Казкотерапія на заняттях із дітьми з особливими потребами. Дошкільний вік світлана штіль, учитель дефектолог, учитель методист навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»Скачати 375.67 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір375.67 Kb.
КАЗКОТЕРАПІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
Світлана ШТІЛЬ, учитель дефектолог, учитель методист

навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»,

відмінник освіти України, м. Рівне

Понад 26 років я працюю вчителем-дефектологом із дітьми дошкільного віку. Мої вихованці — діти з особливими потребами. Унаслідок своїх хвороб вони повільно засвоюють програмовий матеріал, часом із великими труднощами. Мій досвід роботи з особливими дошкільнятами підказав, що діти краще сприймають навчальний матеріал, якщо він подається у вигляді казки. Тому вже понад 7 років я на своїх заняттях використовую казкотерапію.

Казкотерапія — це корекція середовищем, особливою казковою атмосферою. На заняттях я використовую різноманітні прийоми — розповідь, пояснення, показ, складання казок дітьми тощо. Роль казки є важливою ще й тому, що вона надає можливість легкого та природного засвоєння дітьми програмового матеріалу. Казка допомагає дітям зрозуміти емоційні відносини між людьми та виховує в них позитивні риси характеру.

Я опрацювала велику кількість матеріалу з використання казкотерапії під час занять із дітьми. Під час роботи я провела експеримент, у якому з'ясовувала вплив казкотерапії на засвоєння дітьми програмового матеріалу та на виховання у дошкільників позитивних рис характеру.

У створенні експериментальної методики було враховано принципи розвитку мовлення та формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних понять як на підгрупових, так і на індивідуальних заняттях. Результати, отримані під час експерименту, наведені у вигляді таблиці (див. діаграму).

Експеримент передбачав принцип забезпечення максимальної мовленнєвої активності дітей та засвоєння програмового матеріалу з ФЕМН. Емоційна насиченість занять забезпечувалась насамперед українськими народними казками, використанням казкового лексичного матеріалу (казкові зачини, завершення, образні вислови, повтори), ілюстративним матеріалом.

Реалізація принципу національної спрямованості розвитку мовлення відбувалася за рахунок поповнення словникового запасу дошкільників суто українською лексикою (глечик, борошно, жито, полумисок), образними виразами (кабан-іклан, вовчик-братик).

Дотримання принципу виразності мовлення полягало в навчанні дітей лексичних особливостей українських народних казок (епітети, метафори, порівняння тощо) та вживанні їх у мовленні. Принцип прискорення темпів засвоєння програмового матеріалу з розвитку мовлення та ФЕМН полягав у виконанні дітьми цікавих завдань на основі казок.

У розробці експериментальних завдань я враховувала також принцип ознайомлення дітей з казками, долучення їх до активної пізнавальної діяльності за змістом казкового твору. Реалізації принципу долучення дітей до активної пізнавальної діяльності сприяли інсценування казок, ігри-драматизації. Розробляючи експериментальні завдання, я використовувала бесіди за ілюстраціями до казок, показ різних видів театру.

Педагогічні умови роботи з казкою:

• розуміння дітьми змісту казкових текстів;

• наявність позитивних емоційних стимулів у дітей;

• моделювання ігрових ситуацій за змістом казок;

• взаємозв'язок різних видів діяльності (навчальної, мовленнєвої, театрально-художньої, образотворчої).

Добираючи казки до експериментальної методики, я враховувала принцип поетапної роботи з художніми творами. Спочатку пропонувалися казки із нескладним сюжетом, обмеженою кількістю дійових осіб, порівняно невеликим обсягом («Курочка Ряба»). Далі передбачалась робота з казками ускладненої композиції.

Я розробила серію занять із використанням моїх авторських казок, у яких передбачалося засвоєння дітьми програмового матеріалу на основі казки. Конспекти авторських занять подані у практичній частині.

Перед використанням казкотерапії на заняттях із дітьми проводилась підготовка учителем-дефектологом, під час якої були опрацьовані методичні посібники з цього питання та узагальнена методика роботи з казкою, що наведена у теоретичній частині. При цьому я дотримувалась наукових положень українських учених: А. Богуш, Н. Кирста, І. Непомнящої, Н. Савельєвої.

Для кращого засвоєння набутих дітьми знань я розробила ігрові ситуації за змістом казок, які подані у практичній частині дослідження. Під час експерименту всі діти з великим бажанням відвідували заняття. Результати, які подані в таблиці, свідчать про те, що 92 % дошкільнят засвоїли програмовий матеріал із розвитку мовлення та ФЕМН (на початку проведення експерименту матеріал засвоїли 69 % дітей).

Казкотерапія допомагає розв'язати такі проблеми:

• труднощі в навчанні;

• інтеграція особистості у соціум;

• розвиток творчих здібностей;

• розширення свідомості;

• вдосконалення взаємодії з навколишнім світом;

• психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій.

Усе це переконало мене в доцільності використання методів казкотерапії у корекційній роботі з особливими дітьми, тому хотілося б поділитися набутим досвідом із питання використання казкотерапії на заняттях із розвитку мовлення та ФЕМН з особливими дошкільнятами.

Педагогічний експеримент — основа організації роботи

Експеримент було проведено на базі дошкільного відділення навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» в листопаді 2007 року.

У експерименті брали участь 7 дошкільнят, заняття в підгрупах проводилися щоденно. Крім підгрупових занять, два рази на тиждень із дітьми проводилася індивідуальна робота. Усі діти, що брали участь в експерименті, програмовий матеріал засвоюють частково після багаторазового повторення. На момент початку експерименту аналіз знань дітей показав, що 69 % дітей матеріал засвоїли в повному обсязі.
Перед проведенням експерименту мною був складений план роботи з дітьми з використанням казкотерапії (табл. 1).

План роботи з дітьми на заняттях

(на прикладі листопада із розвитку мовлення 2007 року).

Таблиця 1

Підгрупові заняття

Індивідуальні заняття


Дата

Тема

01.11.07

Лексична тема «Осінь» (читання казки «Ріпка»)

02.11.07

Бесіда про знайомі казки. Малювання на тему «Моя улюблена казка»


06.11.07

Гра-драматизація казки «Ріпка»

07.11.07

Тестування за змістом казок


08.11.07

Лексична тема «Дикі тварини». Розповідь казки «Колобок»

09.11.07

Ляльковий театр «Ріпка». Аплікація за мотивами казки «Ріпка»


13.11.07

Показ настільного театру «Колобок»

14.11.07

Перегляд мультфільму «Колобок». Бесіда за змістом мультфільму


15.11.07

Лексична тема «Свійські тварини». Складання казки про свійських тварин

16.11.07

Складання казки за власним бажанням. Лото «3 якої казки герой?»


20.11.07

Лексична тема «Дитинчата свійських тварин». Аплікація за казкою про свійських тварин

21.11.07

Дидактична гра «Вгадай героя казки»


22.11.07

Лексична тема «Дитинчата диких тварин». Розповідь казки «Рукавичка»

23.11.07

Бесіда про дружбу на прикладі героїв казки «Рукавичка»


27.11.07

Переказування дітьми казки «Рукавичка». Розфарбовування героїв казки

28.11.07

Бесіда про взаємодопомогу за мотивами казки «Ріпка». Пальчикова гімнастика (герої казки)


29.11.07

Пальчиковий театр «Рукавичка». Ліпка зайчика, ведмедика, лисички

30.11.07

Вікторина «Моя улюблена казка». Виставка дитячих робіт, виконаних упродовж місяця

План роботи з дітьми на заняттях із ФЕМН

(на прикладі листопада 2007 року).

Таблиця 2

Підгрупові заняття

Індивідуальні заняття

Дата


Тема
03.11.07

Лічба в межах 5. Авторська казка «Клоуни»

03.11.07

Дидактична гра «Полічи героїв казки»


07.11.07

Знайомство із цифрою 5. Авторська казка «Курочка Ряба»

08.11.07

Математичне лото «Улюблені казки»


09.11.07

Формування поняття «більше — менше — однаково». Авторська казка «Троє поросят»

10.11.07

Дидактична гра «Хто яку тримає цифру?» (за мотивами казки «Три ведмеді»)


14.11.07

Закріплення поняття про геометричні форми. Авторська казка «Клоуни»

15.11.07

Дидактична гра «Що нам принесла Золота рибка?» (закріпити поняття про геометричні фігури)


16.11.07

Формування поняття про дні тижня. Авторська казка «Три ведмеді»

17.11.07

Бесіда про пори року. Складання казки дітьми


21.11.07

Формування поняття про гео­метричні фігури. Авторська казка «Рукавичка»

22.11.07

Пальчикова гімнастика (лічба


в межах 5). Авторська казка «Слухняні пальчики»
23.11.07

Формування поняття «високий — низький». Авторська казка «Червона шапочка»

24.11.07

Бесіда про частини доби. Складання казки за темою


28.11.07

Формування поняття «довгий — короткий». Авторська казка «Золота рибка»

29.11.07

Аплікація на тему «Клоуни». Закріпити геометричні форми


30.11.07

Формування поняття про пори року. Авторська казка «Рукавичка»

Динаміка розвитку дітей експериментальної групи

(листопад 2007 року)

На діаграмі світлим кольором визначені показники рівня знань дітей до експерименту, а темним — показники рівня знань дітей після експерименту.

Технологія методу

Казкотерапія

Казкотерапія — це система передачі життєвого досвіду, розвитку соціальної чутливості, інтуїції та творчих здібно¬стей, набуття певних знань.

Терапевтичний вплив казки було покладено в основу цілого напряму сучасної психотерапії, названого казкотерапією. У казці можна знайти повний перелік людських проблем і образні способи їхнього розв'язання. Слухаючи казки в дитинстві, людина поповнює у підсвідомості банк життєвих ситуацій, набуває знань. Казка поєднує дорослого й дитину. Вона не видає свої положення за щось серйозніше, ніж символи, метафори чи аналогії. Казка розвиває уяву дитини, а дорослого повертає у дитинство.

Мета казкотерапії — перетворити негативні образи на позитивні. Спокійний стан нервової системи повертає людині здоров'я. З—4-річні діти люблять робити героями своїх казок іграшок, маленьких чоловічків, звірят. 4—6-річні використовують образи давніх казок — фей, принцес. У 6—7 років герої схожі на самих дітей.

А в роботі з підлітками «казковість» необхідно доводити. Заглиблюючись у казку, підлітки й дорослі можуть розкрити свій потенціал, накопичити сили для його реалізації. Можливе малювання, ліплення із пластиліну або виготовлення героїв із паперу.

У сучасній казкотерапії існують З напрями — діагностичний, напрям впливу та напрям розвитку; а також 5 видів казок: художні, дидактичні, психокорекційні (наприклад, оригамі), психотерапевтичні (авторські казки, біблійні притчі) та медитативні.

Концепція комплексної казкотерапії базується на 5 видах казок: художні — народні казки, міфи, притчі, авторські історії; дидактичні — у формі дидактичних казок подаються на¬вчальні завдання. Медитативні слугують для зняття психоемоційного напруження, створення кращих моделей взаємин.

Психотерапевтичні казки розкривають глибинний зміст подій.

Психокорекційні казки призначені для м'якого впливу на поведінку дитини. Під корекцією розуміють «заміщення» неефективного стилю поведінки продуктивнішим, а також пояснення дитині змісту того, що відбувається. Психокорекційні казки застосовують відповідно до віку (до 11—13 років) і проблематики (неадекватна, неефективна поведінка). Створюючи психокорекційні казки, важливо знати приховану причину «поганої» поведінки. У створенні пеихокорекційної казки може допомогти життєвий досвід.

Казкотерапія — це терапія середовищем, особливою казковою атмосферою, в якій можуть виявитися потенційні риси особистості, щось нереалізоване; може матеріалізуватися мрія; а головне — виникає відчуття захищеності та смак таємниці; казкотерапія також сприяє формуванню зв'язку між казковими подіями та поведінкою в реальному житті, перенесенню казкових смислів у реальність.
Дидактичні казки

Створюються педагогами для пояснення навчального матеріалу. При цьому абстрактні символи (цифри, букви, звуки, арифметичні дії тощо) уособлюються, створюється казковий образ світу, в якому вони живуть. Дидактичні казки можуть розкривати сенс і важливість певних знань. У формі дидактичних казок «подаються» навчальні за¬вдання.


Психологічні казки

У психологічній практиці можна використовувати народні (Андерсен) і спеціально складені для психотерапії казки. Будь-який із підходів має як свої переваги, так і недоліки. Під час використання народних казок з метою психотерапії простежуються такі переваги: символічність казок, що забезпечує хороші можливості особових проекцій; знайомство клієнта із сюжетом, іноді навіть дослівне знання тексту; сюжет, «відполірований» постійним переказуванням, відсутність зайвих подробиць; динамічність; різноманітність, можливість дібрати необхідну тематику; відповідність національному характеру. А також використання народних казок має свої недоліки: умовність характерів; відсутність змін у характері героя за час дії казки.


Медитативні казки

Створюються для накопичення позитивного образного досвіду, зняття психоемоційно¬го напруження, створення кращих моделей взаємин, розвитку особистих потенціалів.

Умови проведення медитацій

• У приміщенні для занять має бути тепло, але не задушливо. Холод спричиняє мимовільне напруження м'язів. До того ж, у процесі медитації людина може замерзнути. Тому краще відразу вкрити її.

• Освітлення повинне бути м'яким і теплим. Не потрібно повної темноти (це багатьох лякає).

• Спеціально дібрана музика для релаксації (звуки природи з накладеною мелодією).

• Зручна поза.

• Ритуал «входу» і «виходу» з медитації передбачає неквапливість і поступовість.

Характер цих казок — подорож. Сама казка схожа на «чукотську пісню»: «Що бачу, про те співаю».
Ритуали входження в казку

Початок заняття має стати своєрідним ритуалом, щоб діти могли налаштуватися на спільну діяльність, спілкування, відрізняли ці заняття від інших.

Варіанти початку корекційного заняття:

1. Ведучий вмикає аудіозапис із дзюрчанням струмка, і діти навшпиньки йдуть по «струмку» (блакитному шнуру), вслухуючись у дзюрчання і «наповнюючись чарівною силою». Пройшовши по «струмочку», кожен сідає на п'яти в позу розслаблення. Ведучий запитує: «Наповнилися чарівною силою? Готові до казки?».

2. Ведучий демонструє три дороги й розповідає про кожну з них: «Кожна із трьох доріг приведе вас у казку. Всі дороги чарівні, всі вони наділяють мандрівника силою, яка підіймається від стоп і заповнює все тіло. Перша — найлегша, рівна і гладка (шарф або шматок тканини). Друга дорога важча: вона складається з купини, і по ній треба не йти, а стрибати, попадаючи точно в певні місця (кільця або шматочки тканини). Але ця дорога дає тому мандрівнику більше чарівної сили, ніж перша. Третя дорога — найважча. Вона терниста й нелегка (аплікатори Кузнецова). Зате силу дає величезну, значно більшу, ніж перші дві. Зараз поміркуйте, яку дорогу вам вибрати. Коли підете по своїй дорозі, слухайте, відчувайте, як від стоп і до маківки ваше тіло заповнюється чарівною силою. Закінчивши шлях, сідайте в позу розслаблення» . Діти по черзі йдуть по вибраній дорозі, а ведучий відзначає для себе, хто який шлях вибрав.

3. Ведучий: «Сили на подорож по казці нам подарує Чарівна квітка. Подивіться на цю квітку дуже уважно і відчуйте, як її краса і сила переходять у ваше тіло: голову... шию... руки... груди... живіт... ноги... Ви наповнилися чарівною силою і готові до подорожі». Діти сідають у позу розслаблення.

4. Ведучий: «Заплющте очі й чекайте дотику феї. Той, кого вона торкнеться, відразу ж сідає на підлогу і чекає початку казки». Ведучий вмикає тиху музику, фея м'яко, ніжно торкається кожної дитини.

5. Ведучий: «Сьогодні у нас у гостях Царівна-Жаба, — демонструє іграшкову жабу, — вона запрошує вас у свою казку і дарує вам чарівну силу. Зараз станьте півколом і торкніться жаби одним пальцем. Заплющте очі — і відчуйте, як від жаби йде до вас сила. Ось вона заповнює всю руку... піднімається через шию в голову... опускається у груди... живіт... ноги... наповнює іншу руку від плеча до кінчиків пальців...».


БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ З ДЦП

(з вираженим ураженням нижніх кінцівок)«Запрошуємо на гостину»
Мета:

• учителя-дефектолога: закріпити вміння дітей прибирати в кімнаті, прикрашати кімнату; активізувати поняття дітей про форму, колір, смак, запах фруктів (мандарин, лимон, банан); вчити дітей чистити та різати фрукти, розвивати дрібну моторику рук, навички самообслуговування; формувати вміння розв'язувати шнурки, вдягати шарф, шапку; розвивати мовленнєве дихання, силу голосу; готувати дітей до інтеграції у суспільство; виховувати бажання спілкуватися з іншими;

• учителя-реабілітолога: закріпити вміння дітей пересуватись за допомогою відповідних пристроїв і костюмів; вчити дітей ставати на повну стопу, самостійно сидіти за столом без опори для спини, за допомогою дорослого вставати з-за столу; розвивати вміння дітей виконувати вправи руками за наслідуванням (руки вперед, вверх, вниз); формувати у дітей вміння самостійно вдягатись і роздягатись; готувати дітей до інтеграції у загальний соціум; виховувати наполегливість.
Матеріал та посібники: устаткування для пересування дітей, костюми для фіксації постави та стопи ноги, фрукти, підноси, кухонні дощечки, столові ножі, серветки, іграшки, кошик для іграшок, кольорові стрічки, продувочки, гімнастичні палки, кільце.
Технічні засоби навчання: магнітофон, музичний диск.

(Діти заходять у кімнату, вітаються з гостями.)

Добрий ранок вам!

Добрий ранок нам!

Добрий ранок усім!
(Учитель-реабілітолог пропонує дітям скинути взуття. Надає їм допомогу.)
Учитель-дефектолог

Запросили на гостину

Дружнюю свою родину.

Перш ніж гостей приймати,

Не завадило б прибрати.
Діти складають папірці та іграшки, що розкидані на підлозі, у кошик. Учитель-реабілітолог пояснює, як це краще зробити. Допомагає дітям сісти за столи. Фіксує положення ніг і тулуба. Учитель-дефектолог пропонує дітям посміхнутись одне одному.
Психогімнастика

Учитель-дефектолог називає ім'я дітей по черзі: Настя, Даша, Іван. Діти за допомогою вчителя-реабілітолога встають і відповідають: «Я Даша». Учитель-дефектолог учить дітей промовляти своє ім'я тихо та голосно.


Дидактична гра «Тихо — голосно»

Учитель-дефектолог звертає увагу дітей на кошик із фруктами. Діти їх розглядають, називають.

— Якої форми мандарин, лимон, банан? (Мандарин — круглий. Лимон — овальний. Банан — продовгуватий.)
Пальчикова гімнастика

Діти за допомогою пальців показують форму мандарина, лимона, банана.

— Якого кольору мандарин, лимон, банан? (Лимон — жовтий. Банан — жовтий. Мандарин — помаранчевий.)

— Які з цих фруктів подібні за кольором? (Лимон, банан.)

— Які на дотик мандарин, лимон, банан? (Лимон — із пухирцями. Мандарин — із пухирцями, банан — гладенький.)

— Які з цих фруктів подібні на дотик? (Мандарин, лимон.)


Дидактична гра «Впізнай на дотик»

— Які на смак мандарин, лимон, банан? (Мандарин солодкий. Лимон кислий, банан солодкий.)

— Які з цих фруктів солодкі? (Мандарин, банан.)

— Яким одним словом можна назвати лимон, банан, мандарин? (Фрукти.)

Усі ці фрукти різні, але їх об'єднує те, що вони містять багато вітамінів і дуже корисні. Тому своїх гостей ми будемо пригощати фруктами. Для цього мандарини та банани необхідно почистити, лимон порізати та покласти на тарілку. Перед цим необхідно протерти руки вологими серветками.

Учитель-дефектолог і учитель-реабілітолог допомагають дітям протерти руки серветками, почистити та порізати фрукти, викласти їх на підноси.


Дидактична гра «Впізнай на смак»

Діти сервірують стіл, прикрашають фрукти шпажками. Учитель-реабілітолог допомагає перейти до іншого столу. Діти за допомогою самостійно вибраних продувочок виготовляють малюнки для прикрашання кімнати.

Учитель-дефектолог

Ми в кімнаті вже прибрали,

Гарний стіл приготували.

Час і нам чепурними бути,

Про новий одяг не забути.
Учитель-реабілітолог

Ноги ми свої підняли,

Стрічки дружно розв'язали.

Зняли ми взуття старе,

Бо у шафі є нове.
(Діти розв'язують стрічки на ногах. Формується вміння розв'язувати шнурки.)

Узяли в руки ми берет,

Руки витягли вперед.

Потім ось сюди поклали,

Ой, які гарненькі стали.
(Діти беруть у руки кільце, витягують руки вперед, потім кладуть кільце на голову. Формується вдягати шапку.)

Шарфик ми вдягли на плечі,

Тепло, затишно малечі.
(Діти беруть гімнастичну палку, кладуть її через голову на плечі. Формується вдягати шарф.)

Ось ми вже й готові прийняти дорогих гостей.


Учитель-дефектолог

Пригощайтеся, наші рідненькі,

Хоч ми ще і маленькі,

Але вміємо гостей приймати,

Любимо всіх частувати.
(Діти запрошують гостей до столу. Гості пригощаються та хвалять їх.)
ЛОГОПЕДИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

З ЕЛЕМЕНТАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

(постановка та автоматизація звука [к])«Золота рибка»
Мета: продовжувати працювати над розвитком дрібної моторики, мовленнєвим диханням і розвитком слухової уваги, проводити вправи для очей; під час артикуляційної гімнастики активізувати жувально-артикуляційні м'язи та міміко-артикуляційні; стимулювати рухи нижньої щелепи, активізувати м'язи м'якого піднебіння, губ та щічок; продовжувати працювати над постановкою звука [к]; автоматизувати поставлений звук у складах і словах; збагачувати активний словник дітей; виховувати в дитини доброту та чуйне ставлення до живих істот.
Матеріали та обладнання: акваріум з рибкою, оснащення для переливання води, трубочка для накачування повітря, корм для рибки; рибка-продувочка; малюнки для логопедичної гімнастики, малюнки із зображенням щуки, коропа, кита; гра «Водойма»; малюнки до гри «Що забув намалювати художник?».
Словник: акваріум, корм, короп, щука, линок.
Учитель

Я всміхаюсь сонечку:

— Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квіточці,

Хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику:

— Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся,

Зичу їм добра!
(Учитель пропонує дитині посміхнутися, та привітатися з гостями. Звертає увагу дитини на акваріум, де плаває рибка.)
Загадка

Голова є, а шиї нема, Очі є, а брів нема, Рот є, а не говорить, Без ніг, а далеко ходить.

(Учитель каже, що рибка не проста, а золота, вона може виконати будь-яке бажання, питає у дитини, що вона хоче попросити у рибки.)
Учитель

А я бажаю, щоб ти навчився добре розмовляти. Рибка добра, і вона виконає будь-яке бажання, а ми на добро також зробимо добро. Щоб рибці було приємно знаходитись в акваріумі, їй потрібні: свіжа вода, свіже повітря, свіжий корм. (Дитина підливає воду в акваріум, накачує повітря, сипле корм.) Ось тепер рибці комфортно. Вона не може нічого сказати, але із задоволенням ворушить очима, вдихає повітря та розкриває ротик. І ми з тобою також виконаємо ці вправи.


Вправи для очей

1. Спостерігати, як рухається рибка.

2. Покліпати очима.

3. Рухи очей вгору-вниз (на 3с. заплющити очі).

4. Рухи очей вправо-вліво (на 3с. заплющити очі).
Вправи на дихання

1. Дмухати на рибку (рибка плаває, вихляє хвостом).

2. Пити маленькими ковтками (п'є водичку).

3. Дмухати у стакан через соломинку.

Рибка воду сколихнула,

Хліба крихітку взяла,

Рибка хвостиком махнула,

Рибка хутко попливла.

Розвиток слухової уваги
Учитель

Послухай, як капає водичка: кап-кап-кап, перший звук [к]. А наша Золота рибка дуже полюбляє цей звук, тому що в назві багатьох її друзів є звук [к]. Ось як звати друзів нашої рибки: короп, карась, кит, щука, линок, камбала. (Учитель виставляє малюнки.) Рибка пропонує нам пограти у гру «Впіймай звук».

Я називатиму склади, а ти, якщо почуєш звук [к], плескай у долоні: ка-та-ка-па-та-га-ка. Тепер я називатиму слова, а ти, якщо чуєш звук [к], плескай у долоні: щука, карась, риба, черепаха, крокодил, жаба. Усі ці живі істоти живуть у водоймі, і ми їх піймаємо.
Гра «Водойма»

Дитина розглядає те, що впіймала.

Артикуляційна гімнастика Рибки говорити не вміють, але добре вміють розкривати рота.
Гімнастика жувально-артикуляційних м*язів:

• відкрити й закрити рота;

• рухи нижньої щелепи вперед-назад.
Гімнастика міміко-артикуляційних м'язів

Зморщити обличчя та розтягти його в довжину з розкриттям рота.

Стимуляція рухів нижньої щелепи. Імітація жування.
Активізація м'язів м'якого піднебіння:

• ковтання слини;

• позіхання із широко відкритим ротом;

• перед дзеркалом піднімати та опускати м'яке піднебіння.


Вправи для язика

Рот відкритий, губи в усмішці, широким кінчиком язика погладжувати піднебіння.


Вправи для губ і щічок:

• надування двох щічок одночасно;

• втягування щічок у ротову порожнину;

• «хоботок-усмішка».


Вправи для вимови звука [к]:

• «Котушка». Рот відкритий, губи в усмішці, широкий кінчик язика за нижніми зубами. Спинка язика вигинається, язик викочується вперед-назад;

• «Пароплав». Рот відкритий, губи в усмішці. Широкий кінчик язика опустити та відтягнути назад. Спинка язика відтягнута до піднебіння. Довго вимовляти звук [и].
Постановка звука [к]

Тепер наш ротик і язичок готові правильно вимовляти улюблений звук Золотої рибки. [к] — приголосний звук, твердий, глухий. При вимові звука [к] губи трішки відкриті. Кінчик язичка торкається нижніх зубів. Передня та середня частина язика змикаються з піднебінням, голосові зв'язки розімкнуті. Спочатку звук ставиться за наслідуванням, якщо не вдається механічним способом.


Механічна постановка

Дитина кілька разів вимовляє склад та. Логопед шпателем повільно відсовує язик назад шляхом надавлювання на передню частину спинки язика.

Ми втомилися і трошки відпочинемо на березі водойми.

Рибка плаває в водиці,

Рибці весело гуляти,

Рибко, рибко-витівнице,

Хочемо тебе впіймати.
(Дитина ловить рибу на вудочку.)
Фізкультхвилинка
Автоматизація звука у складах

Учитель пропонує дитині показати, як вона вимовляє звук [к].


Дидактична гра «Луна»

Дитина повторює за вчителем склади — то голосно, то тихо:

• ка-ка-ка;

• ак-ак-ак;

• ку-ку-ку;

• ук-ук-ук;

• кап-кап-кап;

• ква-ква-ква.


Автоматизація звука у словах

• Дитина бере конверт, складає розрізні малюнки, називає зображене на них спочатку повільно, а потім швидко: кит, окунь, линок.

• Дидактична гра «Кого не стало». Учитель виставляє малюнки, на яких зображені кит, окунь, линок. Дитина визначає, якого малюнка не стало.

• Дидактична гра «Однина — множина». Учитель називає однину, а дитина — множину: кит — кити, окунь— окуні, линок — линки.

• Дидактична гра «Що художник забув намалювати рибці?». (Око, плавник, хвіст.)

• Дидактична гра «Доповни малюнком» .

Ак-ак-ак — червоний рак. Ку-ку-ку — я бачу зелену жабку. Ака-ака-ака — повзе черепаха. Ка-ка-ка — плаває Золота рибка. Дитина добирає відповідний малюнок.

А нам Золота рибка обіцяла виконати наші бажання. Ось бачиш, ти навчився вимовляти звук [к], це було моє бажання. Рибка виконала і твоє бажання. Подякуємо Золотій рибці за її добрі справи.


КОМПЛЕКСНЕ ЗАНЯТТЯ

З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА ФЕМН

«Казочка про цуценят і кошенят»
Мета: закріпити поняття дітей про свійських тварин та їхніх дитинчат; закріпити з дітьми лічбу в межах 6; продовжувати формування у дітей просторових понять (на, під); працювати над розвитком зв'язного мовлення, розвивати дрібну моторику рук; виховувати поняття про дружбу, про допомогу іншим.
Посібники: тематична папка «Свійські тварини», площинні зображення собаки, кішки, цуценят, кошенят, набірне полотно із зображенням цифр, малюнки для формування в дітей просторових понять.
Словник: цуценя, цуценятко, кошеня, кошенятко.

Посміхнемось сонечку:

— Здрастуй, золоте! Посміхнемось квіточці, Хай вона цвіте! Посміхнемось дощику:

— Лийся, мов з відра! Друзям посміхнемося, Зичимо їм добра.

Ми посміхаємось, а ось котик сумний.

Ой, котику, котику,

Почекай.

Грайся в нашому садочку,

Не тікай.

Може, ти відбивсь од дому —

Розкажи,

Молоко тобі дамо ми,

Не біжи.
Ведучий

Діти, це маленьке кошенятко відійшло далеко від мами та загубилося. Покличемо його маму. Як кличуть кішку? (Киць-киць-киць.) Маму звати кішка, а як звуть її маленьку дитину? (Кошенятко.) А якщо у мами-кішки багато діточок, як на них кажуть? (Кошенятка.) Чим мама-кицька годує своїх кошенят? (Молочком.) А що ще їдять котики? (Кашу, сметану.)

У мами-кицьки є багато діточок, полічимо їх.

Кошеняток цілих шість,

Небагато кожен їсть.

Дай їм каші з молочком,

Хай похлебчуть язичком.

Бо із ложки киця

їсти не навчиться.

Має вуса й пишний хвіст

І таку от звичку:

Спершу добренько поїсть,

Після — вмиє личко.
(Учитель виставляє будинок, киця — на вікні.)

Ведучий


— Хто під вікном? (Песик, цуценятко.)

— Як звуть їхню маму? (Собака.)

— Що їсть собака? (Кісточку, суп.)

— Де живе собака? (У будці.)

— Як кличуть собаку? (На-на-на.) Кошенята люблять пити тепле молочко,

а цуценятка люблять гризти холодну кісточку. (Триває дитяча гра «Тепле — холодне».)

Маленькі кошенята дуже полюбляють гойдатися на гойдалці, цуценятка також люблять гойдатися. Вони гайдають одне одного на гойдалці. (Бесіда про дружбу.)

Індивідуальна робота

— Кого більше?

— Кого менше?

— Що треба зробити, щоб їх стало одна¬ково?

Наш песик дуже розумний, він уже знає багато цифр.
Гра «Яка цифра?»

Маленькі котенята також знають цифри, але вони гралися із клубочками, переплутали всі цифри, допоможемо кошенятам впізнати цифри.


Гра «Розплутай клубочок»

Цуценятко й кошенятко Пустували дотемна, Перекинули горнятко, Налякали хлопчика.

Вони переплутали доріжки до свого дому, допоможемо знайти їх. Гра «Знайди доріжку»
Психогімнастика

Киця любить, як по спинці

Гладжу киценьку свою,

Як дарую їй гостинці,

Каліку, молочко даю!

(Покажіть, яке веселе кошеня.)

Песик сердиться на мене,

Як смикну його за хвіст:

Очі робляться зелені

І не п'є тоді й не їсть.


(Покажіть, який сердитий пес.)

У киці шкіра м'яка, а у песика жорстка.


Гра «Яка?»

Ось дощ пішов,

періщить злива,

Цуценятко, кошенятко

вимокли, як хлющ,

Та сховалися під кущ.


Гра «Будинок для тваринок» (шнурування)

Мама-кішка та мама-собака дуже вдячні дітям за те, що врятували кошенятко та цуценятко від дощу. (Бесіда про допомогу іншим.)

Підсумок заняття
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА ФЕМН

(підготовча група)«Клоуни»
Мета: закріпити з дітьми усну лічбу в межах 10 (пряма та зворотна); закріпити цифри 1—7; вправляти у співвідношенні певної кількості предметів із відповідною цифрою; дати поняття про утворення числа 8, ознайомити з цифрою 8; вправляти у співвідношенні площинних та об'ємних геометричних фігур і форм; продовжувати вчити дітей утворювати слова за допомогою

суфіксів, описувати предмети та складати розповідь за серією картин; розвивати емоційну сферу дітей; працювати над зв'язним мовленням; виховувати інтерес до оточення, посидючість.


Словник: різнокольорові, арена.
Матеріал: м'яка іграшка Клоун, кольорові кульки, дрібний раздатковий матеріал (клоуни), таблиці з теми, цікава коробка.
Технічні засоби навчання: магнітофон, аудіокасета із записом сеансу релаксації.
Учитель

Діти, сьогодні у нас багато гостей, привітаймося. А ось іще один гість поспішає до пас. Та це ж наш улюблений клоун Булька !

Чарівний цей клоун Булька

Веселить завжди дітей.

Завітав до нас він з кулькою

Та привів з собою гостей.

Будьте, діти, всі уважні

Та слухняні, як завжди.

А хто зробить всі завдання,

Той отримає призи.


Учитель

Так, Булько, ми всі щиро раді, що ти завітав до нас. Тож яке буде перше завдання?

Булька

Завдання буде вам просте: полічіть бульки — ось і все! Пускаю мильні бульки, їх багато.Учитель

Ні, Булько, ти дуже хитрий, ми не можемо полічити, їх дуже багато, вони лопаються. Краще полічимо ось ці кульки, з якими ти завітав до нас.


Діти лічать хором від 1 до 10. Потім лічать кульки на таблиці, тоді працюють біля дошки, звертають увагу на колір кульок, активізують словник, лічать від заданого до заданого числа.

Учитель


Ось бачиш, Булько, наші діти вміють лічити, а як лічать твої друзі?

Булька


Ой, не вміють вони лічити, будуть наші діти їх виправляти. (Робота дітей біля дошки.)

Учитель


А тепер подивимося, як швидко клоуни вміють бігати по сходинках, а ще й лічити їх (таблиця 3). (Діти знаходять помилки.) Діти, Булька задоволений вами, але каже, що наступне завдання ви нізащо не виконаєте (таблиця 4). Ти, Булько, полюбляєш шуткувати, ось і цифри заховав, але ми добре знаємо цифри і впізнаємо їх. (Діти викладають цифровий ряд із бочечок.) Булько, ти казав, що привів із собою багато гостей, але ми їх чомусь не бачимо. А ось і кумедний ведмедик, він також полюбляє кульки. Але чому ж ведмедик плаче? Діти, поміркуймо, що сталося з ведмедиком? (Складання розповіді за серією картин. Розглядають ведмедика: він веселий, здивований, сердитий, сумний.) Люди також можуть мати різний настрій. Але нам із Булькою дуже подобається, коли ви радісні та посміхаєтесь. Посміхніться, будь ласка. Ведмедик також посміхнувся. Діти, ведмедик маленький, тому ми його так ласкаво називаємо. А як ще можна назвати ведмедика? (Ведмежатко.) Коли він підросте, як на нього будуть казати? (Ведмідь.) А на великого, вайлуватого ведмедя як кажуть? (Ведмедище.) А як можна описати нашого ведмедика? (Маленький, пухнастий, вайлуватий, розумний, веселий, коричневий.) Ось ми і розвеселили нашого гостя, тож час і самим відпочити. А допоможе нам у цьому кулька.
Учитель

Кульку весело кидали, Одне одному давали. Всі ми — дружні малюки, Полюбляємо іграшки. Одне одному кидали, Танцювали і стрибали.

Потім зовсім ми втомились І на стільчик примостились.
Сеанс релаксації

Поки ми відпочивали, до нас завітало ще багато клоунів. Полічимо їх. (Сім.) Яка цифра позначає цю кількість клоунів? А ось на арену цирку вийшов ще один клоун. Скільки клоунів на арені? (Вісім.) Як утворилося число вісім? Число вісім позначається цифрою 8.

У цифри 8 два кільця,

Без початку, без кінця.


Булько, у тебе багато кілець, дозволь дітям із них викласти цифру 8. А ще цифру 8 можна викласти з бубликів. Можна її зробити ось із такої довгої кульки. (Практичні дії дітей.) Діти, Булька каже, що він запам'ятав цифру 8, але хоче побачити, чи ви знайдете цифру 8 ось на цих малюнках. (Діти лічать клоунів і показують цифру 8.) Діти, чи ви звернули увагу на те, як святково вбрані наші гості, костюми у всіх прикрашені різними геометричними фігурами? Відгадаємо, яка улюблена іграшка у кожного клоуна? Молодці! А ось цей клоун іграшками гратися не полюбляє, він дуже любить математику і все цікаве записує у свій записничок. Ось і сьогодні він написав ось яку цифру 8. Дуже добре, діти, ви працювали, тому Булька зі своїми друзями дарують вам різнокольорові кульки.

Дякуємо тобі, Булько, ти нас зі своїми друзями дуже потішив. Приходьте до нас ще в гості, а ми обіцяємо, що будемо краще вчитись і працювати. Недарма каже народна мудрість: «Не одразу все дається, а потроху та помалу, а користі потім буде чимало».ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ ЗА МОТИВАМИ КАЗКИ «КОЛОБОК»
Мета: навчити дітей вирізняти три предмети із множини за наслідуванням, за зразком та за усною інструкцією; закріплювати вміння розрізняти предмети за розміром, кольором; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати любов до казки.
Словник: лисичка, зайчик, ведмедик, вовчик.
Матеріали: настільний театр за казкою «Колобок», набірне полотно, предметні малюнки, роздатковий матеріал, аплікатор Кузнецова.
Нервово-психічна підготовка
Учитель

Сьогодні на занятті, діти, я розповім вам цікаву казку, тому сядьте рівненько і слухайте увалено.

Жили собі дід та баба та й дожились до того, що вже й хліба у них немає. Ось дід і каже до баби: «Піди, бабо, у комору, намети по засіках борошна і спечи мені Колобка». Пішла баба у комору, намела борошна і спекла Колобка. Потім поставила його холонути на підвіконня. Колобок охолонув, тоді скочив із підвіконня і покотився по доріжці. (Показ пальчиками Колобка. Пропедевтична підготовка.) Котився він по доріжці, аж ось назустріч йому Зайчик. Покажемо Зайчика пальчиками. А тепер покажіть, як він ішов по доріжці, крадучись. (Показ кроків Зайчика на аплікаторі Кузнецова.) Ось Зайчик і каже до Колобка: «Колобок, Колобок, я тебе з'їм». А Колобок йому відповідає: «Не їж мене, Зайчику, я все що завгодно для тебе зроблю». Тоді Зайчик промовляє: «Добре, я був на городі й набрав багато своїх улюблених ласощів, а тепер ніяк не можу з'ясувати, який овоч до якого копійка покласти. Потрібно маленькі овочі до маленького кошика, а великі — до великого. Допоможеш розкласти овочі по кошиках?». (Розподіл предметних малюнків із зображеннями овочів на великі та маленькі.) Дітки, Зайчик дуже зрадів і просить виконати ще одну роботу. У його сусіда є чудовий килимок. Складається він із 3 частин: великого квадрата, меншого кола і маленького трикутника. Зможете викласти ще один такий килимок? (Викладання килимка. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.) Побіг Зайчик далі, аж ось назустріч Колобку йде Вовк. Покажемо Вовчика пальчиками. А тепер покажемо, як він іде по галявинці, голодний, злий. (Показ кроків Вовка на аплікаторі Кузнецова.)

Вовк каже до Колобка:

— Колобок, Колобок, я тебе з'їм.

— Не їж мене, Вовчику, я все, що схочеш, для тебе зроблю.

— Добре, я сьогодні був на лісовій галявині і бачив на ній чудові квіти. Зірви мені З квіточки — і я не з'їм тебе.

(Викладання на набірному полотні квіток учителем. Викладання дітьми квіток за наслідуванням.)


Учитель

Молодці, дітки, дякую тобі, Колобок, але у мене є ще одне завдання для вас: на одну квіточку прилетіло три бджілки. (Показ зразка.) Нехай і на вашу квіточку прилетять три бджілки. (Викладання дітьми трьох бджілок за зразком.)

Фізкультхвилинка
Учитель

Я бачу, дітки, що ви втомилися, давайте вийдемо на лісову галявину.

На галявині гуде народ,

Не простий — бджолиний,

Та сідає на квітки,

Що ростуть в долині,

Із квіток нектар зібрати,

В пелюстки заритись,

Потім прийде вже пора

Медом поділитись.


(Викладання за словесною ілюстрацією.)

Учитель


Дітки, а хто найбільше любить мед? (Ведмедик.) Це, напевно, він іде назустріч Колобку. Покажемо його пальчиками. А тепер покажіть, як він ішов по галявині. Повільно, вайлувато. (Показ кроків Ведмедика на аплікаторі Кузнецова.)

Прийшов Ведмедик і каже Колобку:

— Колобок, Колобок, я тебе з'їм.

— Не їж мене, Ведмедику, я будь-яке твоє прохання виконаю.

— Із моїх лісових вуликів повтікали бджоли. Знайди їх і поверни.

Запам'ятай: у кожному вулику жило три бджілки.


Учитель

Дітки, допоможемо Колобку й на кожен вулик викладемо по три бджілки. (Самостійна робота дітей.) Подякував Ведмедик і далі пішов, аж ось назустріч Колобку йде Лисичка-сестричка. Покажемо пальчиками Лисичку. А тепер покажемо, як вона йшла по доріжці, крадучись. (Показ кроків Лисички на аплікаторі Кузнецова.) Лисичка каже до Колобка:

— Колобок, Колобок, я тебе з'їм.

— Не їж мене, Лисичко, я будь-яке твоє бажання виконаю.

— Я сьогодні була у лісі й заблукала. Виклади мені через галявинку яскраво-червону доріжку, щоб її було видно і вдень, і вночі.

Лисичка побігла далі, а Колобок залишився і дуже дякує вам, дітки, за те, що ви врятували йому життя.


КОМПЛЕКСНЕ ЗАНЯТТЯ З ФЕМН

ТА КОНСТРУЮВАННЯ

«Курочка Ряба»
Мета: закріпити поняття «один— багато»; продовжувати формувати поняття дітей про розмір предметів: «великий — маленький»; вправляти дітей у переліку предметів від одного до трьох із називанням підсумкового числа; вчити дітей порівнювати дві групи предметів: «більше — менше — однаково»; закріпити поняття дітей про геометричні форми: куб, дах; вправляти дітей у конструюванні будинку, викликати позитивні емоції, виховувати слухняність, бажання допомагати дорослим.
Матеріал: книжка «Курочка Ряба», площинні зображення героїв казки, кошиків та яєць двох розмірів, курчата, чарівна торбинка, будівельний матеріал, магнітна дошка.
Технічні засоби навчання: магнітофон, аудіозапис.

(Учитель-дефектолог пропонує дітям послухати молитву «За Україну», яка допоможе дітям добре навчатися.)

Учитель-дефектолог
Подивися у віконечко,

Там побачиш гарне сонечко.

Наше сонце — не просте,

Наше сонце чарівне.

Промінці свої пускає,

Нас у казку закликає.


А ось у яку казку нас закликає сонечко, нам підкаже яйце, яке заховалось у пальчиковому басейні. (Дитина шукає яйце у пальчиковому басейні (активізація розумової діяльності). Учитель-дефектолог пропонує дітям роздивитись яйце та сказати, що на ньому зображено. Діти називають: дід, баба, курочка Ряба.) Яйце нам підказало, що ми сьогодні вирушаємо в гості до казки «Курочка Ряба». (Діти заплющують очі та потрапляють у казку. Учитель-дефектолог починає розповідати казку із показом ілюстрацій.)
Учитель-дефектолог

Жили собі дід та баба,

Була у них курочка Ряба.

Знесла курочка яйце,

Та не одне, а багато.

Яйця були великі, маленькі,

А наша бабуся старенька, сліпенька.

Тож будемо, діти, бабусі допомагати,

Яйця по кошиках розкладати.
(Учитель звертає увагу дітей на кошики, яйця. Діти визначають, які кошики та яйця великі, а які — маленькі. Розкладають яйця у кошики відповідно до розміру.)
Учитель-дефектолог
Ми не тільки бабусі допомагаємо,

Але й самі знання здобуваємо.

Вдячна бабуся нам за допомогу,

А дід поглядає все на дорогу.

Ось це диво-дивина!

Курка і яйця знесла, і курчат привела.

Вже нездужає дід курчат лічити,

Потрібно і діду допомагати.

Один, два, три — ось і курчатка всі!

Тепер, пальчики наші, трудитись,

Курчат також лічити.
(Діти лічать курчат, називають підсум¬кове число. Учитель кладе в яєчну шкарлупу курчаток. Діти визначають, чого більше, — курчаток чи яєць.)
Учитель-дефектолог
Але казочці ще не кінець.

Мама-курка курчат полюбляє,

Ходить та співає:

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,

Не біжіть, мої рідні, далеко».

І тато півник-співунець

Поважно гуляє, своїх діток гукає:

«Ку-ка-рі-ку, гуляйте лише у садку».

(Бесіда з дітьми про слухняність.)

Фізкультхвилинка з використанням ТЗН

Учитель-дефектолог

Запищали курчатка: «Пі-пі-пі.

Ми торбинку цікаву знайшли».
(Учитель із дітьми розглядає торбинку. Виймає з неї геометричні форми — кубик і дах. Діти називають їх. Триває дидактична гра «Що у торбинці?».)
Учитель-дефектолог
І ось на небі з'явилася хмаринка маленька,

Стало не так тепленько.

Вирішив дід зробити для курчат

хатинку,


А ми допоможемо дідові

в таку хвилинку. (Діти будують хатинку для курчат.)

Учитель-дефектолог

Вдячна баба, вдячний дід,

Привітно запрошують нас на обід.

А ми вже знаємо,

Коли іншим допомагаємо,

Самі знання здобуваємо.

Нашій казочці кінець,

А хто допомагав героям казки — той молодець.


(Діти заплющують очі й виходять із казки. Учитель-дефектолог пропонує дітям

пошукати в пальчиковому басейні ще один сюрприз від дідуся та бабусі. Діти знаходять там «Кіндер-сюрприз», дякують.)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ В СЕРЕДНІЙ ГРУПІ

«Курочка Ряба»
Мета: закріпити вміння дітей лічити предмети в межах п'яти з називанням підсумкового числа; продовжувати вчити дітей порівнювати дві групи предметів (більше, менше, порівну); уточнити поняття дітей про цифри 1, 2, 3, 4, 5; вправляти дітей у співвідношенні цифри з відповідною кількістю предметів; розвивати активний словник дітей, вчити словотворення; працювати над розвитком дрібної моторики руки дитини; виховувати інтерес до навчальної діяльності, бажання допомагати дорослим.
Посібники: малюнки персонажів казки «Курочка Ряба», площинні зображення предметів, цифри, цифрові картки.
Словник: словотворення за допомогою префіксів, добирання прикметників до іменників.
Розвиток моторики: пальчикова гімнастика, викладання кольорових смужок.

Учитель пропонує дітям вибрати картки з малюнками та цифрами. Діти сідають відповідно до цифр на картках. Картки вивішують на дошку, діти називають цифровий ряд. Учитель пропонує дітям переказати зміст казки «Курочка Ряба» за допомогою малюнків.


Учитель

У нас також є дідусь із бабусею, у них також є гарна курочка-чубарочка. І наша ку¬рочка також знесла яйце, та не одне, а багато.

Хотіла баба покласти яйця в кошик, але старенька вона, не добачає. Діти, допоможемо бабусі великі яйця покласти у великий кошик, а маленькі — у маленький. (Практичні дії дітей.) Скільки яєць у великому кошику? Скільки яєць у маленькому кошику? Де яєць більше? Де менше? Що треба зробити для того, щоб яєць стало порівну? Якої форми яйце? Що всередині яйця? (Білок і жовток.) Чому їх так називають? (Загадка: «В одній діжці два тіста».) Яйця — дуже поживні та корисні продукти харчування. їх варять, смажать, вживають у сирому вигляді, кладуть у тісто. (Дидактична гра «Яке яйце?».) Яйце може і розбитися, і на пташку перетворитися. Так і в нашій казочці. Частину яєць дід із бабою з'їли, частину вирішили покласти під квочку. Минув час — і вилупились курчата. Скільки курчаток у кожної квочки? (Дидактична гра «Які курчатка?».)
Пальчикова гімнастика

Курочка-чубарочка по двору ходила, За собою курчаток жовтеньких водила. Ой ви, дрібні дітки, та й не розбігайтеся, А як чогось злякаєтесь, до мене збігайтеся.


Учитель

І ви, дітки, та не розбігайтеся, а навпаки, до мене збігайтеся.


Фізкультхвилинка
Пальчикова гімнастика

Діти, а у курчаток є не тільки мама квочка, є у них і тато півник-співунець. Ходить півник по садку і кричить: «Ку-ка-рі-ку!».

Поки ми з вами гуляли, півники так посварились, що стали битись. Діти, битись добре? А ви б'єтеся? Бачите, півники залишились без своїх гарних хвостів. Допоможемо їм зібрати хвости. Поки бабуся розбороняла півників, вона перекинула кошик із яйцями, які несла, і вони розбились. (Словотворення від «несла» (принесла, недонесла, перенесла, знесла).) Дід плаче, баба плаче, а курочка кудкудаче: «Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам яєчко не просте, а золоте».
Психогімнастика
Учитель

Поки ми посміхались, курочка знесла яйце не просте, а золоте, чарівне. (Діти отримують подаруночки, дякують діду й бабі за чудову казку та подаруночки.)


Мета: закріпити вміння дитини виконувати класичні вправи на дихання; вправляти дітей у виконанні дихальної гімнастики за
Стрельниковою; вчити дитину робити самомасаж рук рукавичкою; розвивати дрібну моторику кистей рук; розвивати моторику артикуляційного апарату; закривши назви дитинчат диких тварин; викликати позитивні емоції у дитини засобами казкотерапії; виховувати бажання у дітей вчитись у школі.
Матеріал: пальчиковий театр «Рукавичка», ілюстрації до казки «Рукавичка», масажна щітка, масажна рукавичка, пальчиковий басейн.
Технічні засоби навчання: магнітофон, музичний диск.
Учитель-дефектолог

Книжка відкривається, Казочка починається. Купила мама рукавички, їх поклала на поличку. Тато по дрова в ліс зібрався йти, Мусив рукавички на полиці знайти. Ой, які рукавички м'якенькі! Ой, які рукавички тепленькі! Масаж рукавичкою — це класно! Зроблю його сам собі вчасно!


Самомасаж; рук рукавичкою

1. Погладжування.

2. Розтирання.

3. Постукування.

4. Погладжування.
Учитель-дефектолог

Поки по лісу татко ходив,

Одну рукавичку він загубив

У лісі було дуже тихо, Було чути, як татко дихав.


Класичні вправи на дихання

1. Рот закритий, притримування губ пальцями. Глибокий вдих, видих через ніс.

2. Рот закритий, одна ніздря затискається. Дихання однією ніздрею, потім іншою.

3. Вдих, одночасно підняти руки вгору, потім відвести їх у різні сторони, назад і ви¬прямити тулуб, опустити руки, видих.


Учитель-дефектолог

Ой, досить тишу лісову слухати, Буду на руки холодні дмухати.


Дидактична гра «Погріємо руки»

Діти дмухають на долоньки.


Учитель-дефектолог

Доки татко грів руки-ручки, Мешканці лісу прийшли до рукавички.


Пальчикова гімнастика

Діти пальчиками показують зайчика, лисичку, вовка.


Учитель-дефектолог

Сказали дикі тваринки:

«Буде рукавичка нам за хатинку».
Пальчикова гімнастика

Потім усі стали в коло.

Буде для наших діток у рукавичці

Лісова школа.

Першим до рукавички їжачок прибіг.
Дихальна гімнастика Лук'янової

1. Видих через легко зімкнені губи з ви¬мовлянням: пфпфпф.

2. Пауза очікування.

3. Відновлення дихання через ніс.


Учитель-дефектолог
Будуть мої їжачата тут навчатися, А я буду ними пишатися.
Гімнастика Лук'янової
Учитель-дефектолог
Їжачок дуже колючий,

Але він має чарівний ключик,

Голками своїми торкається,

Допомогти нашим ручкам намагається.


Масаж рук щіткою

1. Погладжування.

2. Розтирання

3. Постукування.

4. Погладжування.
Учитель-дефектолог

Ручки наші стали жвавими,

Танцювати можуть парами.

Ось і Зайчик (стриб-скок)

Зайченяток веде на урок.

Мої дітки вчителя будуть слухати,

А я на них буду дмухати.
Вправа із прищіпками

Прищеплювання прищіпок на вказівні пальці обох рук.


Гімнастика за Стрельниковою

1. Руки зігнуті в ліктях, долоні вперед. Пальці зігнуті в кулак, вдих. Вихідне положення, видих.

2. Пальці зігнуті в кулак до пояса. Кулак вниз, вдих. Вихідне положення, видих.

3. Нахил, вдих. Вихідне положення, видих.


Учитель-дефектолог

Тут Лисичка до школи йде,

Лисенят за собою веде.

Хороші у нас справи,

Мої діточки виконають усілякі вправи.

Артикуляційні вправи

1. Дістати язиком підборіддя.

2. Потягнутися язиком до носа.

3. Язик вліво-вправо.

4. Облизати язиком губи.


Учитель-дефектолог

Вовчик-братик прибігав, Вовченяток із собою взяв. Я прошу їх у школу взяти, Я буду всім допомагати. Ось зібрались їжачата, вовченята, Зайченята, лисенята. Школа — це для нас велике свято, Почали вони у басейні стрибати, галасувати.

(Діти «танцюють» пальчиками в басейні. Пальчиковий басейн — це лоток із великими та малими квасолинами.)
Учитель-дефектолог

А ось і дзвінок — починається перший урок.

Наша казочка не закінчується,

Вона тільки починається.Школу ми любитимемо,

З радістю до неї ходитимемо.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка