Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка26/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   56

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.01/.03 Машинознавство


13727. Вірник М.М. Теорія механізмів і машин: Лаборатор. практикум [для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму підготов. 6.0902 "Інж. механіка"] / М.М. Вірник, Ю.В. Булига; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 99 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 98 (6 назв). Б.ц., 100 пр. — [2005-01460] п УДК 621.01(076)

ББК 34.41я73

В 52

13728. Технологія машинобудування. Дипломне проектування: Навч. посіб. / А.М. Зинченко, О.Д. Дєдов, К.П. Лавренчук та ін.; Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМІ, 2004. — 260 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-310-066-4: Б.ц., 80 пр. — [2005-01139] п УДК 621.01(075.8)ББК 34.4я73

Т 38

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли


13729. Киров В.С. Тепловые схемы турбоустановок АЭС и их расчеты: [Учеб. пособие для студентов вузов]. — 2-е изд., испр. — Одесса: Астропринт, 2004. — 211 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 209—210 (14 назв.). — ІSBN 966-318-215-6: Б.ц., 500 экз. — [2005-00168] д оф УДК 621.165:621.311.25](075.8)

ББК 31.36я73+31.47я73

К 43

621.3 Електрика. Електротехніка

621.31 Електротехніка. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики


13730. Загирняк М.В. Шкивные магнитные сепараторы / М.В. Загирняк, Ю.А. Бранспиз. — К.: Техніка, 2000. — 303 с.: ил., табл.; 26 см. — Библиогр.: с. 290—299 (275 назв.). Б.ц., 300 экз. — [2005-01444] п оф УДК 621.318.38:621.928.7

ББК 31.264

З-14

13731. Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електро­привода: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Закладний, А.В. Пра­ховник, О.І. Соловей. — К.: Кондор, 2005. — 407 с.: іл., табл., 20 см. — Біблі­огр.: с. 405—407 (42 назви). — ISBN 966-7665-23-2 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01554] п оф УДК 621.311.1(075.8)ББК 31.2я73

З-18


13732. Закон України "Про електроенергетику": За станом на 20 січ. 2005 р. / Вер­ховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 28, [2] с.; 20 см. — (Се­рія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-350-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01433] п оф УДК 621.31(477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)404-3+31.2(4УКР)

З-19

13733. Лежнюк П.Д. Електричні апарати розподільчих установок: [Навч. посіб. для студ. енерг. спец.] / П.Д. Лежнюк, В.Ц. Зелінський; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 127 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 122 (15 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01468] п УДК 621.316(075.8)ББК 31.264я73

Л 40


13734. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх виробництва: [Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / Гордієнко Ю.О., Гуржій А.М., Бородін О.В., Бурдукова С.С. — Х.: Компанія СМІТ, 2004. — 415 с.: іл., табл.; 20 см. — (ПТО: Професійно-технічна освіта України). — Бібліогр.: с. 411 (10 назв). — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-8530-14-4 (в опр.): Б.ц., 8 500 пр. — [2005-01402] п оф УДК 621.315.592+621.3.019.77](075.32)

ББК 32.852я7

Н 27

13735. Осадчук В.С. Напівпровідникові перетворювачі інформації: [Навч. посіб. для студ. спец. "Мікроелектрон. та напівпровідник. прилади", "Електрон. пристрої та прилади"] / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 208 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 205—208 (70 назв). Б.ц., 100 пр. — [2005-01477] п УДК 621.314(075.8)ББК 31.264.5я73

О-72

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок


13736. Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці: Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. САDSM 2005, 23—26 лют. 2005 р., Львів—Поляна, Україна. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехні­ка", 2005. — 577 с.: іл., табл.; 30 см. — англ. — Назва обкл. і парал. тит. арк.: англ. — У надзаг.: Нац. ун-т "Львів. політехніка". Бібліогр. в кінці доп. — По­кажч.: с. 574—577. — ISBN 966-553-431-9: Б.ц., 170 пр. — [2005-01174] п

УДК 621.3.049.77:004.896(063)

ББК 32.844.1-05я43

Д 70


13737. Пішенін В.О. Електроніка і мікропроцесорна техніка: [Лаборатор. практикум для студ. машинобуд. спец.] / В.О. Пішенін, Н.В. Нікітіна; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.

Ч.1. — 2004. — 70 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 70 (11 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01478] п УДК 621.38+004.315](076)

ББК 32.85я73+32.973.26-04я73

П 36

621.39 Електрозв’язок. Техніка електрозв’язку. Телекомунікаційні системи

621.391 Загальна теорія електрозв'язку


13738. Бортник Г.Г. Теорія електрозв’язку: [Лаборатор. практикум для студ. напрямів підготов. 0907 — "Радіотехніка", 0924 — "Телекомунікації" всіх спец.] / Г.Г. Бортник, О.А. Семенюк, О.В. Стальченко; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 135 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 135 (18 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01459] п УДК 621.391(076)

ББК 32.88-01я73

Б 83

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку


13739. Стеклов В.К. Комбинированные системы фазовой автоподстройки / В.К. Стеклов, А.А. Руденко, А.К. Юдин. — К.: Техніка, 2004. — 326, [1] с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 321—324 (73 назв.). — ІSBN 966-575-191-3 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01450] п оф УДК 621.396

ББК 32.884.1

С 79

621.56/.59 Холодильна техніка


13740. Бойко М.М. Монтаж, ремонт та технічне обслуговування холо­дильних установок: [Підруч. для студ. проф.-техн. навч. закл.]. — Х.: Компанія СМІТ, 2004. — 478 с.: іл., табл.; 20 см. — (ПТО: Професійно-технічна освіта Ук­раїни). — Бібліогр.: с. 463 (6 назв). — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-8530-19-5 (в опр.): Б.ц., 5 600 пр. — [2005-01401] п оф УДК 621.56(075.32)

ББК 31.392я7

Б 77

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка