Картка до проекту Назва: Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльностіСкачати 106.5 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір106.5 Kb.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

У ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


І.Реєстраційна картка до проекту

Назва: Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності.

Автор: Пархоменко Н.М. – музичний керівник
Характеристика проекту:

- за метою проективної діяльності – творчий;

- за кількістю учасників – індивідуальний;

- за тривалістю – довготривалий;

- вид проекту – ігровий.
ІІ. Анотація.

У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку важливе місце посідає театр. Це особливий – синтетичний вид мистецтва органічно поєднує в сої художнє слово, драматичну дію, поетику, живопис, музику та літературу. Він допомагає дитині глибше пізнати себе, внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення. Викликаючи естетичні почуття та емоції в ході театралізованого дійства.

Проект “Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності” спрямований на розв’язання проблеми використання матеріально-ігрової діяльності, як повноцінної та ефективної складової виконавчого процесу у навальному закладі та родині, а також на реалізацію потреб дітей у самовираженні, спілкуванні, пізнані себе через відтворення різних образів.

Очікувані результати:

- всебічний розвиток творчої особистості через залучення до театрально-ігрової діяльності;

- розширення та збагачення елементарних уявлень дітей про театр, театральну термінологію;

- налагодження творчих контактів із колективом “Драматичного театру” міста, ознайомлення із працею акторів театру;

- збагачення матеріальної бази НВК декораціями, костюмами, ляльками, атрибутами до різних видів театру за безпосередньою участю батьків;

- активна участь батьків, дітей, вихователів груп у святах, розвагах, театральних дійствах.
Учасники проекту:

вихованці ДНЗ, педагоги, батьки.
ІІІ. Опис проекту.

Театралізована діяльність у дошкільному віці – один із найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток творчої особистості дитини, впливає і на творчі прояви дітей. За Л.С. Виготським “акторська праця є своєрідною творчістю психофізіологічних станів людини”. Вона сприяє розвитку у дошкільнят фантазії, виникнення по їхній уяві яскравих образів літературних героїв, казкових персонажів. Крім того, малюки вдаються до виразного втілення психологічних особливостей персонажів, самостійно добирають для них засоби мовленнєвої (інтонації) та зовнішньої виразності (виразні рухи: рук – жести. Обличчя – міміка, всього тіла – пантоміміка).

Теоретичною основою цього проекту виступило положення про те, що кожна дитина від природи неповторна. Унікальна індивідуальність.

Якщо створити умови для її розвитку, в дитини неодмінно відкриються здібності, закладені в ній природою. І завдання педагога полягає в тому, щоб виявити ці перші здібності і на цьому тлі створити умови для повноцінного розвитку особистості.

Залучати дітей до театрально-ігрової діяльності слід із раннього віку, починаючи із фланемерафа, театральних та настільних ігор. Для старших дошкільнят – ігри – драматизації та імпровізації (розігрування сюжет без попередньої підготовки). Зацікавлять дітей і театр фантазії, театр пантоміми. Слід ознайомити дошкільнят і з призначенням та історією театру, з творчістю акторів. Театралізовані ігри слід проводити і на природі – спілкування з небом, сонцем, деревами, квітами.
Мета проекту:

- навчити дітей умінню “входити в образ” і “утримувати” його впродовж театралізованої діяльності;

- розвивати здібності дітей до акторської діяльності, усвідомлення мовленнєвих виконавчих дій;

- формувати у дошкільника бажання до самовираження, пізнання себе, як творчу особистість;

- виховувати цікавість дітей до театру, бажання до участі в театралізованих дійствах, пізнавальну активність дітей.
Завдання проекту:

1. Створити театральну студію.

2. Забезпечити достатню матеріальну базу:

- виготовлення декорацій;

- пошиття костюмів;

- виготовлення ляльок до різних видів театру-тіньовий, настільний, пальчиковий, ляльковий;

- підбір сценаріїв до вистав, театральних дійств, заходів музично-естетичного плану;

- підбір музичного матеріалу;

3. Періодично влаштовувати виступи театральної студії перед вихованнями НВК і дошкільними закладами міста.

4. Практикувати залучення батьків у театральних виставах та дійствах.

5. Відвідувати вистави за участю акторів драматичного театру міста.
План реалізації проекту


Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

Прогнозовані результати

1.Робота в бібліотеці.

Муз. керівник

Вересень

Підбір літератури, розширення знань стосовно теми проекту

2.Організувати театральну студію.

Муз. керівник

Жовтень

Систематична робота з учасниками студії

3.Скласти перспективний план роботи театральної студії

Муз. керівник

Жовтень

Визначення мети і цілей робот татр. студії

4.Провести семінар-практикум для вихователів “Види лялькового театру”

Муз. керівник

Листопад

Навчання

5.Організувати та провести огляд-конкурс за участю вихователів груп “У країні ляльок”

Муз. керівник

методист

Грудень

Збагачення груп атрибутами для різних видів театру

6.Розробити план-конспект музичного дійства за використанням різних видів театру “Ура в театр” та провести із вихованцями студії.

Муз. керівник

вихователь

Грудень

Розширення знань про види театру

7.Виготовлення стенду “З дитячого садка – в актори”

Муз. керівник

Лютий

Ознайомлення із результатами роботи гуртківців

8.Виготовлення атрибутів до ігор-драматизацій.

Вихователі групи

Впродовж року

Активізувати діяльність дітей під час ігор-драматизацій

9.Організація дитячого оркестру музичних інструментів.

Муз. керівник

Вересень

Музичний супровід вистав

10.Створення куточків психологічного розважання у сер. і ст. групах

Психолог

Початок року

Розвиток творчості, фантазії, народження дитячих казок казкотерапія

11.Підготувати та провести:

План Козацький”

Коза Дереза”

Весняна казочка”

Заєць та Їжак”


Муз.керівник

Впродовж року

Розвиток акторської майстерності

12.Підбір музичного репертуару

Муз.керівник

Впродовж року
13.Організація гуртка “Умілі руки”

Вихователі старших груп

Березень

Виготовлення атрибутів пальчикового театру, тіньового, театру маріонеток

14.Організувати зустріч з акторами і режисером театру міста.

Завіювач муз.керівник

По можливості

Запозичення досвіду, вдосконалення навичок акторської майстерності

15.Творчий звіт гуртківців театральної студії, за активною участю батьків.

Муз.керівник

вихователі

травень

Підведення підсумків, співпраця з батьками

Словник театральної термінології:Театралізована діяльність – це художня діяльність, що пов’язана із сприймання творів театрального мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень. Вражень, почуттів.

Театр – гр. походж. місце, де проходить вистави.

Антракт - перерва в театрі.

Балет – театр музики, жесту, пантоміми.

Сюжет – це усне, зв’язне висловлювання. Що відбиває у стислій формі динаміку основних подій гри.

Сценарій – складається в усній формі (може бути записаний дорослими за дітьми), задля розігрування певного сюжету в різних видах театралізованих ігор.

Театралізація – це передача авторського або складання власного тексту на задану тему за допомогою вербальних і невербальних засобів виразності, підготовка та показ вистави за ним.

Акторські здібності дітей дошкільного віку – це такий рівень прояву психологічних особливостей індивіду, який забезпечує йому стійкий інтерес та усних у художньо-мовленнєвій діяльності та успішне виконання ролей в театрально-ігровій діяльності.

Результативність проекту:

1. Розширення світогляду дошкільника, їхнього уявлення про театр, театралізовану діяльність, працю акторів.

2. Збагачення мовного словника дітей театральною термінологією.

3. Підвищення рівня навчання дошкільнят через театрально-ігрову діяльність; удосконалення психічних процесів – пам’ять, уява, мислення, воля.

4. Комплексне розв’язання мовленнєвих завдань.

5. Наповнення центрів театралізації ляльками, фігуркам, атрибутами до різних видів театру.

6. Вдосконалення координації рухів, жестів, пластики, міміки.

7. Бажання дітей “грати в театр”, потреба до виступів перед дорослими та однолітками, прагнення успіху та визнання.

ІV. Ресурси: дошки для стенду, кольоровий та білий папір, ватман. Картон, клей ПВА, матеріал для пошиття костюмів, спонсорська допомога.

V. Додатки: перспективне планування театр.студії, плани-конспекти семінару-практикуму для вихователів “Види лялькового театру”, музичного дійства “Гра в театр”, матеріали до стенду “З дитячого садка – в актори”, сценарії запланованих вистав, взірці театрів із огляду-конкурсу “У країні ляльок”, мів зичний репертуар до вистав.

ВПЛИВ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА


Дитина не повинна пасивно спостерігати оточуючий світ, вживати готову інформацію і копіювати її. Саме від творчих людей залежить розвиток суспільства. Перші творчі здібності особистості проявляються в дошкільному віці. Перед вихователем стоїть задача знайти шляхи своєчасного прояву у кожної дитини інтересів, природних задатків, здібностей, створити оптимальні умови для їх розвитку і визначити конкретні сфери творчого потенціалу.

Як відомо,музика - вид мистецтва, який суттєво впливає на становлення особистості. Вона збагачує почуття дитини, сприяє оволодінням вмінням відчувати ритм, і мелодію твору, формує здібності адекватно реагувати на них своїм голосом і рухами, розвиває інтерес до різних музичних інструментів і бажання на них грати.

Головне в музичному розвитку дошкільнят-повести дитину в різнобарвний світ музики, навчити дитину жити „нею”. Задача педагога полягає в тому, щоб дитина робила це не тому, що так треба, а щоб дитина сказала:” Я буду робити це тому, що хочу, тому, що це мені цікаво.” Допомогти дитині відчути красоту і силу впливу музики- це задача важна. Спробувати частково вирішити цю задачу є „Програма художньо-естетичного розвитку й виховання дошкільників”. Головне у цій програмі-розвиток чуттєво-емоційної сфери дитини у взаємозвязку з морально-інтелектуальним.

Музичне виховання - частина естетичного виховання дитини. Естетичне виховання проходить через ознайомлення дітей з різними видами мистецьтва (музика ,образотворче мистецтво, театр, хореографія, література, фольклор). Музика розвиває музичну культуру і формує позитивні якості особистості. Музика в більшій ступені, ніж інший вид мистецтва доступний дитині.
Під час слухання музики розвивається таке поняття, як емоційно образний зміст музики. Тобто діти знаходять зв
язок між засобами музичної виразності і змістом музики. Розвиваючи виконавські навички дітей ми співаємо без супроводу.
Відомо, що пісенна творчість направлена на розвиток тих чи інших музичних здібностей. І коли вже діти мають певний досвід музичної імітації, вони можуть виконувати ,наприклад музично-пісенну пластичну гру „Зайчик”, ”Зайчик - побігайчик”, „Вовчик”, „Кішка та собачка.”і т.д. В музично-дидактичних іграх діти проспівують слова привітання з певною інтонацією та емоцією вибирають потрібний темп і ритм.


Ефективними видами занять, які дозволяють дитині розкритися повніше і яскравіше як особистості, являються розвивальні, домінуючи, комплексні, тематичні заняття.

Розвиток особистості дитини, сприяють дитячі музичні свята. Основою свята це є гра, веселе дійство,де є вільна музична діяльність. Викликаючи емоції радості, свята закріплюють знання дітей про оточуючий світ, розвивають мову дитини, творчу ініціативу та естетичний смак.

Підводячи підсумок скажу, що музика займає особливе місце у вихованні дошкільників. Головний принцип-це оптимальне співвідношення навчання та творчості.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка