Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка3/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

006 Стандартизація та стандарти


13159. Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони дов­кілля. — Д.: Континент, 2005. — 20 см.

Ч. 1: Основи стандартизації та метрології. — 2005. — 187 с., включ. обкл.: іл., портр. — Бібліогр.: с. 171 (13 назв). — ІSBN 966-7373-53-3: Б.ц., 500 пр. — [2005-00405] п УДК 006:502/504

ББК 20.18ц

Д 64


13160. Ірклієвський В.Д. Метрологія й основи вимірів: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Д. Ірклієвський, М.В. Алексєєва; Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМІ, 2004. — 293 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 292—293 (21 назва). — ІSBN 966-310-067-2: Б.ц., 85 пр. — [2005-01140] п УДК 006.91(075.8)

ББК 30.10я73

І-81

008 Цивілізація. Культура. Прогрес


13161. Абрамович С.Д. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. — К.: Кондор, 2005. — 347 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 340—344 (112 назв), в тексті та в підрядк. прим. — Термінол. покажч.: с. 340—344. — ІSBN 966-57982-74-2 (помилк.) (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00390] п оф УДК 008(075.8)

ББК 71я73

А 16

13162. Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям: (Матеріа­ли наук.-практ. конф., м.Донецьк, 17 груд. 2004 р.) / [Редкол.: В. Білецький та ін.]. — Донецьк: Донец. від-ня Т-ва "Україна-Світ": Сх. вид. дім, 2004. — 235 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Донец. облдержадмін., Від. у справах національностей та міг­рації, Донец. обл. упр. культури, Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв’язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") та ін. — Частина тексту: англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — Б.ц., 300 пр. — [2005-01425] п УДК 008(477.62)(063)ББК 71.4(4УКР)я43

К 90

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги


13163. Віталій Станіславович Журавський: [Вчений-юрист, політолог та філософ]: Біобібліогр. покажч. / [Уклад. Н.А. Палащина та ін.; Наук. ред. П.І. Рого­ва]; Акад. прав. наук України, Укр. акад. політ. наук, Держ. наук.-пед. б-ка Ук­раїни ім. В.О. Сухомлинського. — К.: Т-во "Знання" України, 2005. — 33 с.: портр.; 21 см. — ІSBN 966-618-211-4: Б.ц., 150 пр. — [2005-01053] п оф

УДК 012Журавський+016:[929Журавський+34(477)(092)

ББК 67.3(4УКР)

Ж 91


13164. Коноплицкий В.А. Библиография. Экономическая и смежных ви­дов деятельности: Литература, 1991—2002 гг. / В. Коноплицкий, А. Филина. — К.: Ника-Центр, 2005. — 509 с.; 20 см. — ІSBN 966-521-308-3: Б.ц., Б.т. — [2005-01340] п оф УДК 016:[33+34

ББК 91.9:6+65я1+67я1

К 64

13165. Олекса Ошуркевич: [Фольклорист, етнограф та краєзнавець]: Біо­бібліогр. покажч. / Упр. культури Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. уні­верс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки; [Упоряд. В.В. Бабій]. — Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. — 80 с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-361-001-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01255] п оф УДК 012Ошуркевич+016:[012Ошуркевич+39(477)(092)ББК 91.9:82.3+82.3(4УКР)я1

О-96


13166. Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. Вихованці Харківського університету: Біобібліогр. довід. / [Авт.-упоряд. Б.П. Зайцев та ін.]. — Х.: Авто-Енергія, 2004. — 248 с.: портр.; 25 см. — ISBN 966-8307-04-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-00196] п оф УДК 016:929+378.6(477.54-25)(092)

ББК 74.58д(4УКР-4ХАР)я2

Х 21

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство


13167. Універсальна десяткова класифікація (УДК): Зміни та допов. (2001 р.) / [Підгот. М.Й. Ахвердова та ін.]; Кн. палата України ім. Івана Федорова. — К.: Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2004. — 107 с.: табл.; 30 см. — ІSBN 966-647-050-0: Б.ц., 600 пр. — [2004-01431] п оф УДК 025.45УДК=161.2(083.44)

ББК 78.37

У 59

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо


13168. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб се­мейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 1: Аа — Ба. — 2005. — 413, [1] с.: ил. — ІSBN 966-8511-20-4 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01544] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


13169. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб се­мейн. досуга", 2005. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 2: Ба — Ве. — 2005. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-21-2 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01545] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


13170. Стахурская Л.Г. Энциклопедия знаний: [Мудрость, факты, открытия / Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 767 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — Библиогр.: с. 761—762. — Указ. имен: с. 711—741. — ІSBN 966-596-792-4 (Сталкер). — ISBN 966-339-026-3 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 8 000 экз. — [2005-01418] п оф УДК 030

ББК 92


С 78

13171. Українсько-російський екологічний тлумачний словник: [Близько 2 400 термінів і понять / Упоряд. А.М. Котляр]. — Х.: Факт, 2005. — 333 с.; 21 см. — (Серія "Словник фахівця"). — ІSBN 966-637-214-2 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00080] п оф УДК 502/504(038)=161.2=161.1

ББК 20.1я2

У 45


13172. Українсько-російський економічний тлумачний словник: [Близь­ко 3 000 термінів і понять / Авт.-упоряд. В.М. Копоруліна]. — Х.: Факт, 2005. — 398 с.: табл.; 21 см. — (Серія "Словник фахівця"). — Бібліогр.: с. 3. — ІSBN 966-637-207-Х (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00081] п оф УДК 33(038)=161.2=161.1

ББК 65.0я3

У 45

13173. Універсальний довідник школяра / [ П.І. Алтинов, С.Г. Антоненко, Н.С. Ахметов та ін.]. — Т.: Навч. кн. — Богдан: Вид. дім "Дрофа", 2005. — 1519, [1] с.: іл., табл.; 26 см. — (Шкільна бібліотека "Богдан"). — (Великі довідники для школярів та абітурієнтів). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-692-099-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01324] п УДК 030-053.5ББК 92

У 59

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка