Кишко лариси василівниСкачати 188.36 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір188.36 Kb.
Пропонуємо вашій увазі досвід роботи вчительки етики Шебутинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сокирянського району

КИШКО ЛАРИСИ ВАСИЛІВНИ.

Проблема, яку тривалий час розробляє вчителька –

«Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках етики засобами інтерактивних технологій» –

є цікавою, актуальною та носить прикладний характер.

Детальніше….

В наш час школа покликана не тільки дати учневі певний запас знань, а й навчити умінь аналізувати, синтезувати, планувати застосування та застосовувати у різних галузях науки і життя отриману інформацію. Розвиток науки неминуче викликає потребу в інтеграції знань. Викладання етики передбачає досить широке використання міжпредметних зв’язків. Саме тому я працюю над реалізацією методичної проблеми «Здійснення міжпредметних зв’язків на уроках етики засобами інтерактивного навчання».

Взаємозв’язок у вивченні шкільних предметів дає можливість позбутися тих штучних перегородок, які виникають у процесі навчання між окремими структурами знань про той чи інший об’єкт, предмет тощо. Лише таким чином можна забезпечити системність і наступність у навчанні.

Здійснення міжпредметних зв’язків допомагає мені формувати в учнів конкретні знання, включати їх у оперування пізнавальними матеріалами та методами, які мають загальнонауковий характер абстрагування, моделювання, узагальнення; особливого значення набуває розкриття моральних аспектів науки та забезпечується продуктивність і динамічність мислення.

З досвіду роботи переконалась, що вищий ступінь таких зв’язків – це міжпредметні асоціації, на основі яких відбувається узагальнення знань, забезпечується їх засвоєння, досягається розкриття взаємозв’язків між знаннями, здобутими під час вивчення різних предметів.

За мету використання міжпредметних зв’язків на уроках етики вважаю наступне :


 1. Глибоке розуміння учнями навчального матеріалу.

Міжпредметний матеріал залучаю у вигляді розгляду і аналізу ілюстрацій, під час обґрунтування висновків та при створенні проблемних ситуацій.

 1. Систематизація і узагальнення знань.

Використовую відомості з різних навчальних дисциплін як базу для порівняння, виділення спільних і відмінних ознак, при складанні різноманітних таблиць і схем.

3.Формування світоглядних висновків

Міжпредметні асоціації здійснюю за допомогою аналізу значної кількості фактів, з яких учні виділяють істотне й головне, вчаться робити широке узагальнення.


 1. Практичне застосування міжпредметної інформації.

Практично вчу використовувати інформацію, отриману під час вивчення інших дисциплін.

 1. Розвиток в учнів інтересу до вивчення предмета.

Велику увагу на уроках я приділяю врахуванню часу здійснення міжпредметних зв’язків, який теж має вплив на їх ефективність. За часом практикую такі їх види:

 1. Попередні - використовую матеріал, уже відомий учням з попередніх уроків.

 2. Супутні – у процесі навчання під час розгляду певного питання залучаю матеріал суміжного предмета, що вивчається у той самий період.

 3. Перспективні – для пояснення положення або факту повідомляю інформацію, яку учні ще не опанували, а тільки здобуватимуть на наступних уроках.

Для успішного здійснення міжпредметних зв’язків на своїх уроках завжди чітко ставлю мету, з якою встановлюватиму певний зв’язок і визначаю форму, в якій це буде зроблено. Тому на кожному уроці я застосовую інтеграційні зв'язки з тими навчальними предметами, де теж опрацьовуються морально-етичні категорії.

На мій погляд особливу роль у здійсненні міжпредметних зв’язків відіграють навчальні предмети суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклу (українська мова і література, світова література, історія, правознавство, музика, образотворче мистецтво, українознавство, основи здоров’я) та географія.

Шкільний предмет етика вимагає від мене як від учителя дотримання певних особливостей організації навчально-виховного процесу. Для цього я практикую на кожному уроці використання інтерактивних технологій навчання, які поряд з традиційними бесідою, тестуванням, моделюванням та розв’язуванням ситуацій, виконанням творчих пізнавальних завдань допомагають цікаво і по-сучасному провести урок.

Застосування інтеграційного зв’язку з літературою передбачає:


 • ознайомлення зі значною кількістю художніх творів морально-етичного характеру;

 • опрацювання їх змісту й характеристика образів героїв.

Наприклад, на уроці з теми «Чому не можна принижувати людську гідність» (5 кл.) я пропоную учням прочитати вірш-новелу В.Симоненка “Кривда” (як сусід посміявся з хлопчика, у якого не було тата) і дати відповідь на ряд запитань:

 • Як ви оцінюєте вчинок сусіда?

 • Чи притаманне йому почуття гідності?

 • Чи можна засуджувати хлопчика, який розбив сусіду вікно?

Під час опрацювання вірша використовую метод «Мозкова атака». На цьому ж уроці учням даю завдання скласти есе на тему “Що означає бути чемною людиною?”.

На уроці з теми «Чому без праці життя людини втрачає сенс» (6 кл.) учні пригадують прочитані казки, в яких головний герой завдяки праці досягав своєї мети:

«Пані Метелиця», «Дванадцять місяців», «Попелюшка”, «Про дідову й бабину дочку».

Також пропоную учням скласти «Асоціативний кущ» до слова «праця», використовуючи матеріал опрацьованих на інших уроках казок.Здійснення інтеграційного зв’язку з мовою передбачає:

 1. Проведення словникової роботи та аналіз змісту прислів’їв.

Опрацьовуючи тему «Що означає бути щасливим» (5 кл.), з’ясовуємо з учнями значення термінів щастя, характер, індивідуальність. Під час обговорення теми також використовую прислів'я:

 • Кожна людина – коваль свого щастя.

 • Щастя там, де праця.

 • Щаслива дитина – радість батькам.

 • Там щастя не диво, де працюють не ліниво.

Практикую такі методи роботи : «Закінчити прислів’я» та «Обмін думками».

 1. Підбір художніх засобів

На уроці «Чому ми прагнемо віри» (6 кл.) учні підбирають прикметники -означення до слова віра (фанатична, релігійна, сердешна, полум'яна, сильна, слабка). Під час уроку на тему «У чому виявляється милосердя”» (6 кл.) пропоную учням дібрати ознаки, властиві милосердній людині (чуйна, ласкава, щедра, доброзичлива), для цього застосовую метод «Асоціативний кущ».

Вивчаючи тему «Як досягти успіху в спілкуванні» обговорюю з учнями вислови відомих людей про спілкування: • Мабуть, в усне мовлення можна вкласти ще більш тонкий зміст, ніж у писемне”. (Ж.Лабрюйер);

 • Добре, якщо хтось добре говорить, але ще краще, якщо хтось добре слухає”. (Р.Емерсон);

Для опрацювання висловів застосовую метод «Прес».

Вивчаючи тему «Мовний етикет. Культура мовлення» за допомогою творів сучасних українських письменників показую красу і милозвучність рідної мови, вчу висловлювати свою думку про людей, які зневажають рідну мову.

На узагальнюючі уроки завдання підбираю сама або пропоную учням підготувати кросворди та ребуси з використанням вивчених на попередніх уроках термінів.

Використання інтеграції з історією передбачає:


 • «Уявні зустрічі» учнів з відомими їм історичними постатями;

 • «Подорожі» категоріями історичного часу і простору.

На уроці «Коли нам буває соромно» (5 кл.) , використовуючи метод «Мікрофон», обговорюємо вислови відомих історичних осіб про совість:

 • Совість – це праведний суд доброї людини (Аристотель).

 • Закон, який живе в нас, називається совістю. Совість є, власне, застосування наших вчинків до цього закону (І.Кант).

При вивченні теми «Як виникали правила етикету» (5 кл.) як приклад наводжу наступне:

 • етикетні правила, які існували при дворі Людовіка XIV;

 • опис прийому послів при дворі візантійського імператора.

Для роботи застосовую прийом «Рюкзак».

На уроці «Як треба поводитися в дні смутку та печалі» (або на іншому в 5 кл.) використовую “Повчання дітям” Володимира Мономаха, пропоную учням пригадати, чим прославився цей князь. Використовую метод «Замітки на полях».

До уроку «Місце духовності та релігійності в людському житті» рекомендую учням підготувати повідомлення про вірування давніх слов'ян та давніх народів взагалі.

Інтеграційний зв’язок з правознавством передбачає:


 • Ознайомлення учнів з поняттям закон, правовими нормами;

 • Формування вміння розрізняти правові й моральні норми.

При вивченні теми “Будьмо громадянами” (6 кл.) на уроці засвоюємо поняття: громадянин, демократія, громадські організації, демократична держава, “Конвенція про права дитини”, рівноправність. Учні розглядають певні життєві ситуації та випадки, і встановлюють, в яких з них йдеться про порушення моральних норм, а в яких – правових. Для цього застосовую метод «Займи позицію»

Інтеграція уроків етики з образотворчим мистецтвом і музикою здійснюється через:

 • Ознайомлення учнів з картинами, де простежуються морально-етичні норми, проблема вибору та їх обговорення;

 • Замальовки учнями морально-етичних ситуацій та їх коментар;

 • Створення фотоколажу «Щаслива родина» (аплікації із журналів).

 • Слухання музичних творів під час виконання завдань.

На уроці «З чого починається дружба» (5 кл.) проводжу міні-турнір між 3-4 групами учнів з таким завданням:

1. Пригадати якнайбільше пісень про дружбу;2. Проспівати уривки з цих пісень;

3. Проаналізувати пісні за методом «Кольорові капелюшки».

До уроку «Що означає бути вдягненим доречно» (5 кл.) учні отримують творче завдання: намалювати малюнки або створити фотоальбом різних видів одягу - святкового, спортивного, ділового, робочого, шкільної форми.

Отже, я впевнена, що формування умінь навчальної і розумової діяльності потребує цілеспрямованої спільної роботи вчителів різного фаху, оскільки окремі види роботи не є прерогативою одного предмета, а належать до міжпредметних умінь.

Використовуючи міжпредметні зв'язки та застосовуючи методи і прийоми інтерактивного навчання, я на своїх уроках намагаюся досягти отримання учнями повної картини морально-етичних цінностей людини, навчаю їх використовувати набуті знання у повсякденному житті. А для ефективності процесу навчання важливі всі рівні пізнання і всі види методик і технологій.Метод «Прес»

Урок “ У чому полягає сила любові ” ( 6 клас ) • Я вважаю, що не існує людини, яка б не бажала, щоб її любили.

 • Тому що, коли ми відчуваємо любов до себе, то розуміємо, що нас цінують, що ми потрібні іншим.

 • Наприклад, герой казки “Сандалі Жозе” бразильського письменника Пауло Коельо любові не знав, але не став злим і зробив гідний вчинок, пожалівши нещасного хлопчика. І сталося диво. Сила любові змінила людей, які оточували Жозе.

 • Отже, не існує жодної людини, якій не потрібна любов. Кожен хоче, щоб у нього були найдорожчі люди, яким він потрібен, з якими можна поділитися своєю радістю й отримати підтримку тоді, коли буде важко.

Метод «Рюкзак»

Упродовж уроку кожен з учнів стисло записує на папері, які з тих знань, умінь, що отримав на уроці, він візьме із собою для використання в житті.
Кожна людина має

власну гідність і тому гідна поваги .”

Катя,12 роківЗакінчи висловлювання одним словом:


( легко, важко)

 • Духовний світ - це … ( мрії, думки, почуття, досконалість)

 • Задатки – це … ( пам’ять: зорова та слухова, відчуття ритму, міцне здоров’я, музичний слух)

 • Цінність життя полягає у … ( житті, взаємоповазі, взаєморозумінні, щасті, благополуччі, кар’єрі …)

 • Для повноцінного життя людині потрібні … ( житло, робота, освіта, друзі, родина, кохання …)

 • Проявом брехні … ( хитрість, наклеп, блюзнірство, лицемірство, підступність )«Сенкан»
Білий вірш”, в якому синтезовано інформацію, написання невеличкого слогану з пяти рядків.

Сенкан раціонально створювати у кінці уроку для закріплення теми.

 • Перший рядок складається з одного слова – іменника ( назви поняття);

 • у другому представлено опис, що складається вже з двох слів – прикметників;

 • третій рядок визначає характерні дії і складається з трьох слів – дієслів;

 • у четвертому рядку формулюється фраза, що складається з чотирьох слів і показує ставлення автора до теми;

 • п’ятий рядок складається з одного слова – синоніма до теми, в якому відображено суть чи сформульовано висновок.
Розминка

«Ми – громадяни України»

Визначте тему уроку, зібравши докупи зірочки


И
НН

Р

К

Я

У

О

И

М

Г

Р

И

Д

А

М


А«Обери позицію»

Учні позначають на шкалі своє ставлення до проблемної ситуації різнокольоровими маркерами ( на аркуші паперу ) або на шкалі, що накреслена на дошці. При цьому висловлюються аргументи на підтримку своєї точки зору.

 • Людина несе особисту відповідальність за свій розвиток.

 • Чи може милосердя зробити світ кращим?

 • Усі громадяни демократичної держави є рівними та рівноправними.

 • Життя людини залежить від того, в якій країні, в яких умовах вона народилася, як її виховали батьки, в яку школу віддали для навчання.

так ні«П’ятихвилинне есе»

Наприкінці уроку учням пропонується протягом пяти хвилин написати:

 • ключові поняття теми;

 • нові поняття, які вони дізналися;

 • поняття, які сподобались / не сподобались;

 • одну річ, про яку вони дізналися з теми, й одне запитання, на яке поки що не знайшли відповіді.

Наступний урок доцільно розпочати посиланням на ці есе, сказавши: “ На попередньому уроці залишилось незрозумілим …”

Кросворд


Урок “ Що означає бути справедливим ”

( 6 клас)

 1. Почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою.

 2. Вікова людська чеснота.

 3. Ставлення до когось, яке виникає на підставі віри у чиюсь правдивість, чесність, щирість.

 4. Все добре у житті людини, що відповідає її інтересам, бажанням, мріям.

 5. Іменник, що має родинні стосунки з дієсловом “ чинити “.

 6. Позитивна моральна якість у характері людини, доброчесність.

 7. Почуття повного задоволення життям, безмежної радості, яку відчуває хто – небудь .

Різнокольорові капелюшки

Урок «Як пов’язані довкілля і здоров’я людини »

Опрацювання тексту

про вплив алкоголю на долю Джека Лондона (с.67)Білий капелюшок (виділення фактів) : з раннього дитинства Джек Лондон був кинутий напризволяще: тікав з дому, мандрував, крав. Під впливом приятелів став пиячити. З часом знайшов сили кинути цю шкідливу звичку. Став письменником. Але в останні роки свого життя повернувся до алкогольної залежності. Помер у сорокарічному віці.

Чорний капелюшок ( критика ) : Джек Лондон був слабкою людиною. Вже з дитинства він обрав для себе шлях у безодню, бо шкідливі звички ще нікого не довели до добра. Як людина творча і популярна , він мав можливість до самовдосконалення та самореалізації, але не скористався цією нагодою.

Червоний капелюшок( емоції, почуття): доля Джека Лондона не залишила нас байдужими. Нам дуже жаль, що талановитий митець так і не зміг реалізувати всіх своїх задумів і планів. Смуток огортає наші душі, бо всі усвідомлюємо, що його доля не була поодиничною. Але урок так і не був засвоєний іншими обдарованими, але слабкими у своєму виборі митцями.

Жовтий капелюшок( оптимістична позиція ) : для Джека Лондона боротьба зі шкідливою звичкою продовжувалася з дитячих років. Оточуюче середовище наклало певний відбиток на формування звичок письменника. Але слід відзначити, що митець знайшов у собі сили відійти від вживання алкоголю на довгі роки. Світ побачили чимало оповідань і віршів .

Синій капелюшок ( життєвий урок, який випливає ): усвідомлення того, що доволі молода талановита людина пішла з життя не в наслідок тяжкої невиліковної хвороби, а залежності від алкоголю, ще раз примусила нас переглянути життєві орієнтири молоді і прийти до висновку : “ Алкоголь руйнує молодість, підриває сили, відбирає енергію, вщент знищує людину ”

Прийом «Позначки на полях»

(«v» - я так і думав, «+» - нова інформація, «+», - дуже цінна інформація, «-» - у мене по-іншому, «?» - Не дуже зрозуміло, я здивований)

Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного та уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважним і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.Самооцінка


Урок “ Як обираємо життєвий шлях ” (6 клас)

Картка самооцінювання знань учняУрок за темою
“ Як пов
язані між собою здоровя і моральність людини ” ( 6 клас )

Есе

Давайте поговоримо про необхідність милосердя, доброти, гуманності. Більшість моїх однолітків вважає, що бути милосердним – це професія медичного працівника.

Доброта, гуманність, співчутливість – ці важливі риси породжуються вдачею людини, характером, проявляються у здоровому способі життя.

Тільки здорова людина, життєрадісна, сповнена енергії, здатна в повній мірі надавати необхідну допомогу людям.

Здоров’я – обов’язкова умова життя кожної людини,її краси, адже здоров’я здатне надати по-справжньому чудовий колір обличчю, робить шкіру пружною, еластичною, волосся – густим, блискучим, дихання – легким і чистим.

Природа заклала резерви здоров’я кожному з нас із досить великим запасом. Вони зберігаються, якщо людина правильно ними користується. Без тренування резерви здоров’я згасають, бо здоров’я – це не відсутність захворювань, а щось позитивне й життєрадісне, охоче виконання обов’язків, що їх життя покладає на людину.Мирослава, 12 років

Прийом «Кошик» ідей, понять, імен ...

Це прийом організації індивідуальної та групової роботи учнів на початковій стадії уроку, коли йде актуалізація наявного у них досвіду і знань. Він дозволяє з'ясувати все, що знають або думають учні з обговорюваної теми уроку. На дошці можна намалювати значок корзини, в якій умовно буде зібрано все те, що всі учні разом знають про досліджуваної теми. Багато уроків вивчення нового матеріалу починаються з прийому «Кошик», на дошці демонструються або виводяться через проектор основні ідеї майбутнього уроку.МОЇ ПЕДАГОГІЧНІ ЗНАХІДКИ

Для активізації пізнавальної діяльності учнів під час роботи використовую набір символічних позначень видів роботи на уроці:


j0434403 - самостійна робота; j0434399 - робота в парах;

j0438002 - взаємоперевірка; j0432459 - фізкультхвилинка;

j0437990 - робота з підручником;j0437803- контрольна робота

j0437577 - ігри. конкурси;j0433819 - підсумок уроку

j0437797 - дослідження; j0434421 - привітання;

Найчастіше на початку уроку пропоную учням висловити усно, письмово чи графічно свої очікування від даного уроку. В5-6 класах це може бути велике сонечко на промінчики якого діти чіпляють невеличкі папірці, на яких записані їхні очікування, у старших класах зображують графічно чи висловлюють вголос, намагаючись не повторюватись. Іноді пропоную учням зобразити свій настрій на початку уроку.

Досвід показав, що дуже важливо на початку уроку створити ситуацію успіх, наприклад, можна запропонувати відповісти на питання: Які асоціації у вас викликає слово «урок»? Запропонувати розписати це слово таким чином:

У – успіх

Р - радість

О - обдарованість

К – кмітливість

Сподіваюсь, сьогодні на уроці ми зможемо розкрити свою обдарованість, проявити кмітливість, відчути радість і досягти успіху.

Для зацікавлення учнів використовую нестандартні способи повідомлення теми уроку, наприклад, щоб учні здогадались про що йтиметься на уроці, якщо тема стосується уже знайомих понять, учні дають навідні питання:


 • Цей обєкт вивчає етика (Так)

 • Унього є характер? (Ні)

 • Він потрібний людині? (Так)

 • Це почуття? (Ні)

 • Це вияв характеру? (Так)

Важливим також є ознайомлення з метою уроку. Можна дати можливість учням, виходячи з теми уроку сформулювати його мету, таким чином мета уроку постає зрозумілою, привабливою, особистісно-вагомою для учня, і він залучається до запланованої вчителем діяльності.

У кінці уроку повертаємось до очікувань, оголошених на початку уроку. Іноді я пропоную намалювати свій настрій у вигляді явищ природи, наприклад, сонечко – символізуватиме гарний настрій, темна сіра хмарка – поганий. Іноді заповнюємо табличку:Ясьогодні дізнався: _____________________________________________________________________
навчився:
Мені залишилось не зрозумілим: ______________________________________________________________________
sy00170_Мій настрій:


Старшим учням пропоную позначити задоволеність уроком таким чином:- Нічого з того, що очікував - ?

 • Менше, ніж очікував - ?!

 • Все, що очікував - !

 • Більше, ніж очікував - !!

 • Навіть не очікував - !!!

Намагаємось відповісти на питання:

 • Якщо ! , !!, !!!, то – завдяки чому?

 • Якщо !?, ?, то – що завадило?Практикую також оцінювання своєї роботи на уроці, наприклад, сказати: Сьогодні я собою не задоволений, мені не вдалося справитись з дисципліною на уроці.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка