Картка до проекту конкурсна комісія Номер проекту Дата реєстраціїСкачати 282.79 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір282.79 Kb.

Чернівецька міська рада


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

Номер проекту

Дата реєстрації

Результати розгляду

Початок реалізації

Дата закінчення

Конкурс:Назва проекту (не більше одного речення)

«Світло» – Театр життя або емоційне щеплення від помилок. Проведення профілактичної роботи серед учнів шкіл-інтернатів та інших учбових закладів м. Чернівців шляхом впровадження інтерактивних методів навчання.

Бюджет проекту/загальний (грн.)

39 896, 00 грн

Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.)

12 396,00 грн

Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»


Адреса організації (юридична, фактична, для листування)

Телефон, факс, Е-mail

м.Чернівці, вул. Гайдара, 1д, - юридична,

м.Чернівці, вул.Старобільська, 3, тел. 572467, vse2020@gmail.com.Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди

Антонюк Володимир Володимирович


Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту)

«Райффайзен банк Аваль» р/р 260005857, МФО 356464


Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту

Антонюк Володимир Володимирович


Місце роботи, посада керівника проекту

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»


Адреса для листування з керівником проекту

57000, м.Чернівці, вул. Старобільська, 3

Контактні телефони: Факс, Е-mail

Fax: 0372 57 2467,

050 952 9199, vse2020@gmail.com.
Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.
Підпис керівника проекту _____________ Дата "2" березня 2009 р.

Підпис керівника організації___________ Дата"2" березня 2009р.

М.П.

ІІ. Анотація:(не більше однієї сторінки формату А4, шрифтом 12 у один інтервал)

Назва проекту: «Світло» -- Театр життя або Емоційне щеплення від помилок

Назва та опис організації

Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя» - недержавна організація, яка протягом 8 років реалізує програми та проекти спрямовані на профілактику негативних наслідків ризикованої поведінки у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі. Організація надає різноманітні послуги дітям, підліткам та сім’ям, що потрапили у складні життєві обставини. МБФ «Життя заради життя» проводить спеціалізовані тренінги та консультації у навчальних закладах різних рівнів акредитації. Разом з іншими партнерськими державними та недержавними організаціями організує масові загальноміські акції.

Організація з 2006 року є членом Коаліції ВІЛ-сервісних організацій України.

Організація є членом міських координаційних рад благодійних організацій, з питань молодіжної політики та координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ\СНІД та туберкульозу.

ЧМБФ «Життя заради життя» протягом 8 років надає допомогу і послуги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД та їх близькому оточенню. За цей час було налагоджено співпрацю з усіма найбільш важливими державними та недержавними організаціями, які також надають послуги групам ризику щодо зараження ВІЛ. Найбільшими проектами, що були реалізовані за остані роки – це проведення літніх терапевтичних наметових таборів для ВІЛ+ людей та соціальних працівників ВІЛ-сервісу, підготовка та випуск інформаційних матеріалів для дітей та підлітків («Школа виживання», «Дорога до життя», «СНІД – стосується кожного»).

Налагоджена співпраця з усіма місцевими ЗМІ, які допомагають передавати достовірну інформацію стосовно проблем пов’язаних із ризикованою поведінкою та сучасним методикам профілактики ВІЛ/СНІД загальному населенню міста та області, в тому числі потенційним клієнтам та клієнтам, які вже отримують послуги організації. Реалізований проект «ВІЛ+ люди – працівникам ЗМІ» - направлений на формування правильного розуміння і висвітлення проблеми ВІЛ/СНІД у регіональних ЗМІ.
Виходячи з набутого нами досвіду на 2009 рік головним напрямком роботи організації визначена превентивна діяльність у дитячому та молодіжному середовищу.
Проект «Світло»Театр життя або Емоційне щеплення від помилок буде спрямований на створення сталої системи сучасної моделі профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Інтегрованою частиною цього проекту є створення ефективно діючого інтерактивного дитячого театру «Світло» на базі міської школи-інтернату №2, підвищення поінформованості учнів, в першу чергу, інтернатних закладів та учнів міських навчальних закладів у питаннях формування навичок здорового способу життя шляхом проведення вистав у навчальних закладах.Головною метою цього проекту є збільшення кількості дітей та підлітків у м. Чернівці у яких сформоване тверде розуміння необхідності уникати ризикованої поведінки відносно ВІЛ/СНІД, наркоманії, алкоголізму та дочасних статевих стосунків.
Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект
Згідно з інформацією міського управління освіти більше ніж 10 000 дітей в місті позбавлені сімейної опіки. Більшість з цих дітей знаходяться у державних закладах: притулках, інтернатах та дитячих будинках. Багато дітей примушені змагатися за виживання на вулиці.
Доведено, що перебування дитини в інтернатних закладах та на вулиці руйнує її психологічний і фізіологічний розвиток. Тому, мають бути використані всі можливості щодо повернення дитини до адекватного перебування в суспільстві.

Реалії сьогодення потребують від особистості навичок швидкої адаптації до різноманітних явищ соціального середовища, умінь приймати самостійні та відповідальні рішення та долати життєві перепони, активізувати особистісний потенціал для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності.

Слід зазначити, що найпродуктивніше життєвий досвід засвоюється в підлітковому та юнацькому віці і недооцінка цього періоду в подальшому не можливо буде компенсувати. Саме тому підліткам та молоді необхідно допомогти здобути не лише знання, а й опанувати вміння жити за непростих умов сьогодення, усвідомити свою унікальність та сприяти прагненню до розвитку себе як особистості.
Аналіз діяльності яка здійснюється державними та недержавними організаціями в м. Черніцях і спрямована на профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі свідчить про недосконалість і зниження ефективності цієї роботи. Практика свідчить і підтверджує потребу у розробці та впроваджені принципово нових, інноваційних методик профілактичної діяльності. Саме на впровадження нової (для міста) методики профілактичної роботи – організацію в школі-інтернаті №2 інтерактивного театру з репертуаром, що базується на п’єсах направлених на формування навичок здорового способу життя та відмови від ризикованої поведінки направлений цей проект. Подальша участь театру у профілактичній діяльності разом з Мобільним Консультативним Пунктом міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечить життєздатність проекту і підвищення рівня профілактичної роботи.

Проект реалізовуватиметься за методичної та організаційної підтримки Міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, міського палацу для дітей та юнацтва (клуб «Діалог») та Чернівецького обласного відділення ВМ ЛЖВ. І така взаємодія є хорошим прикладом налагодження співпраці між недержавною організацією (МБФ «Життя заради життя») та муніципальними установами (МЦСССДМ та МПДЮ) задля вирішення важливої проблеми – проведення профілактичної роботи та формування у учнів стійких переконань стосовно необхідності уникнення ризикованої поведінки.


Коротко обґрунтуйте, чому ваш проект є актуальним для міста, в чому полягає суть проблеми, яку ваш проект має розв'язати чи мінімізувати.
В м.Чернівці безпритульність і бездоглядність, особливо серед неповнолітніх, набула серйозних маштабів.

Причин чимало: масове безробіття, котре спричинило відтік робочої сили закордон із подальшим руйнуванням сімейних та родинних стосунків (за оціночними даними в Чернівецькій області 35-40% осіб працездатного віку виїхали на заробітки закордон, залишивши дітей вдома); бідність більшої частини населення, різке зниження доходів і рівня життя суспільства. Також відзначається недостатня ефективність виховної роботи навчальних закладів, правоохоронних органів щодо профілактики безпритульності і бездоглядності дітей, відсутність у багатьох випадках дієвого механізму реалізації конституційних прав громадян, зниження ролі і статусу сім'ї як вагомого соціального інституту, переоцінка моральних цінностей через суспільно-політичні та економічні зміни; негативний вплив криміналітету; втрата віри у загальнолюдські принципи , фізичні та моральні знущання батьків, родичів над неповнолітніми.

Нині на Буковині за даними Служби дітей Чернівецької Обласної державної адміністрації проживає 1194 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 35 перебувають на утриманні та вихованні в будинках дитини, 33 – дитячому будинку, 8 - будинках-інтернатах для дітей-інвалідів, 203 - школах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що загалом становить 15 % від загальної кількості дітей цієї категорії, 717 дітей або 60 % перебувають під опікою та піклуванням, 152 дітей або 13 % виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Велика частина цих проблем зосереджена саме в обласному центрі.

Статистика не враховує дітей, покинутих заробітчанами. Своїх батьків вони не бачать роками, а родичі чи знайомі не завжди стають добрими опікунами. Діти змушені йти на вулицю, де зазвичай, потрапляють під вплив дорослих злочинців. Жебракування, крадіжки, вживання алкоголю та наркотиків, навіть торгівля наркотичними речовинами, проституція - єдиний спосіб вижити для малолітніх бродяг. Подекуди, дорослі наставники, з цією метою, вивозять їх далеко за межі області та країни. Трапляються випадки, коли дітей у подібне рабство продають самі батьки.

Перевагою у реалізації цього проекту є тісна співпраця з навчальними закладами, як інституцією, що забезпечує три умови дієвої профілактики:

Масовість – навчальні заклади охоплюють переважну більшість дітей та молоді до 18 років.

Превентивність - можливість спланувати і здійснити вплив ще до того, як у житті молодої людини виникнуть реальні ризики і проблеми

Ефективність – упровадження профілактичних програм, в основу яких покладено розвиток життєвих навичок, суттєво зменшує ризики інфікування ВІЛ і підвищує індивідуальний потенціал благополуччя

Проблему, яку ми намагаємось розв’язати, виконавши цей проект – це суттєве покращення навчання дітей та підлітків основам самоорганізації та чіткого усвідомлення цінності життя і особистої відповідальності за його збереження.
Термін реалізації проекту: квітень 2009 – грудень 2009 року.

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Опишіть, що має бути результатом проекту, який позитивний вплив цих результатів на соціальну групу, громаду, вашу організацію, тобто коротко- та довготермінові позитивні наслідки від реалізації вашого проекту.
Результатом проекту стане охоплення більше 1 500 учнів навчальних закладів міста Чернівці інформаційно-профілактичною роботою. В результаті чого учні матимуть можливість не тільки почути і побачити правдиву інформацію, але і самі зможуть взяти активну участь в обговорені проблем та пошуку виходу із складної життєвої ситуації, набудуть навичок прийняття правильного рішення. І набудуть розуміння, що від кожного їх рішення і вчинка залежить подальше життя.

Цільові групи проекту «Світло»:


Механізм для реалізації проекту – це створення в березні-травні 2009 в інтернаті № 2 м. Чернівці трупи лялькового (7-10 учнів) та драматичного (10-15 учнів) інтерактивного театру під керівництвом досвідчених режисерів, педагогів-організаторів та психологів. Постановка лялькової та драматичної інтерактивних вистав для учнів молодших та середніх класів інтернатних та загальноосвітніх закладів міста у вересні-грудні 2009 року з подальшим розширенням репертуару, видів вистав та розширенням кола учнів задіяних і цій діяльності.

Одним з результатів проекту є випуск та розповсюдження 2000 екзмпл. буклету та 200 екз. плакату «Бережи життя», що сприятиме актуалізації проблеми та закріпленню отриманих під час інтерактивних заходів знань. В буклетах та на плакаті буде розміщена інформація про установи та організації до яких дитина може звернутися у кризовій ситуації.

Наступним результатом проекту стане налагодження стійкої системи взаємодії між державними освітніми установами (інтернати, притулки, школи та СНЗ) муніципальними установами та недержавними організаціями задіяними в реалізації цього проекту (ЧМБФ «Життя заради життя», Карітас України, «Кефа»), що сприятиме ефективному використанню ресурсів наявних у кожній з організацій та забезпечить життєспроможність проекту «Світло» -- Театр життя або Емоційне щеплення від помилок в майбутньому.
За допомогою впровадження в інтернатних закладах комплексної системи заходів щодо профілактики ризикованої поведінки ми зможемо попередити або знизити прояви ризикованої поведінки в інтернатах та школах м.Чернівці.

Висвітлення реалізації та результатів проекту в місцевих ЗМІ та в Інтернеті сприятиме приверненню уваги громади до проблем молоді та пошуку адекватних шляхів вирішення цих проблем.
Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту

Для успішної реалізації проекту передбачено використання додаткових ресурсів від:

Корпусу миру США в Україні;

Карітас України;

РБФ «Кефа»;

Фонд розвитку Карпатського регіону.

ІІІ. Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

(не більше трьох сторінок формату А4, шрифтом 12 у один інтервал) Опишіть ваше бачення проблеми та шляхів її вирішення (мінімізації), що ви пропонуєте. Що було зроблено вами та вашою організацією щодо теми проекту за попередній період? Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв'язанню зазначеної проблеми.
Проблеми, на розв’язання яких направлений проект – це прояви асоціальної поведінки молоді в Чернівцях. Статистика свідчить, що з кожним роком збільшується кількість молодих людей втягнутих у складні проблеми сучасності.

Проблеми сучасності, такі споконвічні, відомі й злободенні: проблеми батьків і дітей, наркотики, ранній початок статевого життя, аборти, інфікування соціально небезпечними хворобами – і як результат – втрачене життя. У теперішнього молодого покоління наркоманія стала модою, атрибутом молодіжної субкультури. Без маріхуани, „екстазі” та інших психостимуляторів багато хто з молоді вже не уявляє собі дискотеку та інші форми молодіжних „тусовок”. Діти, які розпочинають статеве життя в 13-14 років і як наслідок велика кількість абортів серед неповнолітніх. Стрімке поширення в молодіжному середовищі хвороб, що передаються статевим шляхом і, в першу чергу, - ВІЛ/СНІДу і такого страшного явища як молодіжні суїциди.

Так що ж робити? Скласти руки і спостерігати, як підлітки ковтають „екстазі” на дискотеках, що вже стало нормою? Емоційно сприймати нову звістку про те, що під дією наркотиків підлітки скоїли ще одне насильство, вбивство чи спробувати, використовуючи сучасні методики профілактичної роботи ефективно вплинути на ситуацію.

Світовим досвідом доведено, що визначальна роль у формуванні здорового способу життя і профілактиці негативних наслідків ризикованої поведінки належить освіті на основі розвитку життєвих навичок.

Ми маємо восьмирічний досвід проведення профілактичної роботи в навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Змістом інформаційно-просвітницької, профілактичної роботи нашої організації є:

- надання індивідуальних консультацій з питань профілактики ВІЛ,

- організація інформаційно-просвітницьких заходів: лекцій, круглих столів, відеолекторіїв, групових консультацій, бесід, тренінгів, семінарів тощо в загальноосвітніх школах та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в установах виконання покарань, СІЗО, притулках, лікувальних закладах, оздоровчих таборах, закладах культури, будинках дитячої творчості тощо;

- розробка, виготовлення та розповсюдження профілактичних інформаційно-просвітницьких матеріалів (листівки, буклети, пам’ятки, плакати соціального спрямування тощо).


Ми проводили усі можливі форми діяльностей в навчальних закладах. Та 1 грудня 2008 року в міському палаці для дітей та юнацтва ми разом з молодіжним клубом діалог (керівник Прокопик Л.М.) провели другу інтерактивну виставу для учнів, педагогів та психологів шкіл міста. В заході взяли участь більше 200 учнів, 25 психологів та 24 завучів з виховної роботи шкіл міста.

За відгуками учасників це була найефективніша із відомих їм форм профілактичної роботи. Це було справжнє емоційне щеплення від помилок. Однією з рекомендацій завучів та психологів було – впровадження цієї форми профілактичної роботи на загальноміський рівень. Тому що театр - найбільш зрозумілий і доступний з видів мистецтва. Живе спілкування актора з глядачем. Взаємопроникнення їх енергій, взаємозбагачення їх інтелектів. Чарівна впливовість театру! Культпоходи до професійного „дорослого” театру, як правило, примусові, а значить - не бажані. Діти йдуть до театру не знайомитись з п’єсою, з тими проблемами, які піднімаються в ній, а „потусоваться”.

На відміну від цього інтерактивний дитячий театр, де актори і глядачі приблизно одного віку, дає можливість залучити глядачів до обговорення проблем висвітлених у виставі. . Актори- це група підготовлених дітей-акторів (3-4 чоловіки), разом з керівником проводять в школах для груп дітей (50-60 чоловік) зустрічі з показом сценок, моделюючих екстримальні ситуації з життя підлітків. Під час показів відбуваються дискусії, ті ж самі сценки розігруються за участю дітей-глядачів, враховуючи їх точку зору на рішення тієї чи іншої проблеми. Для цього ми пропонуємо подавати вичерпну інформацію щодо проблем наркотиків та СНІДу в емоційній, сприйнятній дитиною формі. Гра поступово захоплює навіть відвертих циніків, переростаючи в гарячі диспути. Живе спілкування підготовлених дітей-акторів з дітьми-глядачами може привернути увагу великої кількості дітей до існуючих проблем та шляхів їх вирішення, а також досягти мети у справі зниження зацікавленості підлітків наркотиками, токсинами... Гострі ситуації, пов’язані з наркотиками, СНІДом, насильством, проституцією, відносинами дорослих та дітей – розігруються однолітками, дітьми-акторами. В залі ці сюжети обговорюються дітьми, батьками, психологами, правоохоронцями, медиками, представниками влади.

Проект фонду „Життя заради життя ” – спрямований на загальмування руху зацікавленості підлітків наркотиками, алкоголем, тютюнопалінням, раніми статевими стосунками – бажанням бути «як усі». Проект «Світло» – експериментальний, багатоетапний й постійно діючий. Під егідою цього проекту наш колектив значно розширить сферу своєї діяльності та зміцнить партнерські зв’язки. Насамперед планується (в рамках реалізації проекту) спільна діяльність театру «Світло» і мобільного консультативного пункту міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. До реалізації проекту будуть залучені спеціалісти міського палаці дітей та юнацтва, обласного Центру Сніду, обласного лялькового театру.


2. Мета проекту (2-3 абзаци)
Ідея проекту – засобами театрального мистецтва, найдоступнішого і зрозумілого з видів мистецтва, що емоційно дуже впливає на дитину, звернути увагу великої кількості дітей, батьків, вчителів на найсерйозніших проблем сучасності – наркоманії, СНІДу, свободи особистості і проблем самої особистості.

Головною метою цього проекту є збільшення кількості дітей та підлітків у м. Чернівці у яких сформоване тверде розуміння необхідності уникати ризикованої поведінки відносно ВІЛ/СНІД, наркоманії, алкоголізму та дочасних статевих стосунків

Проект «Світло» -- Театр життя або Емоційне щеплення від помилок буде спрямований на створення сталої системи сучасної моделі профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Інтегрованою частиною цього проекту є створення ефективно діючого інтерактивного дитячого театру «Світло» на базі міської школи-інтернату №2, підвищення поінформованості учнів, в першу чергу, інтернатних закладів та учнів міських навчальних закладів у питаннях формування навичок здорового способу життя шляхом проведення вистав у навчальних закладах.

Метою проекту є:  • сворення соціального інтерактивного лялькового та драматичних театрів;

  • створення виховного середовища, яке дозволяє гармонізувати відносини молодого покоління зі своїм найближчим оточенням за місцем навчання (перебування);

  • створення груп підтримки спеціалістів різного профілю;

  • організація вільного часу учнів інтернатів;

  • інформаційно-просвітницька діяльність .

Проект перспективний.

Його майбутнє – міський молодіжний інтерактивний театр.

3. План реалізації проекту

Викладіть детальний план реалізації проекту в просторі та часі ( можна у формі таблиці) за викладеною нижче формулою для кожного етапу.Назва етапу

Заходи

Термін здійснення

Затрати на виконання етапу

Результат виконання етапуФормування робочої команди для реалізації проекту.

Збори

1 місяць проекту

Затрат не потребує

Сформована команда спеціалістівЗалучення спеціалістів до реалізації проекту.

Переговори, проведення наради.

Складання графіку роботи залучених спеціалістів.1 місяць

Затрат не потребує

Угоди про співпрацюРозробка та друк буклету та плакату

Макетування, редагування, експертна оцінка матеріалу, верстка.

1 місяць проекту

2 000 грн.

Буклет (2000 екз.) та плакат (200 екз.) «Бережи життя» надрукованіПідбір матеріалу та написання сценаріїв

Збори робочої команди, адаптація матеріалу для дитячого інтерактивного театру, узгодження з режисером, художником та психологами

1 місяць проекту

Затрат не потребує

Підібрані сценарії для лялькової та драматичної інтерактивної виставиСтворення та запис звукового супроводу вистав

Збори робочої команди і звукорежисера

3 місяць проекту

500,00

Записані звукові супроводи виставЗакупівля звукового обладнання (2 мікрофони, 2 стойки, 1) підсилювач, 2 колонки

Зборори робочої команді, підбір звукового обладнання.

1 місяць проекту

8 396,00

Закуплене звукове обладнанняЗакупівля ляльок для лялькового театру

Розробка ескізів, замовлення та закупівля 7 ляльок.

2 місяць проекту

2 000,00

Закуплені ляльки для виставВиготовлення реквізиту для вистав (ширма, оформлення сцени)

Розробка ескізів оформлення сцени, закупівля необхідних матеріалів

3 місяць проекту

2 500,00

Наявний реквізит і декорації для виставПідбір акторів з числа дітей, учнів інтернату № 2.

Оголошення про набір в драматичний та лялькові гуртки,

консультації з педагогами.2 місяць проекту

Витрат не потребує


Робота драматичного і лялькового гуртків

Складання планів діяльності, узгодження з керівництвом навчальних закладів розкладу діяльності.

Протягом усього терміну проекту

2735,00

Створенні лялькові та драматичні трупи, підготовлені вистави.Виступи в навчальних закладах міста

Виїзди в навчальні заклади міста разом з мобільним консультативним пунктом

7-9 місяці роботи проекту

2 000,00

Проведено 15 інтерактивних вистав із охопленням 1500 учнівЗагальноміська акція «Бережи життя» в міському палаці дітей та юнацтва

Створення робочої команди, написання сценарію, узгодження графіку і місця проведення

Грудень (9 місяць реалізації проекту) 2009 року.

1 000 грн.

Захід для 200 учнів та 100 викладачів та психологів, батьків.Проведення прес-конференції за результатами проекту

Підготовка прес-релізу, запрошення журналістів, розсилка інформації на друковані та електроні ЗМІ.

Листопад 2009 року.

300 грн.

Проведена у листопалі 2009 р. прес конференція за участю 10 журналістів місцевих ЗМІ


4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Хто з працівників вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (Прізвища, посади? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?В реалізації проекту безпосередню участь братимуть:

Керівник проекту – Антонюк Володимир Володимирович (управління проектом)

Бухгалтер – Краснюк Любов Степанівна (бухгалтерія та фінансова звітність по проекту)

Психолог – Гуменюк Юлія Олександрівна ( підбір репертуару, робота з дітьми, психологічне консультування учасників проекту);

Керівник лялькового та драматичного гуртків – Сапожнікова Наталя Миколаївна.(організація та здійснення гурткової роботи, підготовка вистав)

Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?

Для успішної роботи проекту будуть залучені – спеціалісти обласного Центру СНІДу, режисер обласного лялькового театру, художник-оформитель палацу дітей та юнацтва, звукорежисер студії «Кум», психологи міського центру практичної психології.

5. Результати реалізації проекту
Якісні та кількістні результати:

Створенна стала система сучасної моделі профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Інтегрованою частиною цього проекту стало створення ефективно діючого інтерактивного дитячого театру «Світло» на базі міської школи-інтернату №2, підвищення поінформованості учнів, в першу чергу, інтернатних закладів та учнів міських навчальних закладів у питаннях формування навичок здорового способу життя шляхом проведення вистав у навчальних закладах.Головним результатом цього проекту є збільшення кількості дітей та підлітків у м. Чернівці у яких сформоване тверде розуміння необхідності уникати ризикованої поведінки відносно ВІЛ/СНІД, наркоманії, алкоголізму та дочасних статевих стосунків.
Результатом проекту стало охоплення більше 1 500 учнів навчальних закладів міста Чернівці інформаційно-профілактичною роботою. В результаті чого учні мали можливість не тільки почути і побачити правдиву інформацію, але і самі взяли активну участь в обговорені проблем та пошуку виходу із складної життєвої ситуації, набули навичок прийняття правильного рішення. І набули розуміння, що від кожного їх рішення і вчинка залежить подальше життя.

Підготовлено, надруковано та розповсюджено 2000 буклетів та 200 плакатів «Бережи життя».

Проведена загальноміська акція, яка привернула увагу міської громади до проблем молоді.

Сформована система взаємодії мід державними та недержавними організаціями та установами задіяними у інформаційно-просвітницькій діяльності та формуванню міської молодіжної політики.

Сворена база для подальшого розвитку молодіжного інтерактивного театру в м.Чернівці.

Діяльність інтерактивного театру «Світло» дасть можливість впровадити у профілактичну діяльність сучасну ефективну інтерактивну методику та залучати саму молодь до активної профілактичної діяльності.

Результати та діяльність проекту планується широко висвітлювати в місцевих ЗМІ.

IV. Бюджет проекту

Схема бюджету (у гривнях)

Статті видатків

Міський бюджет

Інші джерела

Оплата праці персоналу

0

10 940,00


Обладнання

8 396,00


9 000, 00


Офісні витрати

0


3 560,00


Оплата послуг сторонніх осіб/організацій

4 000,00

4 000,00

Інші витрати

УСЬОГО:

12 396,00


27 500,00

  1. Оплата праці персоналу
Посада

% робо­чого часу

Оклад

Нараху­вання

Загаль-иа сума

К-сть місяців

Повна сума

Очікуване фінансу­вання з бюджету

Керівник проекту

25%


250,00


91,90


341,90


82735,20


0


Бухгалтер

25%


250,00

91,90


341,90


8


2735,20


0

0

Психолог


25%


250,00

91,90


341,90


8


2735,20


0

0

Керівник гуртка


25%


250,00

91,90


341,90


8


2735,20


0


УСЬОГО:1000,00


367,60


1367,60
10940,80


0

2. Обладнання

Вид обладнання (із зазначенням технічних характеристик)

Кількість

Сума

Очікуване фінансу­вання з бюджету

Мікрофони Shure PG58xlr


2


680,00x 2= 1360,00


1360,00

Стійка мікрофона «журавлик»

2

250,00х2 = 500,00

500,00

Акустична система

2 XVS 1520

2 x 1400 = 2 800

2 800,00

Підсилювач потужності PM700-8MK11-3736

1

3 736,00

3 736.00

Комп’ютер
4050,00

0

принтер,

1800,00

0

Шнур-підсвітка для сцени

20 м.

650.00

0

ксерокс,


1

1300,00

0

цифровий фотоапарат

1

1 200,00

0
3. Офісні витрати

п/п

Назва статті

Ціна

Кількість

Сума

Очікуване фінан­сування з бюджету

1

Телефон

50

8

400,00

0

2

Канцтовари

50


8


400,00


0


3

Оренда

345,00


8


2760,00


0
УСЬОГО:

3 560, 00


0

  1. Оплата послуг сторонніх осіб/організаційКому і за що очікується сплатити

Повна сума (з податками)

Очікуване фінансування з бюджету

Друк буклетів

1500,00

1500,00

Друк плакату

500,00

500,00

Виготовлення ляльок

2 000,00

2 000,00

Запис музичного супроводу вистав

500,00

0

Транспортні видатки

2 000,00

0

Оренда мультимедійного проектора


1500,00


0


УСЬОГО:4 000,00

4. Інші витрати

За що передбачається сплатити0

Сума0


Очікуване фінансування з бюджету


0


УСЬОГО:0


Додатки

Додайте інформацію про основні досягнення вашої організації, резюме виконавців проекту, рекомендаційні листи, іншу важливу на ваш погляд інформацію, але не більше 3-х сторінок формату А-4, 12 шрифт в один інтервал.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка