Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка28/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56

631 Загальні питання сільського господарства

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом


13754. Загальне землеробство: [Підруч. для підготов. фахівців в аграр. вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації з напряму "Агрономія"] / В.О. Єщен­ко, П.Г. Копитко, В.П. Опришко та ін.; Ред. В.О. Єщенко. — К.: Вища освіта, 2004. — 335 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 331 (11 назв). — ІSBN 966-8081-31-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01243] п оф УДК 631.153.3(075.8)

ББК 41.4я73

З-14

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя. Сільськогосподарське машинобудування


13755. Гідропривід сільськогосподарської техніки: [Підруч. для підготов. бакалаврів з напряму "Механізація та електрифікація сіл. госп-ва" (спец. "Меха­нізація сіл. госп-ва") та як навч. посіб. для підготов. бакалаврів з напряму "Інж. механіка" (спец. "Машини та обладн. с.-г. вир-ва") в аграр. вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації] / О.М. Погорілець, М.С. Волянський, В.Д. Войтюк, С.І. Пас­тушенко; Ред. О.М. Погорілець. — К.: Вища освіта, 2004. — 367 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 364—365 (36 назв). — ІSBN 966-8081-29-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01242] п оф УДК 631.3(075.8)

ББК 40.72я73

Г 46

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика


13756. Подпрятов Г.І. Технологія зберігання і переробки продукції рос­линництва: Практикум [для підготов. бакалаврів агр. та екон. спец. в аграр. вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації] / Г.І. Подпрятов, Л.Ф. Скалецька, А.М. Сень­ков. — К.: Вища освіта, 2004. — 271 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-8081-28-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01246] п оф УДК 631.56(076.5)

ББК 36.821я73+36.91я73

П 44

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин


13757. Исиков В.П. Дендромикология: Монография / В.П. Исиков, Н.И. Ко­нопля. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 347 с.: ил., табл.; 26 см. — Библиогр.: с. 325—337 (219 назв.). — ІSBN 966-617-180-5: Б.ц., 300 экз. — [2005-00046] п оф

УДК 634.1:632.4

ББК 42.35+44

И 85

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво


13758. Малая механизация в саду и огороде: [Практ. советы / Авт.-сост. Бондарева О.Б.]. — Донецк: Сталкер; К.: "ЗАО "НКП", 2005. — 283, [4] с.: ил., табл.; 20 см. — (Моё хозяйство). — ІSBN 966-696-206-3 (Сталкер). — ISBN 966-339-013-1 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-01415] п оф УДК 633/635:631.3

ББК 65.326

М 18

13759. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур — у виробництво: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 23—25 листоп. 2004 р., [смт Чабани / Ред. рада: В.Ф. Сайко та ін.]. — смт Чабани (Київ. обл.): ЕКМО, 2004. — 132 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Укр. акад. аграр. наук, Ін-т земле­робства УААН. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-8555-13-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-01203] п УДК 633-1/-2(063)ББК 41я43

Н 73

634 Садівництво в цілому. Плодівництво


13760. Виноградарство: Корис. поради досвідч. фахівців / [Пер. з рос. С.О. Калітіч]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 127 с.: іл., табл.; 20 см. — (Гос­подарю в подарунок). — ІSBN 966-338-020-9: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00428] п вс УДК 634.8

ББК 42.36

В 49

635 Овочівництво та декоративне садівництво


13761. Теплиці і парники: Агротехн. рек. та опис технології вирощування овочів і ягід / [Пер. з рос. Ю.В. Русакова]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 124 с.: іл., табл.; 20 см. — (Господарю в подарунок). — ІSBN 966-338-090-Х: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00676] п вс УДК 635.044

ББК 42.34-4

Т 34

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво


13762. Комнатные растения в вашем доме: [Выбор, выращивание и селек­ция / Авт.-сост. Т.В. Алдохина]. — Донецк: Сталкер, 2005. — 351 с.: ил., табл.; 20 см. — (Мир твоих увлечений). — Библиогр.: с. 348. — ІSBN 966-596-759-2. — ISBN 966-339-004-2 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01413] п оф УДК 635.91

ББК 42.374

К 63

13763. Комнатное цветоводство: Х. / [Авт.-сост. Д.В. Таболкин и др.]. — Х.: Фолио, 2005. — 394, [4] с., [4] л. ил.: ил.; 20 см. — (Домашняя библиотека). — ІSBN 966-03-2748-Х (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-00160] п вс УДК 635.914ББК 42.374

К 63


13764. Степура А.В. Домашнее декоративное цветоводство: Современ. энцикл.: 5 000 цен. советов профессионалов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 379, [1] с.: ил., схема; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-853-8: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—10 000). — [2005-00668] п оф УДК 635.91(031)

ББК 42.374я20

С 79

636 Тваринництво


13765. Домашнее подворье: [Основы ветеринар. помощи, содерж. и разве­дение попул. пород, перераб. и консервирование продуктов животноводства / Авт.-сост. И. Сергеев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 318, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — (Популярная семейная энциклопедия). — ІSBN 966-8007-54-9. — ISBN 966-7857-10-7 (в пер.): Б.ц., 9 000 экз. — [2005-00269] п оф УДК 636/637(031)

ББК 45


Д 66

13766. Еколого-зоотехнічні вимоги до кормових ресурсів зони Карпатсь­ке Передгір’я України / В.О. Пабат, Г.М. Мартинюк, В.П. Славов, М.М. Кар­пусь; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К.: Наук. дум­ка, 2004. — 69 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 69 (14 назв). Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01104] п оф УДК 636.085(477.83/.86)

ББК 45.2(4УКР3)-4

Е 45


13767. Зінченко О.І. Кормовиробництво: [Підруч. для підготов. бакалав­рів та навч. посіб. для мол. спеціалістів в аграр. вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації з напряму "Агрономія"]. — К.: Вища освіта, 2005. — 446, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 439—441. — ІSBN 966-8081-36-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01244] п оф УДК 636.085/.087(075.8)

ББК 42.2я73

З-63

13768. Непомнящий Н. Друзья наши меньшие: [Советы по выбору до­маш. животных и их воспитанию, правила содерж. и ухода] / Н. Непомнящий, Л. Гибет. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 317, [2] с., [12] л. ил.: ил.; 21 см. — (Популярная семейная энциклопедия). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-8007-75-1. — ISBN 966-7857-10-7 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2005-00276] п оф УДК 636.7/.8.08(031)ББК 46.73я2+46.74я2

Н 53


13769. Нові консерванти і технології кормів / [ Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Засуха Т.В. та ін.]; Ред. М.Ф. Кулик та ін. — Вінниця: Тезис, 2004. — 319 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 295—315. — ІSBN 966-8317-38-6 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01498] п оф УДК 636.085/.087

ББК 45.451

Н 73

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка