Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка22/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   56

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія


13660. Долина Ж.И. Основы гидрогеологии и инженерной геологии: Учеб. пособие / Донбас. горно-металлург. ин-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДГМИ, 2004. — 172 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 169 (15 назв.). — ІSBN 966-310-046-Х: Б.ц., 125 экз. — [2005-01138] п УДК 556.3+624.131.1](075.8)

ББК 26.35я73+26.3я73

Д 64

13661. Нгуен Ван Кы. Устьевые области рек Вьетнама. — Одесса: Астро­принт, 2004. — 339 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 323—339 (298 назв.). — ІSBN 966-318-237-7 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-00175] п оф УДК 556.54(597)ББК 26.222.5(5ВЄТ)

Н 37

57 Біологічні науки


13662. Біологія: Довід. для абітурієнтів / Ю. Павіченко, А. Дербеньова, А. Загайко, Р. Шаламов. — Х.: Торсінг; Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. — 285, [2] с.: табл.; 20 см. — (Підготовчі курси). — ІSBN 966-670-176-6: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01511] п оф УДК 57(075.4)

ББК 28я7


Д 58

573 Загальна та теоретична біологія


13663. Резніченко В.П. Цікава біологія: [Посібник]. — Кам’янець-По­дільський: Аксіома, 2005. — 243 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 237—242 (79 назв). — ІSBN 966-8642-25-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00343] п оф УДК 573(075.3)

ББК 28.0я721

Р 34

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика


13664. Буря О.І. Біонеорганічна хімія: Навч. посіб. / О.І. Буря, О.П. Чиг­вінцева. — Д.: Пороги, 2005. — 359 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 353—354 (34 назви) — Предм. покажч.: с. 345—352. — ІSBN 966-525-518-5 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-00893] п оф УДК 577(075.8)

ББК 28.07я73

Б 91

13665. Воронина Л.Н. Основы биохимической инженерии: Учеб. пособие для студентов вузов / Л.Н. Воронина, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко; М-во охраны здоровья Украины, Нац. фармацевт. ун-т. — Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2004. — 238, [1] с.: ил.; 22 см. — На тит. л.: К 200-летию НФаУ. — Библиогр.: с. 222 (12 назв.). — ІSBN 966-614-187-1. — ISBN 966-8494-31-8 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01054] п оф УДК 577.1/.2(075.8)ББК 30.16я73

В 75

579 Мікробіологія


13666. Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. — К.: Кондор, 2005. — 254 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 241—254 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8251-33-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00391] п оф УДК 579.68(075.8)

ББК 28.4я73

А 72

58 Ботаніка


13667. Шелудько Л.П. М’ята перцева: (Селекція і насінництво) / Укр. акад. аграр. наук, Дослід. станція лікар. рослин, Полтав. держ. аграр. коледж упр. і права. — Полтава: Полтава, 2004. — 198, [1] с., [5] арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 182—198 (224 назви). — ІSBN 966-7244-29-6 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-00777] п оф УДК 582.929.4:631.527:631.53.02

ББК 74.14

Ш 44

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

61 Медичні науки. Охорона здоров'я


13668. Домашній медичний довідник: [8 000 порад / Пер. з рос. К.В. Брітіко­ва]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 381 с.; 21 см. — ІSBN 966-548-766-3 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1— 3 000). — [2005-00436] п вс УДК 61(035)

ББК 5я20


Д 66

13669. Ілюстрований медичний словник Дорланда: [Близько 121 160 тер­мінів (більше 2 300 000 слів): У 2 т. / Голов. ред. П. Джуль, Б. Зіменковський; Пер. з англ. А. Бариляк та ін.]. — Л.: Вид. дім "Наутілус", 2003. — 29 см. — ISBN 966-95745-2-8.

Т. 1: A—L. — 2003. — ХХV, 1354 с.: іл. — У надзаг.: Укр. видання. (В опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01333] п УДК 61(038)=111=161.2

ББК 5я2


І-44

13670. Ілюстрований медичний словник Дорланда: [Близько 121 160 тер­мінів (більше 2 300 000 слів): У 2 т. / Голов. ред. П. Джуль, Б. Зіменковський; Пер. з англ. Бариляк А. та ін.]. — Л.: Вид. дім "Наутілус", 2003. — 29 см. — ISBN 966-95745-2-8.

Т. 2: M—Z. — 2003. — ХХV, С. 1355—2688: іл., табл. — У надзаг.: Укр. видання. (В опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01334] п УДК 61(038)=111=161.2

ББК 5я2


І-44

13671. Медицина Рівненщини: [Інформ.-рекл. ілюстр. вид. / Голов. ред. К.В. Конєва]. — Рівне: Інформ.-рекл. агентство "Ракурс", 2004. — 514 с.: іл., табл., портр.; 27 см. — ІSBN 966-8468-70-8 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01352] п оф УДК 61(477.81)(091)(085.8)

ББК 5(4УКР-4РІВ)я94

М 97

611 Анатомія. Порівняльна анатомія


13672. Крижанівський В.О. Природжені вади серця: Корот. анатоміч. до­від. — К.: ДП "Такі справи", 2005. — 79 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 72—73 (27 назв). — Вид. коштом Г.Малиновського. — ІSBN 966-7208-28-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01487] п оф УДК 611.112(035)

ББК 28.706я2

К 82

13673. Неттер Ф. Атлас анатомії людини Неттера / Ред.-консультант А. Деллі; [Пер. з англ. Цегельський А.А.]. — Л.: Вид. дім "Наутілус", 2004. — [592] с.: іл., портр.; 29 см. — Авт. зазначено на опр. — У підзаг.: Укр. видання. — ІSBN 966-95745-8-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-21332] п УДК 611(084.42)ББК 28.706

Н 57


13674. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: (Практ. заняття): [Для студ. вищ. мед. закл. освіти ІV рівня акредитації / Ковальський М.П., Кос­тюк Г.Я., Півторак В.І. та ін.]; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця: Тезис, 2004. — 320 с.; 21 см. — Авт. заз­начено на 316-й с. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8317-41-6: Б.ц., 500 пр. — [2005-01499] п УДК 611.9+616-089(076.5)

ББК 28.706я73+54.54я73

О-60

613 Гігієна. Особиста гігієна


13675. Білик Е.В. Валеологія: Довід. школяра / [Пер. з рос. Т.І. Ілик]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 511 с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл.: Згідно з новою шк. прогр. — ІSBN 966-338-102-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00424] п вс УДК 613(035)

ББК 51.2я2

Б 61

13676. Коляда М.Г. Современное пособие по сексу: 5 000 советов. — До­нецк: ПКФ "БАО", 2005. — 380, [2] с.; 21 см. — (Книга-подарок). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-592-Х: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—4 000). — [2005-00501] п оф УДК 613.88ББК 57.01

С 56

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка