Капіруліна Світлана ЛеонідівнаСкачати 102.84 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір102.84 Kb.
Капіруліна Світлана Леонідівна,

доцент кафедри методики природничо-математичної

освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кандидат педагогічних наук,

учитель основ економіки вищої кваліфікаційної категорії,

«учитель-методист» Печерської гімназії № 75

Печерського району м. Києва.Панькова Катерина Вікторівна,

магістрантка Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

учитель основ економіки Печерської гімназії № 75

Печерського району м. Києва.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ЕКОНОМІКИ


Сучасна Україна упевнено інтегрується до світової спільноти, рухається в напрямку європейського економічного, політичного, суспільного та освітнього простору. Розбудова сучасної європейської держави не можлива без навчання та виховання свідомого громадянина, який володіє сучасними економічними знаннями, вміє їх застосовувати у повсякденних життєвих ситуаціях. Це стосується не тільки учнів старшої школи.

Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії, вибору профілю особистого навчання в 10 – 11 класах спонукає науковців і методистів до розробки та створення, а працівників шкіл до широкого впровадження в практику діяльності основної школи різноманітних за теоретичним змістом та практичним спрямуванням факультативів, курсів за вибором, гуртків тощо. Протягом навчального року раціональне використання варіативної складової навчального плану дає можливість учням 5 – 9 класів відвідати достатню кількість таких занять. Це допоможе учням та їх батькам усвідомити особисті спрямування, уподобання та напрямки подальшої освітньої діяльності. Так, протягом року учні можуть опанувати зміст кількох (від 4-х по 8 годин до 2-х по 17 або 1 на 35 годин) факультативних та спецкурсів.

Одним з таких курсів за вибором є «Подорож у світ економіки» (за програмою Ю.В.Бицюри «Початки економіки»), який ми маємо можливість запропонувати Вам, шановні колеги!

Багаторічний досвід роботи у вітчизняній школі та новий сучасний погляд на реалії шкільної освіти в Україні та країнах Європи (зокрема Німеччини, Великої Британії, Франції) дає можливість реалізовувати підхід до економічної освіти учнів основної школи через впровадження курсів за вибором. Проблема переходу учнів з початкової до середньої ланки навчання і необхідність налагодження контакту зі значною кількістю вчителів, які працюватимуть з учнями 5-го класу, проблема перевантаження навчальних програм, планів та підручників фактичним матеріалом і необхідність формування свідомого вибору освітньої траєкторії кожним учнем, проблема нестачі годин у шкільному навчальному плані і необхідність впровадження освітнього змісту широкого формату поставили перед нами задачу запропонувати колегам-вчителям, які викладають основи економічної науки в основній школі кілька варіантів упровадження курсу за вибором «Подорож у світ економіки». Календарно-тематичне планування курсу складене у чіткій відповідності з програмою Ю.В.Бицюри і враховує як теоретичну частину програми, так і виконання її практичної частини. Це можливо з використанням ігрових, групових, парних, індивідуальних форм навчання із залученням до навчально-виховного процесу батьків, як консультантів від бізнесу, фахівців з різних сфер економічного та суспільного життя. Ці форми роботи дозволять учням побачити власних рідних під іншим, незвичним кутом зору, адже сьогодні вже не є секретом, що значна завантаженість батьків на роботі на дає можливості більше спілкуватися з дітьми вдома. Діти матимуть можливість вчитися співпрацювати в групі, виконувати запропоновані завдання колективно, брати на себе відповідальність за досягнення спільної мети, раціонально використовувати час, оприлюднювати власні судження тощо.

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу розраховане на 17 або 35 годин, в залежності від того, як це дозволяє шкільний навчальний план конкретного навчального закладу. Під дане календарне планування створено та надруковано у видавництва «Аксіома» (м. Камянець-Подільський, сайт видавництва: http://www.aksioma.org.ua/ekonom.html ) робочий зошит для учнів, який стане в нагоді і вчителю. У робочому зошиті подано завдання для виконання їх як в класі, так і вдома, розроблено тестові завдання та задачі для визначення рівня сформованості знань, вмінь та навичок учнів. Кросворди, малюнки, схеми, таблиці та інші види завдань дозволять вчителю творчо конструювати навчально-виховний процес. Посилання на сайти Інтернет та перегляд мультиплікаційних фільмів дозволить організувати «Економічний кінозал» з подальшим обговоренням та аналізом почутого і побаченого. Звичайно, що на виконання усіх запропонованих нами завдань та видів роботи в методичному посібнику для учнів, 17-ти годин на тиждень буде замало, тому вчитель на власний розсуд або на вибір учнів може віддати перевагу певним видам роботи та пропустити, або віддати окремі завдання для самостійного виконання їх учнями вдома.

Календарно-тематичне планування, яке розраховане на 35 навчальних годин вивчення даного курсу майже ідентичне 17-тигодинному. Практичні роботи в даному випадку можна винести на окремі уроки, приділити більше уваги навчанню учнів за допомогою вчителя, а згодом і самостійно формулювати висновки, робити узагальнення, ставити гіпотези та пропонувати їх доведення. Проведення практичних занять як окремих уроків дозволить учителю більше уваги приділити формуванню в учнів навичок критичного мислення, а учням дозволить чіткіше усвідомити, для чого вони вивчають ази економічної науки. Окремі години можна виділити і на проведення залікових уроків. Саме тут можна налагодити процес самоперевірки та взаємоперевірки результатів виконаної роботи, формувати в учнів навички адекватної самооцінки, організувати колективне розв’язання кросворду, провести обговорення типових помилок, яких припустилися учні в тестових завданнях тощо. Можна запропонувати учням, як випереджувальне завдання, створення власних кросвордів з використанням основних економічних термінів і понять, які вивчалися, створення авторських малюнків економічної тематики, ребусів тощо. Ці кросворди та ребуси можна також розв’язувати на узагальнюючих уроках, проводити захист та обговорення змісту малюнків, оформлення виставок творчих робіт учнів тощо.

Творчо працюючий вчитель зможе вдало доповнити запропоновані нами матеріали власними розробками та напрацюваннями, які стануть корисними та урізноманітнять навчально-виховний процес, зроблять його цікавим для власних учнів та корисним для подальшого навчання. А незабаром на Вас чекає створений нами методичний посібник для вчителя з даного курсу.

Бажаємо Вам і Вашим учням успіхів у опануванні такої необхідної, цікавої та корисної економічної науки. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Чекаємо на Ваші відгуки та зауваження задля кращих результатів спільної педагогічної праці.


Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу

«Подорож у світ економіки»


Календарне планування з урахування 17 годин на рік

Календарне планування з урахування 35 годин на рік

Урок № 1. Вступ. Що вивчає економічна наука

Урок № 1. Вступ. Що вивчає економічна наука

Урок № 2. Потреби. Найпростіша класифікація потреб людини. Фактори, які впливають на їх формування

Практична робота: «Визначення потреб людини, що опинилася на незаселеному острові та способів їх задоволення»Урок № 2. Потреби. Найпростіша класифікація потреб людини. Фактори, які впливають на їх формування

Урок № 3.

Практична робота: «Визначення потреб людини, що опинилася на незаселеному острові та способів їх задоволення»Урок № 3. Обмеженість можливо-стей як загальна проблема всіх лю-дей. Формування уявлення про не-обхідність вибору. Економічні по-треби. Товари і послуги. Споживач.

Практична робота. Змальовування власних потреб зараз і в майбутньомуУрок № 4. Обмеженість можливостей як загальна проблема всіх людей. Формування уявлення про необхідність вибору. Економічні потреби. Товари і послуги. Споживач

Урок № 5. Практична робота. Змальовуван-ня власних потреб зараз і в майбутньому

Урок № 4. Необхідність і економічна доцільність участі всіх членів сім’ї у виконанні домашньої роботи. Взаємозалежність і кооперація в сім’ї

Практична робота. Визначення списку речей, необхідних для туристичного походуУрок № 6. Необхідність і економічна доцільність участі всіх членів сім’ї у виконанні домашньої роботи. Взаємозалежність і кооперація в сім’ї

Урок № 7. Практична робота. Визначення списку речей, необхідних для туристичного походу

Урок № 8. Перший заліковий урок

Урок № 5. Натуральне господарство як найбільш примітивний спосіб задоволення власних потреб. Необхідність і взаємовигідність обміну

Практична робота. Намалювати людей різних професій та результати їхньої праціУрок № 9. Натуральне господарство як най-більш примітивний спосіб задоволення вла-сних потреб. Необхідність і взаємови-гідність обміну

Урок № 10. Практична робота. Намалювати людей різних професій та результати їхньої праці

Урок № 6. Спеціалізація як най-більш ефективний спосіб господа-рювання. Взаємозалежність людей різних професій при створенні товарів та послуг.

Практична робота. Ділова гра “Давайте обміняємось”Урок № 11. Спеціалізація як найбільш ефективний спосіб господарювання. Взаємозалежність людей різних професій при створенні товарів та послуг

Урок № 12. Практична робота

Ділова гра “Давайте обміняємось”Урок № 7. Гроші як засіб розв’я-зання проблем бартеру. Еволюція грошей.

Властивості і функції грошей, які дозволяють їм стати універсальним засобом обмінуУрок № 13. Гроші як засіб розв’язання проблем бартеру. Еволюція грошей.

Урок № 14. Властивості і функції грошей, які дозволяють їм стати універсальним засобом обміну


Урок № 8. Поняття обміну товару на гроші як купівлі­продажу. Кіль-кість грошей, яку можна отримати при продажу або потрібно заплати-ти при купівлі однієї одиниці това-ру як ціни.

Практична робота. Написання казки “Як виникли гроші?”Урок № 15. Поняття обміну товару на гроші як купівлі­продажу. Кількість грошей, яку можна отримати при продажу або потрібно заплатити при купівлі однієї одиниці товару як ціни

Урок № 16. Практична робота.

Написання казки “Як виникли гроші?”Урок № 17. Другий заліковий урок

Урок № 9. Багатство як сукупна вартість всього майна та грошей сім’ї. Рухоме і нерухоме майно. Дохід сім’ї як джерело збільшення її багатства.

Практична робота. Скласти табли-цю нерухомого та рухомого майна сім’ї та розрахувати їх загальну вартістьУрок № 18. Багатство як сукупна вартість всього майна та грошей сім’ї. Рухоме і нерухоме майно. Дохід сім’ї як джерело збільшення її багатства

Урок № 19. Практична робота. Скласти таблицю нерухомого та рухомого майна сім’ї та розрахувати їх загальну вартість


Урок № 10. Заробітна плата як осно-вне джерело доходу сім’ї. Причини відмінностей в розмірі заробітної плати в залежності від професії, здібностей робітника і умов роботи.

Різні форми заробітної плати та причини їх існування. Інші види доходів сім’ї –пенсії, стипендії, грошові допомоги.

Практична робота Знайти інформа-цію про найбагатших людей в світі і визначити, як вони досягли успіху


Урок № 20. Заробітна плата як основне джерело доходу сім’ї. Причини відмінностей в розмірі заробітної плати в залежності від професії, здібностей робітника і умов роботи.

Урок № 21. Різні форми заробітної плати та причини їх існування. Інші види доходів сім’ї – пенсії, стипендії, грошові допомоги.

Урок № 22. Практична робота Знайти інформацію про найбагатших людей в світі і визначити, як вони досягли успіху

Урок № 11. Необхідність допомага-ти тим, хто не має змоги працюва-ти. Власність як джерело багатства. Оренда як передача власності в тим-часове користування за певну плату. Рента. Орендар і орендодавець

Практична робота. Написати твір або казку “Як стати багатим?”Урок № 23. Необхідність допомагати тим, хто не має змоги працювати. Власність як джерело багатства. Оренда як передача власності в тимчасове користування за певну плату. Рента. Орендар і орендодавець

Урок № 24. Практична робота. Написати твір або казку “Як стати багатим?”

Урок № 25. Третій заліковий урок

Урок № 12. Фактори, що впливають на величину витрат. Проблеми, які стоять перед сім’єю через не обхід-ність вибирати між бажаннями і можливостями

Урок № 26. Фактори, що впливають на величину витрат. Проблеми, які стоять перед сім’єю через необхідність вибирати між бажаннями і можливостями


Урок № 13. Бюджет як план, в якому враховуються доходи і плануються витрати сім’ї.

Практична робота. Складання бюджету сім’ї. Розв’язування задач на складання бюджету сім’їУрок № 27. Бюджет як план, в якому враховуються доходи і плануються витрати сім’ї.

Урок № 28. Практична робота. Складання бюджету сім’ї. Розв’язування задач на складання бюджету сім’ї

Урок № 14. Заощадження як спосіб нагромадження необхідної суми. Банк. Зберігання грошей в банку. Вкладник. Позичальник. Вигідність позичання грошей. Банківські роз-рахунки за допомогою готівкових і безготівкових грошей. Розрахунко-вий рахунок.

Практична робота. Відвідування банку і з’ясування, які послуги він надає. Складання списку банків у вашому регіоніУрок № 29. Заощадження як спосіб нагромадження необхідної суми. Банк. Зберігання грошей в банку. Вкладник. Позичальник. Вигідність позичання грошей. Банківські розрахунки за допомогою готівкових і безготівкових грошей. Розрахунковий рахунок

Урок № 30. Практична робота

Відвідування банку і з’ясування, які послуги він надає.

Складання списку банків у вашому регіоні


Урок № 15. Страхування як спосіб захисту майна і здоров’я членів сім’ї

Урок № 31. Страхування як спосіб захисту майна і здоров’я членів сім’ї

Урок № 32. Четвертий заліковий урок

Урок № 16 – 17. Узагальнення знань (резерв часу)

Урок № 33 – 35. Узагальнення знань (резерв часу)

Література  1. Заиченко Н.А., Каданер А.П. Путеводитель по экономике. Опорный конспект школьника. (Под ред. Н.А. Заиченко) – СПб: СМИО Пресс, 2005. – 96 с.

  2. Ермакова И.В. Начала економики: рабочая тетрадь для 5-6 кл. общеобразоват. учрежд./ И.В.Ермакова, Т.А.Протасевич. – 4-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 64 с.: ил.

  3. Капіруліна С.Л. Подорож у світ економіки / С.Л. Капіруліна, К.В. Панькова. - Камянець-Подільський: Аксіома, 2011. – 72 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка