Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка24/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   56

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні засоби


13695. Ван Фу. Туйна-терапия: Китайс. лечеб. массаж. — К.: Изд. С.Под­горнов, 2005. — 222 с.: ил.; 20 см. — (Традиционные практики Китая. Лечебные тех­ники). — ІSBN 966-7853-03-9: Б.ц., Б.т. — [2005-01288] п оф УДК 615.821(510)

ББК 53.54(5КИТ)

В 17

13696. Энциклопедия народной медицины: 5 000 полез. советов и рецеп-тов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 381, [1] с.: ил.; 21 см. — (Книга-подарок). — ІSBN 966-548-511-3 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00437] п вс УДК 615.89(031)ББК 53.59я2

Э 68


13697. Завадяк М.І. Курорт Поляна — оазис здоров’я: Санаторії "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" / М.І. Завадяк, Б.М. Марусанич, І.І. Немеш. — Ужго­род: Вид-во В.Падяка, 2004. — 122 с., [4] арк. іл.: іл., табл.; 20 см. — Рез.: рос. — Бібліогр.: с. 107—112 (66 назв). — ІSBN 966-7838-64-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01223] п оф УДК 615.838(477.87-21)

ББК 53.54(4УКР3)

З-13

13698. Здыбский В.И. Восточная медицина. От древних теорий до сов­ременной практики: (В 2 ч.) / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. — Х.: СПДФЛ Мосякин В.Н., 2004. — 20 см. — ISBN 966-8624-00-9.Ч. 1. — 2004. — 457 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 453—455 (64 назв.). Б.ц., 500 экз. — [2005-01217] п оф УДК 615.89(510)

ББК 53.59(5КИТ)

З-46

13699. Здыбский В.И. Восточная медицина. От древних теорий до совре­менной практики: (В 2 ч.) / В.И. Здыбский, С.С. Щербаков. — Х.: СПДФЛ Мося­кин В.Н., 2004. — 20 см. — ISBN 966-8624-00-9.Ч. 2. — 2004. — 349 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 347—348 (40 назв.). Б.ц., 500 экз. — [2005-01218] п оф УДК 615.89(510)

ББК 53.59(5КИТ)

З-46

13700. Ильина С.И. Двенадцать месяцев здоровья: Январь-июнь. — 2-е изд., испр. — К.: Медицина, 2005. — 301, [2] с.: портр.; 21 см. — (Энцикло­педия народной медицины). — ІSBN 966-8144-05-8 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2005-00933] д оф УДК 615.89(031)ББК 53.59я2

И 46


13701. Ильина С.И. Двенадцать месяцев здоровья: Июль-декабрь. — 2-е изд., испр. — К.: Медицина, 2005. — 317, [3] с.: портр.; 21 см. — (Энциклопедия народной медицины). — Библиогр.: с. 317. — ІSBN 966-8144-04-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2005-00934] д оф УДК 615.89(031)

ББК 53.59я2

И 46

13702. Лечебное питание по вашей группе крови. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 285 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-548-754-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00511] п вс УДК 615.874.2+641.56]:612.118ББК 53.51+36.996

Л 53


13703. Малахов Г.П. Самолечебник ХХІ века. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 445 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — (Советы народных целите­лей). — Предм. указ.: с. 437—440. — ІSBN 966-596-993-5 (Сталкер). — ISBN 966-339-021-2 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2005-01414] п оф УДК 615.89

ББК 53.59

М 18

13704. Страга Б. Поради і рецепти досвідченого знахаря / [Пер. з рос. Н.Є. Коса­ковська]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 286 с.: іл., табл.; 21 см. — ІSBN 966-338-004-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00669] п оф УДК 615.89ББК 53.59

С 83

616 Патологія. Клінічна медицина


13705. Коломоєць М.Ю. Професійні хвороби: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна. — К.: Здо­ров’я, 2004. — 626, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 10, 625—627. (В опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01083] п оф УДК 616-057(075.8)

ББК 54.1я73

К 61

13706. Малая Л.Т. Терапия: Заболевания органов дыхания. Заболевания орга­нов пищеварения. Заболевания почек. Иммунология. Аллерг. заболевания. Сис­тем. заболевания соединительной ткани. Заболевания системы крови: Рук. для врачей-интернов и студентов [высш. мед. учеб. заведений ІІІ—ІV уровней аккре­дитации] / Л.Т. Малая, В.Н. Хворостинка. — 2-е изд., испр. и доп. — Х.: Фолио, 2005. — 878, [1] с.: ил., табл.; 26 см. — В работе над кн. принимали участие: Ковалева О.Н., Семидоцкая Ж.Д., Латогуз И.К. и др. — ІSBN 966-03-2322-0 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00003] д оф УДК 616.12(075.8)ББК 54.1я73

М 18


13707. Основи внутрішньої медицини: Пропедевтика внутрішніх хвороб: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації / [ Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, Є.М. Нейко та ін.]; За ред. О.Г. Яворський. — К.: Здоров’я, 2004. — 498, [1] с., [8] арк. іл.: іл., табл.; 24 см. — Назва корінця: Основи внутрішньої медицини. (В опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01085] п оф УДК 616.1/.4-7(075.8)

ББК 54.1я73

О-75

13708. Педіатрія: Зб. нормат. док. / Упоряд. та голов. ред. Заболотько В.М.; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезпе­чення, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К.: МНІАЦ мед. статистики: МВЦ "Медінформ", 2005. — 29 см. — (Нормативні, директив­ні, правові документи). — ISBN 966-8318-72-2.Ч. 1. — 2005. — 640 с.: табл. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-8318-73-0 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2005-00935] п оф УДК 616-053.2(094.1)

ББК 57.3я2

П 24

13709. Педіатрія: Зб. нормат. док. / Упоряд. та голов. ред. Заболотько В.М.; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезпе­чення, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К.: МНІАЦ мед. статистики: МВЦ "Медінформ", 2005. — 29 см. — (Нормативні, директив­ні, правові документи). — ISBN 966-8318-72-2.Ч. 2. — 2005. — 496 с.: табл. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-8318-74-9 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2005-00936] п оф УДК 616-053.2(094.1)

ББК 57.3я2

П 24

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові


13710. Кнышов Г.В. Опухоли сердца: Проблемы диагностики и хирург. лече-ния / Г.В. Кнышов, Р.М. Витовский, В.П. Захарова. — К.: Преса України, 2005. — 255, [1] с., [10] л. ил.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 233—256 (352 назв.). — ІSBN 966-8373-19-7 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01438] п УДК 616.12-006-089

ББК 54.11

К 53

13711. Малая Л.Т. Терапия: Заболевания сердечно-сосудистой системы: Рук. для врачей-интернов и студентов [высш. мед. учеб. заведений ІІІ—ІV уров­ней аккредитации] / Л.Т. Малая, В.Н. Хворостинка. — 2-е изд., испр. и доп. — Х.: Фолио, 2005. — 1133, [2] с.: ил., табл.; 26 см. — В работе над кн. принимали участие: Ковалева О.Н., Семидоцкая Ж.Д., Латогуз И.К. и др. — ІSBN 966-03-2321-2 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00004] д оф УДК 616.1/.4(075.8)ББК 54.1я73

М 22
13712. Пясецька Н.М. Анемія новонароджених і дітей раннього віку: Навч. посіб. для лікарів / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К.: СПД Коляда О.П., 2005. — 87 с.: табл., схема; 20 см. — Бібліогр.: с. 81—82 (37 назв). — ІSBN 966-96427-6-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01216] п УДК 616.155.194-053.2(075)

ББК 57.3я7+54.11я7

П 99

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка