Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка15/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   56

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація


13414. Аспекти управлінської діяльності в школі: [Зб. ст. / Упоряд. Н. Му­рашко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ч. 1. — 2005. — 127 с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8470-03-6: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01271] д оф УДК 371.11(082)

ББК 74.204я43

А 90


13415. Аспекти управлінської діяльності в школі: [Зб. матеріалів / Упоряд. Н. Мурашко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ч. 2. — 2005. — 127 с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8470-04-4: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01272] д оф УДК 371.11(082)

ББК 74.204я43

А 90


13416. Бутрин Л.В. Шануймо рідне слово!: Матеріали для роботи гуртка юних знавців української мови: 5—7-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 175 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 168 (14 назв). — ІSBN 966-07-0163-2: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00539] п оф УДК 371.382

ББК 74.200.58

Б 93

13417. Випускний бал: [Зб. матеріалів з орг. шк. свята / Уклад. С. Бонда­ренко]. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — Х.: Торсінг, 2005. — 144 с.: іл.; 25 см. — ІSBN 966-670-232-0: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01509] д оф УДК 371.893/.896ББК 74.200.58

В 92


13418. Документація психолога / [Упоряд. Т. Гончаренко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 117, [1] с.: табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8470-07-9: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01276] д оф УДК 371.125

ББК 88.4


Д 63

13419. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадра-ми в умовах району: Навч.-метод. посіб. / Т. Дем’янюк, В. Лашта, Л. Мельни­чук, М. Байрамова; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр серед. осві-ти. — Рівне: Волин. обереги, 2005. — 251 с.: іл., табл., портр.; 24 см. — Біблі­огр.: с. 247—248 (23 назви). — ІSBN 966-8306-69-4 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01264] п оф УДК 371.13:001.895](072)

ББК 74.204я7

І-66


13420. Лучанінова О.П. Шлях до духовності (духовно-моральна педагогі­ка в ліцеї): Навч.-метод. посіб. / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.: Пороги, 2004. — 143, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 100—108 (105 назв). — ІSBN 966-525-502-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-00895] п оф УДК 371.315.037(072)

ББК 74.202я7

Л 87

13421. Математичний конкурс "Золотий ключик": [Посібник / Уклад. А.А. Амиршадян та ін.]. — Л.: Каменяр, 2004. — 111, [1] с.: іл.; 20 см. — — На обкл.: Готуємося до математичної олімпіади. Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру-2004". Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01089] п оф УДК 371.387:51](07)ББК 74.200.58я7

М 34


13422. Машкіна Л.А. Підготовка студентів до впровадження педагогічних інновацій в дошкільних закладах / Наук. ред. Т.І. Поніманська; Хмельниц. гу­маніт.-пед. ін-т. — Хмельницький: ТОВ НВП "Евріка", 2004. — 203 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 158—172, 179—181 та в тексті. — ІSBN 966-8451-71-6: Б.ц., 300 пр. — [2005-01201] п УДК 371.13:377.8

ББК 74р


М 38

13423. Охорона праці в школі: [Зб. нормат. док. та метод. рек. / Упоряд. Н. Мурашко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.: табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8200-97-7: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01279] д оф УДК 371:658.345](094.9)

ББК 65.247

О-92


13424. Педагогічна рада: [Зб. матеріалів та рек. / Упоряд. Н. Мурашко]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 20 см. — (Бібліо­тека "Шкільного світу").

Ч. 1. — 2005. — 126, [1] с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8651-19-7: Б.ц., Б.т. — [2005-01280] п оф УДК 371.121

ББК 74.204

П 24


13425. Позакласна робота: [Для клас. кер. серед. загальноосвіт. шк.]. — К.: Плеяди, 2003. — 20 см. — (Методична серія для вчителів "Відкритий урок"). — ISBN 966-8217-05-5.

Вип. 7—8. — 2004. — 120 с.: табл. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в тексті. Б.ц., 500 пр. — [2005-00763] п оф УДК 371.38

ББК 74.200.58

П 47


13426. Школа молодого завуча: [Зб. наук.-метод. матеріалів / Упоряд. М. Го­лубенко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8200-99-3: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01284] д оф УДК 371.113.075.32

ББК 74.204

Ш 67

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. Початкова школа. Середня школа


13427. Білан О.І. Заняття з розвитку зв’язного мовлення з дітьми старшого дош­кільного віку: [Навч.-метод. посіб.]. — Вінниця: Тезис, 2005. — 135 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-8317-43-2: Б.ц., Б.т. — [2005-01492] п оф УДК 372.016:811.161.2

ББК 74.102

Б 61

13428. Буквар для дошкільнят / [Авт.-упоряд.] І. Гончаренко. — 2-ге вид., пе­реробл. і доповн. — Х.: Промінь, 2005. — [64] с. с.: іл.; 29 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. — ІSBN 966-7991-39-3 (Промінь). — ISBN 966-03-2323-9 (Фоліо) (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. (дод. наклад). — [2005-00792] д оф УДК 373.2:811.161.2+811.161.2](075.2)ББК 74.102

Г 65


13429. Ігри та забави для світлої голови / [Упоряд. О. Шатохіна]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.: іл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Бібліогр.: с. 127 (6 назв). — ІSBN 966-8651-04-9: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01278] п оф УДК 373.213.8

ББК 74.102

І-27

13430. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Метод. рек. / [Авт. кол.: Н.М. Бібік (кер.), О.Я. Савченко, Т.М. Байбара, М.С. Валушенко та ін.]; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. — К.: Почат. шк., 2004. — 127 с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-8087-03-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00779] п оф УДК 373.126.3ББК 74.202.5

К 65


13431. Лихогляд О. Новорічне коло: Сценарій Новоріч. ранку: Для дітей дошк. та мол. шк. віку. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 23 с.; 20 см. — ISBN 966-07-0235-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00552] п оф УДК 373.218.93

ББК 74.220.58

Л 65

13432. Мишина Л.С. Тетрадь дошкольника: Для детей 5—6 лет. — Х.: Ра­нок: ТОВ "Веста", 2005. — 47 с.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-080-133-5: Б.ц., 6 000 экз. — [2005-01370] п оф УДК 373.2ББК 74.100

М 71


13433. Мішина Л.С. Зошит дошколярика: Для дітей 5—6 років. — Х.: Ра­нок: ТОВ "Веста", 2004. — 47 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-314-620-6: Б.ц., 7 000 пр. — [2005-01371] п оф УДК 373.2

ББК 74.100

М 71

13434. Наумчук М. Книжечка-виручалочка "Я пізнаю світ". 3-й кл.: Зб. ху­дож. та наук.-пізнав. творів для позаклас. читання / М. Наумчук, В. Наумчук. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 207 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0188-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00557] п оф УДК 373.3:811.161.2’233+811.161.2’233](075.2)ББК 81.2УКР-922

Н 34


13435. Недайнова Т.Б. Искусство преподавания литературы в школе: Учеб. пособие для студентов и учителей-словесников / Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — Луганск: Альма-матер, 2004. — 99 с.: табл.; 20 см. — На обл. авт. не указан. — ІSBN 966-617-174-0: Б.ц., 500 экз. — [2005-00048] п УДК 373.016:82.0

ББК 74.268.3

Н 42

13436. Пономаренко М.А. Основи здоров’я: Вірші, сценки, міні-вистави. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 31, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-07-0194-2: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00564] п оф УДК 373.218.93ББК 74.200.58

П 56


13437. Психологічний супровід школярів / [Упоряд. Т. Гончаренко]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.: табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8651-25-1: Б.ц., Б.т. — [2005-01281] п оф УДК 373.013.77

ББК 88.8


П 86

13438. Розвиток творчих здібностей молодших школярів: З досвіду робо­ти вчителів творчої групи м.Тернополя / [Уклад. Н.М. Гордіюк]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 79 , [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-07-0154-3: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00566] п оф УДК 373.3.036

ББК 74.202

Р 64


13439. Терпеливець-Гуревич І. Перлина дитинства: [Становлення і роз­виток Солотвин. шк., творчі здобутки вчител. і учнів. колективів]. — Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2004. — 133, [2] с., [2] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. Б.ц., 500 пр. — [2005-01313] п оф УДК 373.5(477.86-22)(092)

ББК 74.2д(4УКР-4ІВА)

Т 96

13440. Філякіна Л.К. Математичні варіації: [Методика навчання усній лічбі: Робочий зошит: Пер. з рос.]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2004. — 118, [1] с.: іл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8356-27-6: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01283] п офУДК 373.3.016:51](076)

ББК 74.262.21

Ф 57

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка