Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знаньСкачати 147.48 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір147.48 Kb.

Спеціалізована школа Ι-ΙΙΙ ступенів №3

з поглибленим вивченням окремих предметів

Маріупольської міської ради Донецької області«Шляхи вдосконалення

техніки читання

молодших школярів »

Маріуполь 2014
«Читання – це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким – лише тоді цей інструмент буде готовий до дії». В.О.Сухомлинський

Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знань.

Книга дає не тільки знання, а й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини.

Школа і вчитель виховують у дітей любов до читання – це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини. Дію цього впливу у повній мірі слід використати на уроках читання.Навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними – таке завдання я поставила перед собою. Без високої культури читання, акцентував В.О.Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої розумової праці. Читання – основа всіх наук, розвиток інтелекту.

Ефективний процес читання неможливий без вироблення в учнів навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого читання, які формуються на уроках класного і позакласного читання.Проблема формування навички читання завжди була і є актуальною.

На успішність учнів впливає дуже багато різноманітних факторів. Але одним із найважливіших є вміння свідомо, правильно, виразно та швидко читати. Дитина, яка не вміє добре читати, переживає великі труднощі при виконанні домашніх завдань, їй не цікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і зубріння. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілкування з книгою, бо читання приносить не задоволення, а муку.

Це вміння і любов до читання здебільшого формують у молодшому шкільному віці, коли приділяється увага техніці читання. Звичайно, щоб успішно розвивати її, треба правильно розуміти основи цього процесу і насамперед те, що читання – психофізіологічний процес. Психолог Т.Г.Єгоров розглядав читання як вид діяльності, для якого характерні дві взаємопов’язані сторони: одна з них „виражається у рухах очей та рухах органів артикуляції”, інша – в рухах думок, почуттів та намірів читця, викликаних змістом тексту. В міру оволодіння учнями процесом читання відбувається більше зближення, краща взаємодія між вказаними компонентами. Процес читання залежний від особистості, швидкості реакцій, якості зору, темпераменту. Так холерики швидко говорять і читають, а флегматики й меланхоліки значно повільніше. Проте все ж унаслідок відповідних вправлянь техніка читання зростає і в них. Система тренувальних вправ дуже різноманітна.

Починаючи з першого класу, працюю над формуванням навичок техніки читання. Чим раніше дитина оволодіє технікою читання, тим легше їй вивчати всі інші предмети, передбачені програмою. Адже відомо, що неможливо добитись грамотного письма, якщо дитина не навчилася плавно читати і розуміти прочитане, немислимо навчитись розв’язувати задачі, оскільки за умови поганого читання їх тексту

губляться логічні математичні залежності між величинами. Це стосується і

вивчення інших предметів.

Працюючи над цією проблемою, мені довелось опрацювати багато методик. Над поліпшенням швидкості читання працювали І.Т.Федоренко, І.З.Постоловський, В.М.Зайцев, О.М.Кушнір, Л.К.Лухтай, В.О.Науменко, Б.В.Динга. Опрацювавши всі рекомендації, на своїх уроках я впроваджую різноманітні та найбільш ефективні, на мою думку, вправи цих методик.

Основними шляхами удосконалення техніки читання вважаю:


 • збільшення слухового та зорового сприйняття тексту;

 • збільшення кута зору;

 • вироблення навиків антиципації;

 • формування стійкої уваги;

 • ліквідація регресії при читанні;

 • збагачення словникового запасу учнів;

 • розвиток артикуляційного апарату дитини.

 1. Вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. (Додаток 1)

Серед молодших школярів досі є такі, які не вміють регулювати дихання, внаслідок чого при читанні захлинаються, роблять вдих посеред слова, гублять закінчення. У частини дітей спостерігається недостатня розвиненість артикуляції для чіткої вимови окремих звуків, особливо [ р], [л], [с], [ш],[ф],[ж],[ч],[к],[п],[ц] та сполучень з ними. Це істотно погіршує техніку читання. Щоб подолати такі недоліки практикую дихальні вправи:

― швидко і глибоко вдихнути носом із наступним тривалим і спокійним видихом через рот, повільний видих при звукові [ф], [с], [ш] та інші під лічбу;

― читання групи слів, речень, скоромовок або частини вірша на одному диханні. Цей вид роботи можна провести у вигляді гри «Хто більше?»;

― вимова складів із чергуванням звуків [р - л], [с - ш], [з - с] тощо спочатку пошепки, а потім голосно, повільно – швидко.

Широко застосовую проказування скоромовок, що сприяє активному тренуванню мовленнєвих органів. Діти роблять це у різному темпі за вказівкою вчителя: П – повільно; Н – нормально; Ш – швидко. Перед ними ставляться завдання вимовляти звуки чітко та зрозуміло. Завдяки скоромовкам не лише налагоджується дихання, а й поліпшується артикуляція окремих звуків, наприклад:

[с], [ш], [ж]

Хитру сороку спіймати морока,

А на сорок сорок - сорок морок.

В горішнику горішина

Горішками обвішана.

Оришка і Тимішко

Струшують горішки.

Женя з бджільми не дружив.

Завжди Женя бджіл дражнив.

Женю бджоли не дражнили,

Та дражнила нажалили!

Знай!

2. Вправи на подолання регресій.

Читаючи текст школярі стикаються з важкими словами ( бар’єрами ), зупиняються, розглядають несподівану перепону, намагаються повторити кілька разів. Вони втрачають час, гублять логічний зв’язок слів, знижують темп читання. Щоб позбутися регресій, попередньо вивчаю зміст тексту, добираю важкі як для читання так і для розуміння слова, записую їх на дошці або на окремому аркуші паперу і розбираю разом з учнями, даю змогу прочитати їх кілька раз уголос. Звичайно більше уваги приділяю тим, у кого слабка техніка читання. Іноді, читаючи текст, діти повертаються до вже прочитаного. Щоб позбутися цього, пропоную їм звичайною лінійкою закривати попереднє прочитане слово. Крім цього використовую шаблони: в аркуші паперу прорізується віконце, крізь яке видно 3-5 рядків. Під час читання учень зсуває його донизу, закриваючи опановані рядки.

Вихованцям, які читають дуже повільно, раджу ритмічно постукувати олівцем чи ручкою в ході читання. Це дає можливість, підпорядковуючись ритму, підвищити темп. Для розвитку техніки читання готую картки. На них розміщую уривки з дитячих журналів, газет, невеликі оповідання, вірші, невідомі дітям. Учні читають текст протягом однієї хвилини і помічають, де закінчили. Потім читають цей текст ще 2-3 рази з фіксуванням часу. Кількість прочитаних слів щодалі збільшується, це викликає у дітей позитивні емоції та бажання читати. У підсумку опановують текст іще раз, вже без обліку часу, не так швидко, але виразно, переходячи з відомої частини до невідомої і читають її значно краще.


 1. Вправи на розширення кута зору та розвиток антиципації.

Відомо, що хороший читач сприймає не лише той текст, що перебуває у зоні ясного бачення, а й забігає наперед. Це залежить від величини кута зору читача. Вчені зазначають, що вправи на розширення поля читання у 3-му класі дають кращі результати, ніж у 7-му. В основі таких вправ завдання: дивитись, не зводячи очей, на певну точку, намагаючись побачити те, що поруч з точкою ( букви, цифри та ін.) Наприклад:

Д 8


МІЙ Т • И МИ • ТИ ВО • ДА •

Е 3


Корисно застосовувати ( для роботи в парах) картки з пірамідками.

Формування антиципації помітно сприяє розвитку швидкості читання.

Також пропоную учням для читання слова з пропущеними буквами, потім - речення з пропущеними словами. Коли вихованці вже добре справляються з цими завданнями, добираю тексти і виготовляю такі картки: з одного боку текст з пропущеними буквами, словами, а на звороті – цей же текст, записаний повністю. Таким чином діти мають змогу зіставити тексти, перевірити себе. Для розширення кута зору добре використовувати й таблиці Шульте.(Додаток 1)

Розвиткові антиципації сприяють і такі ігри:Гра у парах:учні пишуть по кілька слів, пропускаючи голосні. Потім обмінюються і відновлюють слова. Перевірка взаємна.

Гра «Хто більше?»Вчитель називає слово. Учні добирають інші, які за змістом поєднуються із запропонованим. (Учень: старанний, уважний, організований, навчається, пише, міркує і т.д.).

Корисні й спеціальні ігри на розвиток пам’яті, вироблення стійкої уваги. Ось деякі з них.«Розвідники»

На столі вчителя або хтось із дітей розкладає 20 дрібних предметів і накриває їх газетою (хустинкою). Потім на певний час газету знімає, школярі можуть полічити предмети, торкнутися до будь-якого з них руками. Після цього газету знов повертають на місце, а учні з пам’яті записують назви прихованих предметів.

«Сищик»

У класі на помітних місцях розкладаються 10 дрібних предметів. Можна сховати й кілька речей, які постійно перебувають у класі на виду. Після цього у приміщення заходять учні, мовчки обстежують його і записують у зошити назви предметів, що занесені або винесені з класу.

Знайди «пеньок»

На таблиці записані однакові слова. Серед них таке, що відрізняється тільки однією буквою. Слова показуються дітям на кілька секунд. За цей час вони повинні знайти і назвати це слово, тобто «пеньок».

Наприклад:

ніс руки річка

ніс руки нічка

ніс роки річка

ріс руки річка 1. Зорові диктанти.(Додаток 2)

Тексти до них добираю за методикою професора І.Т.Федоренка: кожне наступне речення на одну – дві букви більше від попереднього. Речення записані так, щоб учні з останньої парти могли їх вільно прочитати. Відкриваю їх лише на певний час, причому по одному. Обов’язково нагадую школярам, що вони повинні дуже уважно і швидко прочитати речення, повторити його про себе, а потім записати. В тому випадку , якщо не всі учні справилися з завданням, повторюю цей текст наступного дня. Часу на цей вид роботи витрачається небагато, 6-7 хвилин, але результат досить помітний. Такі диктанти проводжу щоденно на уроках української та російської мов. Для їх

виконання заводимо окремі зошити. Це дає можливість контролювати наростання обсягу слухового та зорового сприйняття.

Пропоную тексти зорових диктантів ( Додаток 2)


 1. Слухові диктанти.

Для того, щоб учні осмислено й швидко сприймали інформацію, крім зорових диктантів, практикую написання і слухових. Методика добору текстів до них така, як і для зорових. Речення диктую один раз, вихованці уважно слухають, повторюють про себе і записують.

 1. Використання на уроках читання складових таблиць.

Такі таблиці використовую, починаючи з уроків навчання грамоти. Діти навчаються читати за допомогою таблиць, спрямованих на доведення до автоматичності певних навичок – складових досконалого читання. Застосування таблиць дає змогу багаторазовим не набридливим повторенням досягти миттєвого прочитання будь-якого складу, позитивно впливає на пам’ять, розвиток уваги, пробудження пізнавального інтересу. Один примірник таблиці має кожна дитина, другий в учителя на дошці. Пізніше, починаючи з 2-го класу, на дошці таблицю не обов’язково мати. Таблиці читають хором, поодинці, сусід сусідові. Від повільного темпу до дуже швидкого.

Для вироблення швидкості читання першокласників використовую таблиці (за системою Б.В.Динги).

Таблиця 1 «Читаємо самі» - основна. Вона вводить у техніку читання. Літери розташовані в алфавітній послідовності: голосні горизонтально, приголосні вертикально. На перетині голосної та приголосної – два склади: відкритий і закритий.

Таблиця №1.
А

Е

И

І

У

О

Б

БА

БЕ

БИ

БІ

БУ

БО
АБ

ЕБ

ИБ

ІБ

УБ

ОБ

В

ВА

ВЕ

ВИ

ВІ

ВУ

ВО
АВ

ЕВ

ИВ

ІВ

УВ

ОВ

Після того як учні навчаться читати склади й усвідомлять їх структуру, переходжу до таблиці №2. Це по суті дидактична гра, яка називається «Літак - Парашут». Показую вказівкою від приголосних ліворуч до голосних угорі - «літак підіймається», учні читають відкриті склади. Вказівка рухається від голосних до приголосних праворуч - «парашут опускається», йде читання закритих складів.Таблиця №2.
А

Е

Є

И

І

О

У

Ю

Я
Б

Б

В

В

Г

Г

Д

Д

Для читання складів зі збігом 2-3 приголосних використовую таблицю№3.Таблиця №3.
А

Е

Є

И

І

О

У

Ю

Я

СК

СКА

СКЕ

СКЄ

СКИ

СКІ
СКО

СКУ

СКЮ

СКЯ
АСК

ЕСК

ЄСК

ИСК

ІСК

ЇСК

ОСК

УСК

ЮСК

ЯСК

 1. Закінчивши працювати з таблицями1-3, першокласники успішно читають будь-який склад у різних словах. Далі в 2-4 класах використовую таблиці І.З.Постоловського (Додаток 2).

 1. Використання «Пошукових таблиць. (Додаток2)

Для тренування вміння швидко знаходити і правильно читати слова використовую «Пошукові таблиці», які корисні тільки для індивідуальної роботи. Діти знаходять потрібне слово за орієнтирами. Цю вправу можна виконувати удвох з товаришем, міняючись ролями. Працювати з таблицями систематично, поступово зменшуючи час.

Висновок

Як засвідчує досвід роботи, досягти бажаних результатів можна тільки багаторазовими щоденними тренуваннями, куди крім уже вказаних методичних прийомів, входять і такі:

а)виділення на кожному уроці часу для читання мовчки (про себе) і вголос (пошепки);

б) п’ятихвилинка самостійного читання пошепки на початку уроку читання, малювання, праці;

в) щоденні вправи зі скоромовками, які сприяють тренуванню пам’яті, чіткості та швидкості вимови;

г) першоразове прочитання тексту учнями (про себе), а не тільки вчителем, як за традиційною методикою;

д) стеження за підручником, а не лише слухання, коли читає вчитель ( за методикою О.М.Кушніра);

е) щоденне написання зорових або слухових диктантів;

є) використання вправ на вміння швидко орієнтуватися у тексті. Наприклад:

- знайти відповіді на складні запитання ( методика Є.М.Ільїна);

- дібрати слова на певну орфограму;

- визначити, скільки разів на сторінці повторюється те чи інше слово;

ж) широке застосування ігор, кросвордів, що потребують вміння читати;

з) ознайомлення дітей з якнайбільшою кількістю цікавих книжок, щоб кожен учень зміг обрати таку, за якою навчиться читати без примусу;

и) щомісячне відвідування класом дитячої бібліотеки. Обов’язкова умова – прочитати вибрану книгу;

і) робота з читацькими щоденниками і формулярами;ї) проведення конкурсів ораторів, захисту формулярів та інше.

Моє головне завдання:

 • запалити в дитячому серці вогник допитливості;

 • збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

 • формувати мовленнєві вміння; • розвивати інтерес до читання;

 • розширювати коло читання молодшого школяра, його начитаність;

 • розвивати увагу, пам’ять,, спостережливість, творчі здібності;

 • пробуджувати інтерес до читання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;забезпечити повноцінне сприйняття художніх і навчально-пізнавальних текстів в їх специфіці;

 • навчити працювати з дитячою і навчальною книгою;

 • виховувати національну самосвідомість, духовність.

І якщо в процесі навчання я виконаю всі свої поставлені завдання, то тільки тоді я зможу називати себе «Вчителем початкових класів».

Найважливіше завдання початкової школи – навчити дітей вчитися, а це неможливо без уміння читати і працювати з книжкою. Ось чому вважаю проблему, над якою працюю, надзвичайно актуальною, бо уміння читати швидко – то надійна основа успішного навчання.

Моніторинг
Спосіб читанняПравильністьШвидкість

РозумінняТехніка читання учнів

2-В класуБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка