Книга Львів 2013 Університет банківської справи Національного банку УкраїниСторінка42/42
Дата конвертації09.03.2016
Розмір8.62 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Львів, 14 – 16 травня 2014 р.

Мета міжнародних філософсько-економічних читань:

 • Координація досліджень провідних представників вітчизняної філософської думки та економічної науки у галузі проблем, що перебувають на перетині філософського та економічного знання, зокрема це багатовимірні проблеми соціальної природи грошей та сутності «фінансової цивілізації».

 • Розвиток міжнародної наукової співпраці у дослідженні соціальної природи грошей.

 • Аналіз гуманітарних проблем, викликаних зростанням ролі грошей у соціальному житті.

 • Оцінка загроз тоталізації інструментально-раціоналізованих монетарних відносин у життєвому світі сучасної людини, вироблення та презентація суспільству можливих сценаріїв узгодження принципів морального та економічного вибору.

Теми дискусії:

 • Історична еволюція грошей як феномена культури та її вплив на зміст ментальних парадигм

 • Зміни в структурі та системі соціальної діяльності за умов експансії грошових відносин

 • Соціальна солідарності та свобода за умов зрощування державної влади та фінансової системи.

 • Проблема суспільних фінансів, ефективність державної бюджетної політики.

 • Соціальна природа грошей в контекстах фінансової діяльності держави.

 • Характеристика ролі глобально-фінансових процесів у сучасному цивілізаційному розвитку.

 • Економічне знання та філософія: зустріч на полі інструментальної раціональності грошей.

 • Національно-культурна ідентичність та перспективи економічної модернізації.

Програмний комітет:

Голова: Т. С. Смовженко, доктор економічних наук, професор, ректор Університету банківської справи Національного банку України, член Президії Українського філософсько-економічного наукового товариства, дійсний член Академії філософії господарства.

Співголова: Ю. М. Осипов, доктор економічних наук, професор, президент Академії філософії господарства, віце-президент Академії гуманітарних наук, керівник центру суспільних наук Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, завідувач лабораторії філософії господарства економічного факультету МДУ, м. Москва, Російська Федерація.

Співголова: Й. А. Габер, доктор габілітований економічних наук, професор Вищої школи банківництва, м. Познань, Республіка Польща.

Члени програмного комітету:

В. Д. Базилевич, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, член Президії Українського філософсько-економічного наукового товариства.

В. Г. Бодров, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, член Президії Українського філософсько-економічного наукового товариства, дійсний член Академії філософії господарства.

О. В. Бровар, доктор історичних наук, професор, проректор Університету банківської справи Національного банку України

М. А. Вознюк, кандидат економічних наук, доцент, директор Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Л. С. Воробйова, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Національного університету Державної податкової служби.

А. А. Гриценко, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член Президії Українського філософсько-економічного наукового товариства, дійсний член Академії філософії господарства

О. О. Другов, доктор економічних наук, доцент, заступник директора Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

О. С Зотова, кандидат економічних наук, академік-секретар Академії філософії господарства, член-кореспондент Академії гуманітарних наук, заступник директора центру суспільних наук економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова, провідний науковий співробітник економічного факультету МДУ (Російська Федерація).

В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Українського філософсько-економічного наукового товариства.

В. П. Мельник, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

С. В. Пролеєв, доктор філософських наук, професор, Президент Філософського фонду України, головний редактор журналу „Філософська думка”; провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

З. Е. Скринник, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ, учений секретар Українського філософсько-економічного наукового товариства, дійсний член Академії філософії господарства.

Мови доповідей:

Українська. Російська. Польська. Англійська.Публікація матеріалів:

За матеріалами Міжнародних філософсько-економічних читань у травні 2014 р. буде виданий збірник наукових праць.Статті до збірника просимо подавати електронною поштою у файлах WORD 97-2003 на e-mail: kgd@lbi.wubn.net до 1.02.2014.

Статті подавати робочими мовами конференції; обсягом до 20 000 знаків; шрифтом Times New Roman; 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля по 20 мм. Список використаних джерел в кінці тексту, посилання в квадратних дужках наскрізні. З метою якісної підготовки текстів до публікації просимо дотримуватися вказаного терміну подачі матеріалів.

Просимо авторів, які застосовують комп’ютерний переклад з російської мови на українську, уважніше редагувати свої тексти після машинного перекладу.

Зразок оформлення першої сторінки:

В. В. Ільїн,

доктор філософських наук, професор

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ МЕТАФІЗИЧНИХ СМИСЛІВ
ЕКОНОМІЗМУ ТА ФІНАНСИЗМУ

Відкриття вартості – величезне досягнення допитливого людського розуму. У міру розвитку вартості постійно збільшувалося панування над господарством, що зумовило …

Контакти:

Кафедра суспільних дисциплін, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, проспект Т. Шевченка, № 9, м. Львів, 79005, Україна

e-mail: kgd@lbi.wubn.net

+ 38 (032) 2 97 72 20 – кафедра суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ

+ 38 (044) 544 54 32 Ільїн Володимир Васильович

+ 38 097 4 49 42 38; Скринник Зоя Едуардівна


Президія Українського філософсько-економічного

наукового товариств


1Публікація за фінансової підтримки проекту «Економічна політика держави як засіб реалізації інтересів членів суспільства: суперечності, деформації та шляхи їх подолання».

2Див. докладніше: Корнівська В.О. Сучасні тенденції розвитку глобального економіко-інституційного простору // Науковий журнал «Економічна теорія». - 2011-№ 3 – С.36-45.


3Фінансова глибина глобального економічного простору – відношення сукупної вартості фінансових активів до світового ВВП.

4Перевага ліквідності –бажання інвестора мати активи, що мають найбільшу ліквідність, - грошові кошти.

5 Л. Г. Прусова. Основи ринкової економіки. Тт: 2,3. - К., 1993.


2. Див.: авторська доповідь Римському клубові «Глобальна інформаційна основа постіндустріального розвитку». - К.: ІСЕМВ НАНУ, 1995.-30 с.

*


3 Ефект біомодельного випередження природних подій дозволяє рослинам, тваринам і взагалі біоклітикам сигнальним чином приготуватись до цих подій та найкраще пристосуватись до життєвоважливого середовища. Див. П.К. Анохин. Узловые вопросы теории функциональной системы. М., 1980.

6 Австралія, Аргентина, Гонконг, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Іспанія, Італія, Індія, Індонезія, Канада, Китай, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, ПАР, Африка Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, США, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція та Японія.

7www.malopolska.edu.pl, M. Leśniak, Emigracja zarobkowa – rodzina polska w nowej rzeczywistości społeczno-wychowawczej.

8 H. Janowska, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, PWN, Warszawa 1981, s. 19-20.

9 D. Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej (w:) Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik 1 (5)/2012

10 http://www.biomedical.pl/psychologia/skutki-emigracjii-zarobkowej-zaburzenia-psychiczne-i-depresja-338.html.

11 J. Stal, E. Osewska, Rodzina - bezcenny dar i zadanie, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006, s. 332-333.

12 J. Stal, E. Osewska, Rodzina - bezcenny dar i zadanie, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006, s. 334-335.

13 J. Janeczek, Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? = Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu?, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006, s.183.

14 L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003 s. 29.

15 www.malopolska.edu.pl, M. Leśniak, Emigracja zarobkowa – rodzina polska w nowej rzeczywistości społeczno-wychowawczej.

16 www.wyborcza.pl

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка