Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка31/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56

651 Конторська (канцелярська) справа. Діловодство. Оргтехніка


13829. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. — Х.: Фоліо, 2005. — 492, [1] с.: табл.; 20 см. — (Бібліотека державної мови). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 488—489. — ІSBN 966-03-2786-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00142] п вс УДК 811.161.2’27:005.912

ББК 81.2УКР+65.050.2

Б 59

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція


13830. Мащенко І.Г. Телевізійні аномалії: (Мас-медійні історії в деталях). — К.: ЗАТ "Телерадіокур’єр", 2005. — 214 с.: портр.; 20 см. — Частина тексту: рос. — ІSBN 966-95960-1-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01491] п УДК 821.161.2-94

ББК 84.4УКР6-44

М 38

13831. Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 т. / [Уклад. М.М. Ониськів та ін.]; Заг. ред. Г.М. Кірпа; М-во трансп. та зв’язку Ук­раїни. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. — 25 см. — ISBN 966-313-221-3.Т. 2. — 2004. — 670 с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-313-215-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01024] п оф УДК 654+656](477)(094.9)

ББК 39б(4УКР)+32.88б(4УКР)

Т 65

13832. Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 т. / [Уклад. М.М. Ониськів та ін.]; М-во трансп. та зв’язку України. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. — 25 см. — ISBN 966-313-221-3.Т. 3. — 2004. — 867 с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-313-216-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01025] п оф УДК 654+656](477)(094.9)

ББК 39б(4УКР)+32.88б(4УКР)

Т 65

13833. Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 т. / [Уклад. М.М. Ониськів та ін.]; М-во трансп. та зв’язку України. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. — 25 см. — ISBN 966-313-221-3.Т. 4. — 2004. — 1174 с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-313-217-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01026] п оф УДК 654+656](477)(094.9)

ББК 39б(4УКР)+32.88б(4УКР)

Т 65

656 Транспортне обслуговування. Транспорт в цілому. Поштовий зв’язок

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. Рух вулицями та дорогами


13834. Григоров М.А. Информационное обеспечение для оптимизации транспортных потоков. — Одесса: Астропринт, 2004. — 388 с.: ил., табл.; 25 см. — Библиогр.: с. 371—383 (257 назв.). — ІSBN 966-318-229-6 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-00166] п оф УДК 656.13

ББК 39.808

Г 83

13835. Правила дорожнього руху: З кольор. дор. разміткою і ПДР в табл.: Затв. Кабінетом Міністрів України 10.10.2001 р.: Введ. в дію з 1 січ. 2002 р.: Офіц. вид. — Вид. виправл. і доповн. — К.: А.С.К., 2005. — 64 с., [12] арк. іл.: табл.; 20 см. — На обкл. в підзаг.: Нові! — ІSBN 966-8291-31-Х: Б.ц., 12 000 пр. — [2005-00365] п вс УДК 656.11.05(083.13)ББК 39.808

П 68

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту


13836. Залізничний транспорт в Україні: Нормат. база / [Упоряд. О.М. Роїна]. — К.: КНТ, 2005. — 480 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-8062-58-2: Б.ц., 500 пр. — [2005-00386] п оф УДК 656.2(477)(083)

ББК 39.2(4УКР)я8

З-23

657 Бухгалтерія. Рахівництво


13837. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. — К.: Кондор, 2005. — 355 с.: табл., портр., 20 см. — Бібліогр.: с. 342—345 (59 назв). — ISBN 966-7982-54-8: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01553] п оф\ УДК 657.6:334.012.32

ББК 65.053

Б 75

13838. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; Заг. ред. В.Б. Захожай; Між­регіон. акад. упр. персоналом. — 3-тє вид., стер. — К.: МАУП, 2004. — 173 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 170 (7 назв). — ІSBN 966-608-509-7: Б.ц., 10 000 пр. — [2005-00912] д оф УДК 657(075.8)ББК 65.052я73

В 20


13839. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — ІSBN 966-8148-62-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01046] п оф УДК 657(075)

ББК 65.052я7

Г 95

13840. Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посіб. / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Екон. думка, 2004. — 228 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 224—225 (32 назви). — ІSBN 966-654-125-4: Б.ц., 300 пр. — [2005-01206] пУДК 657.47:005](075.8)

ББК 65.290-2-93я73

Д 13

13841. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 154 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-312-276-5: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00130] д оф УДК 657.372.1ББК 65.052

К 64


13842. Крупка Я.Д. Бухгалтерський облік в будівництві: Навч. посіб. / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: ПП "Принтер-інформ", 2004. — 514 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 507—509 (23 назви). — ІSBN 966-654-144-0: Б.ц., 500 пр. — [2005-00783] п УДК 657.22:69](075)

ББК 65.052.21я7+38я7

К 84

13843. Мякота В. 104 блиц-урока для бухгалтера / В. Мякота, Ф. Федор-ченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 197 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 196—197 (11 назв.). — ІSBN 966-312-270-6: Б.ц., 8 000 экз. — [2005-00132] д оф УДК 657.22:657.375.2ББК 65.052

М 99


13844. Пироженко О. Все об учете и организации розничной торговли / О. Пироженко, Ю. Рудяк, М. Бойцова. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 372 с.: ил., табл.; 29 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ІSBN 966-312-268-4: Б.ц., 8 000 экз. — [2005-00129] п оф УДК 657:339.37

ББК 65.052+65.422

П 33

13845. Пичугин П. 1С: Бухгалтерия: доступно для бухгалтера: Полное практ. пособие для соврем. бухгалтера. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 451 с.: ил., табл.; 27 см. — ІSBN 966-312-263-3: Б.ц., 8 000 экз. — [2005-00134] п офУДК 657:004.42

ББК 32.973-018.2+65.052

П 36

13846. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. — К.: Знання, 2005. — 247 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с.187—193 (118 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8148-94-0: Б.ц., Б.т. — [2005-01051] п оф УДК 657.6ББК 65.052

У 74


13847. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Екон. думка, 2004. — 287 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 284—286 (55 назв). — ІSBN 966-654-134-3 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01208] п оф

УДК 657.372+631.162:657

ББК 65.052

Х 76

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка