Кавун Валентина МихайлівнаСторінка10/10
Дата конвертації20.02.2016
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Іван Брюховецький Павло Тетеря


до 1663 р.

(гетьманом був Ю. Хмельницький)


1662 р. 1663 р.

Наказним гетьманом обрали гетьманував Павло Тетеря

Якима Сомка (претендент на булаву бувІ.Брюховецький)
орієнтація на союз з Триває період Руїни

Росією
до1867 р.,

коли гетьманом було обрано І. Мазепу


Відомості про історичну добу Куліш почерпнув із «Літопису Самовидця»
Очікувані відповіді: відтворення історичного колориту епохи та станової психології окремих суспільних верств.
5. Словникова робота.

Вживайте такі мовні конструкції :"я вважаю ","на мою думку" ,"тому що", "це доводить," "підтвердженням цього є", "це засвідчує". "доказом цього може бути" ,"як можна побачити", "отже" ,"можна зробити висновок".


6.Робота з текстами – опорами.

Завдання: визначте тему і основну думку даних уривків. Вкажіть, що

можливо використати при написанні вступу творчої роботи.Текст №1

"Важливою метою історичного тла "Чорної ради" є широке відтворення життя різних сфер тогочасного суспільства та типових представників усіх соціальних верств.

І, нарешті , історичний фон роману невіддільний від гострого соціального конфлікту загальнонаціонального значення між двома протилежними таборами – класове зіткнення верхів, козаків – землевласників, і низів, черні, до якої належать запорожці, селяни, ремісники, міщани. Куліш був першим у літературі про козацькі часи, хто переніс центр творчих зусиль із зовнішньої боротьби ( політичної, релігійної, національної ) на внутрішню боротьбу в самій Україні. Така переміна ідеологічних аксесуарів дала можливість у новому світлі побачити природу козацьких війн і головні прочини національного розбрату, національної трагедії. (В. О. Довженко, Роман П. Куліша "Чорна рада" : історичне тло, творчі джерела ,літературна історія // Джерело ідеологічної майстерності. – Випуск №2 с. 5 -14.)

Текст №2

Спираючись на досвід своїх попередників і сучасників у висвітленні історичного минулого, П. Куліш ішов власним шляхом в художній інтерпретації історичної теми. Задум написати історичний роман виник у нього під впливом загального патріотичного піднесення і пробудження національної свідомості.

У листі до О. Бодянського від 23 травня 1846 р. він зазначає, що своїм твором він намагається піднести українську народну мову до рівня територіальної і відкрити світові минуле рідного народу. "Страшно подумати, що народ, котрий так діяльно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі", - писав він.

Текст твору – це наслідок багаторічної клопіткої історичної і художньо – естетичної праці його автора – глибокого мислителя й видатного митця слова.Текст№3

Великий набуток Куліша - прозаїка - роман "Чорна рада", який Іван Франко назвав "найліпшою історичною повістю в нашій літературі ".

Історичною основою " Чорної ради " є події, що відбулися після Переяславської угоди 1654р. Боротьба за гетьманування після смерті Б. Хмельницького стала гострою, як ніколи до того. Від різних соціальних груп висунутими на гетьманство були Павло Тетеря, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Отже, претендентів було троє, а булава одна.
7. Робота над теоретичними відомостями про творчу роботу.

Завдання: Пригадайте схему побудови твору та вкажіть на форму викладу матеріалу у творі.


Схема побудови твору
Творча робота

про що? (тема)для чого? (основна думка)як? (спосіб і стиль викладу матеріалу)Форма викладу

Розповідь

ОписРоздум


Зіставте наведені нижче теми. Визначте, яка з них вимагає написання твору розповідного характеру, яка - твору – роздуму, а яка – твору – опису?

Знайдіть в темі слово, яке несе на собі основне навантаження. Розмістіть теми в такому порядку, щоб кожна наступна була ширша попередньої.

Життєпис Кирила Тура. • Чим захопив мене образ Кирила Тура?

 • Характеристика образу Кирила Тура.

 • Яким я уявляю собі Кирила Тура?

 • Тип запорозького козака в образі Кирила Тура.

 • Чого навчив мене образ Кирила Тура?

 • Кирило Тур як герой української історичної прози.8.Конкурс "Цікавий оповідач". (Учням пропонується ознайомитися із видами творчих робіт).

Завдання: складіть вступ і початок основної частини твору. Для

різноманітності жанрової форми скористайтесь таблицею.(Учитель відмічає кращі зразки, звертає увагу на типові помилки).
Види творчих робіт

Твір-інтерв’ю


Твір-репортаж

Записки подорожуючого


Твір-відгук

Портретний етюд


 • Твір-репортаж.Повідомляється про події, свідком яких був автор (журналіст-репортер).

 • Твір-інтерв’ю – це бесіда журналіста з будь-якою людиною, думка якої є цікавою для читачів (слухачів). Таким співбесідником також може бути і письменник, інколи – герої твору.

 • Твір-відгук – це обмін враженями про прочитаний твір, висловлення особистого ставлення до вчинків героїв, подій.

 • Записки – подорожуючого – опис подорожі по рідній землі, інколи в часі, з метою висловити свої думки, поділитися враженнями і роздумами.

 • Портретний етюд – змалювання найхарактерніших ознак людини в житті, думках, поступках, щоб інші могли повчитися на прикладі героя.


9. Написання учнями твору.
V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

Дописати та відредагувати твір.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка