Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка12/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

929.6 Геральдика

17723. Бєлов О. Ф. Український тризуб : історія дослідж. та іст. реконструкт. / Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джере­лознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : [б. в.] ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. — 261 с., [17] арк. іл. : іл. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 240—254 (250 назв). — Імен. покажч.: с. 255—260. — ISBN 978-966-2994-23-0 (у паліт.). — [2008-17287] УДК 929.6(477)

ББК 63.2(4Укр)

Б43


93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

17724. Парфіненко А. Ю. У пошуках причин "ліквідації" університетів України : [аналіз радян. журн. публіцист. 1920-х — початку 1930-х рр.] / А. Ю. Парфіненко. — Х. : С.А.М., 2008. — 206 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с.172—206 (448 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8591-17-4 (у палiт.). — [2008-17440] УДК 930.1:378.4](477)"192/193"

ББК 74.58г(4Укр)

П18


930.25 Архівознавство. Архіви

17725. Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціо­нування, доля документальних колекцій) / Марина Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Темпора, 2008. — 687 с. : іл., табл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.:


с. 571—652 (785 назв) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 653—668. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8201-48-6 (у паліт.). — [2008-17495] УДК 930.25:314.743(477)

ББК 79.3(4Укр)+66.3(4Укр)

П14

94 Всесвітня історія

17726. Губенко О. Є. Всесвітня історія ХХ — початку ХХІ ст. : навч.-метод. мате­ріали для слухачів підгот. від-ня ф-ту довуз. підготов. молоді / О. Є. Губенко, Р. Р. По­зінкевич ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т довуз. підготов. молоді. — Луцьк (Во­лин. обл.) : Вежа, 2008. — 86 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 66—68 та в кінці тем. — 100 пр. — [2008-17080] УДК 94(100)"19/20"(072)

Див. 17081

94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія

17727. Шульга С. А. Історія Стародавньої Греції та Риму : тест. завдання та метод. рек. для студ. іст. ф-ту / С. А. Шульга ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 82, [1] с. ; 21 см. — 300 пр. — [2008-17092]

УДК 94(37+38)(072)

94(477) Історія України

17728. Блєднов С. Ф. Голодомор в Донбасі (1932—1933 рр.) : авт. роздум, свідчен­ня, документи / Станіслав Блєднов. — Донецьк : Донбас, 2008. — 303 с. : іл. ; 21 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр.: с. 297—300 (45 назв). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-1615-00-6 (у паліт.). — [2008-17406] УДК 94(477.6):314.156.5]"1932/1933"

ББК 63.3(4Укр)

Б68


17729. Великий голод в Україні 1932—1933 років : свідчення очевидців для Комісії Конгресу США : у 4 т / [упоряд.] Д. Мейс ; [наук. ред. Кульчицький С. В.] ; Ін-т історії України НАН України. — К. : Києво-Могилян. акад., 2008— . — 24 см. — ISBN 978-966-518-472-0.

Т. 3. — 2008. — 781, [1] с. — 75-м роковинам скорботи і пам'яті присвяч. — 2 000 пр. — ІSBN 978-966-518-475-1 (у паліт.). — [2008-16946] УДК 94(477):314.156.5]"1932/1933"

ББК 63.3(4Укр)615

В27


17730. Великий перелом : Колективізація та голодомор на Сірогозщині / [Ю. Бе­зух, О. Волович, І. Кудінов та ін.] ; Нижньосірогоз. район. держадмін., Нижньосірогоз. рай­рада. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Верескун В. М., 2008. — 252 с., [6] арк. іл. : іл. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Вид-во встановлено по ISBN. — 500 пр. — ISBN 978-966-8428-29-6. — [2008-16832] УДК 94(477.42):314.156.2]"19"

ББК 63.3(4Укр-4Хес)

В97

17731. Верстюк В. Голодомор. Геноцид українського народу 1932—1933 : [бро­шура / В. Верстюк, В. Тиліщак, І. Юхновський] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., портр. ; 24 см. — Авт. зазначено на 2-й с. обкл. — 100 000 пр. — [2008-16820] УДК 94(477):314.156.5]"1932/1933"ББК 63.3(4Укр)

В35


17732. Видейко М. Ю. Украина: от Триполья до Антов / [М. Ю. Видейко]. — К. : КВІЦ, 2008. — 279 с. : ил., портр. ; 30 см. — (Україна: історія великого народу). — Авт. указан на пер. — На пер. и авантит. загл. проекта: Україна: історія великого народу. — Библиогр.: с. 274—277. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-2003-23-9 (в пер.). — [2008-17364]

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)

В42


17733. Відейко М. Ю. Україна: від Трипілля до Антів / [М. Ю. Відейко]. — К. : КВІЦ, 2008. — 279 с. : іл., портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на паліт. — На тит. арк. назва проекту: Україна: історія великого народу. — Бібліогр.: с. 274—277 та в підрядк. прим. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-2003-37-6 (у паліт.). — [2008-17363] УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)

В42

17734. Голгофа мільйонів : докум. свідчення. — К. Стилос, 2005— . — 23 см.Вип. 4 : Дівочі мрії за ґратами / [Бондарюк Л. А., Куд Р. В., Мельник О. М., Різни­ченко Т. М.]. — 2007. — 82, [1] с. : іл., портр. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 300 пр. — ІSBN 978-966-8009-66-2. — [2008-17463] УДК 94:323.281-053.2](477)

ББК 63.3(4Укр)+66.3(4Укр)

Г 60

17735. Дзвони пам’яті : Ріпкинщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. / [упоряд.: Б. Ф. Юр'єв та ін.] ; Ріпкин. земляцтво у м. Чернігові. — Чернігів : Деснян. правда, 2008. — 452, [3] с. : іл., портр. ; 20 см. — У надзаг.: До 65-річчя визволення Чернігівщини. — Текст: укр., рос. — 500 пр. — ISBN 978-966-502-448-4 (у паліт.). — [2008-17283] УДК 94(477.51)"1941/1945"ББК 63.3(4Укр-4Чер)62

Д43


17736. Довганич О. Д. Так ламалися долі репресованих закарпатців : сторінками обл. тому "Реабілітовані історією" / Омелян Довганич. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 288, [3] с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 276—288. — 250 пр. — ISBN 978-966-8924-76-7. — [2008-17533] УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)

Д58

17737. Дорош М. Н. Хмільницький край — прабатьківська земля / Микола Дорош ; Хмільниц. райдержадмін., Хмільниц. райрада, Краєзнав. т-во "Поділля". — Вінниця :


О. Власюк, 2008. — 226 с. ; 20 см. — 350 пр. — ISBN 978-966-2932-65-2. — [2008-17516]

УДК 94(477.43)

ББК 63.3(4Укр-4Хме)

Д69


17738. Живи і квітни, рідна Городянщино! : Городнян. р-ну 85 років / [П. Дуб­ровський, М. Єрмоленко, С. Томаш, Л. Якубенко]. — [Чернігів] : Деснян. правда, 2008. — 14, [1] с., включ. обкл. : іл., портр. ; 20 см. — [2008-17102] УДК 94(477.51-21)

17739. Животко А. П. (1890—1948). Українське Подоння / Аркадій Животко ; [упорядкув.: О. Лавер., А. Ребрик] ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 139, [3] с. : іл., портр. ; 18 см. — (Ucrainica: ad fontes ; кн. 4). — На обкл.: Острогожчина. — Бібліогр.: с. 133—134 (28 назв) та в під­рядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-8924-80-4. — [2008-17535] УДК 94(477)(092)

ББК 63.3(4Укр)6-8

Ж67


17740. Ивченко А. С. Вся Украина : путеводитель / Андрей Ивченко. — К. : Кар­тографія, 2008. — 655 с. : ил. ; 21 см. — На обл. авт. не указан. — Библиогр.: с. 653—654 (110 назв.). — Имен. указ.: с. 646—650. — Указ. населен. пунктов: с. 651—652. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-475-038-4. — [2008-17341] УДК 94(477)(036)

ББК 63.3(4Укр)я2

И25

17741. Історія України та її державності : [навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Дещинський Л. Є., Зінкевич Р. Д., Терський С. В. та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Де­щинського ; М-во освіти і науки України. — Вид. 4-те, переробл. і доповн. — Львів : Бескид Біт, 2008. — 443 с. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ISBN 966-8450-11-6 (у паліт.). — [2008-17502] УДК 94(477)(075.8)ББК 63.3(4Укр)я721

І-90


17742. Казьмирчук Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник [Вінниц. обл.] / Григо­рій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. — К. : Логос, 2006—. — 20 см.

Кн. 2 : Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII — на початку XX ст. — 2008. — 249 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ІSBN 978-966-171-001-5. — [2008-16560] УДК 94(477.44-22)"17/19"

ББК 63.3(4Укр-4Він)

К14


17743. Книга пам’яті України : Запоріз. обл. / [голов. редкол.: Герасимов І. О. (голова) та ін.]. — Запоріжжя : Дике Поле, 1994— . — 21 см.

[Т.] 19 / [підготов.: Іванов Ф. Ф. та ін.]. — 2007. — 494 с. — Текст: укр., рос. —


1 000 пр. — ІSBN 978-966-2994-09-4 (у паліт.). — [2008-17289] УДК 94(477.64)

ББК 63.3(4Укр-4Зап)624

К53

17744. Котигорошко В. Г. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 р. тому — Х ст. н. е. / Вячеслав Котигорошко ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ карпатознав. — Ужгород : Кар­пати, 2008. — 430 с. : іл., портр. ; 24 см. — (Серія "Історія Закарпаття"). — Бібліогр.:


с. 371—406. — 600 пр. — ISBN 978-966-671-151-2 (у паліт.). — [2008-17414] УДК 94(477.87)

ББК 63.3(4Укр-4Зак)

К73

17745. Котляр М. Ф. Княжий двір Південної Русі Х — ХІІІ ст. / М. Ф. Котляр,


В. М. Ричка ; НАН України, Ін-т історії України. — К. : Наук. думка, 2008. — 356, [1] с. : іл. ; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-00-0717-8 (у паліт.). — [2008-17421] УДК 94(477)"09/12"

ББК 63.3(4Укр)

К73

17746. Красноармейский район : Люди, история, факты : [о р-не Донец. обл.] / авт.-сост.: В. П. Стёпкин [и др.]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Донецк : Апекс, 2008. — 279 с., [32] л. ил. : ил., табл., портр. ; 20 см. — Текст: рус., укр. — Библиогр.: с. 275—276 (35 назв.). — 1 000 экз. — ISBN 966-8242-65-3. — [2008-17325] УДК 94(477.62-22)ББК 63.3(4Укр-4Дон)

К78


17747. Кривошея В. В. Українська козацька старшина / Кривошея В. В., Криво-
шея І. ІІ., Кривошея О. В. ; НАН України [та ін.]. — К. : Стилос, 2005— . — 29 см.

Ч. 3, кн. 3 : Значкове товариство. — 2008. — 169 с. — У надзаг. також: Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Укр. акад. наук, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Музей гетьманства. — 300 пр. — ІSBN 978-966-8009-73-0. — [2008-17464] УДК 94(477)(092)

ББК 63.3(4Укр)-8

К 82


17748. Крикун М. Г. Брацлавське воєводство у ХVI — ХVIII століттях : ст. і мате­ріали / Микола Крикун. — Львів : Укр. Католиц. Ун-т, 2008. — 411 с. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 410—411 (12 назв) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 389—400. — Геогр. покажч.: с. 401—409. — ISBN 978-966-8197-52-9 (у паліт.). — [2008-16741]

УДК 94(477.8)"15/17"

ББК 63.3(4УкрЗ)

К77


17749. Ландовський Е. Ф. Ужгород на зламі епох : книга про пережите, прожите і здійснене / Еміл Ландовський. — Ужгород : Карпати, 2008. — 535 с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-671-171-0 (у паліт.). — [2008-17415] УДК 94(477.87-21)

ББК 63.3(4Укр-4Зак)

Л22

17750. Лисиця А. В. Місто Рівне : Сторінки історії / Андрій Лисиця. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 202 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 197—202 та в тексті. — 500 пр. — ISBN 978-966-416-130-2 (у паліт.). — [2008-17508] УДК 94(477.81-25)ББК 63.3(4Укр-4Рів)

Л63


17751. Маланюк Є. (1897—1968). Шлях до Шевченка / Євген Маланюк ; [наук. ред. Л. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. — Ужго­род : Ґражда, 2008. — 47 с. : іл., портр. ; 17 см. — (Ucrainica: ad fontes ; кн. 2). — 500 пр. — ISBN 978-966-8924-55-2. — [2008-17540] УДК 94(477)(092)

ББК 63.3(4Укр)-8

М18

17752. Моя Бердянщина : [нариси історії Бердян. краю / редкол.: Андрєєв М. Є. (голова) та ін.]. — Бердянськ (Запоріз. обл.) : Газ. "Півд. зоря", 2008. — 255 с. : іл., портр. ; 22 см. — У надзаг.: Бердянському району 85 років. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-7828-45-5 (помилк.) (у паліт.). — [2008-16869] УДК 94(477.64)ББК 63.3(4Укр-4Зап)

М87


17753. Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного ре­жиму в західних областях України (1939—1953 рр.) : монографія / Й. Е. Надольський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа, 2008. — 258, [1] с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 978-966-600-350-1. — [2008-16823]

УДК 94(477.8):314.745.25]"1939/1953"

ББК 63.3(4УкрЗ)62

Н17


17754. Никогосян С. Элегия камней : сб. док. и фотоматериалов / Сергей Нико­госян, Карлен Ширинян. — Ужгород : Лира, 2008. — 135 с. : ил., табл. ; 20 см. — По­свящ. 10-летию орг. О-ва армян. культуры Закарпатья "Арарат". — Библиогр.: с. 134 (11 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-966-2195-03-3. — [2008-16540] УДК 94(477.25)

ББК 63.3(4Вірм)

Н63

17755. Новейшая история Украины. Автономная Республика Крым : Имена. Свер­шения. Творчество : [информ.-биогр. изд. / авт.-сост. Болгов В. В.]. — К. : Укр. акад. ге­ральдики, товар. знака и логотипа : Укр. конфедерация журналистов, 2006— . — 30 см.Вып. 2. — 2008. — 149, [10] с. : ил., портр. — Имен. указ.: с. 154—155. — 5 000 экз. — ІSBN 978-966-8153-41-9 (в пер.). — [2008-16635] УДК 94(477.75)

ББК 63.3(4Укр-6Крм)6

Н72

17756. Новітня історія України. Галичина : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. Бол­гов В. В.]. — К. : Укр. наук. т-во краєзнав., геральдики та фалеристики, Укр. акад. ге­ральдики, товар. знаку та логотипу, Укр. конфедерація журналістів, 2004— . — 30 см.Вип. 3. — 2008. — 105, [6] с. : іл., портр. — Імен. покажч.: с. 108—109. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-40-2 (у паліт.). — [2008-16636] УДК 94(477.83/.86)(092)

ББК 63.3(4Укр)-8

Н73

17757. Огороднік В. Т. Крізь дзвін тисячоліть : [про с-ще Оратів на Поділлі] / Ва­силь Огороднік. — Вінниця : О. Власюк, 2008. — 87 с. : іл., портр. ; 20 см. — У підзаг.: Оратову 560 років (1448 — 2008). — 200 пр. — ISBN 978-966-2932-64-5. — [2008-17517]УДК 94(477.44-21)"1448/2008"

ББК 63.3(4Укр-4Він)

О-39

17758. Огородное — Чийшия. Наш отчий дом : [материалы по истории села / Галуцкий С. С., Недельчев С. Г., Стоянов В. Г. и др.] ; Ист.-краевед. музей. — Измаил : Смил, 2006. — 351 с. : ил., табл., портр. ; 24 см. — Авт. указаны на 3-й с. — Часть текста болг. — Библиогр.: с. 348—349 (38 назв). — 700 экз. — ISBN 966-8127-61-7 (в пер.). — [2008-17459] УДК 94(477.74-22)ББК 63.3(4Укр-4Оде)

О-93


17759. Перерва В. С. Село Буки : минуле, сучасне, майбутнє [села на Київщині] / Володимир Перерва, Катерина Плівачук. — Біла Церква (Київ. обл.) : О. Пшонківський, 2008. — 271 с. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 270—271 (37 назв). — ISBN 9789-966-2083-22-4 (у паліт.). — [2008-16907] УДК 94(477.41-22)

ББК 63.3(4Укр-4Киї)

П27

17760. Трипільська скарбниця = Trypillya Treasury : путівник / [упоряд. В. Трачук. — К. : Вольф, 2008. — 128 с. : іл. ; 21 см. — Текст парал.: укр., англ. — Вид-во вста­новлено по ISBN. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-96737-1-8. — [2008-16952] УДК 94+908](477-21)(036)ББК 63.3(4Укр-4Киї)я2+26.89(4Укр-4Киї)я2

Т65


17761. Украина — Европа: хронология развития : с древнейших времен и до начала нашей эры, с начала нашей эры по 1000 г. : [в двух томах / сост.: О. А. Григорьева и др. ; редкол.: Н. Н. Бровко и др.]. — К. : Крион : КВІЦ, 2008. — 766, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. — На пер. та авантит. загл. проекта: Україна: історія великого народу. — Библиогр.: с. 746—748 (73 назв.). — 1 500 экз. — ISBN 978-966-1658-03-4 (в пер.). — [2008-17362] УДК 94(477+4)".../1000"

ББК 63.3(4Укр)4+63.3(4)4

У45

17762. Украина — Европа: хронология развития : с древнейших времен и до на­чала нашей эры, с начала нашей эры по 1000 г. : [в двух томах / сост.: О. А. Григорьева и др. ; ред. Н. Н. Бровко и др.]. — К. : КВІЦ, 2008. — 574, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. — На аван­тит. загл. проекта: Україна: історія великого народу. — Библиогр.: с. 552—554 (73 назв.). — 1 500 экз. — ISBN 978-966-2003-33-8 (в пер.). — [2008-17365] УДК 94(477+4)".../1000"ББК 63.3(4Укр)4+63.3(4)4

У45


17763. Украина — Европа: хронология развития : 1000 — 1500 / [сост.: О. А. Гри­горьева и др. ; редкол.: Н. Н. Бровко и др.]. — К. : КВІЦ, 2008. — 767 с. : ил., портр. ; 22 см. — На пер. и авантит. загл. проекта: Україна: історія великого народу. — Библиогр.:
с. 744—747 (72 назв.). — 1 500 экз. — ISBN 978-966-2003-22-2 (в пер.). — [2008-17361]

УДК 94(477+4)"1000/1500"

ББК 63.3(4Укр)4+63.3(4)4

У45


17764. Україна — Європа: хронологія розвитку : 1000 — 1500 / [уклад: О. О. Гри­гор'єва та ін. ; редкол.: М. М. Бровко (кер.) та ін.]. — К. : КВІЦ, 2008. — 560, [16] с. : ил., портр. ; 30 см. — На авантитулі назва проекту: Україна: історія великого народу. — Бібліогр.: с. 558—560 (72 назви). — 1 500 пр. — ISBN 978-966-2003-27-7 (у паліт.). — [2008-17366] УДК 94(477+4)"1000/1500"

ББК 63.3(4Укр)4+63.3(4)4

У45

17765. Україна. Хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності / [ред.: П. П. Толочко та ін.]. — К. : КВІЦ, 2008— . — 22 см.Т. 1 / [уклад.: О. О. Григор'єва та ін.]. — 2008. — 703 с. : іл. — На паліт. та аванти­тулі назва проекту: Україна: історія великого народу. — 1 500 пр. — ІSBN 978-966-2003-24-6 (у паліт.). — [2008-17360] УДК 94(477)".../03"

ББК 63.3(4Укр)

У45

17766. "Українська історична наука на шляху творчого поступу", міжнарод­ний конгрес українських істориків (3 ; 2006 ; Луцьк). ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу", 17—19 трав. 2006 р., Луцьк : [в 3 т.]. — Луцьк : Вежа, 2007—2008. — 30 см. — ISBN 978-966-600-285-6.Т. 3. — 2008. — 389 с. : іл., табл. — У надзаг.: Укр. іст. т-во (США, Україна, Канада, Європа), Ін-т історії України НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича та ін. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — ISBN 978-966-600-288-7. — [2008-16824]

УДК 94(477)(06)

ББК 63.3(4Укр)я43

У45


17767. Холоєвський О. Т. Історія Кролевеччини. Сумська область / Холоєвський О. Т. — Черкаси : Кур'єр, 2008. — 162, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с.159—161 (52 назви). — 200 пр. — ISBN 966-7989-16-Х. — [2008-16970] УДК 94(477.52-22)

ББК 63.3(4Укр-4Сум)

Х73

17768. Хто є хто на Кіровоградщині. Видатні земляки : [довідк.-біогр. вид. / уклад.


В. Бол­гов]. — К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, Укр. конфедерація журналістів, 2006— . — 30 см.

Вип. 2. — 2008. — 156, [3] с. : іл., портр. — Імен. покажч.: с. 157—158. —


5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-43-3 (у паліт.). — [2008-16642] УДК 94(477.65)(092)

ББК 92(4Укр-4Кір)-8

Х97

17769. Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки : презентац. зб. / [авт.-упоряд.


В. Болгов]. — К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2008— . — 30 см.

Вип. 1. — 2008. — 47 с. : іл., портр. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-37-2. — [2008-16643] УДК 94(477.52)(092)

ББК 92(4Укр-4Кір)-8

Х97


17770. Черкасов А. А. Оккупация Одессы. Год 1942. Январь — Май : [док. очерк] / Александр Черкасов. — Одесса : Optimum, 2008. — 202, [2] с., [8] л. ил. ; 20 см. — (Большая литературно-художественная серия "Вся Одесса" ; вып. 31). — 300 экз. — ISBN 978-966-344-1226-6 (помилк.). — [2008-16631] УДК 94(477.74-25)"1942"

ББК 63.3(4Укр-4Оде)

Ч-48

17771. Leopolis multiplex : [історія, міфи, архіт. і люди Львова : зб. ст. / [упо­рядкув. І. Балинського, Б. Матіяш]. — К. : Грані-Т, 2008. — 479 с. : іл. ; 17 см. — (Се­рія "De profundis"). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-465-182-7 (у паліт.). — [2008-16608]УДК 94(477.83-25)

ББК 63.4Укр-4Льв)

L55

Див. 17062, 17064, 17246, 17709-10, 17717-20ПЕРЕЛІК МОВ (КРІМ УКРАЇНСЬКОЇ),
ЯКИМИ НАДРУКОВАНІ КНИГИ


Англ. 17034, 17036, 17122, 17140, 17146, 17160, 17164, 17284, 17287, 17299, 17335, 17464, 17465- 72, 17701, 17760

Ісп. 17477

Італ. 17475

Нім. 17473-74, 17691

Пол. 17122

Рос. 17029-31, 17034, 17047, 17051, 17054, 17060, 17066, 17078, 17086, 17088-89, 17092, 17094, 17096, 17099-100, 17102-03, 17105-08, 17110-16, 17122-23, 17133, 17140, 17142, 17156, 17189, 17199, 17201, 17203, 17212, 17223, 17229, 17232, 17239, 17263, 17268, 17269, 17273, 17281, 17288, 17292, 17298, 17301, 17307-08, 17311, 17316, 17330-33, 17338, 17341, 17352, 17354-56, 17358, 17361-62, 17374-75, 17380, 17399, 17402, 17404-05, 17411, 17416, 17418, 17422, 17426-27, 17429, 17431-32, 17447-48, 17450, 17452, 17455, 17459, 17478, 17490-91, 17496, 17499-500, 17502-03, 17505-13, 17515-70, 17578, 17663-64, 17697, 17703, 17706, 17722, 17732, 17740, 17746, 17754-55, 17758, 17761, 17763, 17770

Фр. 17476

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК1

Абессонов А. 17329

Аблятипов А. С. 17031

Авельцева Т. П. 17251

Аветисян Р. Н. 17212

Адамюк Н. Б. 17484-88

Адашевский В. М. 17281

Алексеенко Н. П. 17263

Ангелов Г. 17505

Андрєєв М. Є. 17752

Андрусяк І. 17587, 17613

Анищенко Г. О. 17281

Антоненко В. О. 17149,


17701

Антонова В. А. 17403

Антюфеев В. И. 17352

Арапов О. А. 17266

Аркушин Г. 17479

Арсененко І. А. 17704

Артамонова З. М. 17421

Архипенко К. 17616

Архипчук М. Р. 17342

Астапова К. А. 17421

Аткинсон М. 17338

Бабаскін А. Ю. 17198

Бабій П. І. 17039

Бавика С. 17610

Бакум І. 17698

Балабін В. В. 17464

Балакина-Паукшто В. 17507

Балакірєва О. М. 17336

Балега Ю. І. 17571

Балинський І. 17771

Бараннік Р. В. 17177

Барановська О. М. 17048

Барановський М. М. 17035

Бардаков А. Г. 17392

Басараба В. (17707)

Бачинська А. В. 17178

Безусов А. Т. 17425

Безух Ю. 17612, 17730

Безух Ю. В. 17088

Белей Л. 17751

Беликов О. А. 17201

Белостоцкая Л. А. 17429

Беляев В. 17494

Бендера І. М. 17257

Бень А. П. 17364

Бережний О. М. 17161

Березовський В. Л. 17572

Березянко Т. В. 17176

Берлин А. 17490

Берсуцький Я. Г. 17412

Бессонов А. 17559

Бєлашов В. 17642

Бєлов Д. М. 17173

Бєлов О. Ф. 17723

Бєлоусов Ю. Л. 17188

Бисага Ю. М. 17173, 17178,
17204

Бич А. М. 17508-09

Бізін В. П. 17053

Білецький А. А. 17437

Білоус Н. М. 17230

Блєднов С. Ф. 17728

Бліщук К. 17226

Бовкун К. К. 17159

Богорош А. Т. 17034

Боднарюк Л. В. 17510

Бойко А. 17642

Бойко Є. І. 17153

Бойко К. С. 17573

Бойко О. 17702

Бойченко Н. М. 17231

Бойчук Ю. Д. 17264

Болгов В. 17160, 17258,

17768-69

Болгов В. В. 17036, 17210,

17299, 17755-56

Большаков В. И. 17355

Бондар Л. М. 17250

Бондаренко І. 17501

Бондаренко М. 17685

Бондар-

Терещенко І. Є. 17692Бондарчук Л. В. 17400

Бондарчук П. Ф. 17666

Бондарюк Л. А. 17734

Бондючна Ю. 17707

Борейко В. Є. 17217

Борейко В. М. 17065

Борзенко О. 17596

Борисенко Л. 17080

Борисенко Н. С. 17465

Боровик О. М. 17413

Бородулин В. И. 17311

Бортник Т. І. 17166

Ботвин О. П. (17718)

Бояр А. О. 17138, 17207

Бразерз Г. 17107

Брик О. Г. 17574

Бринош І. В. 17129

Бровко М. М. 17764

Бровко Н. Н. 17761-63

Бугайцов С. Г. 17219

Бульвінський А. 17642

Бундаш К. Є. 17575

Буран В. В. 17062

Бурсак Ф. Т. 17576

Бусел В. Т. 17641

Бутенко Д. С. 17159

Буяльський А. 17636

Быков В. Н. 17352


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка