Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка16/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56

373.167.1 Підручники та навчальні посібники


13441. Абельмас Н.В. Занимательные игры и задания по математике и русскому языку для развития логического мышления: [Для дошколят, школьни­ков, заботливых родителей, учителей]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 64 с.: ил.; 29 см. — Авт. указан на обороте тит. л. — ІSBN 966-338-094-2: Б.ц., 10 000 экз. — [2005-00417] п оф УДК 373.2:[51+811.161.1

ББК 74.100.58

А 14

13442. Азбука в загадках / Мал. М. Соловйов. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Казка", 2005. — [63] с.: кольор. іл., 17 см. — ISBN 966-7463-18-4 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01521] д оф УДК 373.3.016:811.161.2+811.161.2](075.2)ББК 81.2УКР-922

А 35


13443. Альба Г.В. Еколого-натуралістичні ігри: [Для учнів 5—11-х кл.]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2005. — 47 с.; 20 см. — ІSBN 966-07-0213-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00535] п оф УДК 371.382:(57+502/504)

ББК 74.200.58

A 56

13444. Анісімов А.Ю. Як складати і розв’язувати задачі з фізики / А. Ані­сімов, Г. Редько, Г. Толпекіна. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Со­ловей, 2004. — 126, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Бібліогр.: с. 125—127 (46 назв). — ІSBN 966-8356-22-5: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01270] п оф УДК 373.5.016:53(076)ББК 74.262.22я7

А 67


13445. Бабаєва Н.А. Методичні матеріали з фізики: 11-й кл.: 2-й семестр / Н. Бабаєва, А. Бодавголієва, О. Семерфельд. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 127 с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8651-14-6: Б.ц., Б.т. — [2005-01273] п оф УДК 373.5.016:53](072)

ББК 74.262.22я7

Б 12

13446. Байбара Т.Н. Мен ве Украина: Умумтасиль мектебининъ 4-юнджи сыныфы ичюн дерслик / Т.Н. Байбара, Н.М. Бибик. — К.: Форум; Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 2004. — 174, [1] с.: ил.; 24 см. — крымскотатар. — Изд. на гос. средства. — ІSBN 966-8025-89-Х (в пер.): Б.ц., 1 300 экз. — [2005-00406] п оф УДК 373.3(075.2)=512.19ББК 1я721

Б 18


13447. Бас О.О. Українська література: Розробки уроків: 11-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2005. — 221 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 214—215 (37 назв). — ІSBN 966-07-0224-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00537] п оф УДК 373.5.016:821.161.2

ББК 74.268.3(4УКР)

Б 27

13448. Басай Н.П. Німецька мова: Підруч. для 10-го кл. — К.: Освіта, 2005. — 287, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Опр.: нім. — ІSBN 966-04-0477-8 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01110] п оф УДК 373.5:811.112.2+811.112.2](075.3)ББК 81.2НІМ-922

Б 27


13449. Басай Н.П. Добрий день!: Кн. для вчителя до підруч. з нім. мови для 4-го кл. — К.: Освіта, 2005. — 95, [2] с.: нот. іл., табл.; 20 см. — Опр.: нім. — ІSBN 966-04-0554-5: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01111] п оф УДК 373.3.016:811.112.2

ББК 74.268.1НІМя7

Б 27

13450. Бевз Г.П. Математика: Проб. підруч. для учнів 10—11-х кл. шк., ліцеїв, гімназій гуманіт. профілю / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. — К.: ТОВ "Бліц", 2005. — 254, [1] с.: іл., табл., портр.; 22 см. — Бібліогр.: с. 242 (24 назви) — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-8595-04-1 (в опр.): Б.ц., 18 150 пр. — [2005-00877] п оф УДК 373.5:51+51](075.3)ББК 22.1я721

Б 36


13451. Березан О.В. Збірник рівневих завдань з хімії для поточного оціню­вання та тематичного контролю навчальних досягнень: 11-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 144 с.; 20 см. — Назва обкл.: Хімія: Зб. рівневих завдань / О.Березан. — ІSBN 966-07-0193-4: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00538] п оф УДК 373.512.63:54

ББК 74.262.4

Б 48

13452. Білий І.О. Сходинки: Буквар-читанка [для 1-го кл. загальноосвіт. серед. шк.] / Мал. В. Гринько. — [3-тє вид., виправл.]. — К.: А.С.К., 2005. — 299, [4] с.: іл.; 24 см. — ІSBN 966-8291-90-5 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00347] д оф УДК 373.3.016:811.161.2-028.31](075.2)ББК 81.2УКР-922

Б 61


13453. Біологія: Заг. біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров'я: Навч. посіб. для учнів спеціаліз. шк., ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсо­нов, В.М. Мухін та ін.]; Ред. та пер. з рос. В.О. Мотузний. — 6-те вид., стер. — К.: Вища шк., 2005. — 621, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм. покажч.: с. 609—622. — ІSBN 966-642-257-3 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01072] д оф УДК 373.5:57+57](075.3)

ББК 28я72

Б 63

13454. Бондаренко М.В. Зошит для лабораторних робіт, фізичного прак­тикуму та експериментальних досліджень з фізики: 10-й кл. / М.В. Бондаренко, О.М. Євлахова, Л.О. Тарасова. — 6-те вид., виправл. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 78, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-314-618-4: Б.ц., 6 000 пр. — [2005-01354] д оф УДК 373.5:53+53](076.5)ББК 22.3я721

Б 81


13455. Бондаренко М.В. Фізика: Зошит для лабораторних робіт і фізично­го практикуму: 9-й кл. / М.В. Бондаренко, О.М. Євлахова, Л.О. Тарасова. — [6-те вид., виправл.]. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 80, [1] с., включ. обкл.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 81 (6 назв). — ІSBN 966-314-613-3: Б.ц., 6 000 пр. — [2005-01353] д оф УДК 373.5:53+53](076.5)

ББК 22.3я721

Б 81

13456. Бондаренко М.В. Фізика: Зошит для лабораторних робіт і фізич­ного практикуму: 11-й кл. / М.В. Бондаренко, О.М. Євлахова, Л.О. Тарасова. — [6-те вид., виправл.]. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 80, [1] с., включ. обкл.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-314-616-4: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01355] д офУДК 373.5:53+53](076.5)

ББК 22.3я721

Б 81

13457. Бровченко А.В. Скарбничка школярика: [Посібник. — 2-ге вид., доповн. і переробл.]. — К.: А.С.К., 2005. — 79 с.: іл., табл.; 20 см. — (Довідник для молодших класів). — ІSBN 966-539-353-7: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00349] д вс УДК 373.3(075.2)ББК 74.202я721

Б 88


13458. Буринська Н.М. Хімія: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 10-й [кл.] / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 190 с.: іл., табл., портр., схеми; 20 см. — Вид. держ. коштом. — Імен. покажч.: с. 182. — Предм. покажч.: с. 183—190. — ІSBN 966-569-167-8 (в опр.): Б.ц., 320 000 пр. — [2005-00746] д оф УДК 373.5:54+54](075.3)

ББК 24я721

Б 91

13459. Буринська Н.М. Хімія: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 11-й [кл.] / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 175, [1] с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Імен. покажч.: с. 172. — Предм. покажч.: с. 172—174. — ІSBN 966-569-004-3 (в опр.): Б.ц., [10 000] пр. — [2005-00747] д оф УДК 373.5:54+54](075.3)ББК 24я721

Б 91


13460. Важеніна О.Г. Збірник сучасних диктантів з української мови: Мо­ніторинг якості освіти: 1-ші — 4-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 157, [1] с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл.: Згідно з новою шк. прогр. М-ва освіти і науки України. — ІSBN 966-338-031-4: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00427] п вс УДК 373.5.016:811.161.2

ББК 74.268.1УКР

В 12

13461. Висоцька Н.О. Зарубіжна література: Підруч. для 8-го кл. за­гальноосвіт. навч. закл.: У 2 ч. / Н.О. Висоцька, Л.І. Пацанівська, В.І. Фесенко. — К.: ТОВ "Навч. кн.", 2004. — 24 см. — ISBN 966-329-012-9.Ч. 1. — 2004. — 302, [1] с.: іл., портр. — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966-329-014-5 (в опр.): Б.ц., 100 050 пр. (1-й з-д 10—50 040). — [2005-01321] п оф УДК 373.5:82.09(1-87)+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.3(0)я721

В 53

13462. Возняк Г.М. Диференційовані тематичні контрольні роботи з алгебри для 7 класу. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 47 с.: іл., табл.; 20 см. — Назва обкл.: Тематичні контрольні роботи: 7-й кл. / Г.Возняк, О.Возняк. — ІSBN 966-07-0146-2: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00541] п оф УДК 373.5.016:512ББК 74.262.21

В 64


13463. Возняк Г.М. Уроки геометрії у 9 класі. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 175 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0177-2: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00542] п оф УДК 373.5.016:514

ББК 74.262.21

В 64

13464. Гандзяк В.С. Français: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк.: 6-й [кл.] / В.С. Гандзяк, Г.В. Шелакіна. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 158 с.: іл., табл.; 26 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-569-122-8: Б.ц., Б.т. — [2005-00749] п оф УДК 373.167.1:811.133.1+811.133.1(075.3)ББК 81.2ФРА-922

Г 19


13465. Геосфери: Майстер-клас учителя географії: 6-й кл. / [Упоряд. Н. Му­ніч, В. Серебрій]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8356-55-1: Б.ц., Б.т. — [2005-01274] п оф УДК 373.5.016:91

ББК 74.262.6

Г 36

13466. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ. — 4-те вид., [виправл. та доповн.]. — К.: А.С.К., 2005. — 537, [1] с.: табл.; 20 см. — (Англійська мова для школярів). — Бібліогр.: с. 536—537 (26 назв). — ІSBN 966-539-422-3: Б.ц., 15 000 пр. — [2005-00352] д вс УДК 373.5:811.111’36+811.111’36](075.3)ББК 81.2АНГЛ-922

Г 60


13467. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з труд. навчання для учнів 5—9-х кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій. — К.: А.С.К., 2005. — 231, [1] с., [6] арк. іл.: іл., табл.; 26 см. — ІSBN 966-539-181-Х (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00354] п оф УДК 373.5:640.1+640.1](075.3)

ББК 37.279я721

Д 33

13468. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з укр. л-ри для 9-го кл. / Уклад. Б. Степанишин. — К.: Арт-Освіта, 2004. — 478, [1] с.; 21 см. — ІSBN 966-8673-06-9 (в опр.): Б.ц., 300 100 пр. (1-й з-д 1—100 068). — [2005-00055] п всУДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

Д 40

13469. Диптан Н.В. Основы здоровья: Рабочая тетрадь: 1-й кл. — Х.: Ра­нок: ООО "Веста", 2004. — 64 с., [2] л. ил.: ил.; 21 см. — На обл. ошибочно ука­заны два авт.: Н.В.Диптан, И.И.Усатый[!]. — ІSBN 966-314-974-4: Б.ц., 40 000 экз. — [2005-01360] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)ББК 51.204я721

Д 44


13470. Диптан Н.В. Основы здоровья: Рабочая тетрадь: 2-й кл. — Х.: Ра-нок: ООО "Веста", 2004. — 63, [1] с., [2] л. ил.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-314-273-1: Б.ц., 40 000 экз. — [2005-01361] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)

ББК 51.204я721

Д 44

13471. Диптан Н.В. Основы здоровья: Рабочая тетрадь: 4-й кл. — Х.: Ра­нок: ООО "Веста", 2004. — 64 с., [2] л. ил.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-314-718-0: Б.ц., 50 000 экз. — [2005-01362] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)ББК 51.204я721

Д 44


13472. Діптан Н.В. Основи здоров’я: Робочий зошит: 2-й кл. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2004. — 63, [1] с., [2] арк. іл.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-314-274-Х: Б.ц., 75 000 пр. — [2005-01363] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)

ББК 51.204я721

Д 44

13473. Діптан Н.В. Основи здоров’я: Робочий зошит: 3-й кл. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 64 с., [2] арк. іл.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-314-276-6: Б.ц., 12 000 пр. — [2005-01364] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)ББК 51.204я721

Д 44


13474. Діптан Н.В. Основи здоров’я: Робочий зошит: 4-й кл. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 64 с., [2] арк. іл.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-314-719-9: Б.ц., 14 000 пр. — [2005-01365] п оф УДК 373.3:613+613](075.2)

ББК 51.204я721

Д 46

13475. Дробот Л.С. Географія: Підруч. для 6-го кл. допоміж. шк. / Л. Дро­бот, М. Михайлочко. — К.: РВЦ "Проза", 2004. — 191 с.: іл.; 24 см. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-7073-11-4 (в опр.): Б. ц., 7 000 пр. — [2005-00785] п офУДК 373.5:911+911](075.3)

ББК 26.82я721

Д 75

13476. Екзаменаційні завдання для 9, 11 класів = Examination tasks for 9, 11 forms: [Посіб. з англ. мови / Упоряд. Т. Михайленко]. — К.: ТОВ "Ред. загально­пед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.; 20 см. — (Бібліотека "Шкіль­ного світу"). — Назва обкл.: англ. — ІSBN 966-8356-51-9: Б.ц., Б.т. — [2005-01277] п оф УДК 373.5:811.111+811.111](079.1)ББК 74.268.1АНГЛ

Е 36


13477. Зарубіжна література: Відповіді на питання екзаменац. білетів держ. підсумк. атестації 2005: 9-й кл. / Т.В. Баратова, І.В. Корсунова, В.В. Пара­щич та ін. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 77, [3] с.; 20 см. — (Екзамен без проблем). — Бібліогр.: с. 80 (2 назви). — ІSBN 966-679-344-Х: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01366] п офУДК 373.5:82.09(1-87)+82.09(1-87)](076.3) ББК 83.3(0)я721

З-34


13478. Зевако В. Цікаві завдання з української мови в початковій школі: Посіб. для вчителя / В. Зевако, С. Непийвода. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 127 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 125 (20 назв). — ІSBN 966-07-0159-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00546] п офУДК 373.3.016:811.161.2 ББК 74.268.1УКР

З-47


13479. Зеленєва О.Г. Хімія: 8-мі — 11-ті кл.: Довід. школяра і студ. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 558 с.: іл., табл.; 20 см. — На опр.: Відповідно до нової прогр. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-728-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00442] п вс УДК 373.5:54+54(075.4)

ББК 24я2


З-48

13480. Капіносов А.М. Алгебра: Зб. задач і вправ: 9-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 223 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0199-3: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00548] п оф УДК 373.5:512+512](076.1)

ББК 22.14я721

К 20


13481. Капіносов А.М. Алгебра: Системат. курс: 7-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 271 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0186-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00547] п оф УДК 373.5:512+512](072)

ББК 22.14я2я721

К 20

13482. Клименко Ю.М. Français: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 8-й [кл.] 7-й рік навчання. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 125, [1] с.: іл., табл.; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-569-107-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00750] д офУДК 373.5:811.133.1+811.133.1](075.3)

ББК 81.2ФРА-922

К 49

13483. Коміренко М.М. Посібник для тестової атестації учнів з фізики: 9-й кл. / М.М. Коміренко, Н.І. Коміренко. — Фастів (Київ. обл.): Підприємство "Поліфаст", 2005. — 146 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 144 (9 назв). — ІSBN 966-7758-27-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00774] п УДК 373.512.63:53+53](079.1)ББК 22.3я721

К 63


13484. Кондратьєва Л.І. Збірник контрольних і самостійних робіт з алгеб­ри для поточного оцінювання і тематичного контролю навчальних досягнень учнів: 7-й кл. / Л. Кондратьєва, О. Тепцова. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 127 с.; 20 см. — ІSBN 966-07-0219-1: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00550] п оф

УДК 373.512.63:512

ББК 74.262.21

К 64


13485. Коршак Є.В. Фізика: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 8-й кл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 191 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Вид. держ. коштом. — Алф. покажч.: с. 189. — ІSBN 966-569-033-7 (в опр.): Б.ц., 100 000 пр. — [2005-00752] д оф УДК 373.5:53+53](075.3)

ББК 22.3я721

К 70

13486. Коршак Е.В. Физика: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений: 10-й кл. / Е.В. Коршак, А.И. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 309 , [1] с.: ил.; 21 см. — Алф. указ.: с. 305—306. — ІSBN 966-569-138-4 (в пер.): Б.ц., 100 000 экз. — [2005-00751] п оф УДК 373.5:53+53](075.3)ББК 22.3я721

К 70


13487. Крот Ю.Е. Физика: Ответы на вопросы экзаменац. билетов гос. итоговой аттестации 2005: 11-й кл. — Х.: ЧП "Ранок-НТ": ООО "Веста", 2005. — 95, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — (Экзамен без проблем). — На обл. авт. не указаны. — ІSBN 966-8082-95-8: Б.т., Б.т. — [2005-01368] п оф УДК 373.5:53+53](076.3)

ББК 22.3я721

К 83

13488. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: [Підруч. для загальноосвіт. шк.]: 11-й кл. — К.: А.С.К., 2005. — 367 с., [16] арк. іл.: іл., портр., карти; 21 см. — ІSBN 966-539-450-9 (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. — [2005-00360] п всУДК 373.5:94(100)"1938/2002"+94(100)"1938/2002"](075.3)

ББК 63.3(0)6я721

Л 15

13489. Литература: Хрестоматия: 10-й кл. / [Сост. М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов]. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 543 с.; 21 см. — Изд. на гос. средства. — ІSBN 966-569-024-8 (в пер.): Б.ц., 50 000 экз. — [2005-00753] п оф УДК 373.5:82.09(100)+82.09(100)](075.3)ББК 83.3(0)я721

Л 64


13490. Лісовський А.М. Морфологія художності твору і вивчення літера­тури в школі: [Метод. посіб.] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: Полісся, 2004. — 129, [2] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 128—130 (60 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-635-105-5: Б.ц., 100 пр. — [2005-00891] п оф УДК 373.5.016:82.09

ББК 74.268.3

Л 63

13491. Лободюк Т.В. Тетрадь для лабораторных работ по физике: 7-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 55, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-637-220-7: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00075] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)ББК 22.3я72

Л 68


13492. Лободюк Т.В. Тетрадь для лабораторних работ по физике: 8-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 50, [2] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-637-217-7: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00076] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)

ББК 22.3я72

Л 68

13493. Лободюк Т.В. Тетрадь для лабораторных робот по физике: 9-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 80, [1] с., включая обл.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-637-218-5: Б.ц., 2 000 экз. — [2005-00077] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)ББК 22.3я72

Л 68


13494. Лободюк Т.В. Зошит для лабораторних робіт з фізики: 7-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 55, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — ІSBN 966-637-221-5: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00072] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)

ББК 22.3я72

Л 68

13495. Лободюк Т.В. Зошит для лабораторних робіт з фізики: 8-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 50, [2] с.: іл., табл.; 21 см. — ІSBN 966-637-222-3: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00073] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)ББК 22.3я72

Л 68


13496. Лободюк Т.В. Зошит для лабораторних робіт з фізики: 9-й кл. — Х.: Факт, 2005. — 80, [1] с., включ. обкл.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 81 (8 назв). — ІSBN 966-637-223-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00074] п оф УДК 373.5:53+53](076.5)

ББК 22.3я72

Л 68

13497. Малина Л.О. Українська література: Підруч. для 5-го кл. спец. за­гальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. слухом / Л.О. Малина, Н.П. Штойко. — К.: Бог­дана, 2004. — 287 с.: іл., портр.; 24 см. — ІSBN 966-7058-63-8 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00880] п оф УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)ББК 83.34УКРя721

М 19


13498. Малиніна А.О. Великодній сувенір. Українська народна писанка: Навч.-метод. посіб. / А.О. Малиніна, І.О. Малиніна, О.Ю. Гріднєва. — Х.: Скорпіон, 2005. — 29, [3] с., [8] арк. іл.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 31 (26 назв). — ІSBN 966-7504-68-9: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01394] п оф УДК 373.5.016:[741:398.332.12

ББК 74.268.51

М 19

13499. Маслюк В. Українська література: Хрестоматія: 7-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 463 с.; 20 см. — ІSBN 966-07-0207-8: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00553] п оф УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)ББК 83.3(4УКР)я72

М 31


13500. Мацько Л.І. Українська мова: Навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Маць­ко, О.М. Сидоренко. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 477, [1] с.; 21 см. — (До­машні завдання на "відмінно"!). — ІSBN 966-548-612-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00513] п УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР

М 37

13501. Мацько Л.І. Українська мова. Тексти для диктантів: 5—11-ті кл. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 319 с.: табл.; 20 см. — Назва корінця: Тексти для диктантів. — Бібліогр. в під­рядк. прим. — ІSBN 966-548-993-3: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2005-00514] п вс УДК 373.5.016:81.161.12ББК 74.268.1УКР

М 37


13502. Машталер Г. Вивчення творчості Тараса Мельничука в школі: [Посіб. для вчителя]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 47, [1] с.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: На допомогу вчителю УЛ. — Бібліогр.: с. 47. — ІSBN 966-07-0142-Х: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00554] п оф УДК 373.3.016:821.161.2.09

ББК 74.268.34УКР

М 38

13503. Мельничайко О.І. Уроки української мови у 3 класі: [Посіб. для вчителя] / О. Мельничайко, Н. Лесняк. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 271 с.; 20 см. — ІSBN 966-07-0200-0: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00555] п оф УДК 373.3.016:811.161.2ББК 74.268.1УКР

М 48


13504. Мірошниченко С.А. Універсальна енциклопедія школяра: 5—11-ті кл. / [Пер. з рос. О.А. Росінська]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 557 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-089-6 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00520] п вс УДК 373.5(031)

ББК 74.202я2

М 64

13505. Моісеєнко С.В. Українська мова: Зошит для контрол. та перевір. робіт: Для шк. з укр. мовою навчання: 1-й [кл.] / С.В. Моісеєнко, О.В. Меренцо­ва. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 48 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-080-106-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01372] п оф УДК 373.512.6:811.161.2ББК 74.266.1УКР

М 74


13506. Моісеєнко С.В. Українська мова: Зошит для контрол. та перевір. робіт: Для шк. з укр. мовою навчання: 2-й [кл.] / С.В. Моісеєнко, О.В. Меренцо­ва. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 48 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-080-107-6: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01373] п оф УДК 373.512.6:811.161.2

ББК 74.266.1УКР

М 74

13507. Моісеєнко С.В. Українська мова: Зошит для контрол. та перевір. робіт: Для шк. з укр. мовою навчання: 3-й [кл.] / С.В. Моісеєнко, О.В. Меренцо­ва. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 48 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-080-108-4: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01374] п оф УДК 373.512.6:811.161.2ББК 74.266.1УКР

М 74


13508. Нодельман М.І. Français: Підруч. для серед. загальноосвіт. навч. закладів: 11-й [кл.]. — К.: Б.в.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 149 с.: іл.; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-569-127-9: Б.ц., Б.т. — [2005-00755] п оф

УДК 373.5:811.133.1+811.133.1](075.3)

ББК 81.2ФРА-922

Н 76


13509. Олейник Л.И. Знайка-Всезнайка: (Справочник-помощник школь­ника): Учеб. пособие по математике для 5-го кл. / Л.И. Олейник, О. Ф. Безущак, Г.В. Гапюк. — Тернополь: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 159 с.: ил. — На обл. авт. не указаны. — ІSBN 966-07-0161-6: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00559] п оф

УДК 373.5:51+51](075.3)

ББК 22.1я721

О-53


13510. Онтологія людини: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: В.В. Лях, Л.І. Мозговий, К.Ю. Райда та ін.]; Слов’ян. держ. пед. ун-т. — Слов’янськ (Донец. обл.): ЗАТ "Печат. двор", 2004. — 229 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8241-40-1: Б.ц., 300 пр. — [2005-00759] п УДК 111.1(075.8)

ББК 87.21я73

О-59

13511. Паскевич Н. Твори з української мови та літератури: 6—11-й кл. / Н. Пас­кевич, Е. Міляновський, О. Ковальчук. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 287 с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-07-0168-3: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00561] п оф УДК 373.3:[821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2](075.3)ББК 81.2УКР-922+83.3(4УКР)я721

П 19


13512. Пачашинська М.О. Дидактичні матеріали з української мови: 4-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 95, [1] с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0144-6: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00562] п оф УДК 373.3:811.161.2.09+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР-922

П 21

13513. Плахотник В.М. English: Підруч. для 2-го кл. / В.М. Плахотник, Т.К. Полонська. — 2-ге вид., стер. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 310, [1] с.: іл., нот. іл.; 24 см. — ІSBN 966-569-111-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00756] д оф УДК 373.3:811.111+811.111](075.2)ББК 81.2АНГЛ-922

П 37


13514. Православна культура Поділля: Зб. матеріалів на допомогу учи­телю: теорія і практика / Вінниц. обл. Асоц. православ. педагогів в ім’я святих рівноапостол. Мефодія і Кирила. — Вінниця: ТОВ "ІТІ", 2004. — 29 см.

Кн. 1. — 2004. — 206 с.: іл., нот. іл., табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8432-08-8: Б.ц., 300 пр. — [2005-01013] п УДК 373.5.016:271.2](082)(477.44)

ББК 74.268.6

П 68


13515. [Принц Жаба] = The Frog Prince: Читанка англ. мовою для учнів 5—6-х кл. загальноосвіт/ шк., 4-х кл. шк. із поглибл. вивч. англ. мови, ліцеїв, гім­назій / [Уклад., адапт. і вправи І. Доценко, О. Євчук]. — Вінниця: Тезис, 2005. — 128 с.: іл.; 20 см. — (Читай вільно — живи стильно! / Ред. сер. Н.Брискіна, ISBN 966-8317-40-8). — Обкл.: англ. — ІSBN 966-7699-83-8: Б.ц., Б.т. — [2005-01501] п оф УДК 373.5:811.111+811.111](075.3)

ББК 81.2АНГЛ-921

П 76

13516. Прищепа К.С. Читанка "У світі слова": Навч. посіб. до Букваря для 1-го кл. / К.С. Прищепа, С.М. Прищепа. — К.: ТОВ "Навч. кн.", 2005. — 174, [1] с.: іл.; 25 см. — ІSBN 966-329-016-1 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01322] п офУДК 373.3:811.161.2+811.161.2](075.2)

ББК 81.2УКР-922

П 77

13517. Растригіна Л.П. Вправи з удосконалення англійської мови = Exercises for improving your English: [Посіб. для учнів 5—8-х кл.] . — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 223 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-338-125-6 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00529] п вс УДК 373.3:811.111+811.111](075.3)ББК 81.2АНГЛ-9

Р 24


13518. Репіленко Л. Обслуговуюча праця: Розробки уроків: 10-й кл. / Л. Репілен­ко, М. Цепенюк. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2005. — 255, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0221-3: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00565] п оф УДК 373.5.016:371.381

ББК 74.263

Р 41

13519. Рідна мова: Підруч. для 6-го кл. / Г.Р. Передрій, Л.В. Скуратівсь­кий, Г.Т. Шелехова, Я.І. Остаф. — К.: Освіта, 2004. — 253, [1] с.: табл.; 22 см. — На обл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-04-0481-6 (в опр.): Б.ц., 14 000 пр. — [2005-01113] п оф УДК 373..5:811.161.2+811.161.2](075.3)ББК 81.2УКР-922

Р 49


13520. Романовська Н.І. 220 тем німецької мови: [Для школярів, абіту­рієнтів, учителів та батьків] / Н.І. Романовська, Ю.П. Ковалишина. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 382, [1] с.; 20 см. — (Домашні завдання на "Відмінно"!). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-314-5: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—2 500). — [2005-00533] п УДК 373.513.221:811.112.2

ББК 74.202.5

Р 69

13521. Сборник материалов для тематического оценивания учебных дос­тижений учащихся по истории Украины: Мониторинг качества образования: 8-й кл. / [Авт.-сост. И.Н. Рыбак]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 302 с.: табл.; 20 см. — На обл. подзаг.: Согласно новой шк. программе М-ва образования и науки Украины. — ІSBN 966-338-100-0: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00530] п вс УДК 373.512.63:94(477)ББК 74.266.31

Р 93


13522. Середницька Г.В. Всесвітня історія: Опор. конспекти: 8-й кл. — К.: А.С.К., 2005. — 237 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 235. — ІSBN 966-539-448-7: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00367] п вс УДК 373.5:94(100)+94(100)](075.3)

ББК 63.3(0)я72

С 32

13523. Середницька Г.В. Історія України: Опорні конспекти: 8-й кл. — К.: А.С.К., 2005. — 175 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 172—173 (38 назв). — ІSBN 966-8291-54-9: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00368] п вс УДК 373.5:94(477)+94(477)](075.3)ББК 63.3(4УКР)я721

С 32


13524. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навч. посіб. для 10—11-х кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Техніка, 2005. — 342, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 337—338. — ІSBN 966-575-156-5 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01449] п оф УДК 373.5:621.9.01+621.9.01](075.3)

ББК 34.63я721

С 34

13525. Слоньовська О.В. Українська література: Підруч. для 7-го кл. / О. Сло­ньовська, Є. Пасічник. — К.: Арт-Освіта, 2004. — 350, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-8673-04-2 (в опр.): Б. ц., 330 110 пр. (1-й з-д 1—110 078). — [2005-00056] п оф УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)ББК 83.34УКРя721

С 48


13526. Старух Л.В. Уроки трудового навчання: 4-й кл.: [Посіб. для вчителя]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 95 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 93 (10 назв). — ІSBN 966-07-0101-2: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00569] п оф УДК 373.3.016:371.381

ББК 74.263

С 77

13527. Столій І.Л. Зарубіжна література: Відповіді на питання екзаменац. білетів держ. підсумк. атестації 2005. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2005. — 95 с.; 20 см. — (Екзамен без проблем). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-314-523-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01375] п оф УДК 373.5:82.09(1-87)+82.09(1-87)](076.3)ББК 83.3(0)я721

З-35


13528. Тарута Т. Вивчення творчості Василя Барки в школі: [Посіб. для вчителя]. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 47, [1] с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — На обкл. у надзаг.: На допомогу вчителю УЛ. — Бібліогр.: с. 47—48 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-07-0160-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00573] п оф УДК 373.3.016:821.161.2.09

ББК 74.268.34УКР

Т 22

13529. Тексти для читання та аудіювання = Texts for reading and listening comprehension: Англ. мова: 5—11-й кл.: [Посібник / Упоряд. Т. Михайленко]. — 2-ге вид. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 126, [1] с.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8470-02-8: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01282] д оф УДК 373.5.016:811.111](076.6)ББК 74.268.1АНГЛ

Т 30


13530. Теплинский М.В. Литература: [Учеб. для общеобразоват. учеб. за­ведений]: 10-й кл. / М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2005. — 527 с.; 21 см. — ІSBN 966-569-162-7 (в пер.): Б.ц., 100 000 экз. — [2005-00758] п оф УДК 373.5:82.09+82.09](075.3)

ББК 83.3(0)я721

Т 34

13531. Тименко В.П. Художня праця: Підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. шк. — К.: Промінь, 2004. — 142, [1] с.: іл.; 25 см. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-8512-18-9 (в опр.): Б. ц., 100 000 пр. — [2005-00791] п офУДК 373.3:745/746+745/746](075.2)

ББК 85.12я73

Т 41

13532. 1 200. Новейшие сочинения по русскому языку, русской и зарубеж­ной литературе: 5—9-е кл. / [И.Н. Жукова, О.Н. Ильяшенко, Ю.А. Костина и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 925 с.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-047-0 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00678] п всУДК 373.5:[811.161.1+821.161.1.09+82.09(1-87)]+[811.161.1+821.161.1.0

9+82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2РОС-922+83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

Т 44


13533. 1 500. Новейшие сочинения по русскому языку, русской и зарубежной литературе: 5—11-е кл. / [И.Н. Жукова, О.В. Завязкин, О.Н. Ильяшенко и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 1311 с.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-045-4 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00679] п вс

УДК 373.5:[811.161.1+821.161.1.09+82.09(1-87)]+[811.161.1+821.161.1.0

9+82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2РОС-922+83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

Т 44

13534. Тихоша В.І. Українська мова: Зб. текстів для переказів із творч. завданнями. Держ. підсумк. атестація: 11-й кл. / В.І. Тихоша, Л.І. Урсуленко, А.І. Мовчун. — К.: КІМО, 2005. — 204, [1] с.: табл.; 20 см. — На обкл. підзаг.: 100 переказів. 2004—2005 навч. рік. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8297-04-0: Б.ц., 40 000 пр. — [2005-00260] п вс УДК 373.512.63:811.161.2ББК 74.268.1УКР

Т 46


13535. Фесенко В.І. Зарубіжна література: Підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл.: У 2 ч. — К.: ТОВ "Прок-Бізнес", 2004. — 24 см. — ISBN 966-8381-21-1.

Ч. 1. — 2004. — 190, [1] с.: іл., портр. — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8381-22-Х (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00786] п оф

УДК 373.5:82.9(1-87)+82.9(1-87)](075.3)

ББК 83.3(0)я721

Ф 44

13536. Фесенко В.І. Зарубіжна література: Підруч. для 7-го кл. загально­освіт. навч. закл.: У 2 ч. — К.: ТОВ "Прок-Бізнес", 2004. — 24 см. — ISBN 966-8381-23-8.Ч. 1. — 2004. — 173, [2] с.: іл., портр. — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8381-24-6 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00787] п оф УДК 373.5:82.9(1-87)+82.9(1-87)](075.3)

ББК 83.3(0)я721

Ф 44

13537. Фесенко В.І. Зарубіжна література: Підруч. для 7-го кл. загально­освіт. навч. закл.: У 2 ч. — К. ТОВ "Навч. кн.", 2005. — 24 см. — На опр. авт. не зазначено. — ISBN 966-7943-65-8.Ч. 1. — 2005. — 173, [2] с.: іл., портр. — ІSBN 966-7943-68-2 (в опр.): Б.ц., 100 050 пр. (1-й з-д 1—50 040). — [2005-01323] п оф

УДК 373.5:82.09(1-87)+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.3(0)я721

Ф 44


13538. Фурсова Л.О. Уроки на завтрак: Л-ра рід. краю в 11-му кл.: [Ме-тод. посіб.]. — Д.: Моноліт, 2004. — 126 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7455-31-9: Б.ц., 500 пр. — [2005-00940] п

УДК 373.5.016:821.161.2+821.161.2](477.63)(075.3)

ББК 74.268.3(4УКР-4ДНІ)я7

Ф 95


13539. Халабаджах И.М. Материалы для тематического оценивания: Рус. язык: 5-й кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 47 с.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — В подзаг.: Мониторинг качества образования. — ІSBN 966-338-023-3: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00681] п вс УДК 373.512.63:811.161.1

ББК 74.268.1УКР

Х 17

13540. Халабаджах И.М. Материалы для тематического оценивания: Рус. язык: 6-й кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 47 с.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — В подзаг.: Мониторинг качества образования. — ІSBN 966-338-024-1: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00682] п вс УДК 373.512.63:811.161.1ББК 74.268.1УКР

Х 17


13541. Халабаджах И.М. Материалы для тематического оценивания: Рус. яз.: 10—11-е кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 79 с.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — В подзаг.: Мониторинг качества образования. — ІSBN 966-338-124-8: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00683] п вс УДК 373.512.63:811.161.1

ББК 74.262

Х 17

13542. Харахоріна Т.О. Українська література: Хрестоматія: 9-й кл. / [Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко, Т.В. Ткачук]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 847 с.: портр.; 21 см. — Авт. зазначено на опр. — У підзаг.: Нова шкіл. прогр. — ІSBN 966-338-026-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00684] п вс УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09(075.3)ББК 83.34УКРя722

Х 20


13543. Чабан Л.Г. Человек — личность: Учеб. пособие для 5—9-х кл. — До­нецк: ООО "Каштан", 2005. — 39, [1] с.; 20 см. — Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8292-45-6: Б.ц., 100 экз. — [2005-00255] п УДК 373.03(075)

ББК 74.200я7

Ч 12

13544. Чередник Л.А. Вивчення зарубіжної літератури. 8 [клас]: Календар. плани. Розробки уроків. Метод. поради. Дидактич. матеріали. — Х.: Ранок: ТОВ "Веста", 2004. — 191 с.: табл., портр.; 25 см. — (Авторський урок). — Бібліогр.: с. 188 (24 назви). — ІSBN 966-314-197-2: Б.ц., 4 000 пр. — [2005-01379] п оф УДК 373.5.016:82.09(1-87)ББК 74.268.3

Ч-46


13545. Шандрівська Г.М. Я і Україна. Природознавство: Розробки уроків: 3-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 127 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 125 (12 назв). — ІSBN 966-07-0152-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00574] п оф УДК 373.3.016:57.081.1

ББК 74.262.0

Ш 20

13546. Шандрівська Г.М. Я і Україна. Я і суспільство: Розробки уроків: 3-й кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 95 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 94 (15 назв). — ІSBN 966-07-0191-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00575] п оф УДК 373.3.016:57.081.1ББК 74.262.0

Ш 20


13547. Шевченко Н.Т. Уроки образотворчого мистецтва у 1 класі. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 79 с.: іл.; 20 см. — Назва обкл.: Образотворче мистецтво: Розробки уроків: 1-й кл. / Н.Шевченко. — Бібліогр.: с. 77 (18 назв). — ІSBN 966-07-0185-3: Б.ц., 4 000 пр. — [2005-00576] п оф УДК 373.3.016:73/76

ББК 74.268.51

Ш 37

13548. Я готуюсь до уроку алгебри: 7-й кл.: [Зб. метод. рек. / Упоряд. І. Со­коловська]. — К.: ТОВ "Ред. загальнопед. газ.": СПД ФО Т.Соловей, 2005. — 110, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — ІSBN 966-8651-35-9: Б.ц., Б.т. — [2005-01285] п оф УДК 373.5.016:512](072)ББК 74.262.21

Я 11


13549. Korszak J. Fizyka: Podręcznik dla ogólnokształcących szkół średnich Ukrainy z polskim językiem nauczania: Klasa 8 / J. Korszak, O. Laszenko, W. Sawczenko. — Л.: Світ, 2005. — 190, [1] s.: il., tab.; 21 см. — пол. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-603-292-9 (в опр.): Б. ц., 190 пр. — [2005-01127] п оф УДК 373.5:53+53](075.3)

ББК 22.3я721

К 75

13550. Lobova O.V. A zene világa: Tankönyv Ukrajna magyar oktatási nyelvű iskoláinak 2. osztálya számára: [Пер. з укр.]. — Л.: Світ, 2005. — 141, [1] с.: іл., нот. іл.; 25 см. — угор. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-603-368-2 (в опр.): Б. ц., 2 440 пр. — [2005-01128] п оф УДК 373.3:78+78](075.3)ББК 85.31я71

Л 68


13551. Łobowa O. Muzyka: Podręcznik dla klasy 2: [Пер. з укр.]. — Л.: Світ, 2005. — 141, [1] с.: іл., нот. іл.; 20 см. — пол. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-603-375-5 (в опр.): Б. ц., 390 пр. — [2005-01129] п оф УДК 373.3:78+78](075.3)

ББК 85.31я71

Л 68

13552. Zastawny F. Fizyczna geografia Ukrainy: Podręcznik dla klasy 8. ogólnokształcących szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania. — Л.: Світ, 2004. — 239 s.: il., tab.; 22 см. — пол. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-603-373-9 (в опр.): Б.ц., 190 пр. — [2005-01126] п оф УДК 373.5:911.2+911.2](477)(075.3)ББК 26.82(4УКР)я721

З-36

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка