Київський політехнічний інститутСкачати 92.99 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір92.99 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
ПРОГРАМА


додаткового вступного випробування

для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких

не відповідає обраній для вступу спеціальності

для спеціальності 7.05050204, 8.05050204

„Обробка металів за спецтехнологіями”


Ухвалено Вченою радою ММІ

Протокол №_____від__________
Голова Вченої ради ММІ

________ ___М.І. Бобир_________(підпис) (ініціали, прізвище)

Програму рекомендовано кафедрою

лазерної техніки та

фізико-технічних технологій

Завідувач кафедри

__________ І.В. Крівцун

(підпис) (ініціали, прізвище)

Київ 2015 р.

Додаткове вступне випробування проводиться тільки для тих вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких не відповідає спеціальності 7.05050204, 8.05050204 „Обробка металів за спецтехнологіями”. Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність початкового рівня вступника в області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності.

Укладачі: старший викладач кафедри ЛТФТ Козирєв Олексій Сергійович.

асистент кафедри ЛТФТ Блощицин Михайло Сергійович

Список дисциплін, що винесені на додаткове вступне випробування:


 1. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів

 2. Технологія лазерної обробки

 3. Лазерне технологічне обладнання

 4. Основи наукових досліджень та технічної творчості

 5. Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиноюПрограма додаткового вступного випробування за розділами.

Розділ „Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів” 1. Загальна характеристика електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів.

 2. Електроерозійна обробка матеріалів

 3. Електрохімічна обробка матеріалів.

 4. Ультразвукова обробка матеріалів.

 5. Електронно-променева обробка матеріалів

 6. Плазмова обробка матеріалів

 7. Комбіновані методи обробки матеріалів

 8. Електровибухова обробка.

 9. Магніто-імпульсна обробка.

Рекомендована література: 1. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів./В.С. Коваленко. К.: Вища школа,1976, 276с.

 2. Обладнання та технологія електрофізичних та електрохімічних методів обробки. /В.С. Коваленко. К.: Вища школа, 1982 р.

 3. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів. /Б.А. Артамонов, Ю.С. Волков та ін. М.: Вища школа,1983, 2 томи.

 4. Електрохімічна обробка матеріалів./І.А. Байсуков. М.: Вища школа, 1988, 640с.

 5. Розмірна електрична обробка матеріалів./ Б.А. Артамонов, О.Л. Вінницький, Ю.С. Волков. М.;Вища школа, 1978р., 544с.

 6. Електрофізична та електрохімічна обробка матеріалів./Л.Я. Понілов та інш. М.;Вища школа,1969,280с.

 7. Пристосування для електрофізичної та електрохімічної обробки./ В.В. Любімов, Н.І. Іванов та інш. М.:Машинобудування,1988,142с.


Розділ „Технологія лазерної обробки”

Операції розмірної обробки

 1. Характеристики нетрадиційних методів розмірної обробки.

 2. Фізичні основи лазерної розмірної обробки (ЛРО). Етапи руйнування матеріалу заготовки пучком лазерного випромінювання

 3. Проектування технологічної операції лазерної розмірної обробки (ЛРО)

 4. Алгоритм проектування технологічної операції ЛРО:

 5. Технологічні схеми обробки порожнин (отворів, щілин, пазів) різноманітної форми та розмірів:

 6. Методи прогнозування результатів та проектування режимів ЛРО:

 7. Дослідження ЛРО експериментальними методами:

 8. Проектування режимів ЛРО. Однокритеріальні задачі:

 9. Проектування режимів ЛРО. Багато критеріальні задачі:

Операції поверхневої обробки

 1. Фізичні процеси в матеріалах, їх причинно-наслідкові зв’язки.

 2. Поглинання лазерного випромінювання металами та діелектриками. Фактори, які визначають поглинальну здібність поверхонь.

 3. Способи збільшення поглинальної здібності. Поглинаючі технологічні покриття, способи їх нанесення.

 4. Методи вимірювання поглинальної здібності матеріалів.

 5. Теплові процеси при поверхневій обробці матеріалів. Розрахунок розподілу температур у зоні лазерного нагрівання імпульсним випромінюванням.

 6. Теплові процеси при безперервному нагріванні рухомим тепловим джерелом. Методика інженерного розрахунку режимів обробки для зміцнення на певну глибину та на максимально можливу глибину.

 7. Особливості процесу нагрівання скануючим пучком. Розрахунок режимів обробки скануючим пучком.

 8. Особливості лазерного нагрівання тіл з обмеженими умовами тепловідводу. Лазерне нагрівання термічно тонкої пластини, тіл клиноподібної форми.

 9. Теплові процеси при лазерному легуванні та наплавленні. Розрахунок режимів обробки.

Рекомендована література: 1. Котляров В.П. Технологія лазерної обробки (операції розмірної обробки). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, - 2010. – 308с

 2. Справочник по технологии лазерной обработки/ В.С.Коваленко, В.П.Котляров, В.П.Дятел и др. Киев.: Техніка, - 1985. с 167

 3. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. М.: Мир, - 1977. с.552

 4. Новик Ф.С., Арсов Я.Б. Оптимизация технологии металлов методами планирования экспериментов. М.: Машиностроение, - 1980. с.304

 5. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технология лазерной размерной обработки». Киев: КПИ, - 1988. л.р.№2

 6. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов». Киев: КПИ, - 1984. л.р.№1

 7. Коваленко В.С., Головко Л.Ф., Черненко В.С. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. К., Техніка, 1991, 192с.

 8. КоваленкоВ.С. Лазерна технологія. Київ, Вища школа,1989, 280с.

 9. Технологические лазеры: Справочник: В 2т. Т.1: Расчет, проектирование и эксплуатация /Г.А.Абильсиитов, В.С.Голубев, В.Г.Гонтарь и др.; Под общей ред. Г.А.Абильсиитова.- М.: Машиностроение, 1991.- 432c.

 10. Технологические лазеры: Справочник: В 2т. Т.2: Системы автоматизации. Оптические системы. Системы измерения. /Г.А.Абильсиитов, В.Г.Гонтарь, А.А.Колпаков и др.; Под общей ред. Г.А.Абильсиитова.- М.: Машиностроение, 1991.- 544c.

 11. Лазерне і електроерозійне зміцнювання матеріалів./В.С. Коваленко, А.Д. Верхотуров, Л.Ф.Головко, І.О.Підчерняєва. М.:Наука 1986, 276с.

 12. Лазерна техніка та технологія. У 7 кн. Навчальний посібник для вузів. Під редакцією О.Г.Григорьянца.М.: Вища школа,1987 р.

 13. Аморфізація поверхні матеріалів при енергетичній дії. Навчальний посібник.//В.С.Коваленко, Ю.О.Куніцький, Л.Ф.Головко, КПІ,1983,108с

 14. Зміцнювання деталей променем лазеру./В.С.Коваленко, Л.Ф. Головко та ін. Київ.: Техніка,1982, 130с.

 15. Вєдєнов А.А., Гладуш Г.Г. Фізичні процеси при лазерній обробці матеріалів. М.:Енергоатоміздат,1985,208с.

 16. Андріяхін В.М. Процеси лазерного зварювання та термообробки. М.:Наука,1988,176с.

 17. Лазерна та електронно-променева обробка матеріалів./Н.Н.Рикалін, А.А.Углов, І.В.Зуєв. М.: Машинобудування,1985,496с.

Додаткова література

 1. Вейко В.П. Лазерная микрообработка. - Санкт-Петербург: ГУ ИТМО, 2005. – 110с.

 2. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюра Н.И. Технологические процессы лазерной обработки. – М: МГТУ им. Баумана, 2008. – 664с.

 3. Новицки М. Лазеры в электронной технологии и обработке материалов. М.: Машиностроение. – 1981. с.152

 4. Коваленко В.С., Романенко В.В., Олещук Л.М. Малоотходные процессы резки лучом лазера. Киев: Техніка, - 1987. с.110

 5. Степанов О.Г., Сабарко Г.В. Техніка безпеки при експлуатації лазерних установок. Київ, Техніка, 1989, 109с.

 6. Сванидзе Э.Н., Харлампович О.Я. Технологические лазеры. Экономичность и границы эффективности. М.: Машиностроение,1990, 80с.

 7. Реді Дж. Промислове застосування лазерів. М.: Мир,1981,640с.

 8. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: «Машиностроение», 1980, 493с.

 9. Коваленко В.С. Обработка материалов импульсным излучением лазеров. Киев: Высшая школа, 1977. 144с.

 10. Криштал М. А., Жуков А. А., Кокора А.Н. Структура и свойства сплавов, обработанных излучением лазера. М.: Металлургия, 1973. 191с.

 11. Миркин Л. И. Физические основы обработки материалов лучами лазера. МГУ, 1975. 384с.

 12. Рыкалин Н. Н., Углов А. А., Кокора А. Н. Лазерная обработка материалов. M., "Машиностроение" 1975.

 13. Карслоу Г., Егер Э. Теплопроводность твердых тел. «Наука», 1964.

 14. Подураев В.Н. Физико-техническая обработка материалов. М.: Высшая школа, 1965. 518с.

 15. Рыкалин Н. Н. Расчеты тепловых процессов при сварке. M., Машгиз, 1951.


Розділ „Лазерне технологічне обладнання”

 1. Загальна характеристика лазерного технологічного обладнання

 2. Компонування лазерного технологічного обладнання

 3. Принципи будови інтегрованого лазерного технологічного обладнання

 4. Технологічні лазери

Рекомендована література: 1. Гаращук В.П. Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій: Навчальний посібник. - Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005.- 244 с.

 2. Лазерная техника и технология. В 7кн. Кн.2. Инженерные основы создания технологических лазеров: Учеб. пособие для вузов /В.С.Голубев, Ф.В.Лебедев; Под ред. А.Г. Григорьянца.- М.: Высш. шк 1988.- 176c.

 3. Малоотходные процессы резки лучом лазера /В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук.- К.: Техника, 1987.- 112с.

 4. Олещук Л.М. Компоновка лазерного технологічного обладнання: навч.посібн. - К.: НТУУ «КПІ», 2014. - 388 с.

 5. Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом /Г.М. Зверев, Ю.Д.Голяев, Е.А.Шагаев и др.- М.: Радио и связь, 1985.- 144с.

 6. Технологические лазеры: Справочник: В 2т. Т.1: Расчет, проектирование и эксплуатация /Г.А. Абильсиитов, В.С. Голубев, В.Г. Гонтарь и др.; Под общей ред. Г.А. Абильсиитова.- М.: Машиностроение, 1991.- 432c.


Розділ „Основи наукових досліджень та технічної творчості”

 1. Загальні відомості з теорії експерименту

 2. Елементи теорії ймовірностей

 3. Елементи математичної статистики

 4. Задача статистичної перевірки гіпотез

 5. Попереднє планування експерименту

 6. Методи планування експерименту

 7. Регресійний аналіз результатів експерименту

 8. Методи експериментальної оптимізації

Рекомендована література:

  1. Налимов В.В. Теория эксперимента. М.: Наука, 1971.

  2. Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. М.:Машиностроение, 1972.

  3. Душинский В.В., Пуховский Е.С., Радченко С.Г. Оптимизация технологических процессов в машиностроении. К.: 1977.

  4. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. М.; Мир, 1977.

  5. Новик Ф.С., Арсов Я.Б. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов. М.:Машиностроение, 1980.


Розділ „Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною”

 1. Основні характеристики концентрованих потоків енергії

 2. Поглинання лазерного випромінювання

 3. Характеристики лазерного джерела

 4. Постановка задач нагріву лазерним випромінюванням

 5. Особливості плавлення металів під дією лазерного випромінювання

 6. Руйнування матеріалів під дією лазерного випромінювання

 7. Існуючі теоретичні моделі процесів лазерної розмірної обробки

 8. Фізичні особливості лазерної різки матеріалів

 9. Технологічні характеристики ГЛР різних металів

Рекомендована література: 1. Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения. – М.: Мир, 1974

 2. Рыкалин Н.Н. и др. Лазерная обработка материалов. – М.: Машиностроение, 1975

 3. Анисимов С.И. и др. Действие излучения большой мощности на металлы. – М.: Наука, 1970

 4. Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. – М.: Энергоатомиздат, 1985

 5. Коваленко В.С., Романенко В.В., Олещук Л.М. Малоотходные процессы резки лучом лазера. — Київ: Техніка, 1987. — 110 с.

 6. Звелто О. Принципы лазеров. – М.: Мир, 1984

 7. Делоне Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. – М.: Наука, 1989

 8. Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. – Рига, Звайгзне, 1967

Приклад екзаменаційного завдання:

  1. Фізичні процеси руйнування матеріалів при ультразвуковій обробці.

  2. Назвати основні блоки твердотільного технологічного лазера і охарактеризувати їх функціональне призначення.

  3. Навести та порівняти критерії планування експерименту.

  4. Механізми поглинання лазерного випромінення напівпровідником.

  5. Навести та пояснити схему генерації СО2-лазера.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Оцінка на додатковому вступному випробуванні є сумою балів за кожне з п‘яти запитань екзаменаційного завдання. Критерії оцінювання відповіді наступні:

а) повна відповідь, вільне володіння матеріалом – 17-20 балів

б) задовільна відповідь –12-16 балів

в) неповна відповідь – 7-11 балів

г) незадовільна відповідь – 0-6 балів

Сума вагових балів складає 100 балів

Система оцінок має вигляд:R

Оцінка

Традиційна оцінка

95-100Зараховано

85-9475-8465-7460-64R<60не зараховано


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка