Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. навчально-методичний посібникСторінка1/5
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5


Відділ освіти Маневицької райдержадміністраціїhttp://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/27/80027262_large_56ee9adde5a0.jpg

НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського»Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства у 2 класі

Навчально-методичний посібник

Автор розробки

Карпук Оксана Василівна

Маневичі–2015р.

Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. Навчально-методичний посібник. НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського»68 стор.

Анотація

Посібник знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, що допоможуть учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

У посібнику міститься детальний опис інтерактивних вправ, які використовуються на уроках природознавства у 2 класі, зразок конспекту уроку з природознавства з використанням різноманітних інтерактивних вправ, міні-проект.

Видання призначене для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.Розробник

Карпук Оксана Василівна – вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії.Рецензент

Деркач Людмила Володимирівна – методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації.

Навчально-методичне видання розглянуто на засіданні методичної Ради методичного кабінету Маневицького району і рекомендовано до друку.

Протокол №4 від 10.04.2015року

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, продуктивність навчання. Інтерактивні методи поділяються на: а) інформаційні — це способи діалогічної взаємодії з метою обміну матеріальними або духовними цінностями; б) пізнавальні - це способи пізнавальної взаємодії з метою отримання нових знань, їх систематизації, творчого вдосконалення умінь та навичок. Сюди відносяться: ділові ігри, мозкова атака. Інтерактивне навчання складається із сукупності технологій, кожна з яких передбачає кооперативну, групову роботу учнів, починаючи з постановки проблеми для пошукової роботи.

Ефективність впровадження інтерактивного навчання на уроках природознавства зростає за умови, що вчитель правильно і доцільно підбирає методи інтерактивного навчання, керуючись анатомо-фізіологічними, психологічними та особистісними рисами учнів, а також планує урок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з учнів, таких як темперамент, розвиток мислення та мовлення, пам'яті, уваги, уяви. Отже, використання інтерактивних методів навчання на уроках природознавства є досить актуальними на сучасному етапі розвитку освіти. Застосування інтерактивного навчання на уроках природознавства зможе в повній мірі реалізувати завдання, які поставлено новим Державним стандартом початкової освіти щодо вивчення освітньої галузі «Природознавство».

Основною формою організації процесу навчання природознавства є уроки, які тісно пов'язані з позаурочними й позакласними заняттями. Серед уроків виділяються такі типи: вступний, комбінований, узагальнюючий, предметний, екскурсія. Навчання природознавства здійснюється методами, в яких ураховуються їх внутрішня (зміст) і зовнішня (форма) сторони. Внутрішню сторону відображають методи за рівнем пізнавальної самостійності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, евристичний (частково-пошуковий), дослідницький (пошуковий). А зовнішню — методи за джерелом знань: словесні (бесіда, розповідь, пояснення), практичні (дослід, практична робота, спостереження), наочні (використання натуральних, образотворчих, аудіовізуальних засобів наочності, моделей). Зазначені методи поєднуються. Обов'язковою умовою поєднання є відповідність змісту методу його формі, тобто зовнішньої сторони - внутрішній. Інтерактивне навчання в цьому контексті дозволяє застосувати більше методів навчання на уроці, підвищує рівень знань учнів з природознавства, створює в їхній свідомості чіткі уявлення, формує вміння узагальнювати свої знання в поняттях та навички «спілкування» з довкіллям, допомагає дітям осмислити закономірні зв'язки між явищами, розвиває комунікативну компетентність, формує практичні уміння і навички.

Впровадження інтерактивних форм та методів у практику на уроках природознавства у початкових класах потрібно починати з простих («Мозковий штурм», «Дешифрувальник», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Мікрофон» та поступово переходити до більш складних («Діалог», «Метод «Прес», «Дискусія» та ін.) При використанні інтерактивних методів, окрім зростання рівня знань, в учнів розвивається логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увага, здатність до самостійного пошуку інформації, самоаналізу та аналізу думок інших, учні вчаться давати короткі, лаконічні відповіді, слухати інших, з повагою ставитися до думки однокласників, формується вміння спілкуватися в колективі, вміння товаришувати та допомагати, з'являється вмотивованість навчання, зацікавленість предметом.

Отже, впровадження інтерактивних методів навчання на уроках природознавства в початковій школі поглиблюють знання учнів з теми, учні краще засвоюють поняття, інтерактивне навчання розвиває зв'язне мовлення, вміння відстоювати свою думку. Учні зацікавлені, активні та вмотивовані до навчання природознавству, через що урок стає набагато продуктивнішим.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 2 КЛАСІ


Тема. Явища природи. Пори року.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Пригадайте, як влітку ви відпочивали, гралися, загартовувалися…

Подумайте та скажіть, кому в природі ви хотіли б подякувати. Починайте словами: «Я дякую…за…».

( Наприклад: «Я дякую сонечку за те, що воно зігріває мене», «Я дякую Місяцю за солодкі сни» тощо).Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Із-поміж учнів обирається «журналіст», який бере інтерв’ю в решти учнів.Запитання

 1. Що таке явища природи?

 2. Яку пору року полюбляєте найбільше?


Інтерактивна вправа «Сенкан»

Технологія «Сенкан» передбачає складання коротких неримованих віршів у п’ять рядків на запропоновану тему за такими правилами:1-й рядок – заголовок ( 1 іменник);

2-й рядок – означення іменника ( 2 прикметники);

3-й рядок – дія іменника ( 3 дієслова);

4-й рядок – ставлення до цього предмета ( сконцентрована думка у вигляді речення з 4 слів будь-яких частин мови);

5-й рядок – висновок-узагальнення ( 1 іменник, асоціація або синонім до заголовка).

Учитель: Давайте складемо вірш про явища природи.

Зразок вірша Явища.

Осінні, зимові…

Виникають, змінюються, прикрашають.

Я хочу їх вивчати.

Дива!
* * *

Тема. Наша планета – Земля. Чому на Землі бувають день і ніч.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Закінчіть речення.


 1. Земля має форму…

 2. Модель Землі - …

 3. Земна поверхня, яку ми бачимо навкруги, називається …

 4. Уявна межа, де небо ніби сходиться із землею, називається…

 5. Основні сторони горизонту називаються…


Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 1. Чи сподобалась вам подорож?

 2. Що викликало у вас найбільший інтерес?

* * *

Тема. Чому на Землі існують пори року.

Інтерактивна вправа «Передбачення»

Запитання: чому на вашу думку, змінюються пори року? ( Припущення учнів.)

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

( Креслю на дошці схему куща)

Які асоціації у вас викликає слово «рік»? ( Один оберт навколо Сонця, 12 місяців, 4 пори року, 365 днів.)

* * *


Тема. Ознаки осені

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Які асоціації у вас викликає слово «осінь»? ( 1 вересня, жовте листя, похмуре небо, урожай туман, гриби, дощі, хризантеми тощо.)h:\dcim\100kc613\100_7518.jpg
Гра «Дешифрувальник»

 1. Прочитайте зашифровні слова. ( Записані на дошці.)

ПИСАТ СРВНЬ ТЕЖО

ЛОД ЕЕЕ ВНЬ( Листопад, вересень, жовтень)

h:\dcim\100kc613\100_7522.jpg

2. Позначте цифрою на дошці порядок цих місяців.Інтерактивна вправа «Сенкан»

Давайте присвятимо осені свій вірш.Зразок вірша Осінь.

Золота, чудова.

Фарбує, ходить, прощається.

Осінь – найкраща пора року.

Краса!

* * *


Тема. Водойми, їх різноманіття. Водойми свого краю восени.

Робота в групах. Гра «Зайве слово»


ОКЕАН ІНІЙ

СОНЦЕ ХМАРИ


Хмаринки принесли слова, але серед них є зайві. Знайдіть їх. ( Кожна група одержує свою картку «хмаринку». Для перевірки картки кріпляться на дошку. )

МОРЕ

ПІСОК


ДЖЕРЕЛО
ТУМАН ПОЛЕ СТАВОК СНІГ

ДОЩ


дддддддддддд


Інтерактивна вправа «Метод «Прес»»

Чому потрібно економити воду, а водойми охороняти від забруднень?

Кожна група готує власне судження за схемою:

Я вважаю, що…

Тому що, …

Наприклад, …

Отже, …

* * *


Тема. Зміна стану води при нагріванні. Термометр.

Гра «Дешифрувальник»

Прочитайте зашифровані слова. ( Записані на дошці.)


ЗООРЕ ЧКАРІ СВОТАК РЕМО ЛЕРЕДЖО

( Озеро, річка, ставок, море, джерело)

h:\dcim\100kc613\100_7529.jpg
Вправа «Передбачення»

Подивіться на слова-відгадки (термометр, вода)і спробуйте здогадатися, про що ми будемо говорити на уроці.h:\dcim\100kc613\100_7530.jpg

Інтерактивна вправа «Знаємо – хочемо дізнатися»

Знаємо

Дізналися

Хочемо дізнатися

Властивості води:

 • вода прозора;

 • вода безбарвна;

 • вода без запаху;

 • вода без смаку;

 • вода не має форми

 • Вода і рідини можуть стискатися й розширятися;

 • що таке термометр і як він працює;

 • що ртуть – отруйна речовина

 • Чи має вода ще якість властивості?

 • яка температура тіла для тварин є нормальною?

 • тощо


h:\dcim\100kc613\100_7531.jpg

* * *


Тема. Кругообіг води в природі.

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Де в природі ми бачимо воду?
Вода
Море

Джерело
Океан

Ріка
Веселка

Дощ
Лід

Туман
Крига

Сніг
Град

Бурулька
Ставок

Водоспад


Інтерактивна вправа «Гронування»

Про які властивості води ви дізналися на попередніх уроках?
Текуча

Безбарвна

ВОДА


Без запаху

ПрозораПара

Тверда

Інтерактивна вправа «Сенкан»

Давайте присвятимо слова вдячності воді.

Водичко!

Загадкова, цілюща…

Тече, лікує, звеселяє.

Вона потрібна для життя.

Життя.
Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Що нового дізналися на уроці?

Що вам видалось найбільш цікавим?

* * *


Тема. Що таке погода та як її передбачити?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Учні передають одне одному уявний мікрофон і коротко відповідають на запитання: 1. Яка осінь вам подобається?

 2. Що таке погода?

 3. Хто такий синоптик?

 4. За якою рослиною ви могли б визначити погоду?

 5. Яку прикмету-передбачення ви хотіли б перевірити?

* * *

Урок-екскурсія

Тема. Спостереження за природою восени.

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

 1. Яка пора року надворі?

 2. Якою погодою нас зустріла сьогодні природа?

 3. Що формує погоду?

 4. Які тіла нас оточують?

 5. Назвіть тіла неживої природи.

 6. Які прилади нам допоможуть вести спостереження за тілами неживої природи?

h:\dcim\100kc613\100_7643.jpgh:\dcim\100kc613\100_7627.jpg
Інтерактивна вправа «Очікування»

Діти по колу передають один одному квітку чорнобривців та висловлюють свої очікування від уроку.


h:\dcim\100kc613\100_7617.jpgh:\dcim\100kc613\100_7622.jpg

* * *


Тема. Осінні явища в житті рослин.

Гра «Дешифрувальник»

«Зберіть» слова і дайте визначення кожного поняття.

ТИКНОСИП ( синоптик); АГОДОП (погода); ЗРОГНОП (прогноз).

Інтерактивна вправа «Гронування»

Учитель на дошці записує словосполучення «явища природи». Учні утворюють «гроно» із назв явищ.


Явища природи

вітер град

гроза роса іній
заметіль веселка туман

грім дощ
Робота в парах «З якого дерева листочок?»

На партах лежать листочки з різних дерев. На екрані дерево. Діти піднімають вгору листочок з даного дерева.
Робота в групах. Скласти прислів’я з розсипаних слів. Пояснити їх значення.

1. Осінь то плаче, то сміється.

2. Осінь – перемін вісім: сіє, віє, крутить, шутить, рве, сопе, зверху ллє, знизу мете.

3. Листопад зимі ворота відчиняє.

4. Ходить жовтень по краю і птахів виганяє з гаю.

5. Осінь іде – дощі за собою веде.h:\dcim\100kc613\100_7569.jpg
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

На дошці слайд зі словами, учні по черзі продовжують думку: 1. Сьогодні ми дізналися про…

 2. Осінні явища – це…

 3. Мені цікаво було…

* * *

Тема. Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини.

Робота в групах. Завдання «Знайди рослину»

На дошці три таблички: «ДЕРЕВА», «КУЩІ», «ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ». Учитель пропонує дітям розмістити картки з назвами рослин у потрібну групу. Учні об’єднуються у три групи та змагаються між собою.Слова на картках: береза, ліщина, калина, ромашка, конвалія, дуб, клен, ялина, шипшина, чорнобривці, кульбаба, конюшина, малина, вільха, тополя, бузок, латаття, вовчі ягоди.

h:\dcim\100kc613\100_7594.jpg

Інтерактивна вправа «Гронування»

Учитель пише на дошці слово «РОСЛИНИ». Учні по черзі виходять і продовжують схему.h:\dcim\100kc613\100_7587.jpgТрав’янисті

ОднорічніТрав’янисті

Дворічні
РослиниДереваТрави

Кущі

Багаторічні

* * *


Тема. Плоди і насіння. Розмноження рослин. Поширення плодів і насіння у природі.

Інтерактивна вправа «Кубування»

Учитель повертає до дітей одну із сторін куба, на яких зображені органи рослини. Учні мають назвати їх. До кого повернутий куб, той і відповідає.Інтерактивна вправа «Сенкан»

Давайте присвятимо квітці вірш.

Квітка…

Яскрава, пахуча.Цвіте, прикрашає, приваблює.

Важлива у розвитку рослин.

Краса.

h:\dcim\100kc613\100_7599.jpg

Робота в групах.

Гра «Із якої рослини плід?»

Учні об’єднуються у групи. У кожної групи кошик з плодами. ( У кошиках плоди: різноманітні овочі, фрукти, а також каштани, горіхи, жолуді, грона горобини, калини, кленові «крильця» тощо.) Діти радяться, після чого презентують відповіді, яким рослинам належать наявні плоди.

Розкажіть про те, як розповсюджуються рослини: І група – за допомогою птахів; ІІ група – за допомогою вітру; ІІІ група – за допомогою шерсті тварин, одягу людини.


Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Закінчіть речення.

1. Плід утворюється…

2. Насіння перебуває…

3. Плід захищає...

4. Рослині допомагають розповсюджуватися…

5. Я тепер знаю, що…

6. Мій настрій від уроку…


h:\dcim\100kc613\100_7596.jpg

* * *


Тема. Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів.

Інтерактивна вправа «Передбачення»

Розгадайте першу загадку лісу: «Хто заховався в словах?»4 2 3 1 5 2 3 4 1 5

МНОГИ РИБГИ

(Гноми, гриби)

Спробуйте за розшифрованими словами здогадатися, про що піде мова на уроці. (Учні відповідають.)Інтерактивна вправа «Мікрофон»

- Ви хочете дуже багато знати про гриби. Тому спочатку згадаємо ознаки живої природи. Назвіть швидко і чітко ознаки живої природи, передаючи «мікрофон» один одному. Кожний з вас має назвати одну ознаку, не повторюючи названі. ( Народження, дихання, живлення, ріст, розмноження, відмирання.)- Які царства живих організмів ми з вами вивчали? ( Рослини і тварини.)
Технологія «Обери позицію».

( на дошці розміщені плакати: «Гриби - рослини», «Гриби - тварини», «Гриби - ?»)

- Отже, ми з вами вже вивчали два царства живої природи: рослини і тварини.

- Прочитайте написи на плакатах, поміркуйте, оберіть позицію, обговоріть свій вибір у групах і обґрунтуйте свою відповідь. У процесі обговорення можна змінити позицію (перейти до іншої групи).(У результаті обговорення весь клас може дійти єдиної думки або залишитися на різних позиціях.)

(Від кожної групи один учень обґрунтовує свій вибір.)

Інтерактивна вправа «Гронування»

Учитель на дошці пише словосполучення «Будова гриба». Учні по черзі виходять і продовжують схему.
Будова грибаГрибниця

Плодове тіло

Шапка

Ніжка


h:\dcim\100kc613\100_7647.jpg

Інтерактивна вправа «Дешифрувальник»

Завдання. Розкодуйте слово.

- Літери у нашому мобільному телефоні розташовані під цифрами на кнопках. Кожній цифрі відповідає кілька літер. Щоб відгадати зашифроване слово, треба вибрати тільки одну літеру. Отже, будьте уважними, номер: 2 7 4 1 6 4 8 0


5

4

2

3

1


АБВ
АБВ ГДЕ ЄЖЗИ ІЇЙ КЛМ


0

9

8

7

67


НОП РСТ УФХ ЦЧШЩ ЬЮЯ

Відповідь: 2 7 4 1 6 4 8 0

г р и б н и ц я

- З яких ще частин складається тіло гриба? ( Ніжка, шапинка.)

«Шифрувальник»

Завдання. Закодуйте слово «шапинка».


Відповідь: 9 1 6 3 6 5 1

ш а п и н к а

* * *

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка