Картка Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №450 компенсуючого типу Харківської міської ради»Сторінка1/7
Дата конвертації06.03.2016
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
РОЗДІЛ І

АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

« ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) №450 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1. Інформаційна картка
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) №450 компенсуючого типу Харківської міської ради» (далі КЗ «ДНЗ №450») знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Перемоги 66–г; 61204.

КЗ «ДНЗ №450» розрахований на 240 місць та працює за пріоритетним напрямком освітнього процесу – «Розвиток здоров’язберігаючих компетентностей дитини».КЗ «ДНЗ №450» в минулому році відвідувало у середньому 265 дітей. Функціонувало 12 груп.
Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

російська

2.

Кількість груп усього

12

раннього віку

2

дошкільного віку

10

3.

Режим роботи груп:
9 годин

6

10,5 годин

2

12 годин

2
4 години

2

4.

Кількість вихованців

265

5.

Кількість педагогічних працівників

22

з них:
завідувач

1

вихователь-методист

1

практичний психолог

1

музичні керівники

2

вихователі

17

з них у декретній відпустці:

1


У дошкільному навчальному закладі працює груп: раннього віку – 2, для дітей дошкільного віку – 10.

В них виховується 265 дітей, у т.ч. 44 раннього віку, 221дошкільного віку.

Наповнюваність груп (у % від нормативів)

ранній вік – 146,6 %;

дошкільний вік – 110,5%.

Наповнюваність дошкільного навчального закладу – 115,2% (у % від проектної потужності).

Працює 52 працівника, із них

педагогічних – 22, на постійній основі – 52, адміністративного персоналу –3.


Освітній рівень педагогів

Фаховий рівень педагогів

За минулий навчальний рік на курсах підвищення кваліфікації при комунальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» підвищили свою фахову майстерність: 1 вихователь - Жукова Р.А.. Проатестовано одного педагога. За результатами атестації музичному керівнику Сухина Л.Ю. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вихователь–методист».

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо–виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ «ДНЗ №450», дата реєстру 26.04.2011р.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно–розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Організація освітньо–виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2013/2014 навчальний рік, можливості колективу, а саме:


 • Забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку.

 • Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я з раннього віку.

 • Підвищення якості дошкільної освіти в умовах впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).1.2. Аналіз освітнього процесу
Зміст освітньо–виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). З 2013 року педагогічний колектив працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Реалізація освітньо–виховних завдань здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу.

З метою вирішення завдання щодо підвищення якості освіти в умовах впровадження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) у 2013/2014 були проведені такі заходи: педагогічна рада «Завдання навчально–виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік», семінар на тему: «Вивчаємо програму розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»(фізичний розвиток)»; консультації (групові та індивідуальні – упродовж навчального року); виставка методичної літератури за даною тематикою.

Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб підвищити професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

У практичній роботі педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Такими досягненням є досвід роботи музичного керівника Сухиної Л.Ю. на тему: Сучасна хореографічна робота, як форма соціальної та танцювально – пізнавальної активності дітей дошкільного віку, який було презентовано для слухачів курсів ХАНО та на науково–естетичному семінарі «Завдання музично-естетичного розвитку дошкільників у контексті чинних програм».

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу – активний учасник районних методичних заходів, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за районними методичними об’єднаннями, школами, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності ДНЗ.

Учасниками в XІХ районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 2014 року були : • (конспекти занять) «Музика в дитячому садку 3–4 рік життя», «Музика в дитячому садку 5 рік життя» автори Сухина Л.Ю. та Заяц Л.І.;

 • (хрестоматії) «Слухання музики в дитячому садку» та «Співи в дитячому садку» автор Сухина Л.Ю.

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, альтернативні методики та технології, а саме:

 • Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (вихователі Сребнюк Т.С., Жукова Р.А.);

 • Театр фізичного розвитку М.Є.Єфименка (всі педагоги.);

 • Складання описових розповідей за картками-схемами К.Крутій. (всі педагоги).

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно–динамічні заняття в залежності від ліній розвитку Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

В зв’язку з призначенням на посади вихователів молодих педагогів в 2013/2014 навчальному році раціанальним буде продовження організації роботи Школи молодого педагога, метою створення якої буде сприяння професійному становленню вихователів початківців.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Педагоги закладу достатньо володіють технологією теорії розв’язання винахідницьких завдань, методиками видатних педагогів С.Русової, В.Сухомлинського. Керуються рекомендаціями К.Крутій, З.Плохій, Л.Яковенко. Основними проблемами, які було з’ясовано під час вивчення результативності методичної роботи, є: • низький рівень особистої участі педагогів у проведенні заходів для батьків;

 • недостатній рівень творчих здібностей більшості педагогів;

 • недосконалість підходів до системи наставництва щодо формування організаційних навичок молодих вихователів.

Виходячи з плану освітнього процесу за минулий навчальний рік були проведенні спостереження за рівнем компетентності дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти (новою редакцією) та визначений відсоток зростання сформованості тієї чи іншої компетентності у різних сферах життєдіяльності у різних вікових групах у порівнянні з минулим роком, який бачимо у нижчеподаних діаграмах.
Діаграма №1 Ранній вік (травень 2013)

Ранній вік (травень 2014)
Ранній вік (травень 2014)

Виходячи з даних аналізу щодо визначення рівнів компетентностей дітей раннього віку за різними лініями розвитку у порівнянні з минулим роком роком, бачимо наступну динаміку росту:

Рівень компетентності дітей за лінією «Дитина в соціумі» підвищився: високий рівень на 2%. Динаміка росту відбувається за рахунок зменшення відсотку показників компетентності низького та середнього рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Гра дитини» підвищився: високий рівень на 10%. Відсоток показників компетентностей низького рівня зменшився на 3% за рахунок збільшення відсотку показників високого та середнього рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Дитина в природному довкіллі» підвищився наступним чином: середній рівень збільшився на 2% за рахунок зменьшення відсотку показників компетентностей низького рівня .

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%; середній рівень підвищився на 5%; низький рівень зменшився залишився на тому ж рівні.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Особистість дитини» має наступну динаміку росту:високий рівень збільшився на 2 % середній рівень збільшився на 5%; низький рівень зменшився на 5%.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Мовленя дитини» діяльності має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 5%; низький та середній рівні зменшилися на 5% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» діяльності має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 5%; низький та середній рівні зменшилися на 5% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого рівня.


Діаграма №2
Молодший вік (травень 2013)

(4-й рік життя)

Діаграма №2

Молодший вік (травень 2014)

(4-й рік життя)

Виходячи з даних аналізу щодо визначення рівнів компетентностей дітей молодшого віку за різними лініями розвитку у порівнянні з минули роком, бачимо наступну динаміку росту:

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у соціумі» підвищився: високий рівень на 2%. Динаміка росту відбувається за рахунок зменшення відсотку показників компетентності низького рівня .

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» підвищився: високий рівень на 3%; середній рівень зменшився на 3% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «У природному довкіллі» підвищився наступним чином: низький рівень на 2% зменшився за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей середнього рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%. Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має наступну динаміку росту : середній та високий рівень збільшився на 5% ; низький рівень зменшився на 5% .

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 5%; середній рівень збільшився на 5%; низький рівень зменшився на 5% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого та середнього рівнів компетентностей дитини.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Особистість дитини» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%.Діагарама №3

Середній дошкільний вік (травень 2013)

(5-й рік життя)

Діаграма №3

Середній дошкільний вік (травень 2014)

(5-й рік життя)

Виходячи з даних аналізу щодо визначення рівнів компетентностей дітей середнього дошкільного віку(5 рік життя) за різними лініями розвитку у порівнянні з минули роком, бачимо наступну динаміку росту:

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у соціумі» підвищився: високий рівень на 10%. Динаміка росту відбувається за рахунок зменшення відсотку показників компетентності низького рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» підвищився: високий рівень на 3%; низький рівень зменшився на 3% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «У природному довкіллі» підвищився наступним чином: низький рівень на 2% зменшився за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей середнього рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%. Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має наступну динаміку росту: середній та високий рівень збільшився на 5%; низький рівень зменшився на 5%.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 5%; середній рівень збільшився на 5%; низький рівень зменшився на 5% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей високого та середнього рівнів компетентностей дитини.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Особистість дитини» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%.Діаграма №4

Старший вік (травень 2013)

(6-й рік життя)


Діаграма №4

Старший вік (травень 2014)

(6-й рік життя)

Виходячи з даних аналізу щодо визначення рівнів компетентностей дітей старшого віку у різних сферах життєдіяльності у порівнянні з минули роком, бачимо наступну динаміку росту:

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у природному довкіллі» підвищився: високий рівень на 10%. Динаміка росту відбувається за рахунок зменшення відсотку показників компетентності низького рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина у світі культури» підвищився: високий рівень на 2%. Відсоток показників компетентностей низького рівня зменшився на 2% за рахунок збільшення відсотку показників високого рівня.

Рівень компетентностей дітей лінією розвитку «Особистість дитини» підвищився наступним чином: середній рівень підвищився на 6% за рахунок зменьшення відсотку показників компетентностей низького рівня.

Рівень компетентностей дітей за лінією розвитку «Дитина в соціумі» має наступну динаміку: високий рівень підвищився на 5%, низький рівень зменшився на 5% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей дітей високого рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» діяльності має наступну динаміку росту: середній рівень збільшився на 4%; низький рівень зменшився на 4%. Зменшення низького рівня відбувається за рахунок збільшення високого рівня.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 2%; низький рівень зменшився на 2% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей середнього рівня компетентностей дитини.

Рівень компетентності дітей за лінією розвитку «Мовлення дитини» має наступні показники зростання: високий рівень збільшився на 2%; низький рівень зменшився на 2% за рахунок збільшення відсотку показників компетентностей середнього рівня компетентностей дитини.

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в цих групах створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільнят, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: ігри, проблемні ситуації, заняття. Та разом з тим педагогам цих груп варто звернути увагу на те, що на заняттях з мовлення основну увагу варто зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванні навичок розповідання та переказування.

Дана проблема була розглянута на засіданні педагогічної ради у березні, за рішенням якої варто більше уваги приділити вивченню питання розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державною базовою програмою та нормативними документами.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану. Поряд із цим суттєвою загальною проблемою педагогічного колективу є створення україномовного простору дитинства; у мовленні працівників не рідко зустрічаються «росіянізми».
1.3. Готовність дітей до шкільного навчання.
Практичним психологом Серебрійською А.І. проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за методикою К–Йірасека (малюнок чоловічої фігури), тестом «Обізнаність», методикою фонематичного слуха та словника Ю. Гільбуха, методикою Горфункеля, тест «Намисто». При цьому особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дошкільниками.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.


Порівняльні результати готовності до шкільного навчання

дітей старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)

Діти–випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Педагоги дійшли висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, в зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.
1.4. Наступність роботи ДНЗ зі школою
На виконання завдання «Активізація спільної роботи ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей , попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту» проводилася робота з організації співпраці дошкільного закладу зі школою. Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі, співпрацюючи з вчителями, планували підготовчі заняття за тематичними блоками, закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній рівень проходження адаптації дітей до шкільного життя та якісне засвоєння програмового матеріалу.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів школи №147 та батьків майбутніх першокласників. Відбувся семінар в квітні 2014 з теми «Проблеми адаптації шестирічок до школи» вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи, шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників семінару така форма роботи була доцільною та результативною.

Дане питання було розглянуто на засіданні педагогічної ради у березні «Оптимізація взаємодії дошкільного закладу з батьками в сучасних умовах», за рішенням якої питання обов’язковості дошкільної освіти з 5–ти років є актуальним. Тому для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ з різних причин, продовжить роботу соціально–педагогічний патронат.

Таким чином, аналіз роботи в минулому навчальному році засвідчує, що методична робота була спрямована на оволодіння психолого–педагогічними теоретичними напрямками роботи з дітьми, а отримані результати дають змогу оцінити діяльність дошкільного навчального закладу – на достатньому рівні.


1.5. Розвиток творчих здібностей дошкільників
Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

З цією метою плідно працювали гуртки за інтересами: • Гурток «Англійської мови» (керівник Фаррахова М.О.);

 • Спортивний гурток (керівник Бондаренко Л.Ф.);

 • Хареографічний гурток «Домісолька» (керівник Сухина Л.Ю.);

1 раз на місяць кервники гуртків влаштовують відкриті заняття на які запрошують адміністрацію, батьків, студентів Гуманітарно–педагогічної академії.

Для організації високо фахової роботи гуртків за сприяння батьків закуплено обладунки.

Дану форму роботи ми плануємо продовжувати у новому навчальному році.
1.6. Оздоровча робота в закладі
Протягом 2013/2014 року колектив КЗ «ДНЗ №450» продовжував роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання цих завдань, були сплановані та проведені різноманітні форми методичної роботи, зокрема: педагогічна рада на тему: «Здоровья дітей сьогодні – цн здоров’я нації у майбутньому», семінар «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників», дискусійний клуб «Як зберегти здоров’я дитини», день відкритих дверей «Якшо житя в садочку радісне й активне – то й самопочуття у всіх відмінне!»

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, лікарем, старшою медичною сестрою, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками: • контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

 • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

 • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

 • нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно

Для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності дітей дошкільного віку на свіжому повітрі ми використовуємо всі доступні ресурси дошкільного закладу.

Значна увага протягом навчального року приділялася питанню безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. В квітні було проведено Всесвітній день здоров’я, організовано заходи до Тижня безпеки життєдіяльності дитини.

Планомірне навчання персоналу прийомам надання першої долікарської допомоги на випадок раптових ушкоджень, отруєнь, перегрівів, обморожень здійснювалося на семінарах-практикумах.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Серебрійська А.І., яка проводила тренінги та психогімнастику для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і педагогів з результатами психолого – педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються усі результати діагностування та спостереження.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

У 2013/2043 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі вдалося знизити відсоток безпричинного невідвідування дітьми ДНЗ.

Відвідування у середньому склало:


На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Творчою групою була розроблена система заходів щодо оздоровлення та профілактики захворювань дітей, а також інноваційні підходи, спрямовані на зміцнення здоров’я малят: елементи фізкультури за методикою М.Єфименка, сюжетні заняття, гімнастики пробудження, комплекси вправ “Замість ліків - пальчики”.

Таким чином, виконаня системи профілактично-оздоровлювальних заходів сприяло:


 • зниженню рівня захворюваності в 2013 році (у порівнянні з попереднім роком) на 2,5%

На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я дітей дошкільного закладу: загартовуючі заходи (загартування повітрям, водою, гігієнічна гімнастика.) проведення занять з фізичної культури з обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей дітей, правильним оцінюванням реакції дітей на загрузку на м'язи, прохолодне повітря тощо: своєчасно проводився патронаж відсутніх дітей; забезпечувалась висока працездатність дітей протягом всього заняття не допускаючи перевантаження дітей.

Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року проводились спортивні свята, розваги, Дні здоров'я.

Таким чином, виконання системи профілактично–оздоровлювальних заходів сприяло:


 • зниженню рівня захворюваності у 2013 році (у порівнянні з попереднім роком) на 1,5 %

%

10


9

8

7

6

5

4

3
1,5%2

1,5%


1
Рік 2012 2013 2014
Облік проведених профілактично-оздоровлювальних заходів показав, що діти, які пройшли оздоровлення в КЗ «ДНЗ №450» улітку, хворіли менше на простудні захворювання, ніж діти, що за різними причинами не змогли його пройти.

Аналіз захворюваності за 2013/2014 навчальний рік дає підстави стверджувати, що розроблений курс оздоровчих заходів (С-вітамінізація, фітонцид) має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ створені всі необхідні умови.
1.7. Охорона життя і здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей: з цього питання вихователем-методистом Заяц Л.І. розроблено перспективне планування на рік для всіх дошкільних груп, методичні рекомендації щодо проведення дня і тижня цивільної оборони; план показового дня з цивільної оборони.

Для батьків виготовлено ширми, стенди, впродовж року проводилися консультації, виготовлялися пам’ятки; з дітьми були проведені свята, розваги, цільові прогулянки, заняття в куточку з ОЖЗД, влаштована виставка дитячих малюнків: «Попередження надзвичайних ситуацій»; з педагогічним колективом систематично проводилися бесіди, консультації з даного питання, засідання творчої групи, на педраді завідувачем КЗ «ДНЗ №450» надані рекомендації вихователям з питання фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи з дітьми та охорони їх життя від надзвичайних ситуацій.

Ретельна робота проводилася на протязі року по навчанню малят правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

Більш детально ця робота відобразилася у реалізації плану заходів тижня безпеки (перший тиждень травня)

В «Куточку безпеки» (для проведення занять з ОЖЗД) постійно поновлювались дидактичні матеріали, придбані інформаційні стенди, атрибути до ігор; поповнювалися матеріали у батьківських куточках з даної тематики.

Результатом діяльності закладу з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей.

1.8. Робота з впровадження ІКТ
В закладі широко ведеться робота з впровадження ІКТ в освітній процес, створено банк даних педагогічного персоналу, що застосовують у своїй роботі інноваційні комп’ютерні технології, розроблені заходи по підвищенню ефективності використання ресурсів мережі ІНТЕРНЕТ, заходи з питань захисту інформації, заходи по навчанню та запровадженню ІКТ серед працівників.

Упродовж навчального року заклад працював над оновленням сайту ДНЗ та створив нові розділи: «Батьківська сторіна», «Позабюджетні надходження», «Накази ДНЗ», де відвідувачі сайту зможуть ознайомитися з розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ та внутрішньосадовим нормативно-правовим забезпеченням.

У закладі наявний такий обсяг комп’ютерної техніки: ПК – 5 шт., принтери – 3 шт.

Упродовж 2013/2014 н.р. проведений моніторинг участі педагогів у заходах щодо підвищення знань і практичних навичок з ІКТ і отримано наступні результати:


Проведення індивідуальних консультації з питань

користування ПК, офісним та прикладним програмним

забезпеченням, роботи в мережі Інтернет та управлінському

програмному комплексі у КЗ ДНЗ №450

Таким чином, упродовж навчального року спостерігається динаміка росту проценту участі педагогів у міжсадових заходах з підвищення знань з ІКТ: офісні та прикладні програми – підвищення на 27,5%; ІНТЕРНЕТ - підвищення на 16,5%; МОМ: Дошкілля – підвищення на 5,5%.

Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу визначено, що лише 15% педагогів володіють комп’ютером. За бажанням педагогів в 2014/2015 н.р. буде організовано навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, (керівник діловод Ликова О.В. та вихователь–методист Заяц Л.І.)

Пріорітетним напрямком з розвитку знань серед педагогів ІКТ залишається: поглиблена робота з набуття практичних навичок користування комп’ютерною технікою.


1.9. Робота з батьками та соціальний захист
Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій. За потреби поновлювався соціальний паспорт.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, актуальні для певної вікової групи.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Для вас, батьки», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Методичний вісник», «Будь обережним» тощо. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Спільно з батьками був облаштований рекреаційний куточок «Ласкава просимо», батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ДНЗ.

Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння Батьківського комітету ДНЗ (голова Ликова О.В.) було зміцнено матеріальну базу закладу: проведено поточний капітальний ремонт в групових приміщеннях , капітальний ремонт пральні, пофарбовано малі архітектурні форми та тіньові навіси, замінено вікна на металопластикові, виготовлено та встановлено ворота та хвіртки, частково замінено секції огорожі

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

Проведено ряд протипожежних заходів, а саме проведена перезарядка вогнегасників, перевірено вентиляційні канали на харчоблоці, придбано протипожежні килимки, проведено заміри опору ізоляції та заземлення.

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні вітамінізації. Всього за літній період в ДНЗ було оздоровлено 154 дошкільника (з багатодітних сімей - 8). Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, систематично проводилися розваги на свіжому повітрі.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах, заміна обладнання на харчоблоці, ремонт покрівлі, поповнення обладнанням ігрових майданчиків.

Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Таким чином, аналіз роботи КЗ «ДНЗ №450» за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Основними питаннями, що треба вирішити у наступному навчальному році є:


 • послідовне здійснення індивідуально-диференційного підходу на заняттях із фізичної культури;

 • формування знань дітей про себе, про значення здорового способу життя;

 • удосконалення рівня володіння педагогами методикою фізичного виховання;

 • створення україномовного простору дитинства та формування патріотичного виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини ;

 • удосконалення роботи щодо трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

 • удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2013/2014 н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив у наступному 2014/2015 н.р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1. Забезпечення спільної роботи ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту;

2. Формування у дітей патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

3. Спрямування роботи на формування трудового виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.


1.3. Соціально-економічний розвиток ДНЗ
Зусилля педагогічного колективу у 2013 навчальному році було спрямовано на покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу: залучалися кошти, отримані від благодійних внесків батьків, таким чином було капітально відремонтовано пральню, виготовлено та встановлено ворота та хвіртки, придбано 5 секцій забору, реконструйовано та пофарбовано огорожу, павільйони та ігрові майданчики, відремонтовано та пофарбовано цоколь, овочесховище, капітально відремонтовані гр. №5,8,9, замінено скло в віконних рамах, замінено віконні рами на пластикові, виготовлено та встановлено дашок над ганком. Придбано пральну машину, електропраску, пилосос, столи та стільці дитячі. Проведено ряд протипожежних заходів, а саме: перезаряджені вогнегасники, перевірені вентиляційні канали на харчоблоці, проведено заміри опору ізоляції та заземлення, придбано протипожежні килимки. Створено екологічний декоративний куточок. Проведена підписка на періодичні видання.

Важливим залишається облаштування ігрових майданчиків, заміна вікон та дверей в коридорі.

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці». Майже все обладнання знаходиться у задовільному стані. Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази вдалося виконати в повному обсязі.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка