Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка27/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому


13741. Вискребенцев Е.П. Допуски та посадки гладких циліндричних з’єднань у завданнях та прикладах: Навч. посіб. [для студ. техн. вузів мех. спец.] / Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДонДТУ, 2005. — 213 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 211—213 (31 назва). — ІSBN 966-310-070-2: Б.ц., 115 пр. — [2005-01137] п УДК 621.713:621.822](075.8)

ББК 34.6я722+34.44я722

В 53

13742. Савуляк В.І. Відновлення деталей автомобілів: [Лаборатор. практи­кум для студ. напряму підготов. 0902 — "Інж. механіка" всіх спец.] / В.І. Савуляк, В.Т. Івацько; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 115 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 104 (12 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01483] пУДК 621.791.92:629.33-2](076)

ББК 34.64я73+39.33я73

С 13

13743. Савуляк В.І. Відновлення деталей машин: [Навч. посіб. для студ. напря­мів підготов. 0923 — "Зварювання" та 0902 — "Інж. механіка" всіх спец.] / В.І. Саву­ляк, В.Т. Івацько; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.Ч. 1. — 2004. — 92 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 92 (14 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01482] п УДК 621.791.92+621.8](075.8)

ББК 34.64я73+34.44я73

С 13

13744. Шиліна О.П. Газотермічна обробка матеріалів: [Лаборатор. прак­тикум для студ. напряму підготов. 0923 — "Зварювання"] / О.П. Шиліна, А.Ю. Осад­чук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 72 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 72 (7 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01486] п УДК 621.793(076)ББК 34.55я73

Ш 57

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. Обробка шліфуванням


13745. Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування: [Навч. посіб. для студ. напряму підготов. 090200 — "Інж. механіка" спец. 7.090203 — "Металоріз. верстати та системи" та 7.090202 — "Технологія машинобуд."] / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.

Ч. 1. — 2004. — 118 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 118 (9 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01467] п УДК 621.91(075.8)

ББК 34.63-5я73

М 20


13746. Чумак М.Г. Фрезерна справа: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / М.Г. Чумак, А.В. Мохорт, В.А. Мохорт. — К.: Либідь, 2004. — 437, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — (ПТО; Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 433 (7 назв). — ІSBN 966-06-0359-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01097] п УДК 621.914(075)

ББК 34.634я722

Ч-90

622 Гірнича справа


13747. Мислюк М.А. Буріння свердловин: Довідник: У 5 т. / М.А. Мис­люк, І.Й. Рибчич, Р.С. Яремійчук; АТ "Агронафта". — К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. — 26 см. — ISBN 966-501-032-8.

Т. 5: Ускладнення. Аварії. Екологія. — 2004. — 372, [1] с.: іл., табл. — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 370—371 (48 назв). — ІSBN 966-501-037-9 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01009] п оф УДК 622.24(035)

ББК 33.131я2

М 65

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. Охорона праці та техніка безпеки


13748. Клишин Н.К. Упрочнение кровли на концевых участках лав / Донбас. горно-металлург. ин-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДГМИ, 2004. — 149 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 140—149 (73 назв.). — ІSBN 966-310-092-3: Б.ц., 55 экз. — [2005-01141] п УДК 622.831.3.016.62

ББК 38.654.3+33.144

К 49

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому


13749. Технологія будівельного виробництва: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Архітектура" / [ М.Г. Ярмоленко, Є.Г. Романушко, В.І. Терновий та ін.]; За ред. М.Г. Ярмоленко. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шко-ла, 2005. — 340, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначені на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 342 — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-642-247-6 (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2005-01076] д оф УДК 624(075.8)

ББК 38.6я73

Т 38

629 Техніка транспортних засобів

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)


13750. Кашканов А.А. Експлуатація та обслуговування транспортних ма­шин: [Навч. посіб. для студ. спец. "Автомобілі та автомоб. госп-во"] / А.А. Кашка­нов, В.В. Біліченко; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 136 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 136 (14 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01465] п УДК 629.3.07(075.8)

ББК 39.33-08я73

К 31

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. Космічна техніка


13751. Безпека авіації / [Авт. кол.: В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Макси­мов та ін.]; Ред. В.П. Бабак. — К.: Техніка, 2004. — 583 с.: іл., табл.; 25 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 560—583 (584 назви). — ІSBN 966-575-171-9 (в пер.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01439] п оф УДК 629.7.067

ББК 39.5


Б 97

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство

630 Лісове господарство. Лісівництво


13752. Бережничі Карпат: Відомі лісівники Прикарпаття другої половини ХХ століття / [Упоряд. М.В. Буджак]. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 321, [6] с.: іл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-8265-46-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01298] п оф УДК 630*24(477-92.459)(092)

ББК 43.4г(4УКР)

Б 97

13753. Білик Б.В. Проектування самохідних лісових машин: вибір пара­метрів, компонування і тяговий розрахунок: Навч. посіб. [для студ. спец. 090219 "Обладн. ліс. комплексу"] / Б. Білик, М. Адамовський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л.: ЗУКЦ, 2004. — 156 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 156 (7 назв). — До­пов. до навч. посіб. "Проектування самохідних лісових машин" / Білик Б.В. (К.: ІЗМН, 1998). — ІSBN 966-8445-18-Х (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01062] пУДК 630*36-025.13(075.8)

ББК 43.900-02я73

Б 61

631/638 Сільське господарство

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка