Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка2/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї


061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

17075. Петренко І. М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в сис­темі освітньої політики уряду Російської імперії (1884—1917 рр.) : монографія / І. М. Пет­ренко ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф. культорології та істо­рії. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 161 с. : табл., портр. ; 20 см. — Бібілогр.: с. 125—153. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-7971-90-8. — [2008-17254]

УДК 061.91(477.5):37.014.5(470)"1884/1917"

ББК 63.3(4Укр)5

П30

Див. 17126, 17184069 Музеї

Див. 17447070 Газети. Преса. Журналістика

17076. "Асоціювання студентської журналістики: через навчання до професійного розвитку" : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 13—15 трав. 2008 р. / [редкол.: Манакін В. М. (голова) та ін.]. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2008. — 151, [1] с., [14] арк. іл. : іл. ; 20 см. — У надзаг.: Від. преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці


доп. — 150 пр. — ISBN 978-966-2942-46-0. — ISBN 978-966-2942-46-8 (помилк.). — [2008-17291] УДК 070.1-057.875(076)

ББК 76.01я43

А90

17077. Федака П. П. Історія етноґрафічного вивчення Закарпаття в українській крайовій періодиці другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. : монографія / Павло Федака ; Закарпат. крайове культур.-освіт. т-во "Просвіта". — Ужгород : Ґражда, 2008. — 199 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 149—179 (511 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8924-79-8. — [2008-17548] УДК 070:39](477.87)"18/19"ББК 76.02г(4УкрЗ)+63.5г(4УкрЗ)

Ф32


087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва

17078. Даузвелл П. В мире животных : для чтения взрослыми детям / [Даузвелл Пол ; пер. с англ. В. Скоробогатов]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 61, [3] с. : ил. ; 27 см. — (Энциклопедия для любознательных, ISBN 978-966-14-0109-8). — Авт. указан перед вып. дан. — Перевод изд.: The Usborn Little Book of Animals / Paul Dowswell (London : Usborne Publ. Ltd, Usborne House, 2007). — 15 000 экз. — ISBN 978-966-14-0111-1. — ISBN 978-5-9910-0568-5 (в пер.). — [2008-16929] УДК 087.5:591.5

ББК 28.6я2

Д21


17079. Даузвелл П. У світі тварин : для читання дорослими дітям / [Даузвелл Пол ; пер. з англ.: В. Скоробогатов, Л. Хворост]. — Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. — 61, [3] с. : іл. ; 27 см. — (Енциклопедія для допитливих, ISBN 978-966-14-0112-8). — Авт. зазначено перед вип. дан. — Переклад вид.: The Usborn Little Book of Animals / Paul Dowswell (London : Usborne Publ. Ltd, Usborne House, 2007). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-0114-2 (у паліт.). — [2008-16930] УДК 087.5:591.5

ББК 28.6я2

Д21

17080. Ілюстрований атлас для дітей / [уклад.: Л. Борисенко та ін. ; пер. з англ. О. Ходзінська]. — К. : Картографія, 2008. — 80 с. : іл.,карти. ; 31 см. — Покажч. геогр. назв.: с. 76—78. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-475-165-7 (у паліт.). — [2008-17342]УДК 087.5:911.2(100)

ББК 26.82(0)я2

І-48

17081. Калашников В. І. Загадки історії. Від Середньовіччя до наших днів : [для мол. та серед. шк. віку] / Віктор Калашников ; [пер. з рос. Т. Овчаренко]. — Донецьк : Кредо, 2008. — 47, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — (Енциклопедія таємниць і загадок). — На паліт. авт. не зазначено. — У підзаг.: Захоплююча історія. — 3 600 пр. — ISBN 978-966-469-132-8 (у паліт.). — [2008-17358] УДК 087.5:94(100)ББК 63.3(0)я2

К17


17082. Калашников В. І. Чудеса природи. Тваринний світ : [для мол. та серед. шк. віку] / Віктор Калашников ; [пер. з рос. Д. Солошенко]. — Донецьк : Кредо, 2008. — 47, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — (Енциклопедія таємниць і загадок). — На паліт. авт. не заз­начено. — У підзаг.: Захоплююча історія. — 3 600 пр. — ISBN 978-966-469-131-1 (у па­літ.). — [2008-17359] УДК 087.5:592/599

ББК 28.69я2

К17

17083. Ріс Л. Як стати Піратом за 7 днів / Леслі Ріс ; пер. з англ. О. Шевченко ; іл. Дж. Льюіс. — К. : Країна Мрій, 2008. — [25] с. : кольор. іл. ; 25 см + дод. [2] арк. іл.


— На паліт. авт. не зазначено. — 4 000 пр. — ISBN 978-966-8761-54-6 (у паліт.). — [2008-16956] УДК 087.5

ББК 92


Р54

17084. Філіпповський Г. Б. Математичні пригоди слоненяти Лу та його Друзів : [близько 250 задач] / Г. Філіпповський. — 2-ге вид., переробл. — К. : Техніка, 2008. — 165, [2] с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 165—166 (37 назв). — 2 000 пр. — ISBN 978-966-575-104-5. — [2008-17439] УДК 087.5:51

ББК 22.1я2

Ф 53


17085. Чандлер Ф. Людина : для читання дорослими дітям / [ Чандлер Фіона ; пер. з англ. : В. Скоробогатов, Л. Хворост]. — Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. — 62, [1] с. : іл. ; 27 см. — (Енциклопедія для допитливих, ISBN 978-966-14-0112-8). — Авт. зазначено перед вип. дан. — Переклад вид.: The Usborn Little Book of the Human Body / Fiona Chandler (London : Usborne Publ. Ltd, Usborne House, 2007). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-0113-5 (у паліт.). — [2008-16942] УДК 087.5:612

ББК 28.706я2

Ч-18

17086. Чандлер Ф. Человек : для чтения взрослыми детям / [Чандлер Фиона ; пер. с англ. В. Скоробогатов]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 62, [1] с. : ил. ; 27 см. — (Серия "Энциклопедия для любознательных", ISBN 978-966-14-0109-8.). — Авт. указан перед вып. дан. — Перевод изд.: The Usborn Little Book of Animals / Paul Dowswell (London : Usborne Publ. Ltd, Usborne House, 2007). — 15 000 экз. — ISBN 978-966-14-0110-4. — ISBN 978-5-9910-0567-8 (в пер.). — [2008-16943] УДК 087.5:612ББК 28.706я2

Ч-18


09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

17087. Дениско Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2007. — 131, [2] с. : іл. ; 24 см. — Алф. покажч.: с. 5—112. — Бібліогр. в тексті. — Імен. покажч.:


с. 116—130. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4327-9. — [2008-17001] УДК 091.5(085)

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

17088. Безух Ю. В. Врата вечности : (попул. очерк философии жизни, смерти, времени и Вечности) / Юрий Безух. — Мелитополь (Запорож. обл.) : Верескун В. М., 2007. — 64 с. : ил., портр. ; 20 см. — Изд-во встановлено по ISBN. — Часть текста англ. — 300 экз. — ISBN 978-966-8428-23-4. — [2008-16831] УДК 140.8

ББК 87

Б40


17089. Вороновский Д. Д. Законы системной организации природы и общества в мировоззрении и управлении учебным процессом : [учеб. пособие] / Вороновский Д. Д. — Одесса : Друк, 2008. — 52 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 51 (15 назв.) и в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-966-2907-93-3. — [2008-17295] УДК 101.8(075)

ББК 87я7

В75

17090. Городиська О. М. Проблема людини у вимірах філософського аналізу : текст лекції для студ. усіх спец. і форм навчання / О. М. Городиська, О. О. Дольська,


Ю. В. Мелякова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. —
47 с. ; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — 100 пр. — [2008-17226] УДК 130.3:165.745](042.3)

ББК 87.21я7

Г70

17091. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії : [посіб. з філософ. дис­циплін] / Саймон Крічлі ; пер. з англ. В. Менжулін. — К. : Стилос, 2008. — 151 с. ; 20 см. — (Сучасна гуманітарна бібліотека). — Бібліогр.: с. 141—147 та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с.148—151. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8009-71-6. — [2008-17465] УДК 130.2(075)ББК 71.0я7

К83


17092. Кут Хуми. Учение Синтеза / Кут Хуми, Виталий Сердюк. — Одесса : Друк, 2008— . — 20 см.

Кн. 18 : Алфавит ФА : семинар восемнадцатого синтеза ФА : разд.: Аспект Сына, направление: Восхождение человека. — 2008. — 211, [1] с. : табл. — 500 экз. — ІSBN 978-966-2907-73-5. — [2008-17303] УДК 141.33

ББК 87

К95


17093. Полисаєв О. П. Архітектоніка сучасного міфу : монографія / Полисаєв О. П. ; Нац. авіац. ун-т. — Тернопіль : Астон, 2008. — 334 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 297—334 (607 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-308-245-5. — [2008-17477]

УДК 140.8:165.191

ББК 87.6

П50


Див. 17059, 17105

159.9 Психологія

17094. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации : учеб. пособие / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, А. А. Штоквиш [и др.] ; под ред. В. В. Остро­ухова ; Гос. ун-т информ.-коммуникац. технологий, Междунар. обществ. орг. "Между­нар. антитеррорист. единство". — К. : [б. и.] ; Белая Церковь (Киев. обл.) : Белоцерков. кн. ф-ка, 2008. — 543 с. : ил., табл. ; 20 см. — На пер. указаны только 3 авт. — Изд-во установлено по ISBN. — Библиогр.: с. 384—397, 530—542. — 1 000 экз. — ISBN 966-8035-55-0 (в пер.). — [2008-16683] УДК 159.964.28:007

ББК 88.6+32.81

И74


17095. Карпенко Г. В. Психологія праці та вибір професіі : навч.-метод. посіб.
/ Г. В. Карпенко. — Суми : Унів. кн., 2008. — 167 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 164—167 (65 назв) та в кінці практ. занять. — 300 пр. — [2008-16763]

УДК 159.9:331.54(075.8)

ББК 88.4я73

К26


17096. Мещеряков В. Н. Вузовский формат речевых умений. Дидактический по­тенциал рефлексии : монография / В. Н. Мещеряков, Е. В. Федорова. — Сумы : Унив. кн., 2008. — 177 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 175—177 (54 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-680-391-0. — [2008-16766] УДК 159.946.3

ББК 88.3

М56

17097. Орлова С. І. Психологія моральності та етикету : метод. рек. для психо­логів, педагогів, студ. вищ. навч. закл., учнів старш. кл. серед. шк. / С. І. Орлова ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 41 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 39—41 (59 назв). — 100 пр. — [2008-17086] УДК 159.923.32/.38(072)17098. Павелків Р. В. Дитяча психологія : практикум : [для студ. вищ. навч. закл.] / Павелків Р. В., Цигипало О. П. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 317 с. : іл., табл. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 314—16 (77 назв) та в кінці розд. — 300 пр. — ISBN 978-966-416-125-8 (у паліт.). — [2008-17509] УДК 159.922.7(076.5)

ББК 88.8я73

П12

17099. Позий В. С. Психология следственной деятельности : учеб. пособие, для курсантов, студентов, юристов / В. С. Позий, И. В. Романовская ; М-во внутрен. дел Ук­раины, Крым. юрид. ин-т Харьков. нац. ун-та внутрен. дел, Каф. криминалистики. — Сим­ферополь : Эльиньо, 2007. — 224 с. : табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 221—224 (57 назв.). — 300 экз. — ISBN 966-2969-18-7. — [2008-17557] УДК 159.98:343.985ББК 88.4

П47


17100. Приснякова Л. М. Системный синтез психофизических процессов / Люд­мила Приснякова ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. : Дніпро ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. — 357 с. : ил., табл. ; 20 см. — Надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 337—357. — 300 экз. — ISBN 966-578-178-2. — [2008-17404] УДК 159.9

ББК 88


П76

17101. Сисоєва С. О. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педагогіка" : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм нав­чання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; Акад. пед. наук. України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих, Кременчуц. ін-т Дніпропетров. ун-ту економіки та права. — Кременчук (Пол­тав. обл.) : Щербатих О. В., 2008. — 99 с. : іл., табл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 97 (11 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8931-36-9. — [2008-16925] УДК 159.9+37](075.8)

ББК 88я73+74.0я73

С40


17102. Шапарь В. Б. Профессиональный гипноз : [методики, рек., советы] / В. Б. Ша­парь. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 317 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 313—314. — 25 000 экз. — ISBN 978-966-14-0053-4. — ISBN 978-5-9910-0527-2 (в пер.). — [2008-16944] УДК 159.962

ББК 88.6

Ш23

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

17103. Малеев С. Н. Понятие веры / С. Н. Малеев. — К. : Стилос, 2008. — 142 с. : портр. ; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-966-8009-68-6. — [2008-17466] УДК 165.612

ББК 87.22

М18


Див. 17090, 17093

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

17104. Ліщенко А. Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах : сповідь очевидця / А. Г. Ліщенко. — К. : Укрполіграфсервіс ; Біла Церква (Київ. обл.) : Білоцер­ків. кн. ф-ка, 2008. — 383 с. : портр. ; 22 см. — Вид-во встановлено по ISBN. — Біблі­огр.: с. 380 (22 назви). — 1 000 пр. — ISBN 966-8035-56-9 (у паліт.). — [2008-16682]

УДК 17.024:351.74

ББК 67.7+67.404

Л67

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство

17105. Беседы Бапака : полное собр. запис. бесед Бапака Мухаммада Субу Сумо­хадивиджойо в пер. на рус. яз. : [религиоз. изд.]. — Черкаси : Агентство "Україна", 2005


— . — 20 см. — Изд-во установлено по ISBN. — ISBN 966-8136-17-9.

Т. 15 : 29 октября 1966 г. — 3 марта 1967 г. / [пер. с англ. С. Лихацкая]. — 2007. — 375 с. : портр. — Текст парал.: индонез., рус. — ІSBN 976-966-2157-02-4. — [2008-16852]

УДК 2-1+130.1

ББК 86.2+87.21

Б53

17106. Морозов А. Идеология разума / Андрей Морозов. — К. : Д. Бураго, 2007. — 383 с., [6] л. ил. : ил. ; 21 см. — На пер. авт. не указан. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-489-002-8 (в пер.). — [2008-16817] УДК 2-1ББК 86.2

М80


Див. 17029

27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації

17107. Бразерз Г. Открывая Богом данную судьбу! Реальная история: путь от сви­нарника до кафедры / Гари Бразерз. — Х. : СИМ, 2008. — 96 с. : портр. ; 20 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-8549-51-9. — [2008-17441] УДК 27-29

ББК 86-37

Б87


17108. Вразовская Г. А. Не судите, да не судимы будете : [религиоз. изд.] / Г. А. Вра­зовская. — Луганск : ЛОТ, 2008. — 188, [1] с. : портр. ; 20 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-7566-62-3. — [2008-16568] УДК 27-29

ББК 86.37-5

В81

17109. Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних Соборів, і святих отців / Укр. Православ. церква, Київ. патріархат. — К. : Преса України, 2008. — 367 с. ; 22 см. — Алф. покажч.: с. 312—361. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-7567-36-1 (у паліт.). — [2008-17434] УДК 27-732.3-284ББК 86.37

К53


17110. Полный православный молитвослов / [сост. А. Лазебный]. — Донецк : БАО, 2008. — 463 с., [8] л. ил. : ил. ; 27 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — ISBN 978-966-481-099-6 (в пер.). — [2008-16695] УДК 27-282.5

ББК 86.37

П51

17111. Самые важные советы и рекомендации Епископа Филиппа православному христианину от рождения до смерти. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 396, [1] с. : портр. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—6 000). — ISBN 978-966-481-069-9 (в пер.). — [2008-16701] УДК 27-534.3ББК 86.372

С17


17112. Фотиния. Защищающие и исцеляющие молитвы святой блаженной Ксении Петербургской / матушка Фотиния. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 223 с. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-108-5 (в пер.). — [2008-16704]

УДК 27-534.3

ББК 86.372

Ф81


17113. Фотиния. Особый Молитвенный Покров Святых пророков / матушка Фотиния. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 319 с. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1 —
3 000). — ISBN 978-966-481-119-1 (в пер.). — [2008-16705] УДК 27-534.3

ББК 86.372

Ф81

17114. Фотиния. Родительский молитвенный покров / матушка Фотиния. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 255 с. : ил. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-024-8 (в пер.). — [2008-16707] УДК 27-534.3ББК 86.372

Ф81


17115. Фотиния. Так исцеляет Господь. Семейный целебник / матушка Фотиния. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 271 с. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-131-3 (в пер.). — [2008-16706] УДК 27-534.3

ББК 86.372

Ф81

Див. 170943 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

17116. Козуля Т. В. Основы статистического учета в экологии : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 247 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 210—211 (25 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-593-614-5 (в пер.). — [2008-17227] УДК 311.1:502/504](075.8)

ББК 20.1я73

К59


314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

17117. Міграція і толерантність в Україні : [зб. ст. / Ін-т Кеннана ; за заг. ред.


Я. Пилинського]. — К. : Стилос, 2008. — 190 с. : табл. ; 23 см. — Бібліогр. в кінці ст. — 500 пр. — ISBN 978-966-8009-67-9. — [2008-17467] УДК 314.15+316.647.5](477)(06)

ББК 60.7(4Укр)я43+88.53(4Укр)я43

М57

17118. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні / Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Укр. центр соц. реформ. — К. : АДЕФ-Україна, 2008. — 252 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 250 пр. — ISBN 978-966-02-4912-7. — [2008-17315] УДК 314.146(477)ББК 60.7(4Укр)

Ш69


Див. 17189, 17725, 17728-31, 17753

316 Соціологія

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.
Соціальні процеси

17119. "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін", львівський со­ціальний форум (2008 ; Львів). Наукові студії Львівського соціологічного форуму "Ба­гатовимірні простори сучасних соціальних змін" : зб. наук. пр. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 741 с. : іл., табл. ; 28 см. — У надзаг.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Текст: укр., рос., англ., пол. — Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці доп. — 200 пр. — ISBN 978-966-2025-41-5 (помилк.). — [2008-17242] УДК 316.42(06)

ББК 60.56я43

Б14


17120. Савка В. Є. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії / В. Є. Савка, Н. А. Ума­нець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — 177, [1] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 978-966-553-720-5. — [2008-16570] УДК 316.356.2

ББК 60.56

С13

17121. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права / О. В. Сердюк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Яшма, 2007. — 319 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 292—319 (709 назв) та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 966-2992-00-6 (у паліт.). — [2008-16736] УДК 316.334.4ББК 60.56

С32


316.6 Соціальна психологія

Див. 17117316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

17122. Корсак З. Содержание медиа-образования = Konteksty edukacji filmowej = Contexts of media education / Збигнев Корсак, Анатолий Зубко. — Херсон : РІПО, 2008. — 114, [1] c. ; 20 см. — Текст парал.: рус., англ., пол. — Библиогр.: с. 97—114 и в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-966-2919-07-3. — [2008-17199] УДК 316.744:37.01

ББК 60.56+74.0

К69


17123. Сауленко Л. Молодежные субкультуры: украинский контекст / Людмила Сауленко. — Измаил : Смил, 2007. — 63 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.). — 300 экз. — ISBN 966-8127-64-1. — [2008-17462] УДК 316.723-053.6

ББК 60.56

С21

Див. 1704432 Політика. Політологія

17124. Ярош Я. Б. Загальна теорія політики : робоча навч. прогр. / Я. Б. Ярош ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. політології. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 93, [1] с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці лекцій. — 100 пр. —


[2008-17093] УДК 32.01(072)

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

17125. Лациба М. Державна політика сприяння розвитку громадянського сус­пільства в Україні: оцінка рішень... / Максим Лациба, Олександр Вінніков ; Укр. неза­леж. центр політ. дослідж. — К. : Агентство "Україна" ; УНЦПД. — 28 см.

... друге півріччя 2007 р. — 2008. — 59 с. : іл., табл. — На обкл. авт. не зазначено. — 700 пр. — ІSBN 978-966-8136-88-7. — [2008-16853] УДК 321(477)

ББК 66.0(4Укр)

Л30

17126. Малий прикордонний рух: відповідь на виклики Шенгену : матеріли між­нар. "Круглого столу " експертів, (18 жовт. 2007 р., м. Ужгород) / [редкол.: С. І. Мітряєва (голов. ред.) та ін.]. — Ужгород : Графіка, 2007. — 270 с. : іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Ужгороді, Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіон. представництво в Україні та Білорусі. — 500 пр. — ISBN 978-966-96888-2-8. —


[2008-16609] УДК 321.013(477):061.1ЄС](06)

ББК 66.2(4Укр)'7я721

М20

17127. Україна і світ: минуле, сучасне та майбутнє : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 22—23 квіт. 2008 р. / [редкол.: Л. Л. Товажнянський


та ін.]. — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 415 с. ; 20 см. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Хар-
ків. політехн. ін-т", Universitaet Manheim (Німеччина), Ruhr-Universitдt Bochum (Ні­меччина) та ін. — Текст: укр., рос., англ., нім. — 250 пр. — ISBN 978-966-593-639-8. — [2008-17235] УДК 321.01(477)(06)

ББК 66.0(4Укр)я431

У45

17128. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика / В. В. Цвєтков ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. — К. : Юрид. думка, 2007. — 335 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-8602-50-4. — [2008-16726] УДК 321.7+351](477)ББК 66.0(4Укр)+67.9(4Укр)401

Ц27


323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини

Див. 17714, 17734323(477) Внутрішня політика України

17129. Бринош І. В. Біль минулого : нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одес. обл. (Іванів. р-н) / Ігор Бринош, Едуард Петровський. — Одеса : [б. в.] ; Ізмаїл (Одес. обл.) : Смил, 2006. — 223 с., [8] арк. іл. : іл., портр. ; 20 см. — (Науково-до­кументальна серія книг "Реабілітовані історією"). — Бібліогр.: с. 207—221 (217 назв). — Імен. покажч.: с. 196—204. — 500 пр. — ISBN 966-8127-55-2. — [2008-17454]

УДК 323.281:37](477.74)"193"

ББК 66.3(4Укр-4Оде)6

Б87

17130. Ващенко К. О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні / К. О. Ва­щенко. — К. : Логос, 2008. — 287, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 268—286 (316 назв) та в під­рядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-581-996-7. — [2008-16551] УДК 323.2(477)ББК 66.3(4Укр)

В23


17131. Тищенко Ю. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Юлія Тищенко, Рустем Халілов, Михайло Капустін. — К. : Агентство "Україна" ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2008. — 83 с. : табл. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 750 пр. — ISBN 978-966-8136-90-0. — [2008-16857] УДК 323.1(477.75)

ББК 66.3(4Укр-6Крм)

Т47

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка