Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка21/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл


13644. Сергиенко С.Н. Методы механики сплошной среды в теории гра­витации и при описании взаимодействий: Монография / Донбас. горно-метал­лург. ин-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДГМИ, 2004. — 124 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 118—122 (67 назв.). — ІSBN 966-310-071-0: Б.ц., 70 экз. — [2005-01148] п

УДК 531.5/.6

ББК 22.25

С 32


13645. Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І—ІІ рівнів акредитації. — К.: Вища школа, 2005. — 318, [1] с.; 24 см. — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-642-232-8 (в опр.): Б.ц., 9 000 пр. — [2005-01077] п оф

УДК 531.01(075.8)

ББК 22.21я73

Ф 34

536 Термодинаміка


13646. Брожко Н.Ф. Техническая термодинамика и основы теплообмена: Учеб. пособие [для студентов вузов] / Донбас. горно-металлург. ин-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДГМИ, 2004. — 226 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 223 (11 назв.). — ІSBN 966-310-055-9: Б.ц., 170 экз. — [2005-01136] п УДК 536.7(075.8)

ББК 22.317я73

Б 88

13647. Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки: Навч. посіб. для студ. фізико-математичних спец. вищ. пед. навч. закл. / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. — К.: Вища школа, 2004. — 255 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 253 (12 назв) — Предм. покажч.: с. 254—255. — ІSBN 966-642-242-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01073] п оф УДК 536(075.8)ББК 22.317я73

В 29


13648. Різак В.М. Фізика низьких температур: Спецпрактикум / В.М. Рі­зак, І.М. Різак; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. — 144 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 142 (27 назв). — ІSBN 966-7400-27-2 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-01229] п УДК 536.48(076.5)

ББК 22.37я7

Р 49

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм


13649. Свечников Г.С. Некоторые физико-технические аспекты оптоэлектро­ники и инжекционных источников излучения в ней: Учеб. пособие / Г.С. Свеч­ников, С.В. Свечников. — Одесса: Астропринт, 2004. — 54 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-318-179-6: Б.ц., 300 экз. — [2005-00182] п оф УДК 537.533.3(075.8)

ББК 22.343я73

С 24

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем. Опір матеріалів


13650. Карпюк В.М. Самостійна робота студентів в практичному курсі опору матеріалів: [Навч. посіб. для студ. буд. спец.] / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О.: МПП "Евен", 2004. — 170 с.: іл., табл.; 25 см. — Бібліогр.: с. 167 (16 назв). — ІSBN 966-8169-02-6: Б.ц., 100 пр. — [2005-01029] п УДК 539.4(076.5)

ББК 22.37я73

К 26

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія


13651. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. — К.: А.С.К., 2005. — 480 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. підрядк. прим. — Предм. покажч.: с. 468—474. — ІSBN 966-539-424-Х: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00374] п вс

УДК 54(075.4)

ББК 24я729

Х 76


13652. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. — К.: А.С.К., 2005. — 189 с.; 20 см. — ІSBN 966-319-010-8: Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 3 000). — [2005-00373] п оф УДК 54(075.4)

ББК 24я729

Х 76

543 Аналітична хімія


13653. Аналітична хімія об’єктів природного середовища: Практикум / [Уклад. С.Т. Олексеюк, С.В. Зима]. — 2-ге вид. — Луцьк: Вежа, 2005. — 49, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 48—49 (25 назв). — ІSBN 966-600-156-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-01236] д УДК 543(076.5)

ББК 24.4я7

А 64

13654. Олексеюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії: [Для студ. хім. та біол. ф-тів вищ. навч. закл.] / С.Т. Олексеюк, В.М. Сомов, С.В. Зима. — 3-тє вид. — Луцьк: Вежа, 2005. — 190 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 187—188 (22 назви). — ІSBN 966-600-158-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-01239] д УДК 543(076.5)ББК 24.4я73

О-53

544 Фізична хімія


13655. Електрохімічні методи аналізу: Практикум [для студ. хім. ф-ту спец. "Біологія" та "Екологія" вищ. навч. закл. / Уклад. С.Т. Олексеюк та ін.]. — 2-ге вид. — Луцьк: Вежа, 2005. — 69, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 69 (16 назв). — ІSBN 966-600-156-Х: Б.ц., 50 пр. — [2005-01237] д УДК 544.6(076.5)

ББК 24.4я73

Е 45

13656. Лабораторний практикум із фізичної та колоїдної хімії: [Для студ. біол. ф-ту] / О.М. Янчук, О.В. Марчук, І.В. Дудчак та ін.; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т, Каф. фіз. та колоїд. хімії. — Луцьк: Вежа, 2004. — 123, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 123—124 (20 назв). — ІSBN 966-600-149-7: Б.ц., 300 пр. — [2005-01238] п УДК 544+544.77](076.5)ББК 24.5я73

Л 12


13657. Янчук О.М. Лабораторний практикум із фізичної хімії: [Для студ. фіз. ф-ту] / О.М. Янчук, О.В. Марчук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т, Каф. фіз. та колоїд. хімії. — Луцьк: Вежа, 2004. — 138, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 89—90 (31 назва). — ІSBN 966-600-150-0: Б.ц., 300 пр. — [2005-01240] п УДК 544(076.5)

ББК 24.5я73

Я 66

547 Органічна хімія


13658. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка": Інтелект-Захід, 2005. — 557 с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 538—539 (25 назв). — Абетк. покажч.: с. 540—557. — ІSBN 966-7597-47-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01006] п оф УДК 547(075.8)

ББК 24.23я73

Л 26

55 Геологія. Науки про Землю

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.5 Метеорологія. Кліматологія


13659. Корбан В.Х. Поляризаційна селекція хмар і опадів / Одес. держ. екол. ун-т. — О.: МПП "Евен", 2004. — 248 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 246—248 (30 назв). — ІSBN 966-8169-06-9 (в опр.): Б.ц., 50 пр. — [2005-01030] п

УДК 551.508.85:551.576/.577

ББК 26.233

К 66

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка