Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка17/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта


13553. Войчук В.О. Суспільні потреби і стратегічні напрями розвитку по­зашкільних навчальних закладів: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки Ук­раїни, Наук.-метод. центр серед. освіти, Упр. освіти і науки Кіровогр. облдерж­адмін., Кіровогр. центр дит. та юнац. творчості. — Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2005. — 290 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 55—56 (14 назв). — ІSBN 966-7822-86-9: Б.ц., 100 пр. — [2005-01002] п УДК 374(477)(072)

ББК 74.200.58(4УКР)

В 65

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школи


13554. Гроза Е.П. Зошит з математики: Для підготов. кл. спец. загально­освіт. шк. для дітей зі зниж. слухом / Е.П. Гроза, В.В. Літвінова. — К.: Богдана, 2004. — 71 с.: іл.; 21 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-7058-62-Х: Б.ц., 1 460 пр. — [2005-00878] п оф УДК 376.3:51+51](076.3)

ББК 22.1я721

Г 86

13555. Гроза Е.П. Зошит з математики: № 1: Для 1-го кл. спец. загально­освіт. шк. для дітей зі зниж. слухом / Е.П. Гроза, В.В. Літвінова. — К.: Богдана, 2004. — 71 с.: іл.; 21 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-7058-61-1: Б.ц., 1 520 пр. — [2005-00879] п оф УДК 376.3:51+51](076.3)ББК 22.1я721

Г 86


13556. Малярчук А.Я. Обследование речи детей: Дидакт. материал. — К.: Літера ЛТД, 2005. — 102, [1] с.: ил.; 25 см. — Библиогр.: с. 103 (6 назв.). — Изд. на гос. средства. — ІSBN 966-7543-53-6 (в пер.): Б. ц., 2 000 экз. — [2005-01159] п оф

УДК 376.36

ББК 74.3

М 18


13557. Малярчук А.Я. Обследование речи детей: Дидакт. материал. — К.: Літера ЛТД, 2005. — 102, [1] с.: ил.; 25 см. — Библиогр.: с. 103 (6 назв.). — Изд. на гос. средства. — ІSBN 966-7543-53-6 (в пер.): Б. ц., 1 500 экз. — [2005-01160] п оф

УДК 376.36

ББК 74.3

М 18


13558. Нікуленкова Н.М. Математика: Підруч. для допоміж. шк.: 4-й кл. / Н.М. Нікуленкова, Т.М. Росохацька. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Пе­рун", 2005. — 175, [1] с.: іл., табл.; 24 см. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-569-079-5 (в опр.): Б.ц., 5 700 пр. — [2005-00754] п оф УДК 376.3:51+51](075.3)

ББК 22.1я721

Н 65

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. Підготовка наукових кадрів


13559. Бабешко О.О. Методика навчання географії: Посіб. для вчителів і студентів-географів педуніверситетів / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.): ПВКП "АЛМІ", 2005. — 262 с.: табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 257—259 (35 назв). — ІSBN 966-7823-27-Х: Б.ц., 350 пр. — [2005-00044] п УДК 378.016:91

ББК 74.262.6

Б 12

13560. Іванченко Є.А. Професійна мобільність майбутніх фахівців: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти та науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти України, Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О.: РВА "СМИЛ", 2004. — 119 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 101—119 (211 назв). Б.ц., 350 пр. — [2005-01396] п оф УДК 378:316.444.5ББК 74.58+60.56

І-23


13561. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1834—2004 / [Редкол.: В. Литвин та ін.]. — К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. — 183 с.: іл., портр.; 30 см. — На опр.: 1834. — Текст парал.: укр., англ. — ІSBN 966-594-471-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00258] п оф УДК 378.4(477-25)

ББК 74.58(4УКР-2К)

К 38

13562. Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства осві­ти і науки України: Довідник / [Уклад. В.П. Погребняк, О.О. Свенцицька]; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К.: Знання, 2004. — 45 с.; 20 см. — ІSBN 966-8148-96-7: Б.ц., Б.т. — [2005-01049] п оф УДК 378:061.24](477)(035)ББК 74.58(4УКР)я2

К 63


13563. Молоцька І.В. Організація самостійної роботи студентів / М-во аграр. політики України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Каф. філології. — Д.: Пороги, 2004. — 122 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 121—122 (30 назв). — ІSBN 966-525-550-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-00778] п оф УДК 378.147.11

ББК 74.58

М 75

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор


13564. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етногр. нарис. — Х.: Фоліо, 2005. — 507, [1] с.: іл.; 20 см. — (Перлини української культури). — Бібліогр.: с. 494—500 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-03-2871-0 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1 з-д 1—4000). — [2005-00151] п вс УДК 39(=161.2)

ББК 63.5(4УКР)

В 75

13565. Етнографія України: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Ма­карчук, Р.Ф. Кирчів, Р.Б. Сілецький та ін.]; За ред. С.А. Макарчук. — 2-ге вид., пере-робл. та доповн. — Л.: Світ, 2004. — 517, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-603-371-2 (в опр.): Б.ц., 4 00 пр. — [2005-01125] д оф УДК 39(477)(075.8)ББК 63.5(4УКР)я73

Е 88

391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал. Масові розваги. Фестивалі


13566. Исат Ю.А. 2500. Мужские и женские имена: Происхождение, зна­чение, выбор. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 542 с.; 20 см. — (Книга-пода­рок). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-040-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00445] п вс УДК 392.91

ББК 86.42

И 85

13567. Ісат Ю.А. 2500. Чоловічі та жіночі імена: Походження, значення, вибір / [Пер. з рос. І.Г. Данилюк]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 559 с.; 20 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-104-3 (в опр.): Б.ц., 10 000 екз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00447] п вс УДК 392.91ББК 86.42

І-65


13568. Календарь поздравлений на все случаи жизни: [Знаменат. даты. Церков. праздники. Именины и именинницы. Традиции застолья. Тосты на каждый день / Сост. Ю.П. Кустовская]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 382, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-343-050-8: Б.ц., 60 000 экз. — [2005-00270] п вс УДК 395.5

ББК 87.7


К 17

13569. 1 000 найкращих тостів та вітань до свят і урочистих подій / [Літ. оброб. О. Вишневецький]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 189, [1] с.; 21 см. — Авт. літ. оброб. зазначено на опр. — ІSBN 966-548-431-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00677] п вс УДК 395.82

ББК 82.3(4УКР)

Т 44

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка