Кеш-кредитів: брати чи не брати?Сторінка8/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Людський фактор
Як наголошувалося вище, безпосередніми виконавцями ERP-проектів виступає лінійний персонал компанії, що зважилася на подібний крок. Саме тому ініціатори впровадження систем управління мають потурбуватися про організацію внутрішнього маркетингу змін. Простіше кажучи, топ-менеджмент має грамотно „продати” ERP-проект працівникам організації.

Будь-які зміни сприймаються, м’яко кажучи, прохолодно, а якщо йдеться про докорінні перетворення, то й поготів. Уникнути неприємностей з персоналом на кшталт масових звільнень допоможе відкрита позиція компанії. Так, керівництво має завчасно попередити співробітників про свої плани, детально пояснити, для чого слід змінювати звичний алгоритм роботи і окреслити майбутні перспективи. Визначившись з компанією, що займатиметься впровадженням ERP, важливо пояснити працівникам можливості системи і наголосити на її специфіці. Кожен співробітник має із розумінням поставитися до рішення керівництва.

„Домовитися” з персоналом драконівськими методами типу „Усіх незгодних будемо звільняти” – справа марна. Краще обрати іншу стратегію поведінки. Про рішення впровадити в організації нову систему роботи необхідно повідомити в комфортній обстановці. З цією метою можна навіть організувати корпоративний похід в ресторан. Обов’язково слід наголосити не лише на перевагах пропонованого проекту, а й на труднощах, з якими доведеться зіткнутися під час його реалізації.

Усвідомити свої ролі в процесі впровадження ERP, завдання й механізми взаємодії персоналу допоможуть спеціально організовані корпоративні семінари і тренінги. Запрошені консультанти на них ознайомлять учасників майбутнього проекту з методологією його впровадження – регламентом взаємодії структурних підрозділів. Члени команди повинні добре розуміти одне одного, специфіку проекту і злагоджено працювати на досягнення спільного результату.

Залучення персоналу в процес реалізації проекту дає змогу деталізувати його. Щодня виконуючи свою роботу, кожен член трудового колективу добре знає, в якій сфері діяльності найбільше проблем, де виникають неузгодженості, зрештою, що зсередини заважає компанії нормально працювати. Цінність такої інформації важко недооцінити.

Стандартна проблема більшості проектів із впровадження ERP-систем - нестача кваліфікованого персоналу, а надто якщо йдеться про менеджерів вищої і середньої ланок (заступників керівника, керівників тих чи інших структурних підрозділів тощо). Некваліфікований працівник може неабияк нашкодити реалізації проекту. Те саме можна сказати і про немотивованих на результат співробітників.

До початку процесу впровадження ERP варто розробити програму із забезпечення проекту необхідними людськими ресурсами. Також необхідно визначити межі повноважень його учасників, необхідних для прийняття рішень.

Керівник проекту має бути авторитетом у колективі, важливо, щоб цю людину поважали і до його думки прислухалися вже на початковому етапі впровадження.


Ознаки успішної реалізації
Намагаючись досягти ключових цілей ERP-проекту, не слід надовго забувати про неосновні (другорядні) завдання. До таких передусім належать формалізація бізнес-процесів та „комп’ютеризація” персоналу. Загалом працівники організації, готової до впровадження ERP-систем, мають навчитися працювати по-новому, перетворившись з простих виконавців, для яких важливе досягнення якоїсь локальної мети, на співучасників загальної корпоративної діяльності, котрим зрозуміла основна мета і навіть місія компанії.

Успішній реалізації ERP-проекту, як правило, передує реінжиніринг, що передбачає створення цілком нових бізнес-процесів на підприємстві без урахування специфіки організації діяльності й постійну роботу над удосконаленням прийнятих рішень. Відповідальність за досягнення поставлених цілей, закладених у системі оціночних показників (у комплексній системі моніторингу результатів бізнесу – Balanced Scorecard), і результати роботи з удосконалення алгоритму діяльності покладається на керівника процесу.

ERP-проект має бути максимально деталізованим. Цікаво, що перелік робіт і їх види слід постійно уточнювати і коригувати. Лише за таких умов він відповідатиме реальному стану речей. Внесення необдуманих змін - одна з основних проблем, що перешкоджають успішній його реалізації. Це також сприяє затягуванню строків виконання проекту і збільшенню вартості. Необхідність будь-якого коригування слід оцінювати з позиції його ефективності, ціни і складності реалізації. Глибокий аналіз доцільності внесення тих чи інших змін дозволить підпорядкувати завдання проекту місії усієї компанії, а не інтересам її окремих підрозділів.

Варто наголосити на важливості грамотного планування ERP–проекту, що має імовірнісний характер, адже точно спланувати фактичну його вартість, обсяг робіт, передбачити виникнення усіх можливих проблем і труднощів практично неможливо. Планування проекту підпорядковується законам математичної статистики і теорії ймовірності. Найбільша невизначеність спостерігається на початковому етапі реалізації.

Консультанти користуються методом планування за аналогією, коли поточний проект порівнюється із схожим попереднім. Точність оцінки при цьому залежить від ступеню „подібності” проектів між собою. Зрозуміло, що ця характеристика може суттєво різнитися. Так, ніколи не схожі між собою групи ризиків, труднощі, форс-мажорні обставини тощо.

Ефективніше здійснювати планування ERP–проекту, використовуючи метод „знизу догори”. Рівень деталізації конкретних завдань при такому підході – максимальний. До уваги береться тривалість виконання тієї чи іншої роботи, оцінюється необхідність залучення додаткового персоналу, а також аналізується взаємозв’язок завдань проекту, що дає змогу точно спрогнозувати вартість останнього.


Управління проектом і його бюджет
Готова до ERP компанія не шкодує грошей на успішне впровадження цієї системи. Вона передбачає наявність в організації корпоративних норм і стандартів, де визначаються схема планування й рольові відносини членів проекту (хто і яким чином подає первинну інформацію, відслідковує план-фактні відхилення, складає шаблони документообігу компанії та регламенти взаємодії із зовнішніми організаціями). Деталізація усіх етапів майбутнього проекту дозволить оптимізувати робочий процес і практично безперешкодно досягти поставленої мети.

Не менш важлива складова системи проектного управління (ПУ) - календарне та ресурсне планування. Зафіксовані у корпоративних нормах і стандартах ролі стануть нікому не потрібною писаниною, якщо не наповнити їх змістом – визначити дати початку і завершення проекту, його цілі, суму витрат тощо. Календарне та ресурсне планування потрібно складати під кожен конкретний проект, тоді як корпоративні норми і стандарти можуть використовуватися у практично незміненому вигляді під час різних проектів. Сьогодні система календарного і ресурсного планування являє собою інтегрований набір спеціальних програмних продуктів, за допомогою якого можна бачити реальну ситуацію в компанії і передбачати наслідки тих чи інших рішень.

Перейти до ПУ без залучення зовнішніх консультантів практично неможливо. Результати управління можна побачити після запровадження спеціальної корпоративної системи ПУ. Така система інтегрує в собі окремі послідовні і взаємопов’язані етапи (модулі) – від діагностики стану компанії до розробки комп’ютерних моделей усіх типів проектів, які організація планує здійснювати. Ефективна система управління проектами забезпечує їх успішну реалізацію без погіршення операційної діяльності компанії, скорочує строки виконання, створює і підтримує гнучку та прозору структуру прийняття рішень в організації.

Бюджетування проекту передбачає ефективне управління його вартістю, основними складовими якої є статті витрат і доходів.

За допомогою бюджетування можна правильно оцінити затрати і розподілити фінансові ресурси за часом і операціями. Оптимізація цього процесу відбувається за допомогою створення центрів витрат і доходів, де всі фінансові показники підсумовуються і сприймаються комплексно.

Під час бюджетування обов’язково слід аналізувати план-фактні відхилення і вживати коригуючих заходів. Фактичну інформацію варто збирати якомога частіше – тільки у такий спосіб можна побачити реальну картину. Тривалі проекти, скажімо, щодо збільшення виробничих потужностей підприємства, передбачають надходження даних приблизно раз на тиждень. Наявність такої інформації дозволяє вносити необхідні корективи в роботу, приймати вчасні рішення і отримувати очікуваний результат.

Під час реалізації будь-якого проекту виникає багато проблем. Найчастіше менеджери проектів стикаються з нецільовим використанням коштів і матеріальних ресурсів. Також досить складно визначити реальну вартість проекту. Подібні проблеми легко усунути, якщо враховувати у бюджеті витрати на ймовірні ризики, фонд заробітної плати (загальний і по проекту) та деталізувати статті витрат на ресурси і матеріали, потрібні для виконання поставлених цілей.

Часом грамотно скласти бюджет одного проекту складніше за бюджетування усієї компанії – надто багато специфічних нюансів потрібно врахувати.

Загальна вартість проекту містить багато складових. Так, в бюджеті обов’язково передбачаються кошти на виробничі й адміністративні ресурси. Такі витрати є постійними. Витрати матеріалів краще розраховувати на одиницю обсягу робіт.

Окрема стаття бюджету - вартість робіт. Чим складніший проект – тим більше потрібно платити його виконавцям.

Бюджет кожного проекту складається з бюджету виконавців, команди та керівництва. Відповідальність за виконання кожного з підбюджетів покладається на конкретних осіб.

Проект із запровадження ERP-системи здебільшого являє собою тип інвестиційного проекту, спрямованого на досягнення конкретних цілей. Кошти, вкладені в нього, мають, як мінімум, окупитися. Цікаво, що ERP-система самостійно не може збільшити рівень продажу або ж скоротити витрати. Цим займаються співробітники компанії-замовника, ERP лише показує шлях, тобто алгоритм діяльності. Щоправда, виконати зазначені завдання можливо, якщо в ERP-системі коректно і оптимально „поставлені” бізнес-процеси і процедури.

Час закінчення ERP-проекту у виконавця й замовника відрізняється. Якщо для консалтерів проект можна вважати завершеним, коли ERP-система налагоджена і може ефективно

__________________*Система управління підприємством – ERP (Enterprise Resource Planning)
До речі

Грамотне бюджетування проекту дозволяє контролювати його вартість. Це зовсім не означає, що визначеної на етапі планування суми вистачить. Навіть досконалий бюджет не може попередити додаткові фінансові вливання, адже обставини, ризики, зрештою сам ринок весь час змінюються. Бюджетування дає змогу оптимізувати витрати.

Управління проектом – надскладний вид діяльності, що потребує специфічного досвіду і професійних знань. Найбільш відома організація, яка визначає стандарти і практики управління проектами, – Project Management Institute. Вона знаходиться в США, сертифікує керівників проектів з різних країн. Є два рівні сертифікації – САРМ (середній рівень фахової підготовки) і РМР (найвищий). Керівників проектів, що мають ступінь РМР, у світі нараховується близько 100 тисяч, в Україні – менше 10.

Етапи реалізації проекту

 • Здійснення управління обсягом робіт

 • Управління часом

 • Управління вартістю

 • Управління якістю

 • Управління ризиками

 • Менеджмент людських ресурсів

 • Управління комунікаціями

 • Управління забезпеченнямНа успішність ERP-проекту впливають такі фактори:


 • наявність кваліфікованих консультантів;
 • участь у проекті керівництва і співробітників компанії;
 • неухильне виконання плану впровадження проекту; • наявність у компанії, готової до впровадження ERP, стратегії.Заголовок

На пульсі часу


Підзаголовок

Особливості автоматизації роботи холдингів


Рубрика

IT-консалтинг

Підрубрика

практика

Автор

Алла ТІМАНОВА, консультаційна компанія «Укрімідж»

Вріз на початку статті

Сучасний бізнес глобалізується. Все частіше доводиться чути про процеси злиття і поглинання. Тим часом питання щодо ефективного управління великими компаніями типу холдингів продовжують залишатися відкритими. Роботу потрібно автоматизувати — про це знають усі. Інша справа, як зробити це успішно?


Кількість знаків

10 000
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка