Н. А. Журавская, Р. В. Колесова ; отв. ред. Г. Н. Симкин]. – М., 1989. – Ч. 1. – 147 с. ; ч. 2. – 138 с.

Центр. абон.


 1. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Украинской ССР : библиогр. указ. / АН УССР ; ЦНБ [сост.: Л. С. Храмова (руководитель) и др. ; редкол.: Н. Н. Гончаренко (отв. ред.) и др.]. – К., 1982. – Вып. 3 (27) : Июль-сент. 1982 г. – 154 с.

1983. – Вып. 4 (28) : Окт.-дек. 1982 г. – 135 с. ; вып. 1 (29) : Янв.-март 1983 г. – 182 с. ; вып. 2 (30) : Апр.-июнь 1983 г. – 142 с.

1984. – Вып. 4 (32) : Окт.-дек. 1983 г. – 151 с. ; вып. 2 (34) : Апр.-июнь 1984 г. – 130 с. ; вып. 3 (35) : Июль-сент. 1984 г. – 183 с.

1985. – Вып. 4 (36) : Окт.-дек. 1984 г. – 177 с. ; вып. 1 (37) : Янв.-март 1985 г. – 169 с. ; вып. 2 (38) : Апр.-июнь 1985 г. – 151 с.

1986. – Вып. 4 (40) : Окт.-дек. 1985 г. / [сост. Л. С. Храмова ; редкол.: А. П. Федоренко (отв. ред.) и др.]. – 100 с. ; вып. 1 (41) : Янв.-март 1986 г. / [сост. Л. С. Храмова, Е. А. Фиклистова ; редкол.: А. П. Федоренко]. – 89 с. ; вып. 2 (42) : Апр.-июнь 1986 г. – 74 с.

1987. – Вып. 1 (45) : Янв.-дек. 1987 г. – 70 с.

1988. – Вып. 4 (48) : Окт.-дек. 1987. – 91 с. ; вып. 1 (49) : Янв.-март 1988 г. / [сост. Е. Фиклистова ; отв. ред. А. П. Федоренко и др.]. – 90 с. ; вып. 2 (50) : Апр.-июнь 1988 г. – 80 с.

1989. – Вып. 2 (53) : Янв.-март 1989 г. – 90 с.

1990. – Вып. 2–4 (54–56) : Апр-дек. 1989 г. – 220 с.

1991. – Вып. 1–2 (57–58) : Янв.-июнь 1990 г. – 202 с. ; вып. 3–4 (59–60) : Июль-дек. 1990 г. – 171 с.

Центр. абон.


 1. Пікуль М. С. Охорона природи – всенародна справа : рек. бібліогр. покажч. / М. С. Пікуль ; Мін-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – К. : Урожай, 1982. – 63 с.

Центр. абон.

51 Математика


 1. Библиографические источники по математике и механике, изданные в СССР за 1917–1952 гг. / АН СССР, Б-ка ; сост. А. М. Лукомская ; под ред. В. И. Смирнова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 354 с.

Центр. абон.


 1. Библиографический указатель работ, опубликованных сотрудниками Ин-та математики АН УССР в 1972–1976 гг. / АН УССР, Ин-т математики ; [сост.: М. Н. Крекнина, Л. П. Кремочек]. – К. : Ин-т математики АН УССР, 1979. – 228 с.

Центр. абон.


 1. Герасимова В. М. Указатель литературы по геометрии Лобачевского и развитию её идей / В. М. Герасимова. – М. : Гостехтеоретиздат, 1952. – 192 с.

Центр. абон.


 1. Лукомская А. М. Библиография отечественной литературы по математике и физике : обзор библиогр. источников / А. М. Лукомская ; АН СССР, Б-ка ; [под ред. В. И. Смирнова]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 155 с.

Центр. абон.


 1. Матвиевская Г. П. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VІІІ – ХVІІ вв.) : библиогр. справ. / Г. П. Матвиевская, Б. А. Розенфельд ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; АН Узбекской ССР, Ин-т математики им. В. И. Романовского. – М. : Наука, глав. ред. вост. л-ры, 1983.

Кн. 1 : Вступ. статья Г. П. Матвиевской, Б. А, Розенфельда, А. П. Юшкевича, справочный отдел. – 480 с.

Кн. 2 : Математики и астрономы, время жизни которых известно. – 650 с. Кн. 2 : Математики и астрономы, время жизни которых неизвестно. Анонимные указатели. Addenda. – 372 с.

Центр. абон.


 1. Математика в изданиях Академии наук 1728–1935 : библиогр. указ. / АН СССР, Б-ка ; сост.: О. В. Динзе, К. И. Шафрановский ; под ред. В. И. Смирнова ; предисл. А. Н. Крылова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 314 с.

Центр. абон.


 1. Математика в современном мире : рек. указ. л-ры для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. Н. Гранова ; под ред. В. Н. Тростникова]. – М. : Книга, 1979. – 80 с.

Центр. абон.


 1. Математика в СССР за сорок лет 1917–1957 : в 2 т. / [под ред. А. Г. Куроша (гл. ред.), В. И. Битючкова, В. Г. Болтянского и др.]. – М. : Госиздат физ.-мат. л-ры, 1959. – Т. 1 : Обзорные статьи. – 1003 с. ; Т. 2 : Биобиблиография. – 819 с.

Центр. абон.


 1. Математика в СССР 1958–1967 : в 2 т. / [под ред. Правления Моск. математич. об-ва ; отв. ред.: С. В. Фомин, Г. Е. Шилов]. – М. : Наука, 1969–1970. – Т. 2 : Биобиблиография : вып. 1 : А–Л. – 816 с. ; вып. 2 : М–Я. – 1580 с.

Центр. абон.


 1. Математико-экономические методы и модели : библиогр. указ. (1967–1973 гг.) / АН СССР, Б-ка ; Ленинград. отделение Математического ин-та им. В. А. Стеклова ; [сост.: Э. Н. Пономаренко, И. В. Романовский, Т. Г. Фурса, Б. П. Харламов]. – Л. : Наука, 1981. – 315 с.

Центр. абон.


 1. Научные съезды, конференции и совещания в СССР 1954–1960 : библиогр. указ. / АН СССР, Фундамент. б-ка обществ. наук им. В. П. Волгина ; [сост.: Н. М. Зыковой, Л. В. Морозовым, О. М. Яковлевой ; под рук. О. А. Барыкиной]. – М. : Наука, 1966. – Вып. 1 : Общественные науки. – 111 с. ; Вып. 2 : Математика. Естествознание. Изучение производительных сил. – 216 с.

Центр. абон.


 1. Систематический указатель статей, опубликованных в журнальных изданиях Ин-та математики АН УССР (1934–1968 гг.) / Ин-т математики АН УССР, Науч. б-ка ; [сост. М. Н. Крекнина ; науч. ред. Е. Я. Ремез]. – К., 1971. – 161 с.

Центр. абон.


 1. Систематический указатель статей, опубликованных в иностранных журналах : раздел 1. Физико-математические науки / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [сост. Науч.-библиогр. отдел ВГБИЛ ; ред. Н. А. Райская ; библиогр. ред. Н. И. Пожарский]. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1950. – Вып. 1: Янв.-июнь 1948 г. – 200 с.

Центр. абон.


 1. Статистическая теория оценивания : библиогр. указ. отечественных и зарубежных изданий 1940–1970 гг. / АН СССР, Б-ка ; Ленинград. отделение Математического ин-та им. В. А. Стеклова ; [сост.: И. А. Лифшиц, Е. А. Олевская, В. И. Абрамович]. – Л. : Наука, 1976. – 187 с.

Центр. абон.


 1. Теория игр : аннот. указ. отечественной и зарубежной л-ры за 1969–1974 гг. / АН СССР, Ин-т социально-экономич. проблем, Б-ка ; [под ред. Н. Н. Воробьева]. – Л. : Наука, 1980. – 289 с.

Центр. абон.


 1. Українська математична бібліографія 1917–1960 / АН УРСР, Ін-т математики ; [редкол.: Ю. О. Мітропольський, Й. З. Штокало (відп. ред.), О. С. Парасюк та ін.]. – К. : Вид-во АН СРСР, 1963. – 382 с.

Центр. абон.

***


 1. Николай Евграфович Кочин (1901–1944) / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; [вступ. ст. А. А. Дородницына, И. А. Кибеля, Л. И. Седова ; библиогр. сост. Н. И. Акинфиевой]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 35 с. – (Сер. «Математики»).

Центр. абон.


 1. Николай Николаевич Лузин / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; [вступ. ст. Д. Е. Меньшова, П. С. Новикова ; библиогр. сост. А. П. Епифановой]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 30 с. – (Сер. «Математики»).

Центр. абон.


 1. Александр Михайлович Ляпунов : библиография / АН СССР, Б-ка, Комиссия по истории физ.-мат. наук : сост. А. М. Лукомская ; под ред. В. И. Смирнова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 268 с.

Центр. абон.


 1. Юрій Олексійович Митропольський / АН УРСР. Біобібліографія вчених УРСР ; вступ. ст. А. А. Березовського, О. Б. Ликової, А. М. Самойленка, С. Ф. Фещенка ; бібліогр. складена: М. Н. Крекніною, Н. О. Шемець ; [редкол.: Г. С. Писаренко (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1968. – 42 с.

Центр. абон.


 1. Владимир Иванович Смирнов / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; вступ. ст. С. Л. Соболева ; библиогр. сост. А. П. Епифановой ; [редкол.: С. И. Вавилов (гл. ред.) и др.]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 43 с.

Центр. абон.


 1. Йосип Захарович Штокало / АН УРСР. Біобібліографія вчених Української РСР ; вступ. ст. О. М. Боголюбова ; бібліогр. складена А. С. Тепляковою. – К. : Наук. думка, 1972. – 40 с.

Центр. абон.

52 Астрономія


 1. Дом наш, планета Земля : рек. указ. л-ры для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост.: Г. Н. Гранова и др. ; науч. ред. Л. Г. Каманин]. – М. : Книга, 1978. – 94 с.

Центр. абон.


 1. Еремеева А. И. Выдающиеся астрономы мира : рек. указ. / А. И. Еремеева ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [науч. ред. Б. А. Воронцов-Вельяминов]. – М. : Книга, 1966. – 382 с. – (Сер. биобиблиограф. указателей).

Центр. абон.


 1. Земля – родной дом человечества : рек. указ. л-ры для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. П. Богатова ; науч. ред. И. М. Забелин]. – М, 1970. – 80 с.

Центр. абон.


 1. Космические лучи : библиогр. указ. 1956–1960 / АН СССР, Б-ка Физического ин-та им П.Н. Лебедева ; [сост. М. С. Петухова ; отв. ред. А. И. Никишева]. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 194 с.

Центр. абон.


 1. Лаврова Н. Б. Библиография русской астрономической литературы. 1800–1900 гг. / Н. Б. Лаврова ; под ред. Д. Я. Мартынова, П. Г. Куликовского. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 385 с.

Центр. абон., Ч. з. № 2


 1. Наседкина В. А. Большая Вселенная : рек. указ. л-ры / В. А. Наседкина ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [науч. ред. А. И. Еремеева]. – М. : Книга, 1971. – 77 с.

Центр. абон.


 1. Раскрывая тайны Вселенной : рек. указ. л-ры для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. В. Успенская ; науч. ред. А. И. Еремеева]. – М. : Книга, 1979. – 87 с.

Центр. абон.


 1. Что мы знаем о Луне : рек. обзор л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост. Н. А. Сергеева ; науч. ред. Г. В. Успенская. – М. : Книга, 1971. – 10 с.

Центр. абон.
***


 1. Іван Антонович Климишин : покажч. публікацій / Мін-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; [упоряд.: М. В. Бігусяк, І. Ю. Шимків ; відп. ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ, 2003. – 24 с. – (Сер. “Вчені Прикарпатського ун-ту” ; вип. 2).

Центр. абон.

53 Фізика


 1. Жузе В. П. Библиография по термоэлектричеству (термоэлектрогенераторы и охлаждающие устройства) / В. П. Жузе, Е. И. Гусенкова ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – 250 с.

Центр. абон.


 1. Люминесценция : библиогр. указ. 1947–1961 / АН СССР, Б-ка Физического ин-та им. П. Н. Лебедева ; [сост.: Т. О. Вреден-Кобецкая, А. Н. Георгобиани, Н. П. Голубева и др. ; отв. ред. В. В. Антонов-Романовский]. – М. : Наука, 1966. – 273 с.

Центр. абон.


 1. Люминесценция : библиогр. указ. 1947–1961 / АН СССР, Б-ка Физического ин-та им. П. Н. Лебедева ; [сост.: Н. Н. Григорьев, Н. Д. Жевандров, М. С. Петухова и др. ; отв. ред. В. В. Антонов-Романовский]. – М. : Наука, 1972. – Т. 4, ч. 1. – 474 с. ; ч. 2 – 227 с.

Центр. абон.


 1. Нелинейна оптика : библиогр. указ. 1961–1971 / АН СССР, Б-ка по естественным наукам ; Б-ка Физического ин-та им. П. Н. Лебедева ; [сост. В. П. Гридина ; отв. ред. И. М. Арефьев]. – М. : Наука, 1974. – 210 с.

Центр. абон.


 1. От Ньютона до Эйнштейна : рек. указ. л-ры по физике / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. Н. Гранова ; науч. ред. Л. Г. Глебов ; вступ. ст. Я. А. Смородинского]. – М. : Книга, 1972. – 95 с.

Центр. абон.


 1. Применение эффекта Холла : библиография (1898–1969) / Кишинев. Гос. ун-т им. В. И. Ленина, Науч. б-ка ; [сост.: Е. Д. Глыбач, Г. В. Булат ; отв. ред. В. А. Касьян]. – Кишинев, 1973. – 334 с.

Центр. абон.


 1. Рассеяние света и инфракрасная спектроскопия : библиогр. указ. 1928–1940 / АН СССР, Б-ка Физического ин-та им. П. Н. Лебедева ; Б-ка отделения химических наук / [сост.: Л. С. Маянц, М. И. Батуев, Х. Е. Стерин и др. ; отв. ред. Л. С. Маянц]. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 453 с.

Центр. абон.


 1. Сверхпроводимость : библиогр. указ. 1911–1970 гг. / АН СССР, Центральная б-ка по естественным наукам ; Б-ка Физического ин-та им. П. Н. Лебедева ; Б-ка Ин-та физических проблем ; [сост.: А. А. Конюхов, А. И. Русинов, А. А. Сакова, Е. Г. Сергеева ; отв. ред. В. Р. Карасик]. – М. : Наука, 1975. – 336 с.

Центр. абон.


 1. Советские работы по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : библиогр. указ. 1987 / Б-ка АН СССР ; [сост.: Д. С. Березина, Г. Ф Драницына ; Б. С. Джелепова]. – Л., 1989. – 264 с.

Центр. абон.


 1. Указатель обзорных и оригинальных статей, напечатанных в «Журнале технической физики» / АН СССР ; [отв. ред. С. С. Гурин ; сост. В. А. Степанов]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – Т. 1–20 : (1931–1950 гг.). – 190 с.

Центр. абон.


 1. Что читать по физике и астрономии : аннот. указ. учеб., метод. и науч.-попул. л-ры по физике и астрономии. – М. : Просвещение, 1968. – 222 с.

Центр. абон.

***


 1. Борис Семенович Якоби : библиогр. указ. / АН СССР, Комиссия по истории физ.-мат.наук ; сост. М. Г. Новлянская ; под ред. К. И. Шафрановского ; вступ. ст. Т. П. Кравча. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 318 с.

Центр. абон.

54 Хімія


 1. В мире кристаллов : рек. библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. В. Успенская ; науч. ред. Г. К. Семин]. – М. : Книга, 1980. – 14 с. – (Новое в науке и технике).

Центр. абон.


 1. Вторая природа (материалы и вещества, созданные химией) : рек. указ. л-ры ; / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Г. Н. Гранова ; науч. ред. Г. К. Семин]. – М., 1974. – 48 с.

Центр. абон.


 1. Базовая хроматография : библиогр. указ. отечественной и зарубежной л-ры 1980–1981 : ч. 1–2 / АН СССР, Ин-т органической химии им. Н. Д. Зелинского, Б-ка по естественным наукам ; [сост.: Э. М. Литвинова, Е. Ф. Литвин ; отв. ред. Е. Ф. Литвин]. – М. : Наука, 1983. – Ч. 1 : Теория, методы, аппаратура в применении в промышленности. – 303 с. ; ч. 2 : Анализ смесей, применение в химии, биологии и медицине. – 255 с.

Центр. абон.


 1. Мусамбеков Ю. С. Выдающиеся химики мира : биобиблиогр. указ. / Ю. С. Мусамбеков, А. Я. Черняк. – М. : Книга, 1971. – 360 с.

Центр. абон.


 1. Образование кристаллов : библиогр. указ. 1945–1968 / АН СССР, Ин-т кристаллографии ; [сост.: Ц. П. Шапиро, Н. И. Рябова, Н. С. Вольфсон и др. ; ред.: А. М. Мельникова, Ю. А. Гельман, Е. И. Гиваргизов, Н. В. Глики ; отв. ред. А. А. Чернов]. – М. : Наука, 1970. – Ч. 1. – 384 с. ; ч. 2. – 399 с.

Центр. абон.


 1. Семишин В. И. Литература по периодическому закону Д. И. Менделеева (1869–1969) : сист. справ. / В. И. Семишин. – М. : Высш. шк., 1969. – 240 с.

Центр. абон.


 1. Терентьев А. П. Химическая литература и пользование ею : [библиография] / А. П. Терентьев, Л. А. Яновская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1967. – 327 с.

Центр. абон.


 1. Химия в изданиях Академии наук СССР : Т. 1 / АН СССР, Б-ка ; под ред. О. Э. Звягинцева, с предисл. Н. С. Курнакова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – Вып. 1 : 1728–1930 / сост.: В. П. Алексеева, О. А. Чичагова, К. И. Шафрановский. – 331 с. ; 1951. – Вып. 2 : 1931–1935 / сост.: О. П. Каменоградская, В. П. Алексеева. – 245 с.

Центр. абон.

55 Геологія


 1. Геология в изданиях Академии наук : [библиогр. указ.] / АН СССР, Б-ка ; [сост.: О. К. Смирнова, Э. П. Файдель, К. И. Шафрановский и др. ; под ред. и предисл. Я. С. Эдельштейна]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1938. – Т. 1, вып. 1 : Геологическая литература СССР 1728–1928. – 471 с.

Центр. абон.
***


 1. Октавий Константинович Ланге / АН Узбекской ССР, Ин-т сейсмологии, Фундамент. б-ка УзССР : [материалы к биографии ученых Узбекистана ; сост.: А. Н. Султанходжаев, Ф. Г. Зиган ; отв. ред. Г. А. Мавлянов ; ред.-библиограф А. И. Агеев]. – Ташкент : ФАН, 1973. – 26 с.

Центр. абон.

57 Біологічні науки


 1. Бионика : библиогр. указ. отечественной и иностр. л-ры 1958–1968 / сост. Т. Н. Анисимова. – М. : Наука, 1971. – 168 с.

Центр. абон.


 1. Биофизика. Биохимия. Физиология. Микробиология : сист. указ. статей в иностр. журн. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [ред.: Т. Л. Касторская, И. А. Кедер-Степанова, Ю. И. Лашкевич ; библиогр. ред. И. П. Шамардина]. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1957. – № 10. – С. 1–119.

Центр. абон.


 1. Мир современной биологии : рек. указ. л-ры для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост.: В. А. Наседкина, Г. Н. Гранова, Т. А. Казютинская ; [науч. ред. А. П. Пехов]. – М. : Книга, 1977. – 141 с.

Центр. абон.


 1. Птицы СССР : библиогр. указ. 1881–1917 гг. / АН СССР, Зоологический ин-т, Б-ка ; [сост.: Л. А. Афанасьева, А. И. Иванов, Э. А. Кононова, А. Д. Сыщиков ; науч. ред. А. И. Иванов]. – Л. : Наука, – 195 с.

Центр. абон.


 1. Физиологическая акустика : библиогр. указ. сов. л-ры 1917–1950 гг. / АН СССР, Б-ка АН СССР ; [сост.: Н. Ю. Алексеенко, Ю. А. Клаас, К. И. Шафрановский ; под ред. Г. В. Гершини ; отв. ред. С. П. Луппов]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 137 с.

Центр. абон.


 1. Человек познает самого себя. Биология человека : рек. библиогр. указ. для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост.: В. А. Наседкина, Г. Н. Гранова ; под ред. А. П. Пехова. – М. : Книга, 1980. – 128 с.

Центр. абон.

***


 1. Олександр Юлійович Ішлінський / АН УРСР. Бібліографія вчених УРСР ; вступ. ст. О. М. Боголюбова ; бібліогр. складена М. Є. Тимченко ; [редкол.: Г. С. Писаренко (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970. – 62 с.

Центр. абон.


 1. Николай Константинович Кольцов (1872–1940) / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; [вступ. ст. Б. Л. Астаурова ; библиогр. сост.: Н. А. Веселковой, Д. Е. Гайсиновичем, Д. Г. Емельяновой]. – М. : Наука, 1976. – 80 с. – (Сер. биолог. наук. Общая биология ; вып. 1).

Центр. абон.


 1. Семен Кукурудза : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. Домбровська, Ф. Кіпкач, О. Шаблій ; авт. передм.: І. Ковальчук, М. Назарук, М. Рутинський ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 110 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 14).

Центр. абон.


 1. Лихвар Д. Ф. Академік Т. Д. Лисенко : бібліогр. довід. / Д. Ф. Лихвар, М. Г. Ракітська ; АН УРСР ; [відп. ред. П. А. Власюк]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1949. – 99 с.

Центр. абон.


 1. Библиография трудов И. П. Павлова и литературы о нем / АН СССР, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова ; [под ред. Э. Ш. Айрапетьянца]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. – 465 с.

Центр. абон.


 1. Дмитрий Васильевич Наливкин / АН СССР. Материалы к библиографии ученых СССР ; вступ. ст. Р. Ф. Геккера ; библиогр. сост. К. В. Шпис. – М. ; Л., 1950. – 34 с.

Центр. абон.


 1. Николай Григорьевич Холодный / АН УССР ; Биобиблиография ученых Украинской ССР ; вступ. ст. и общая ред. К. М. Сытника ; указ. сост. А. П. Брайон ; [редкол.: К. М. Сытник (председатель), П. Т. Тронько (зам. председателя), Ф. С. Бабичев и др.]. – К. : Наук. думка, 1982. – 96 с.

Центр. абон.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка