Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка33/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас


13862. Французско-русско-украинский словарь эквивалентных терминов шинной промышленности: [Справ. изд.] / В.В. Вербас, А.Г. Смирнов, А.П. Науменко, Я.В. Михальков. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2005. — 158 с.: ил., табл.; 17 см. — Загл. парал.: рус., укр., фр. — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-331-021-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-01001] п оф УДК 678.065(038)=133.1=161.1=161.2

ББК 35.728я2

Ф 84

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

693 Будівельні роботи


13863. Бруква В.В. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт / В.В. Бруква, В.М. Михальчук. — К.: Техніка, 2004. — 277, [1] с.: іл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 272 (13 назв). — ІSBN 966-575-141-7 (в опр.): Б.ц., 13 800 пр. — [2005-01440] п оф УДК 728+693.6

ББК 38.639

Б 89

13864. Друкований М.Ф. Технологія кам’яних робіт: [Навч. посіб. для студ. спец. "Пром. та цивіл. буд-во" та "Міське буд-во та госп-во"] / М.Ф. Дру­кований, Б.Б. Корчевський, Т.В. Прилипко; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 99 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 98 (11 назв). Б.ц., 80 пр. — [2005-01462] п УДК 693(075.8)ББК 38.625я73

Д 76


13865. Технологія опоряджувальних робіт: [Навч. посіб. для студ. спец.: "Пром. та цивіл. буд-во", "Міське буд-во і госп-во", "Дизайн і комп’ютер. графі­ка в буд-ві" / О.М. Лівінський, М.О. Лівінський, М.Ф. Друкований та ін. — Він­ниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.

Ч. 4. — 2004. — 125 с.: іл., табл. Б.ц., 100 пр. — [2005-01484] п

УДК 693.6(075.8)

ББК 38.639я73

Т 38

13866. Технологія опоряджувальних робіт: [Навч. посіб. для студ. спец.: "Пром. та цивіл. буд-во", "Міське буд-во і госп-во", "Дизайн і комп’ютер. графі­ка в буд-ві" / О.М. Лівінський, М.О. Лівінський, М.Ф. Друкований та ін.; Він­ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.Ч. 5. — 2004. — 123 с.: іл., табл. Б.ц., 100 пр. — [2005-01485] п

УДК 693.6(075.8)

ББК 38.639я73

Т 38

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах


13867. Печи и камины: [Справочник]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 254 , [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-548-488-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00524] п вс УДК 697.243(035)

ББК 38.762я2

П 31

13868. Теплогазопостачання і вентиляція міських будівель і споруд: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.І. Давиденко, І.М. Симонова, В.М. Усен­ко, Й.М. Худик; Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМІ, 2004. — 252 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 251—252 (14 назв). — ІSBN 966-310-056-7: Б.ц., 110 пр. — [2005-01149] п УДК 697(075.8)ББК 38.762я73

Т 34

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

72 Архітектура


13869. Колосок Б.В. Римо-католицькі святині Луцька. — К.: Техніка, 2004. — 220, [2] с.: іл., табл.; 16 см. — (Національні святині України). — На обкл. авт. не зазначено. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — Бібліогр.: с. 220—221 (36 назв). — ІSBN 966-575-107-7: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-01445] п оф

УДК 726.6(477.82-25)

ББК 85.11(4УКР-4ВОЛ)

К 61


13870. Пучков А.А. Архитектуроведение и культурология: Избр. ст. — К.: Изд. дом А.С.С., 2005. — 678, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — На авантитуле: Укр. акад. архитектуры, Ин-т проблем соврем. искусства Акад. искусств Украины, Изд. дом А.С.С. — Текст: рус., укр. — Библиогр.: с. 652—675, в конце ст. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8613-06-6: Б.ц., Б.т. — [2005-00995] п оф УДК 72.01+008

ББК 85.11+71

П 90

13871. Ричков П.А. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського / П.А. Ричков, В.Д. Луц. — К.: Техніка, 2004. — 188, [2] с.: іл.; 16 см. — (Націо­нальні святині України). — На обкл. авт. не зазначено. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — Бібліогр.: с. 184—189 (87 назв). — ІSBN 966-575-077-1: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-01448] п оф УДК 726.1/.7(477.82)ББК 85.101(4УКР-4ВОЛ)

Р 56

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн


13872. Энциклопедия рукоделия: [Вязанье, коклюшки, макраме, кружева, шитье, цветы, бисер, кожа, фриволите / Авт.-сост. Л. Каченаускайте]. — До­нецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 507, [4] с.: ил., табл.; 20 см. — (Домаш­няя библиотека). — ІSBN 966-596-660-Х (Сталкер). ISBN 966-339-020-4 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01412] п оф УДК 746(031)

ББК 37.248я2

Е 68

78 Музика


13873. Муха А.І. Композитори України та української діаспори: Довідник. — К.: Муз. Україна, 2004. — 350, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 348—351. — ІSBN 966-8259-08-4 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01102] п УДК 78.071.1(477)(035)

ББК 85.313(4УКР)-8я2

М 92

13874. Павлишин С.С. Музика двадцятого століття: [Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІV рівнів акредитації] / Львів. держ. муз. акад. ім. Миколи Лисенка. — Л.: БаК, 2005. — 230, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 228—230 (84 назви). — ІSBN 966-7065-52-9 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00861] п оф УДК 78"19"(075.8)ББК 85.31я73

П 12


13875. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: Підруч. для навч. закл. освіти, культури і мистецтв / Г.А. Смаглій, Л.В. Маловик. — 3-тє вид., переробл. і до­повн. — Х.: Факт, 2005. — 382, [1] с.: нот. іл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 377—379 (91 назва) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-637-031-Х (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00079] д оф УДК 781.01(075)

ББК 85.31я7

С 50

13876. Співограй: Молодіж. співаник / [Упоряд. І. Кулик]. — Луцьк: Во-лин. обл. друк., 2005. — 117 с.; 20 см. — ISBN 966-361-006-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-01258] п оф УДК 821.161.2-1ББК 84.4УКР-5

С 72

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка