Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіяСторінка9/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

М. М. Коцюбинський : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР ; [склала Г. М. Гімельфарб ; відп. ред. О. І. Кисельов]. – К. : Вид-во Акад. наук УРСР, 1954. – 98 с.

Центр. абон.


 1. Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; [склав М. О. Мороз ; відп. ред. С. М. Шаховський]. – К. : Наук. думка, 1964. – 268 с.

Центр. абон.


 1. Григорій Кочур : бібліогр. покажч. / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 263 с.; Ч. 2. – 755 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1-2).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Віктор Олексійович Кравченко : покажч. публ. / Мін-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б-ка ; [упоряд.: І. В. Козляк, О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – 38 с. – (Сер. “Вчені Прикарпатського університету”).

Центр. абон.


 1. Петро Трохимович Маркушевський : бібліогр. покажч. / Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. Є. В. Савельєва ; наук. ред., авт. вступ. ст. Є. М. Прісовський ; ред. Л. Б. Нєнова. – Одеса, 1989. – 56 с.

Центр. абон.


 1. Лесь Мартович : бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; [склав Є. Є. Кравченко ; ред. М. П. Гуменюк]. – Львів, 1968. – 100 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Лесь Мартович : короткий покажч. л-ри 1971–1916 / Львів. б-ка АН УРСР ; [склав М. П. Гуменюк ; ред. А. З. Одуха]. – Львів, 1955. – 20 с.

Центр. абон.


 1. Панас Мирний (1849–1949). Пам'ятка до 100-річчя з дня народження : бібліогр. та метод. матер. для б-к / Держ. публ. б-ка УРСР ; [склала М. В. Булавицька ; ред. Є. Кирилюк ; відп. ред. І. Д. Золотоверхий]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1949. – 47 с.

Центр. абон.


 1. Микола Олексійович Островський : метод.-бібліогр. матер. до 60-річчя з дня народж. / [відп. за вип. М. І. Мілютін]. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с.

Центр. абон., Ч. з. № 2


 1. Михайло Павлик : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад.: В. Т. Полєк, П. Г. Баб'як ; передм. В. Т. Полєка ; наук. ред. Ф. П. Погребенник]. – Львів, 1986. – 209 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Леонід Первомайський : рек. покажч. л-ри (До 60-річчя з дня народження) / Мін-во культури УРСР, Львів держ. наук. б-ка ; [склала М. Й. Врублевська ; ред. М. П. Гуменюк]. – Львів, 1968. – 24 с.

Центр. абон.


 1. Марійка Підгірянка : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклали: П. Г. Баб'як, О. О. Дзьобан ; ред. Є. Є. Кравченко]. – Львів, 1981. – 102 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Осягнення слова : бібліогр. покажч. праць Ярослава Поліщука / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Нац. ун-т “Острозька академія” ; Ін-т східно-слов'ян. філології Ягелонського ун-ту ; упоряд. та авт. передм. Микола Зимомря. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 132 с. – (Сер. “Університетська еліта України”).

Центр. абон.


 1. М. Т. Рильський (1907–1965) : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; уклала К. Є. Скокан. – К. : Наук. думка, 1970. – 519 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Ротач Петро Петрович : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; [уклад.: Т. Ю. Соломоненко, О. І. Щербініна та ін. ; відп. ред. С. І. Білокінь]. – К., 2007. – 188 с. – (Джерела до культурологічних студій ; Вип. 1).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Євген Сверстюк: “Це – вибір” : біобібліогр. нарис / Нац. парламент. б-ка України ; [авт. нарису Л. Тарнашинська ; бібліограф-уклад. В. Патока ; наук. ред. Р. Жданова]. – К., 2002. – 126 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 5).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Володимир Свідзінський (1885–1941) : біобібліогр. покажч. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Полянська ; наук. ред. Е. Соловей]. – К. : Наук. думка, 2006. – 53 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Григорій Сковорода : біобібліографія / Харків. держ. ун-т ім. О. М. Горького ; ЦНБ ; [склали: Е. С. Беркович, Р. А. Ставинська, Р. І. Штрайбиш ; вступ. ст. А. М. Ніженець ; відп. ред. А. П. Ковалівський]. – Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1968. – 183 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Григорій Сковорода в школі : короткий бібліогр. покажч. / Чернів. обл. ін-т удосконалення вчителів ; Б-ка Чернів. держ. ун-ту ; [упоряд. М. І. Дереворіз ; ред. І. О. Ткач]. – 20 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Василь Стефаник : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. б-ка АН УРСР ; [склав О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 168 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Василь Стефаник : покажч. л-ри за 1961–1981 рр. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад. Л. І. Ільницька ; наук. ред. Ф. П. Погребеник ; відп. ред. Є. М. Стасюк]. – Львів, 1985. – 130 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Микола Федорович Сумцов (1854–1922) : бібліогр. покажч. / Мін-во культури і мистецтв України ; Ін-т історії України НАН України ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Савчук, В. З. Фрадкін, В. О. Ярошик ; відп. за вип. В. О. Савчук]. – К. : Рідний край, 1999. – 240 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Лесь Танюк: “Вітру не буде – треба гребти руками” : біобібліогр. нарис / Мін-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України ; [упоряд.: В. О. Кононенко, І. О. Негрейчук, Т. М. Сінькова ; відп. за вип. А. П. Корпієнко]. – К., 2003. – 148 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 6).

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Павло Тичина : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР ; склав І. З. Бойко ; [відп. ред. І. Д. Золотоверхий]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1951. – 139 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Степан Тудор (1892–1941) : рек. покажч. л-ри / Львів. б-ка АН УРСР ; склав М. П. Гуменюк ; ред. Я. Х. Цегельник. – Львів, 1953. – 22 с.

Центр. абон.


 1. Григір Тютюнник: “З любові й муки народжується письменник...” : біобібліогр. нарис / Мін-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; [авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліограф-упоряд. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К., 2011. – 136 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 12).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Булавицька М. В. Леся Українка : бібліогр. покажч. / М. В. Булавицька ; АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР, [відп. ред. І. З. Бойко]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – 102 с.

Центр. абон.


 1. Леся Українка в школі : короткий бібліогр. покажч. / Львів. обл. наук. пед. б-ка ; [відп. за вип. Я. В. Самохвал]. – Львів, 1971. – 28 с.

Центр. абон.


 1. Леся Українка : рек. покажч. (До 100-річчя з дня народження) / Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР ; [склав М. О. Мороз ; ред. В. І Лучук]. – Львів, 1971. – 81 с.

Центр. абон.


 1. Леся Українка : (метод. і бібліогр. матеріали для масових б-к) / Мін-во культури УРСР, Одеська держ. наук. б-ка ім. О. М. Горького ; [склала Л. С. Скржипчак]. – К. : Держполітвидав УРСР, 1963. – 59 с.

Центр. абон.


 1. Іван Франко (1856–1916) : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР ; [склав І. З. Бойко ; відп. ред. Т. І. Франко]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – 202 с.

Центр. абон.


 1. Іван Франко : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР ; склав І. З. Бойко ; [відп. ред. О. І. Кисельов]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – 288 с.

Центр. абон.


 1. Іван Франко : каталог книжкових видань / Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад.: Б. Беляс, К. Костишина, А. Соловйова ; наук. ред. М. Гордій ; авт. вступ. ст. Б. Якимович ; редкол.: Б. Якимович та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І Франка, 2006. – 253 с. – (Сер. “Каталоги книгозбірні” ; чис. 2. ).

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Іван Якович Франко : каталог творів письменнка та л-ри про нього (До сторіччя з дня народження) / Львів. б-ка АН УРСР ; [склали : М. П. Гуменюк, С. А. Даревич, Є. Є. Кравченко]. – Львів, 1965. – 175 с.

Центр. абон.


 1. Франкознавство у львівському університеті : хронолог. покажч. л-ри (1945–1981) / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: М. Л. Бутрин, М. П. Гордій, Г. М. Домбровська ; наук. ред. І. І. Дорошенко]. – Львів, 1984. – 125 с.

Центр. абон.


 1. Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. до 40-річчя літературної діяльності / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : КМ Академія, 2006. – 95 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Марко Черемшина : бібліогр. покажч. / Львів. б-ка АН УРСР ; [склали: Є. Є. Кравченко, Н. В. Семанюк ; відп. ред. А. М. Халімончук]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 63 с.

Центр. абон.


 1. Євген Шабліовський : покажч. друкованих праць / АН УРСР ; [склали: Л. В. Бєляєва, Н. М. Деркач ; вступ. ст. І. І. Пільгука ; редкол.: Г, С. Писаренко (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1976. – 67 с. – (Біобібліографія вчених Української РСР).

Центр. абон.


 1. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліогр. покажч. / Львів. б-ка АН УРСР ; [склали: М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко ; ред. Г. Ю. Гербільський]. – Львів, 1962. – 135 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех) : матеріяли до бібліографії / Українська Вільна академія наук у США ; НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд.: А. Даниленко, Л. Чабан ; [вид. комісія: Л. Винар (голова) та ін.]. – Нью-Йорк, 1998. – 199 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Тарас Григорович Шевченко (1814–1861) : бібліогр. матеріали на допомогу вивченню життя і творчості / Держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [склали: І. С. Гончарова, Е. М. Шапіро, Т. Г. Шерстюк ; відп. ред. А. М. Ніженець]. – Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1955. – 59 с.

Центр. абон.


 1. Тарас Григорович Шевченко (1814–1961) : метод.-бібліогр. матер. для масових б-к / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; [склали: О. Колесникова, З. Єфимович]. – К., 1961. – 83 с.

Центр. абон.


 1. Безсмертний Кобзар : метод. і бібліогр. матер. до 150-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; склали: О. А. Колесникова, Є. М. Перелигіна. – К. : Держполітвидав УРСР, 1964. – 69 с.

Центр. абон.


 1. Т. Г. Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість 1839–1959 / АН УРСР, Держ. публ. б-ка ; [склали: І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб, Л. В. Бєляєва та ін.]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – Т. 1 : (1839–1916). – 423 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.
Т. 2 : (1917–1959). – 603 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (1917–1963) / Держ. ком. Ради Міністрів УРСР по пресі ; Кн. палата УРСР ; уклад. М. І. Багрич. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. – 154 с.

Центр. абон.


 1. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1965–1988 / АН УРСР, ЦНБ ; [уклад.: Л. В. Бєляєва, Н. М. Мислович ; відп. ред. В. С. Бородін]. – К., 1989. – 401 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Т. Г.Шевченко : бібліографія ювілейної літератури 1960–1964 / АН УРСР, ЦНБ ; склав К. Сарана. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Т. Г. Шевченко мовами італійською, іспанською, португальською та есперанто : бібліогр. покажч. / Мін-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; [відп. ред. О. М. Кущ]. – Львів, 1968. – 54 с.

Центр. абон.


 1. Т. Г. Шевченко французькою мовою (1847–1967) : бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; [склав М. М. Гресько ; відп. ред. О. П. Кущ]. – Львів, 1967. – 43 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Шевченко і музика : нотографічні та бібліогр. матеріали (1861–1961) / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; склала А. І. Касперт. – К. : Мистецтво, 1964. – 164 с.

Центр. абон.


 1. Євгенія Ярошинська : бібліогр. покажч. / Мін-во культури УРСР ; Львів. держ. наук. б-ка ; уклала В. Г. Голубець ; вступ. ст. і ред. М. П. Гуменюка. – Львів, 1963. – 42 с.

Центр. абон.

821(100) Світова література


 1. Агаєва М. Туркменская литература : рек. библиогр. указ. / М. Агаева ; Гос. б-ка им. В. И. Ленина ; Гос. б-ка Туркменской ССР им. К. Маркса. – М. : Книга, 1980. – 207 с.

Центр. абон.


 1. Аккерман И. Г. Грузинская литература : рек. библиогр. справочник / Н. Г. Аккерман, Т. С. Сапатова ; Гос. б-ка им. В. И. Ленина, Гос. б-ка Грузинской ССР им. К. Маркса. – М. : Книга, 1986. – 174 с.

Центр. абон.


 1. Бавин С. Зарубежный детектив ХХ века ( в русских переводах) : попул. библиогр. энциклопедия / С. Бавин. – М. : Кн. палата, 1991. – 206 с.

Центр. абон.


 1. Бавин С. П. Ради жизни на земле : рек. библиогр. указ. худ. л-ры о Великой Отечественной войне / С. П. Бавин, А. А. Кунина, И. В. Семибратова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1984. – 127 с.

Центр. абон.


 1. Библиография древнерусской повести / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; сост. А. А. Назаревский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 191 с.

Центр. абон.


 1. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР 1958–1976 гг. / АН СССР ; Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; сост. Н. Ф. Дробленкова : [ред.: В. П. Адрианова-Перетц, Л. А. Дмитриев]. – Л. : Наука, 1978. – Ч. 1 : (1958–1962) – 206 с.; Ч. 2 : (1963–1967). – 278 с.

Центр. абон.


 1. Библиография русского летописания / АН СССР ; сост. Р. П. Дмитриева ; [отв. ред. Я. С. Лурье]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 354 с.

Центр. абон.


 1. Библиография советских работ по древнерусской литературе за 1945–1955 гг. / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; сост. В. А. Колобанов, О. Ф. Коновалов, М. А. Салмина ; под ред. Д. С. Лихачева. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 171 с.

Центр. абон.


 1. Библиография советских русских работ по литературе ХІ – ХVІІ вв. за 1917–1957 гг. / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; [сост. Н. Ф. Дробленкова ; под ред. и вступ. ст. В. П. Андриановой-Перетц]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 434 с.

Центр. абон.


 1. Библиотека поэта (1933–1960). Общий план : аннот. библиография / [сост.: В. Абрамкин, А. Лурье]. – Л. : Сов. писатель, 1960. – 236 с.

Центр. абон.


 1. Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова : библиогр. описание / Гос. музей А. С. Пушкина ; [сост.: В. В. Гольдберг, М. И. Кострова, К. А. Марцишевская и др. ; вступ. ст. И. Л. Андроникова]. – М. : Книга, 1975. – 480 с.

Центр. абон.


 1. В литературном строю : Воспоминания о советских писателях : рек. библиогр. справ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [авт.-сост.: А. А. Кунина, Е. М. Сахарова, С. П. Бавин и др. ; науч. ред. Н. И. Дикушина]. – М. : Книга, 1986. – 247 с.

Центр. абон.


 1. Взаимосвязи русской и французской литератур : указ. книг и статей на русском языке за 1961–1963 гг. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост. Ю. Г. Кондратьева, Г. П. Манчха, Н. А. Терещенко ; ред. Ю. Г. Кондратьева. – М., 1985. – 216 с.

Центр. абон.


 1. Виролайнен Л. Лучшие книги зарубежных писателей : рек. указ. л-ры для учащихся 5 – 6 кл. / Л. Виролайнен ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [ред. Л. М. Федюшина]. – М. : Книга, 1968. – 124 с.

Центр. абон., Ч. з. № 2


 1. “Вопросы литературы” за 30 лет: 1957–1986 : указ. содержания / Союз писателей СССР ; Ин-т мировой л-ры им. А. М Горького АН СССР ; [сост.: К. В. Полетика, В. Ю. Проскурина, В. И. Селихова ; отв. ред. Е. А. Кацева]. – М. : Известия, 1988. – 455 с.

Центр. абон.


 1. Вопросы романтизма в советском литературоведении : библиогр. указ. 1956–1968 / Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, Науч. б-ка им. М. И. Лобачевского ; [сост.: В. И. Щукина, Н. В. Пономарев, Л. В. Пожилова ; ред. Н. А. Гуляев]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 172 с.

Центр. абон.


 1. Голубева О. Д. Литературно-художественные альманахи и сборники : библиогр. указ.: 1900–1911 годы / О. Д. Голубева. – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1957. – 483 с.

Центр. абон.


 1. Горбунов А. М. Зарубежная литература (1959) : рек. указ. / А. М. Горбунов, М. И. Давыдова, З. П. Шалашова ; Гос. б-ка СССР им. В. И.Ленина. – М., 1960. – 196 с. – (Новинки худ. л-ры).

Центр. абон.


 1. Горбунов А. М. Зарубежные писатели ХХ века : рек. указ. л-ры / А. М. Горбунов, М. И. Давыдов ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1972. – 332 с.

Центр. абон.


 1. Горбунов А. М. Зарубежный роман ХХ века : рек. библиогр. указ. / А. М. Горбунов ; Гос. б-ка СССР им. В. И Ленина. – М. : Книга, 1982. – 351 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Горбунов А. Классики зарубежной литературы : рек. указ. / А. Горбунов, М. Давыдова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Искусство, 1961. – 84 с.

Центр. абон.


 1. Горбунов А. М. Поэтические голоса столетия: 1871–1971. (Из сокровищницы зарубежной поэзии) : рек. указ. л-ры / А. М. Горбунов ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1978. – 303 с.

Центр. абон.


 1. Горбунов А. М. Сквозь даль веков. Из сокровищницы зарубежной поэзии : рек. указ. л-ры / А. М. Горбунов ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1975. – 384 с.

Центр. абон.


 1. Эльконина Ф. И. Казахская литература : рек. указ / Ф. И. Эльконина ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Гос. б-ка Казахской ССР им. А. С. Пушкина. – М. : Книга, 1973. – 179 с.

Центр. абон.


 1. Энциклопедия русской жизни: роман и повесть в России второй половины ХVІІІ – начала ХХ в. : рек. библиогр. справ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост.: Е. М. Сахарова, И. В. Кулешова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Книжная палата», 1988. – 400 с.

Центр. абон.


 1. Живова З. С. Вопросы детской литературы и детского чтения 1966–1970 гг. : библиогр. указ. книг и статей по истории, теории и критике / З. С. Живова, Н. Б. Медведева. – М. : Детская л-ра, 1977. – 319 с.

Центр. абон.


 1. Журнал «Русская литература» за 1958–1973 гг. : указ. содержания / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; сост. В. П. Степанов. – Л. : Наука, 1975. – 176 с.

Центр. абон.


 1. Зарубежные писатели : биобиблиогр. словарь : в 2 ч. / под ред. Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, учеб. лит., 1997. – Ч. 1 : А – Л. – 480 с. ; ч. 2 : М – Я. – 448 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Золотарева Е. Д. В боях за Великий Октябрь : рек. указ. / Е. Д. Золотарева, А. А. Кунина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Книга, 1967. – 207 с.

Центр. абон.


 1. Зубов Ю. С. Книги советских писателей : рек. указ. / Ю. С. Зубов, Э. Н. Кабалкина ; Гос. б-ка им. В. И. Ленина. – М., 1958. – Вып. 1. – 139 с. ; 1962. – Вып. 2. – 143 с.

Центр. абон.


 1. Иванова Г. Латышская литература : рек. указ. / Г. Иванова, Ц. Цауне, Г. Якобсоне ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Гос. б-ка Латвийской ССР им. В. Лациса. – М. : Книга, 1974. – 208 с.

Центр. абон.


 1. История русской литературы ХVІІІ века : библиогр. указ. / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; сост. В. П. Степанов, Ю. В. Стенник ; под ред. с доп. и предисл. П. Н. Беркова. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1968. – 500 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. История русской литературы ХІХ века : библиогр. указ. / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; под ред. К. Д. Муратовой. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 966 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века : библиогр. указ. / АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; под ред. К. Д. Муратовой. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 519 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Калидаса : биобиблиогр. указ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [сост. Н. М. Иванова, отв. ред. Е. В. Паевская]. – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1957. – 29 с. – (Писатели заруб. стран).

Центр. абон.


 1. Каталог библиотеки всемирной литературы : библиогр. описание томов / [сост.: Е. П. Гунст, К. А. Жаворонковой, Е. Х. Залиевой]. – М. : Худож. л-ра, 1979. – 160 с.

Центр. абон.


 1. Каталог книг изд-ва «Художественная литература». 1971–1975. / [сост.: К. А. Жаворонкова, Ю. И. Игнатова, Н. А. Игнашкина и др.]. – М. : Худож. л-ра, 1978. – Т. 4. – 415 с.

Центр. абон.


 1. Китайская художественная литература : библиография рус. переводов и критич. л-ры на рус. языке / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [сост. П. Е. Скачков, И. К. Глаголева ; отв. ред. Л. З. Эйдлин]. – М. : Изд-во Кн. палаты, 1957. – 165 с.

Центр. абон.


 1. Кунина А. Рождение стиха : рек. указ. л-ры / А. Кунина, Е. Сахарова ; Гос. б-ка СССР им. В, И, Ленина. – М. : Книга, 1973. – 144 с.

Центр. абон.


 1. Кунина А. А. Советские писатели : рек. указ. л-ры в помощь самообразованию молодежи / А. А. Кунина, Е. М. Сахарова, З. П. Шалашова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1970. – 520 с.

Центр. абон.


 1. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901–1966 рр. : короткий бібліогр. покажч. / Львів. держ. наук. б-ка ; склав. О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців. – Львів, 1967. – 222 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Лауреаты Сталинских премий 1950. Проза. Поэзия, драматургия. Литературная критика и искусствоведение : библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Е. Д. Золотарева, А. А. Кунина, З. П. Шалашова ; ред. Б. А. Пескина]. – М., 1951. – 98 с.

Центр. абон.


 1. Либман В. А. Американская литература в русских переводах и критике : библиография 1776–1975 / В. А. Либман ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т мировой л-ры им. А. М. Горького ; [Я. Н. Засурский (отв. ред.) и др.]. – М. : Книга, 1977. – 326 с.

Центр. абон.


 1. Literatura = литература : Věcný rejstřík = предметный указатель Ročnik 1-3 (1956–1958). – [Praha] : Slovanska knihovna, 1962. – 157 с.

Центр. абон.


 1. Литература и искусство : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В, И. Ленина. – М. : Книга, 1968–1991.

за 1967 г. – 1968. – Вып. 1. – 64 с. ; вып. 3. – 95 с. ; вып. 4. – 110 с.

за 1968 г. – 1969. – Вып. 1. – 95 с. ; вып. 2. – 95 с. ; вып. 3 – 60 с. ; вып. 4. – 110 с.

за 1969 г. – 1970. – Вып. 1. – 93 с. ; вып. 2. – 125 с. ; вып. 3 – 94 с.

за 1970 г. – 1971. – Вып. 1. – 109 с. ; вып. 2. – 121 с.

за 1971 г. – 1972. – Вып. 1. – 111 с. ; вып. 2. – 109 с. ; вып. 3. – 93 с. ; вып. 4 – 134 с.

за 1972 г. – 1973. – Вып. 1. – 94 с. ; вып. 3. – 59 с. ; вып. 4. – 87 с.

за 1973 г. – 1974. – Вып. 1. – 77 с. ; вып. 2. – 93 с. ; вып. 3. – 74 с.

за 1974 г. – 1975. – Вып. 2. – 92 с. ; вып. 3. – 79 с. ; вып. 4. – 128 с.

за 1975 г. – 1976. – Вып. 1. – 80 с.

за 1976 г. – 1977. – Вып. 2. – 72 с. ; вып. 3. – 71 с.

за 1977 г. – 1978. – Вып. 1. – 79 с. ; вып. 2. – 96 с. ; вып. 3. – 78 с. ; вып. 4. – 106 с.

за 1978 г. – 1979. – 208 с.

за 1979 г. – 1980. – 191 с.

за 1980 г. – 1981. – 192 с.

за 1981 г. – 1983. – 173 с.

за 1983 г. – 1984. – 190 с.

за 1984 г. – 1985. – 223 с.

за 1985 г. – 1986. – 208 с.

за 1990 г. – 1991. – 280 с.

Центр. абон.


 1. Литература и фольклор народов СССР 1926–1970 : указ. отечеств. библиогр. пособ. и спр. изд. / под ред. С. А. Ерзина, Ф. Е. Эбин ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – М. : Книга, 1975. – 237 с.

Центр. абон.


 1. Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР 1948–1968 : библиогр. указ. / Вологодский гос. пед. ин-т ; под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1973. – Вып. 6 : Русская советская л-ра. – 128 с.

Центр. абон.


 1. Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов 1946–1968 : библиогр. указ. / Ивановский гос. пед. ин-т им. Д. А. Фурманова ; под ред. П. В. Куприяновского. – Иваново, 1973. – Вып. 1 : Теория л-ры ; Вып. 5 : Рус. л-ра конца ХІХ – начала ХХ в. – 72 с.

Центр. абон.


 1. Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР: 1948–1968 годы : библиогр. указ. / Тульский гос. пед. ин-т им. Л. Н. Толстого ; под ред. М. П. Николаева. – Тула, 1972. – Вып. 3 : Русская л-ра ХІХ в. – Ч. 1. – 48 с.

Центр. абон.


 1. Ляпунов Б. В мире мечты : обзор науч.-фантаст. л-ры / Б. Ляпунов. – М. : Книга, 1969. – 213 с.

Центр. абон.


 1. Ляпунов Б. В. В мире фантастики : обзор науч.-фантаст. и фантаст. л-ры / Б. В. Ляпунов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Книга, 1975. – 207 с.

Центр. абон.


 1. Мауер М. Эстонская литература : рек. указ. л-ры / М. Мауер ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Гос. б-ка Эстонской ССР им. Фр. Р. Крейцвальда. – М. : Книга, 1975. – 224 с.

Центр. абон.


 1. Мацуев Н. Советская художественная литература и критика 1938–1948 : библиография / Н. Мацуев. – М. : Сов. писатель, 1952. – 430 с.;

за 1949–1951 гг. – 1953. – 274 с.

за 1952–1953 гг. – 1954. – 298 с.

за 1958–1959 гг. – 1962. – 673 с.

за 1960–1961 гг. – 1964. – 569 с.Центр. абон.


 1. Мацуев Н. Художественная литература: русская и переводная 1938–1953 гг. : библиография / Н. Мацуев. – М. : Гослитиздат. – Т. 1 : (1938–1945 гг.). – 1956. – 547 с.; Т. 2 : (1946–1953). – 1959. – 867 с.

Центр. абон.


 1. Мейльман М. Н. Азербайджанская литература : рек. указ. / М. Н. Мейльман ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Азербайджанская респ. б-ка им. М. Ф. Ахунова. – М., 1958. – 118 с.

Центр. абон.


 1. Основные произведения иностранной художественной литературы : лит.-библиогр. справ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [редкол.: М. И. Рудомино (отв. ред.) и др.]. – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1950. – 598 с.

Центр. абон.


 1. Основные произведения иностранной художественной литературы : лит.-библиогр. справ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [редкол.: М. И. Рудомино (отв. ред.) и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Книга, 1973. – 632 с.

Центр. абон.


 1. Основные произведения иностранной художественной литературы. Европа, Америка, Австралия : лит.-библиогр. справ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [редкол.: Л. А. Гвишиани (отв. ред.) и др.]. – 4-е, доп. и перераб. изд. – М. : Книга, 1980. – 800 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Основные произведения иностранной художественной литературы. Европа, Америка, Австралия : лит.-библиогр. справ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [редкол.: Л. А. Гвишиани-Косыгина (отв. ред.) и др.]. – 5-е изд. – М. : Книга, 1983. – 670 с.

Центр. абон., Інф.-бібліогр. від.


 1. Пескина Б. А. Классики русской художественной литературы ХVІІІ – ХІХ вв. : рек. указ. для рабочей и сельской молодежи / Б. А. Пескина. – М., 1955. – 88 с.

Центр. абон.


 1. Петровская В. И. Классики русской художественной литературы (дооктябрьский период) : рек. указ. л-ры в помощь самообразованию молодежи / В. И. Петровская, Е. М. Сахарова. – М. : Книга, 1964. – 282 с.

Центр. абон.


 1. Петровская В. И. «Чувства добрые я лирой пробуждал» (русские поэты ХІХ века) : рек. указ. л-ры / В. И. Петровская, Е. М. Сахарова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1971. – 191 с.

Центр. абон.


 1. Писатели Восточной Сибири : библиогр. указ. / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова ; [сост.: А. Г. Боннер и др. ; под общ. ред. Т. Т. Деуля, Л. К. Жилкиной ; отв. за вып. А. Н. Гранина]. – Иркутск, 1956. – 185 с.

Центр. абон.


 1. Писатели-горьковчане : биобиблиогр. указ. / Горьк. обл. б-ка им. В. И. Ленина ; [под общ. ред. А. И. Елисеева ; отв. за вып. К. А. Бибинова]. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1970. – 215 с.

Центр. абон.


 1. Писатели Москвы : биобиблиогр. справ. / сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов. – М.: Моск. рабочий, 1987. – 543 с.

Центр. абон.


 1. Произведения американских писателей в переводах на русский язык (1918–1975) : библиогр. указ. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. л-ры ; [отв. ред. В. А. Скороденко]. – М., 1976. – 570 с.

Центр. абон.


 1. Пушкинский дом : библиография трудов / АН СССР, Отд. литературы и языка ; сост. А. К. Михайлова ; [ред. В. И. Баскаков]. – Л. : Наука, 1981. – 324 с.

Центр. абон.


 1. Рогожин Н. П. Литературно-художественные альманахи и сборники: 1912–1917 годы : библиогр. указ. / Н. П. Рогожин ; Всесоюз. кн. палата. – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палати, 1958. – Т. 2. – 528 с.

Центр. абон.


 1. Русские писатели : в 2 ч. : биобиблиогр. словарь / под ред. П. А. Николаева ; [редкол.: П. А. Николаев (отв. ред.) и др.]. – М. : Просвещение, 1990. – Ч. 1 : А – Л. – 432 с. ; ч. 2 : М – Я. – 448 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Русские писатели ХVІІІ века : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. Н. П. Ждановский ; науч. ред. Д. Д. Благого]. – М., 1954. – 120 с.

Центр. абон.


 1. Русские писатели первой половины ХІХ века : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; под ред. Н. Л. Бродского. – М., 1951. – 336 с.

Центр. абон.


 1. Русские писатели второй половины ХІХ – начала ХХ вв. (до 1917 года) : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [общ. ред.: Р. Н. Крендель, Б. А. Пескиной]. – М., 1958. – Ч. 1. – 268 с.

Центр. абон.


 1. Русские писатели второй половины ХІХ – начала ХХ вв (до 1917 года) : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [сост. Р. Н. Крендель]. – М., 1963. – Ч. 3. – 489 с.

Центр. абон.


 1. Русские советские писатели. Поэты : библиогр. указ. / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [редкол.: О. Д. Голубева (председатель) и др.]. – М. : Книга.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка