Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка29/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56

636.5/.6 Птахівництво


13770. Всё о птицеводстве: [Практ. советы птицеводу]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 382, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-548-054-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00429] п вс УДК 636.5/.6

ББК 46.8


В 85

13771. Інкубація яєць та утримання курчат: Корис. поради фахівців / [Пер. з рос. О.В. Кузьменко]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 110, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Господарю в подарунок). — ІSBN 966-548-988-7: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00446] п вс УДК 636.52/.58.082.47

ББК 46.82

І-65


13772. Розведення перепелів, фазанів, цесарок, індичок, гусей: Практ. по­ради фахівців / [Пер. з рос. Н.О. Якименко]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 111 с.: іл., табл.; 20 см. — (Господарю в подарунок). — ІSBN 966-338-007-1: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00531] п вс УДК 636.59.082

ББК 46.8


Р 64

636.7 Собаки


13773. Московская сторожевая / [Авт.-сост. М.В. Степанов]. — К.: Зоо­Книга: ЧП Власов Д.Ю., 2004. — 79 с.: ил., табл.; 20 см. — На обл. в надзаг.: Моя собака. — ІSBN 966-96473-0-4: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01061] п оф УДК 636.74.083

ББК 46.73

М 82

637 Продукти тваринництва


13774. Механізація і автоматизація тваринництва: [Підруч. для студ. аграр. вищ. навч. закл. І—ІІ рівнів акредитації зі спец. "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" / І.І. Ревенко, А.І. Окоча, Є.Л. Жулай та ін.]; Ред. І.І. Ре­венко. — К.: Вища освіта, 2004. — 399 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено пе­ред вип. дан. — Бібліогр.: с. 397 (16 назв). — ІSBN 966-8081-35-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01245] п оф УДК 637.02(075.8)

ББК 40.715я73

М 97

638 Догляд, розведення та утримання комах та інших членистоногих. Бджільництво


13775. Бджільництво: Корис. поради пасічникам / [Пер. з рос. О.А. Росінсь­ка]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 110, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — (Господарю в подарунок). — ІSBN 966-338-025-Х: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00418] п вс УДК 638.1

ББК 46.91

Б 34

13776. Белик Э.В. Современный словарь-справочник пчеловода: 6000 по-лез. советов пчеловодам-любителям и профессионалам. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 671 с.: ил., табл.; 20 см. — (Книга-подарок). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-021-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00421] п вс УДК 638.1(038+035)ББК 46.9я2

Б 43


13777. Болезни и вредители пчел: [Справочник]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 253, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-548-588-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00426] п вс УДК 638.15(035)

ББК 46.91я

Б 79

13778. Продукты пчеловодства: 1 200 полез. советов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 189, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-548-589-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00528] п вс УДК 638.1ББК 46.91

П 79

639.1 Мисливство. Полювання


13779. Борейко В.Е. "Царские охоты": от Мономаха до Путина и Кучмы / Киев. экол.-культур. центр. — 3-е изд., доп. — К.: Логос, 2005. — 78 с.: ил., портр.; 20 см. — (Серия "История охраны природы"; Вып. 32). — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-581-568-7: Б.ц., 500 экз. — [2005-01169] д оф

УДК 639.1(091)

ББК 47.1

Б 82


13780. Брось охоту — стань человеком / Сост. В.Е. Борейко; Киев. экол.-куль-тур. центр. — К.: Логос, 2005. — 290 с.: портр.; 20 см. — (Серия "Охрана дикой при­роды"; Вып. 42). — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-581-583-0: Б.ц., 600 экз. — [2005-01170] п оф УДК 639.1

ББК 47.1


Б 88

639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво


13781. Современная энциклопедия рыболовных снастей / [Сост. В. Булда­ков]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 381, [1] с.: ил.; 21 см. — Сост. указан на пер. — ІSBN 966-548-216-5 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2005-00665] п вс УДК 639.2.081(031)

ББК 47.2я2

С 56

13782. Товстик В.Ф. Рибництво: Навч. посіб. [для підготов. фахівців в аграр. вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації з напряму 1302 "Зооінжене­рія"]. — Х.: Еспада, 2004. — 266 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 265—266 (25 назв). — ІSBN 966-7870-65-0: Б.ц., Б.т. — [2005-01034] п оф УДК 639.3(075.8)ББК 47.2я73

Т 50

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

640 Типи комунально-побутових господарств та домашнє господарство. Туристичні приміщення. Гостеві приміщення


13783. Золота енциклопедія господиньки: [5 000 порад]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 557 с.: іл., табл.; 21 см. — (Книга-подарунок). — ІSBN 966-548-274-2 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00443] п вс УДК 640.1(031)

ББК 37.279я2

З-80

13784. Сімейно-побутова культура та домашня економіка: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.]; Ред. Т.Б. Гриценко та ін. — К.: Вища освіта, 2004 . — 479 с., [8] арк. іл.; 24 см. — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8081-30-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01247] п оф УДК 640.1.05+173](075.8)ББК 87.77я73+372.279я73

С 37


13785. Томишин-Лелекач М.М. Організація роботи барів: Навч. посіб. [для студ. учб. закл. І—ІІ рівня акредитації] / М.М. Томишин-Лелекач, П.П. Гав­рилко; Ужгород. комерц. технікум. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 294, [1] с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 292 (13 назв). — ІSBN 966-7838-66-8: Б.ц., 800 пр. — [2005-01231] п оф УДК 640.443(075.8)

ББК 65.441я73

Т 56

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування


13786. Випічка: [Пер. з рос.]. — Х.: Фоліо, 2005. — 252, [1] с.; 20 см. — (Домашня бібліотека). — ІSBN 966-03-2910-5 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00150] п вс УДК 641.55(083.12)

ББК 36.997

В 51

13787. Домашняя выпечка / [Ред.-сост. Абельмас Н.В.]. — Донецк: Стал­кер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 303 с.: ил., табл.; 20 см. — (Вкусные рецепты). — Библиогр.: с. 291 (4 назв.). — ІSBN 966-596-609-Х (Сталкер). ISBN 966-339-023-9 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2005-01411] п офУДК 641.55(083.12)

ББК 36.997

Д 66

13788. Завязкина Т.И. Книга кулинарных удовольствий для женщин: 500 лучших рецептов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 303 с.: ил.; 20 см. — (Женс­кий каприз). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-105-1 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00440] п вс УДК 641.55ББК 36.991

З-13


13789. Золотая энциклопедия кулинарии: [Рецепты и практ. рекомендации]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 573, [1] с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-548-024-3 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00444] п вс УДК 641.8(083.12)

ББК 36.997

З-80

13790. Козакевич А.В. Сучасна енциклопедія корисного харчування: 7000 практ. рек. і рецептів здоров’я / [Пер. з рос. Т.І. Ілик]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 379 с.; 20 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-012-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00499] п оф УДК 615.874.2ББК 51.23

К 14


13791. Комрат Є.П. Сучасна енциклопедія здоров’я та довголіття: 5 000 лікар. порад / [Пер. з рос. Т.І. Ілик]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 366, [1] с.: іл.; 20 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-039-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00502] п оф

УДК 615.89(031)

ББК 53.59я2

К 63


13792. Мікрохвильова кулінарія: [Близько 500 рецептів приготування страв / Авт.-упоряд. Н.В. Сивкова, Д.В. Таболкін]. — Х.: Фоліо, 2005. — 283, [1] с.; 20 см. — (Домашня бібліотека). — ІSBN 966-03-2789-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00005] п вс УДК 641.55-641.539

ББК 36-997

М 59

13793. Первые блюда: [Рецепты / Сост. Е.И. Пенькова]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 243, [2] с., [4] л. ил.; 22 см. — (Кулинария от А до Я). — ІSBN 966-343-046-Х. — ISBN 966-343-043-5 (в пер.): Б.ц., 12 000 экз. — [2005-00277] п оф УДК 641.82(083.12)ББК 36.991

П 26


13794. Праздничный стол: [10 000 рецептов и полезных советов для празд­нич. стола]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 382, [1] с.: ил.; 20 см. — (Книга-подарок). — ІSBN 966-548-590-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00526] п вс УДК 642.4(083.12)

ББК 36.991

П 68

13795. Простые и вкусные блюда русской кухни: Из кулинар. "библии" Е.И.Молоховец в соврем. ред. / [Авт.-сост. Т.А. Ружинская]. — Донецк: Стал­кер; К.: "ЗАО "НКП", 2005. — 319 с.: ил.; 21 см. — (Вкусные рецепты). — ІSBN 966-596-899-8 (Сталкер). — ISBN 966-339-043-3 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01417] п оф УДК 641.55(083.12)ББК 36.997

П 82


13796. Рецепты микроволновой кулинарии / [Гл. ред. Н.Е. Фомина]. — Х.: Фолио, 2005. — 142, [1] с.: ил.; 29 см. — ІSBN 966-03-2790-0 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00010] п оф УДК 641.55+641.539

ББК 36.997

Р 45

13797. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ. питания / [Авт.-сост. А.И. Здобнов и др.]. — К.: А.С.К., 2005. — 655, [1] с.: табл.; 24 см. — ІSBN 966-539-209-3 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. (1-й з-д 1 000). — [2005-00366] п оф УДК 641.55(083.12)ББК 36.997

С 23


13798. Святковий стіл: 1 000 рецептів і корис. порад / [Пер. з рос. Н.В. Клю­кіна]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 378 с.: іл.; 21 см. — (Книга-подару- нок). — ІSBN 966-338-006-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00663] п оф УДК 641.566(083.12)

ББК 36.997

С 25

13799. 1 000 рецептов самых дешевых блюд / [Авт.-сост. Киреевский И.Р.]. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 319 с.: табл.; 20 см. — (Вкусные рецепты). — ІSBN 966-696-413-9 (Сталкер). — ISBN 966-339-015-8 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-01420] п оф УДК 641.554(083.12)ББК 36.991

Т 44


13800. 1 000 рецептов самых дешевых блюд / [Авт.-сост. Киреевский И.Р.]. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 319 с.: табл.; 20 см. — (Вкусные рецепты). — ІSBN 966-696-413-9 (Сталкер). — ISBN 966-339-015-8 (ЗАО "НКП"): Б.ц., 13 500 экз. — [2005-01419] п оф УДК 641.554(083.12)

ББК 36.991

Т 44

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка